Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Darmowy podręcznik do klasy piewszej
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]
zosiaz110-07-2014 00:26:28   [#101]

dziękuję, szkoły publiczne prowadzone przez inny organ prowadzący niz samorząd,   składają do jst załącznik 1 i 3?

kulka10-07-2014 08:50:35   [#102]

Zgłupiałam. Na dwóch spotkaniach ws.podręcznika, na których byłam podano wiadomość, że ilość dotowanych podręczników w każdej klasie będzie zwiększona o 1 (np.17 uczniów, 18 podręczników) i tak wypełniłam formularz. Ale teraz widzę, że popełniłam błąd?? 17 uczniów to 19 książek?

Dwie klasy po 17 uczniów, to zapotrzebowanie na 36, czy 38 podręczniów (jeden, czy dwa dodatkowe na oddział)?

malmar1510-07-2014 12:10:10   [#103]

podręcznik menowski- 17+2

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 17+1

(tak po konferenecji z Panią z menu)

malmar1510-07-2014 12:10:56   [#104]

nie doczytałam, to dla publicznych prowadzonych przez samorząd ;)

kulka10-07-2014 12:55:26   [#105]

to ok.jestem publiczna prowadzona przez samorząd:)

malmar1510-07-2014 21:31:07   [#106]

kulka, przepraszam, ale od upału wprowadziłam Cię w błąd ;)

podręcznik menowski- 17+2

 

materiały ćwiczeniowe (załącznik nr 1 do rozporządzenia, poz. 3) 17

materiały edukacyjne (tam gdzie język-załącznik nr 1 do rozporządzenia, poz. 4)  17+1

malmar1510-07-2014 21:49:41   [#107]

Prace nad przygotowywanym na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej darmowym podręcznikiem dla najmłodszych, czyli Naszym Elementarzem, od dawna budzą spore emocje.

http://fakty.interia.pl/prasa/przewodnik-katolicki/news-o-bogu-w-elementarzu,nId,1465232#iwa_item=4&iwa_img=1&iwa_hash=21535&iwa_block=worthSee

 

Czy każda Tola ma tablet?

;)

 

i jeszcze ;)

Za "darmowy elementarz" rodzice już płacą

Ani darmowy, ani tani, za to kiepski jest podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej, przygotowywany w MEN. Za piarowskie gierki minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej zapłacimy bowiem wszyscy, najwięcej ci, którzy mają już dzieci w szkole.


http://fakty.interia.pl/tylko-u-nas/news-za-darmowy-elementarz-rodzice-juz-placa,nId,1464747?parametr=embed_tyt_zdj_lead

 

 i ...

 

MEN: Ponad 1120 opinii do II części "Naszego elementarza"

52,2 tys. osób obejrzało w internecie drugą część przygotowywanego przez MEN podręcznika dla klas I szkół podstawowych zatytułowanego "Nasz elementarz", przesłano też 1127 opinii na temat jej zawartości - poinformowała rzeczniczka resortu Joanna Dębek.

http://fakty.interia.pl/polska/news-men-ponad-1120-opinii-do-ii-czesci-naszego-elementarza,nId,1464751?parametr=embed_tyt_zdj_leadpost został zmieniony: 10-07-2014 21:55:07
rzewa10-07-2014 23:32:55   [#108]

hm... ten podręcznik (nawet jeśli jest gorszy od wszystkich dotychczasowych, choć nie sądzę) na pewno jest lepszy od powyższego tekstu, o tym kto za niego zapłaci

darfrei11-07-2014 07:33:28   [#109]

Ile mamy dni do złożenia wniosku do  organu  prowadzącego dotyczących środków na materiały ćwiczeniowe i podręczniki do języka obcego

Olik11-07-2014 11:22:51   [#110]

Jak najszybciej-niema terminu w rozporządzeniu.

jawa11-07-2014 20:23:57   [#111]

Ten wniosek to pikuś :-) Prawdziwa trudność, to wybór materiałów ćwiczeniowych za tę kwotę...hmmmm

rzewa12-07-2014 08:24:22   [#112]

jest termin dotyczący przekazania do OP (jeśli OP to gmina) informacji nt liczby uczniów i oddziałów lub wniosku o dotację i informacji do gminy (jeśli OP nie jest JST) - art 22af ust 3 u.s.o.

zasadniczo należy to wykonać w terminie od 15 marca do 15 września z obowiązkiem aktualizacji do 25 sierpnia (art 22af ust 5 u.s.o.)

a JST składa wniosek o dotację do wojewody w terminie od 1 kwietnia do 20 września z obowiązkiem aktualizacji lub złożenia do 31 sierpnia (art 22af ust 4 i 6 u.s.o.) , ale...

