Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop dla poratowania zdrowia a ograniczenie zatrudnienia
strony: [ 1 ]
an14-05-2014 17:34:13   [#02]

pamiętaj tylko, że urlop trwa maksymalnie 12 miesięcy - więc wróci w środku roku szkolnego. Ruch kadrowy odbywa sie w maju.

dyrlo14-05-2014 19:03:36   [#04]

A on już otrzymał od Ciebie pismo/informację o ograniczeniu od 01.09.2014?

Bo jeśli nie to idzie na 12 miesięcy, jeśli tyle wskazał lekarz.  Jeśli już wie, że ma mieć ograniczenie (pismo) to niestety tylko do 31.08.2014.

dyrlo14-05-2014 19:13:21   [#06]

O czymś takim jeszcze nie słyszałam.

 

Leszek14-05-2014 20:38:54   [#08]

jeszcze normo możesz się odwołać od orzeczenia lekarskiego

i dopóki procedura odwoławcza sie nie zakończy orzeczenie, które obecnie ma nauczyciel jest nieprawomocne

pozdrawiam

sanna15-05-2014 11:00:31   [#09]

A sytuacja odwrotna - nauczyciel ma w tym roku szkolnym ograniczenie, na 2014/2015 - w arkuszu zaplanowany cały etat.

Kiedy ma możliwość złożenia wniosku o urlop?

Dodam, że faktycznie go potrzebuje.

dyrlo15-05-2014 11:26:59   [#10]

Np 2 września

sanna15-05-2014 12:22:10   [#11]

Dziękuję, tak właśnie myślałam...

MKJ15-05-2014 19:03:38   [#13]

Moim zdaniem trzeci.

flisegi15-05-2014 19:58:23   [#14]

Moim zdaniem też, ale pewności nie mam ;-)

Ala15-05-2014 20:00:40   [#15]

a moim zdaniem pierwszy :)

drugi byłby w przypadku gdy nauczyciel zdąży z wnioskiem o urlop przez wręczeniem mu ograniczenia

a trzeci, moim zdaniem, w ogóle niemożliwy


post został zmieniony: 15-05-2014 20:02:59
Ala15-05-2014 20:10:52   [#17]

może, ponieważ nauczyciel nie ma możliwości spełnienia warunku umożliwiającego udzielenie urlopu - czyli zatrudnienia w pełnym wymiarze

wszystko zależy od tego, kto będzie pierwszy - dyrektor z wypowiedzeniem czy nauczyciel z wnioskiem

może też nauczyciel dostać udpz do 31.08. , potem idzie na zwolnienie, maksymalnie 182 dni, a potem może się jeszcze starać o świadczenie rehabilitacyjne - tu wszystko zależy od tego jak bardzo chory jest nauczyciel


post został zmieniony: 15-05-2014 20:14:08
Jacek15-05-2014 20:11:56   [#18]

dyrektor nie ma uprawnień do wyrażania lub nie zgody na urlop. Dyrektor albo odwołuje się od orzeczenia lekarza albo udziela urlopu na czas wskazany w orzeczeniu o ile nauczyciel spełnia warunki do jego udzielenia.

Nauczyciel, o którym mowa spełnia warunki do udzielenia mu urlopu w tej chwili i ten urlop może mu być udzielony do 31.08, bo spełnia warunki ustawowe do jego udzielenia. Od 1 września brak zatrudnienia w pełnym wymiarze więc nie może korzystać z tego urlopu. Reasumując wariant 1

Ala15-05-2014 20:37:41   [#20]

norma, z tego co napisałaś wyżej wynika, że nauczyciel otrzymał ograniczenie i podpisał zgodę czyli dyrektor był pierwszy :)

jakim sposobem wniosek o urlop może wyprzedzić wręczenie ograniczenia???

za dwa dni przychodzi z wnioskiem od lekarza o udpz

i może go otrzymać na taki okres w jakim spełnia warunki czyli do 31.08.

Ala15-05-2014 20:44:58   [#22]

ale ograniczenie wręczasz w maju bo trzeba zachować okres wypowiedzenia

i ono jest prawomocne z chwilą wręczenia

Ala15-05-2014 20:50:54   [#24]

udzielić urlopu do 31 sierpnia

potem nauczyciel wraca do pracy w ograniczonym wymiarze od 1.09.2014 do 31.08.2015 zgodnie z pismem w sprawie ograniczenia, na które wyraził zgodę

jak będzie chory to pójdzie na L4

...............

