Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nowy egzamin zawodowy - pytanie
strony: [ 1 ]
wojciechm14-05-2014 18:26:56   [#01]

Kochani, mam w czerwcu pierwsze egzaminy z kwalifikacji. Przy części pisemnej tego egzaminu wszystko jasne, ale w części praktycznej....... W zawodzie technik pojazdów samochodowych mam 15 uczniów podchodzących do egzaminu. Mam tylko dwa stanowiska egzaminacyjne, więc egzamin będzie trwał 3 dni po trzy zmiany w każdym dniu, po dwóch uczniów na zmianie. Czy pozostali powinni mieć w tym czasie zajęcia, czy cała klasa ma wolne????

rzewa14-05-2014 21:53:52   [#02]

ja bym robiła normalne zajęcia -> ci c zdają są nieobecni na zajęciach, a reszta się normalnie uczy

joszka15-05-2014 18:33:12   [#03]

Ewa ma rację...tylko postawcie się w roli młodego zestresowanego-co on tego dnia wyniesie z lekcji? A jeżeli jego zmiana będzie rano to zmęczony fizycznym wysiłkiem i psychicznym stresem egzaminacyjnym co osiągnie?

Ale tak jak inni koledzy ponadgimnazjalni mam ten sam problem do rozwiązania...i głupi jestem!

bogna15-05-2014 22:21:12   [#04]

Joszka, to nie Ty jesteś głupi :)))

sprawa nadaje się do naszego wątku o absurdach oświatowych

Katka15-05-2014 22:24:54   [#05]

Bo ponad logiką i życiem stoi przecież monitorowanie realizacji podstawy programowej:(

rzewa15-05-2014 22:41:46   [#06]

hm, uważam, że Ci co w tym dniu zdają są przez cały dzień nieobecni na zajęciach -> chodziło mi o to, że pozostali mogą się normalnie uczyć - mogą się przez 3 dni uczyć właściwie tego samego :-)

sanna03-06-2014 13:48:53   [#07]

A ja mam wątpliwości związane z egzaminem pisemnym, który trwa 60 minut i rozpoczyna się o 10.00. Klasy mają po 6, 7 lekcji w tym dniu (od godz. 8.00).

Wolne w danym dniu, czy przerwa na egzamin?

eny03-06-2014 14:51:33   [#08]

U nas zajęcia zaczynają się po 11.00 i trwają po 30 min. (zaczynają się od pierwszej lekcji zgodnie z planem) 8 lekcję już darujemy;)

rzewa04-06-2014 08:50:35   [#09]

a pp na te 30 min.??

;-)

dyrlo04-06-2014 09:49:13   [#10]

Zarządzenie dyrektora?

Bo zawsze tak było?

......... ???

joszka04-06-2014 12:07:32   [#11]

Zżymam się-ONE nie wiedzą jak pracuje szkoła?

Nie mogli zarządzić na 8 rano?

Lekcji 30 min. nie ma,ale kwity (dzienniki ) przyjmą wszystko.U mnie zajęcia po egzaminie w formie 30 min. i ani mru mru.Do obliczeń pełna godzina zrealizowanych zajęć.

Jeżeli ktoś zdecydował się zlecić nam przeprowadzenie egzaminu w czasie prowadzonych zajęć to myślał pewnie tez o tym, ze trzeba zarwać zajęcia!

eny04-06-2014 21:22:17   [#12]

Zarządzenie dyrektora :)

Od zawsze :)

Bez problemów:)

janta05-06-2014 14:41:54   [#13]

Egzamin zawodowy zdawała cała klasa w jednym dniu. Po dwie grupy na trzy zmiany. Lekcji tego dnia  klasa nie miała, bo wszystkie pracownie komputerowe wyłączone oraz uczniowie nie mogli być na 8 lekcjach i jeszcze przyjść na 16.00 na egzamin.W dzienniku wpis: egzamin zawodowy. Ustawodawca winien to przewidzieć. Chyba, że w teorii wszystko się zgadzało, a w praktyce wyszło jak zawsze.