w 2014 roku termin dla dyrektora na przekazanie informacji lub wniosku i informacji oraz dla JST złożenia wniosku do wojewody należy liczyć od 8.07.2014 r. (dzień wejścia w życie zmian u.s.o.) - art. 12 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30.04.2014 o zmianie u.s.o. i niektórych innych ustaw


post został zmieniony: 12-07-2014 08:25:08
wega14-07-2014 23:27:00   [#113]

w informacji wyszło mi tak:

3 Środki niezbędne na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla liczby uczniów wskazanej w poz. 1 (kwota ta nie może być wyższa od iloczynu
liczby uczniów wskazanej w poz. 1, kol. 3 oraz kwoty 49,50 zł na ucznia)
2029,5
4 Środki niezbędne na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z
zakresu danego języka obcego nowożytnego dla liczby uczniów wskazanej w
poz. 2 (kwota ta nie może być wyższa od iloczynu liczby uczniów wskazanej
w poz. 2, kol. 3 oraz kwoty 24,75 zł na ucznia)
1064,25
5 Środki niezbędne na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe (suma kwot
wskazanych w poz. 3 i 4)
3 093,75 zł

Na końcu załącznika nr 1 -"Informacja"

znajduje się zapis:

Podział kwoty wskazanej w poz. 5, kol. 3 jest następujący:  
   -  wydatki bieżące    ………..  zł, 
   -  wydatki majątkowe    ………..  zł.

Jak podzielić kwotę, która pojawia się w podsumowaniu?

 

malmar1515-07-2014 07:30:36   [#114]

majątkowe to np. drukarka (jeśli nauczyciel będzie sam drukował)

a jeżeli nie to wszystkie umieszczasz w poz. 1

wega15-07-2014 10:16:26   [#115]

Dziękuję wszystko jasne.

Do drukarni oddam tylko  programy nauczania i podręczniki metodyczne ze str. MEN , żeby nauczyciele mieli je w ręce. No, ale to z usług pozostałych. :)

malmar1515-07-2014 10:23:32   [#116]

ustawa podręcznikowa napędza rynek ;)

właśnie otrzymałam od jakiejś firmy ofertę regulaminu wprowadzania podręcznika za jedyna 99,00 zł ;)

gregorz16-07-2014 09:13:47   [#117]

Gdzie jest napisane, że materiały ćwiczeniowe + 1 tzn. liczba uczniów w szkole + 1?

wega16-07-2014 13:45:18   [#118]

Do ustalenia wysokości dotacji dla szkol na podręczniki do j. obcego i materiały ćwiczeniowe to liczba uczniów w klasach  pierwszych  powiększona o liczbę uczniów równą liczbie klas.

Formularz znajduje się w rozporządzeniu MEN z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Formularz informacji Excelu dla OP (do pobrania ze strony MEN - Finansowanie edukacji)- Uwaga wkleiło się bez zaciemnień, które są w oryginale  dla poszczególnych klas.

Poz. Wyszczególnienie Szkoła podstawowa/szkoła artystyczna realizująca
kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej *)
Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Klasa V Klasa VI
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Prognozowana liczba uczniów klasy I w roku szkolnym 2014/2015            
2 Prognozowana liczba uczniów klasy I w roku szkolnym 2014/2015
powiększona o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów klasy I
           
3 Środki niezbędne na wyposażenie szkoły w materiały ćwiczeniowe dla liczby uczniów wskazanej w poz. 1 (kwota ta nie może być wyższa od iloczynu
liczby uczniów wskazanej w poz. 1, kol. 3 oraz kwoty 49,50 zł na ucznia)
           
4 Środki niezbędne na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z
zakresu danego języka obcego nowożytnego dla liczby uczniów wskazanej w
poz. 2 (kwota ta nie może być wyższa od iloczynu liczby uczniów wskazanej
w poz. 2, kol. 3 oraz kwoty 24,75 zł na ucznia)
            
5 Środki niezbędne na wyposażenie szkoły w podręczniki do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu
danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe (suma kwot
wskazanych w poz. 3 i 4)
0,00 zł          
*) Niepotrzebne skreślić.                        
                               
Podział kwoty wskazanej w poz. 5, kol. 3 jest następujący:                    
   -  wydatki bieżące    ………..  zł,                   
   -  wydatki majątkowe    ………..  zł.                  

ooops - wyszlo bez obramowania i nie wiem jak to poprawić


post został zmieniony: 16-07-2014 13:48:59
rzewa16-07-2014 19:22:34   [#119]

ustawa o systemie oświaty

art. 22ae ust. 7. Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją. 

gregorz17-07-2014 07:40:43   [#120]

Dziękuję

 

dota c17-07-2014 14:04:19   [#121]

Jestem niepubliczna. Wybieram inny podręcznik, płacą za niego rodzice.