PS. jak nie będzie chciał pracować w ograniczonym wymiarze to może złożyć wypowiedzenie ;)


post został zmieniony: 15-05-2014 20:54:45
Ala15-05-2014 20:55:07   [#26]

to pójdzie do sądu pracy

Ala15-05-2014 20:59:50   [#27]

i jako dyrektor wolałabym sąd pracy niż dyscyplinę finansów publicznych ;)

Katka15-05-2014 22:22:55   [#29]

Dla mnie bardzo logiczny jest wariant trzeci, poparty dodatkowo jasnym wyjaśnieniem z linku, który sama wkleiłaś. Sądy chyba jeszcze nie rozstrzygały takich spraw, nie spotkałam się z żadnym wyrokiem, a szkoda, byłaby jakaś interpretacja. Dla mnie wariant trzeci jest najbardziej logiczny - skoro lekarz wskazał w orzeczeniu czas trwanie urlopu - dyrektor udziela go na czas wskazany przez lekarza. A że od września zmienią się warunki płacy nauczycielowi, to wypłacamy zgodnie z ograniczeniem, na które przecież się zgodził. logiczne tez dla mnie jest,że warunek pełnego zatrudnieni musi być spełniony w momencie podejmowania decyzji o urlopie, potem wszystko się może zmienić.

rzewa15-05-2014 22:39:00   [#30]

hm... i co z tego, że logiczny (chociaż nie bardzo to widzę)?

Jak OP zakwestionuje decyzję dyrektora i złoży wniosek do rzecznika dyscypliny finansowej, to jak dyrektor się będzie bronił -> jak udowodni, że miał rację płacąc więcej niż zatwierdzono w arkuszu organizacyjnym skoro prawnicy mają rożne zadanie?

wariant 1 jest najlepszy bo nie generuje dodatkowych kosztów, z których trudno byłoby się dyrektorowi wytłumaczyć, a niezadowolony n-l może zawsze pójść do sądu

nikt, nawet OP, nie może kwestionować wyroku sądu :-)

Ala15-05-2014 22:42:33   [#31]

no cóż, każdy dyrektor podejmuje decyzję sam na swoją własną odpowiedzialność

trudno przewidzieć co sąd orzeknie jeśli taka sprawa wpłynie, ponadto sąd może orzec w Warszawie inaczej niż sąd np. w Poznaniu

a tutaj dzielimy się swoją wiedzą i przemyśleniami też swoimi :)

ustawa nie opisuje wszystkich szczególnych przypadków, choć ten akurat jest dość typowy i wygląda na ucieczkę przed ograniczeniem

dla mnie bardziej logiczne jest rozwiązanie, które opisałam wyżej 

ale każdy z nas może mieć swoje zdanie :)

Ala15-05-2014 22:43:43   [#32]

o! rzewa :)

rzewa15-05-2014 22:46:09   [#33]

chciałam dopisać: prawomocnego wyroku - dopóki się nie uprawomocni można kwestionować :-)

Ala niestety uniemożliwiła mi korektę... :-))

Katka15-05-2014 22:47:09   [#34]

tak, tak, gdybym miała dziś taką sytuacje, tez dałabym urlop do końca sierpnia i ewentualnie pokornie przyjęłabym wyrok sadu, ale intuicja  mi podpowiada wariant trzeci, choć wiem,że jest on ekonomicznie niekorzystny dla OP.

MKJ15-05-2014 23:10:12   [#35]

Wariant trzeci jest nie tylko logiczny, ale też ściśle trzymający się litery prawa. Czy trzymający się też jego ducha, to już inna sprawa...

Jeśli w orzeczeniu jest określony czas trwania udpz, to dyrektor nie ma prawa tego kwestionować i nie udzielić urlopu zgodnie z orzeczeniem. A udzielenie urlopu na okres krótszy niż w orzeczeniu, w przypadku gdy nauczyciel pozostaje w stosunku pracy, byłoby naruszeniem tej zasady. Dyrektor może się oczywiście odwołać od tego orzeczenia, ale to insza inszość.

Art. 73 ust. 1 nakłada warunki, jakie muszą być spełnione, aby nauczycielowi można było udzielić udpz, natomiast nie precyzuje, że te warunki muszą być spełniane przez cały czas trwania urlopu. Roszczenie nauczyciela, któremu udzielono udpz dotyczy urlopu, a nie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia.

Moim zdaniem wariant trzeci ani nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych, ani prawa nauczyciela do roszczenia o udpz. Wariant drugi naruszałby dyscyplinę, a wariant pierwszy owo roszczenie.