 

 

rzewa05-06-2014 17:02:46   [#14]

eny takie zarządzenie jest sprzeczne z obowiązującym prawem (ramowym statutem szkoły danego typu) i powinno być uchylone w trybie nadzoru przez KO

Ed06-05-2022 12:28:33   [#15]

Z pozaszkolnego (zewnętrznego) ośrodka egzaminacyjnego wpłynęła informacja o powołaniu nauczyciela na egzaminatora na 9 (!) dni roboczych. Czy jako dyrektor mogę się nie zgodzić na to ? Chodzi o najgorętszy okres w szkole - początek czerwca: klasyfikacja, "nasze" egzaminy, itd.

Ośrodek powołuje się na art. 9c, ust. 13 uoso (wklejam poniżej) i twierdzi, że muszę wyrazić zgodę - czy mi się to podoba czy nie.

Jak uważacie ? 

13. Nauczyciele będący egzaminatorami albo asystentami technicznymi, o których mowa w art. 44zzzia ust. 1, biorący udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, z którymi dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zawarł umowy, o których mowa odpowiednio w ust. 10 lub 10a, są zwolnieni od pracy w szkoleplacówce lub centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy - Prawo oświatowe, w której są zatrudnieni, na czas niezbędny do przeprowadzenia tego egzaminu, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

rzewa06-05-2022 18:51:56   [#16]

niestety mają rację....


post został zmieniony: 06-05-2022 18:52:05
Dan6725-02-2023 08:28:38   [#17]

Witam

Po raz pierwszy w naszym SOSW przeprowadzamy egzamin zawodowy - pomoc w gastronomii. Mam pytanie do bardziej doświadczonych:

1. czy na operatora egzaminu – dla części pisemnej przeprowadzanej z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu, może być powołana osoba spoza szkoły np pracownik firmy komputerowej /czy OKE przewiduje dla nich jakieś wynagrodzenie?/,

2. czy próbny egzamin pisemny można zorganizować dopiero miesiąc przed głównym egzaminem /wchodząc na egzamin próbny nie mogę wybrać roku 2023

Bardzo proszę o radę

Dan6726-02-2023 15:22:42   [#18]

Bardzo proszę o radę na [#17]

asiawar27-02-2023 13:25:33   [#19]

1. Generalnie chyba nic nie stoi na przeszkodzie. Pod warunkiem, że szkoła ma możliwość zapłacenia takiej osobie, ponieważ OKE nie płaci operatorom systemu. A roboczogodziny w firmach komputerowych drogie, oj drogie...

2. Próbny egzamin można zorganizować dopiero kiedy są zaplanowane egzaminy.

Ed18-03-2023 10:59:08   [#20]

Uczeń klasy trzeciej szkoły branżowej 1. stopnia (młodociany pracownik) ciężko zachorował. Nie będzie niestety mógł podejść do egzaminu czeladniczego. Czy w takiej sytuacji, mimo, że nie podejdzie do egzaminu, może ukończyć szkołę ? Wiem, że gdyby podchodził do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez OKE, mógłby być zwolniony z egzaminu na mocy Art. 44zzzga ust. 4 ustawy o sys. oświaty. A co w analogicznej sytuacji w przypadku egzaminu czeladniczego ?

Ed22-03-2023 18:57:34   [#21]

podnoszę ...

Dan6730-05-2024 21:47:14   [#22]

Witam

W SOSW egzamin zawodowy - pomoc w gastronomii. Co w przypadku gdy uczeń nie zgłosi się na egzamin zawodowy pisemny /egzamin organizowany przed klasyfikacją/  co wtedy?

- wystawiamy oceny?,

a w arkuszu ocen: wpisać oceny, i wpis "nie ukończył szkoły"

- czy może przystąpić do praktycznego w tym roku?

- powtarza rok i przystępuje do egzaminów w przyszłym roku?

 

Dan6704-06-2024 08:09:37   [#23]

 ponawiam pytanie #22]

i proszę o radę

mou04-06-2024 08:43:03   [#24]

W której klasie jest ów uczeń?

Ale generalnie - oceny ma, ale zostaje i powtarza klasę

Zerknij też do art. 44o i 44zzzga i 44zzzgb UoSO


post został zmieniony: 04-06-2024 08:53:42
Dan6704-06-2024 10:51:55   [#25]

do kl. III branżowej I st

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]