Czy w związku z tym rodzice mają prawo do dofinansowania materiałów?

I język obcy: ponieważ wiem, ze będziemy mieli podręczniki droższe niż 25 zł, a płacić będą za nie rodzice, to czy przysługuje rodzicom dofinansowanie do tych podręczników w wysokości tych 25 zł?

Mam takie myślenie, że nie, ale mam również nadzieję, że się mylę, bo może jednak cos źle przeczytałam? :)

 

juasia17-07-2014 15:58:57   [#122]

czy ktoś już zamawiał materiały ćwiczeniowe mimo,że dotacja celowa jeszcze nie wpłynęła?

kulka17-07-2014 17:07:58   [#123]

Chciałam właśnie zdać pytanie jak juasia. Boje się zamawiać, jak nie ma środków. A potem nie będzie trochę późno...?

malmar1517-07-2014 19:07:06   [#124]

czy ktoś już opracował regulamin/warunki korzystania z darmowego podręcznika i materiałów edukacyjnych czy wszyscy na wakacjach? ;)

rzewa17-07-2014 19:53:54   [#125]

a regulamin biblioteki ci nie wystarczy?

dotac - niestety nie; jeśli złożysz wniosek o dotację rodzice nie mogą niczego dopłacać do podręcznika, ale...

to Ty (Twój OP) decyduje o wysokości czesnego, więc... :-))

przeczytaj koniecznie art 22am ust 1 i 3 u.s.o.

grażka17-07-2014 21:02:26   [#126]

W trakcie zjazdu Koalicji Otwartej Edukacji podczas jednego z warsztatów rozmawialiśmy m.in. o możliwościach systemowego wdrażania otwartości. Jednym z istotniejszych punktów dyskusji okazał się darmowy podręcznik, który ma być gotowy po wakacjach.

malmar1517-07-2014 21:44:42   [#127]

rzewa, nie wystarczy, bo nie mam biblioteki ;)

 

 

----

zresztą nie jestem w tym osamotniona


post został zmieniony: 17-07-2014 21:45:29
zosiaz117-07-2014 22:05:36   [#128]

Czy jest wzór pisma/zgody organu prowadzącego, na wdrożenie innego elementarza niż rządowy?

czy ktoś może coŚ pomóc?

dota c17-07-2014 23:51:09   [#129]

Myśleliśmy o tym :)

Dzięki :)

rzewa18-07-2014 01:16:54   [#130]

po co pismo - wystarczy, że OP zwiększy plan finansowy na odpowiednim paragrafie wraz z opisem przeznaczenia środków

zosiaz118-07-2014 10:50:04   [#131]

gdzieś ) się obiło o uszy, że organ prowadzący musi wyrazić zgodę na używanie innego elementarza…, u nas nauczyciele wybrali inny i przyszli z prośbą do dyr…o zgodę, czy wystarczy, że dyr się zgodzi, czy musi organ prowadzący….???

i w jakiej formie? czy dyr pisze do organu o zgodę??? i wtedy organ odpowiada???

AnJa18-07-2014 11:38:31   [#132]

OP musi taki podręcznik zakupic- czyli wprowadzić so planu finansoweg

wprowadzając- wyraża zgodę:-)

zosiaz118-07-2014 12:52:31   [#133]

a czy szkoła może dostać od wydawnictwa? czy OP powinien otrzymać darowiznę?

Ewa123e18-07-2014 21:25:24   [#134]

Czy przy zamawianiu materiałów edukacyjnych występujecie z zapytaniem o cenę?

malmar1520-07-2014 18:37:40   [#135]

z prezentacji MEN

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych przez szkołę – wyłączenie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych spod rygorów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

- Czynności związane z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów edukacyjnych oraz gospodarowaniem nimi wykonuje dyrektor szkoły.

- Projekt ustawy przewiduje stosowanie  uproszczonego tryb zakupu przez dyrektora szkoły podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, jeżeli wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro. W takim przypadku ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, którego przedmiotem jest zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych do bibliotek szkolnych, powinno być upublicznione przez szkołę w sposób zapewniający zainteresowanym podmiotom możliwość przystąpienia do zamówienia w odpowiednim terminie.

 

wydaje mi się, że należy wystąpić z zapytaniem o cenę (na mniejszą kwotę)

Ewa123e20-07-2014 21:36:27   [#136]

Dziękuję, u mnie ta kwota to zaledwie 2 tysiące.

Marek Pleśniar21-07-2014 08:04:53   [#137]

http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/,61409.html

resort zwraca się zprośbą do dyrektorów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o sprawdzenie poprawności danych o liczbie potrzebnych w szkole egzemplarzy „Naszego elementarza", wykazanych w aplikacji.