Tak ja to widzę, ale przydałby się tu jakiś wyrok, najlepiej SN, co by rozwiać wątpliwości. Kto pierwszy na ochotnika? :)

rzewa15-05-2014 23:14:18   [#36]

jeśli masz rację, to nauczyciel może zapomnieć o tym, by mu dyrektor zaproponował ograniczenie -> dostanie na bank wypowiedzenie z art 20 KN, bo OP zabroni korzystania z art 22 ust 2 KN

MKJ15-05-2014 23:20:32   [#37]

Dlatego tez ograniczenie zatrudnienia może być stosowane, ale nie musi.

Tylko że tutaj nauczyciel już otrzymał propozycję ograniczenia i wyraził na to zgodę...

DYREK16-05-2014 10:03:02   [#38]

mamy tylko opinie, nie jest to jasno określone w przepisach

osobiście uważam, że należy postąpić zgodnie z:

"nauczyciel mianowany zatrudniony uprzednio w pełnym wymiarze czasu pracy, który wyraził – w myśl art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela – zgodę na ograniczenie zatrudnienia do wymiaru co najmniej połowy etatu, nie ma prawa do skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia"

dalej piłka po stronie nauczyciela -> niech idzie do sądu pracy 

 

tu odmienna opinia ze strony ZZ:

http://www.oswiata-s-olsztyn.home.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=242:jakie-wynagrodzenie-powinien-otrzyma-nauczyciel-ktory-30-maja-podpisa-zgod-na-ograniczenie-zatrudnienia-od-1092012r-a-od-1072012r-przebywa-na-rocznym-urlopie-dla-poratowania-zdrowia&catid=45:porady&Itemid=103

mariz26-01-2017 14:50:08   [#39]

a co ma i może zrobić dyrektor likwidowanej szkoły ( gimnazjum) gdy nauczyciel przyniesie orzeczenie o potrzebie UDPZ na koniec marca, kiedy jeszcze nie dostał ograniczenia zatrudnienia ( a takie będzie).?

 

hania26-01-2017 14:51:47   [#40]

dać urlop

za rok dostanie ograniczenie :-)

mariz26-01-2017 14:56:53   [#41]

jak za rok - w marcu ?- to środek roku szkolnego. Na jaki wymiar etatu wraca? czy na UdPZ można wręczyć ograniczenie zatrudnienia?

ola 1326-01-2017 16:11:59   [#42]

Tak wraca w środku roku szkolnego na "swoje" godziny, ale Ty wiedząc o tym odpowiednio planujesz i podpisujesz umowy na zastępstwo. Tyle.

Z tym ograniczaniem to mam problem, gdzieś się przewijało orzecznictwo sądów pracy. może ktoś "wykopie"?

mariz26-01-2017 16:18:54   [#43]

co to znaczy "na swoje". Składając orzeczenie ma pełny etat, od kwietnia po zatwierdzeniu arkusza ma ograniczenie etatu, czyli wraca na.......


post został zmieniony: 26-01-2017 16:19:30
rzewa27-01-2017 04:52:16   [#44]

udzielasz urlopu

opracowujesz arkusz i wychodzi Ci, że nie masz godzin dla tego n-la

pomimo urlopu proponujesz mu ograniczenie, a jeśli się nie zgodzi przenosisz go w stan nieczynny, jak złoży oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny -> wypowiadasz mu stosunek pracy z dniem 31.08 br

wszystko na podstawie art 225 u.p.w.u.P.o.

jeśli się zgodzi na ograniczenie odwołujesz go z urlopu z dniem 31.08 br bo nie jest zatrudniony na pełnym etacie

jeśli nie chcesz tego zamieszania, to nie proponuj ograniczenia tylko od razu przenoś w stan nieczynny


post został zmieniony: 27-01-2017 04:53:58
ola 1327-01-2017 20:50:07   [#45]

Przepraszam za wprowadzenie w błąd, ale zapomniałam, że mamy nową rzeczywistość prawną. 

No i skończyło się z urlopami dpz. 

To jest to co najbardziej zaboli.


post został zmieniony: 27-01-2017 20:50:41
mariz29-01-2017 20:16:02   [#46]

Dziękuję za odpowiedzi

Aga2729-01-2017 22:13:23   [#47]

Miałam podobną sytuację, kiedy to nauczyciel wystąpił o udzielenie urlopu w marcu a ja nie wiedziałam czy będę miała dla niego pełny etat od września, poradzono mi (radca prawny) aby udzielić urlopu do końca sierpnia.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]