MEN przypomina, że zgodnie z instrukcjąnależy wprowadzić liczbę wszystkich uczniów klasy pierwszej (sumę uczniów ze wszystkich oddziałów tej klasy). Co ważne aplikacja automatycznie nie mnoży podanych przez użytkownika wartości. Liczbę podręczników należy zwiększyć o dwa egzemplarze dla każdego oddziału klasy pierwszej. 

zemi21-07-2014 13:40:55   [#138]

 Po 2 egzemplarze na każdą klasę.

Dlaczego w załączniku nr 1, to zapotrzebowanie, które składam w gminie jest zapis (powiększona o liczbę uczniów odpowiadającą liczbie oddziałów).

Z takiego zapisu wynika, że + 1 na oddział, no chyba, że dyrektor ma wiedzieć, że skoro 2 to 2.

Materiały szkoleniowe - tyle ilu uczniów. Bez zwiększenia.

malmar1521-07-2014 16:11:25   [#139]
rzewa16-07-2014 19:22:34   [#119]

ustawa o systemie oświaty

art. 22ae ust. 7. Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją. 

zemi21-07-2014 17:40:18   [#140]

No i tego właśnie nie rozumiem. 

Skoro 2 dodatkowe na oddział, a mam 2 oddziały to powinno być 4 dodatkowe podręczniki.

W zał. nr 4 do gminy nie da się. Przyjmuje tylko 2 - po 1 na oddział  "jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją".  

W SIO zgłosiliśmy tak jak trzeba - czyli po 2 dodatkowe na oddział. 

To jak mam zamówić po 2 dodatkowe do języka angielskiego skoro mi nie przyjmuje i samo sobie dodaje 2 zamiast 4? 

malmar1521-07-2014 18:19:43   [#141]

zemi,

malmar1510-07-2014 21:31:07   [#106]

kulka, przepraszam, ale od upału wprowadziłam Cię w błąd ;)

podręcznik menowski- 17+2 (na oddział)

 

materiały ćwiczeniowe (załącznik nr 1 do rozporządzenia, poz. 3) 17 (na oddział)

materiały edukacyjne (tam gdzie język-załącznik nr 1 do rozporządzenia, poz. 4)  17+1 (na oddział)

 

Liczba uczniów danej klasy objęta dotacją celową, o której mowa w ust. 5 pkt 1, 3 i 5, udzielaną zgodnie z ust. 6, jest zwiększana o liczbę uczniów równą liczbie oddziałów danej klasy objętych tą dotacją.

Jeżeli masz 2 oddziały, to liczba uczniów w oddziałach plus 2 (to te oddziały)


post został zmieniony: 21-07-2014 18:21:35
zemi21-07-2014 18:41:04   [#142]

 usystematyzuję sobie:

podręczniki 2 dodatkowe na oddział (tak zamówiliśmy)

język angielski 1 dodatkowy na oddział (tak zamówimy)

materiały ćwiczeniowe bez dodatkowych 

Dziękuję :)

gosiaes221-07-2014 19:24:04   [#143]

zemi, dobrze, że to podsumowałaś, bo zaraz przekazuję wici moim koleżankom;-)

super!!!!

 

 

malmar1521-07-2014 20:02:47   [#144]

zemi, nie ma za co :)

malmar1524-07-2014 14:49:41   [#145]

Informacje dla dyrektorów szkół nt. odbioru podręczników

http://www.ko-gorzow.edu.pl/komunikaty-kuratora/2807-2014-07-24-05-45-16

 

malgala24-07-2014 17:12:32   [#146]

u nas wcześniej

Informacje dla dyrektorów szkół na temat odbioru podręczników dla klas pierwszych

kulka14-08-2014 11:27:25   [#147]

Kuuuurcze...... Źle zamówiłam podręczniki!!! Wiem, pytałam nawet tu, na forum , no i.....

Mam dwie klasy pierwsze. 1a 14 osób, 1b 14 osób. Łącznie 34.

Zamiast 36, zamówiłam 38 podręczników, bo zwiększyłam o dwa na każdą klasę (co więcej najpierw zamówiłam 36, a później dokonałam korekty).

I na 34 uczniów z dwóch klas otrzymałam 38 książek.

Co teraz?

Kogoś informować, że wyłudziłam podręczniki dodatkowe, dotację??

Ala14-08-2014 11:45:26   [#148]

należy poinformować kuratorium

ewaannak14-08-2014 11:52:33   [#149]

Zamówiłaś prawidłowo - 34 uczniów w 2-óch klasach tj. 34 + 2x2=38

kulka14-08-2014 12:00:29   [#150]

Jeśli taki jest wzór, to ok, faktycznie.

Pewnie dlatego tak zamówiłam...A teraz nie pamiętam dlaczego:)

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]