Forum OSKKO - wątek

TEMAT: godziny dyrektorskie od 09.2014
strony: [ 1 ]
kulka18-03-2014 06:09:10   [#01]

Nic mi nie umknęło? Od września 2014 jest już w całym cyklu SP i Gim tylko nowa nowa ramówka? Czyli klasy 6 sp i III G nie mają już żadnych godz do dyspozycji dyr np.na kółka wyrównawcze? Są TYLKO po 2 godz. na zajęcia obowiązkowe? i w sp i gim?

Natka18-03-2014 08:05:25   [#02]

nic :)

kulka18-03-2014 10:29:56   [#03]

To teraz zapytam: do tej pory nie było u nas w gminie nawet mowy o tym, aby zwiększyć godziny na wniosek dyr. Teraz organ prowadzący mówi, że może zwiększyć o 1 godz. na oddział. Ale co mi da jedna godzina, jeśli chciałabym wprowadzić dodatkowy język obcy? Te zajęcia zgodnie z par.3.1 staną się obowiązkowe, będzie realizowana podstawa programowa z języka. A ile musi być tygodniowo języka, aby zgodnie z przepisami był to przedmiot realizowany prawidłowo? Na pewno nie jedna... Co mogę zrobić?

rzewa18-03-2014 11:14:07   [#04]

wygospodarować drugą ze swoich godzin (tych po nowemu, o jakich mowa w obecnych ramówkach)

Ala18-03-2014 11:52:34   [#05]

tzn  jakich?

bo dyrektor dysponuje godzinami, które może przeznaczyć na obowiązkowe zajęcia edukacyjne i godzinami karcianymi

rzewa18-03-2014 14:00:58   [#06]

ale język obcy dodatkowy realizowany zgodnie z zapisami rozporządzenia, to obowiązkowe zajęcie edukacyjne, więc...

cynamonowa18-03-2014 14:40:20   [#07]

rzewo...ja rozumiem, ze gdd w klasie np. V można dodać na dodatkowy angielski ( 3 +1)

dodatkowy język nie jest chyba zajęciem obowiązkowym...

( nasz OP dał nam po 1 godzinie na inny język - mało tego ale choć trochę otrą się o to co za moment w gimnazjum))

Rycho18-03-2014 14:56:02   [#08]

Rzewa,

moim zdaniem naciągasz przepisy.

Zgodnie z ramówką, w SP obowiązkowy jest jeden język obcy.

Zatem nie można przeznaczyć na zajęcia dodatkowe godzin, które są przeznaczone na zajęcia obowiązkowe.

Nawet, jeśli zgodnie z przepisami wprowadzenie dodatkowego języka do planu nauczania powoduje, że dla ucznia stają się one obowiązkowe do uczęszczania. Ale obowiązku otrzymania pozytywnej oceny dla promocji już w tym przypadku nie ma :-)

czesiak18-03-2014 16:13:14   [#09]

Na co  więc OP może dołożyć godziny ?

Czy na innowację i powiększenie godzin przedmiotu obowiązkowego ?

Czy na podział na grupy w klasach I-III ?

 

Adaa18-03-2014 16:41:43   [#10]

 

§ 3.
1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na realizację zajęć edukacyjnych wskazanych we wniosku, w tym na:

1) nauczanie geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, do której należą uczniowie z danej szkoły;
2) dodatkowe zajęcia edukacyjne:

    a) z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w danej szkole,

     b) dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został   włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

2.Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.


post został zmieniony: 18-03-2014 16:42:39
shegreta18-03-2014 16:58:36   [#11]

Ja np  dostałam dodatkowe 3h na zajęcia realizowane w ramach innowacji pedagogicznej. A z godz. przeznaczonych na zwiększenie - zwiększam w cyklu np matematykę w 5 i 6

rzewa18-03-2014 17:50:36   [#12]

Adaa treść §3 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania brzmi nieco inaczej:

§ 3. ust. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym, a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich - od 6 do 12 godzin, na:
1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2) realizację następujących dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów:
a) zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany obowiązkowo w szkole,
b) zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

ust. 2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. W przypadku wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy.

i teraz, jeśli OP przydzielił godziny z przeznaczeniem na nauczanie dodatkowego języka obcego, to w tym momencie zajęcia te stają się zajęciami obowiązkowymi w danym oddziale i dyrektor może przeznaczyć na nie gddd

natomiast nie można bez godzin z OP przyznanych na podstawie §3 rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania wprowadzić dodatkowego języka obcego przeznaczając na jego realizację gdd, bo nie ma go wówczas na liście zajęć obowiązkowych

to samo, moim zdaniem, będzie dotyczyło zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa lecz program tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania oraz OP przyznał godziny na realizację tych zajęć

Adaa18-03-2014 18:22:28   [#13]

jasne, skopiowałam z projektu
dzieki za czujnośc

Rycho18-03-2014 19:14:16   [#14]

jeśli OP przydzielił godziny z przeznaczeniem na nauczanie dodatkowego języka obcego, to w tym momencie zajęcia te stają się zajęciami obowiązkowymi w danym oddziale i dyrektor może przeznaczyć na nie gddd

Rzewa,

czy możesz powiedzieć na jakiej podstawie twierdzisz, że zajęcia dodatkowe zorganizowane z godzin OP są zajęciami obowiązkowymi w rozumieniu rozp. o ramówkach? Zwłaszcza, że w rozp. drugi język jest wprost nazwany jako "dodatkowe zajęcia".

obowiązkowy udział uczniów w zajęciach, a zajęcia obowiązkowe, to nie to samo.

Dalej twierdzę, że wprowadzasz ludzi w błąd takim interpretowaniem tej sprawy.

 

rzewa18-03-2014 19:25:19   [#15]

nie wprowadzam w błąd a dyskutuję -> mam po prostu takie zdanie, a Ty masz inne

taka jest po prostu moja interpretacja, a każdy ma prawo ocenić to po swojemu i zrobić jak uważa

Rycho18-03-2014 20:02:28   [#16]

nie odpowiedziałaś na moje pytanie, więc jeszcze raz zapytam:

Według Ciebie to, że udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy oznacza to samo co zajęcia obowiązkowe?

izael18-03-2014 20:58:23   [#17]

Moim zdaniem to jednak są dodatkowe zajęcia edukacyjne i chyba trzeba tu jednak operować językiem rozporządzenia, by nie wprowadzać bałaganu.


post został zmieniony: 18-03-2014 20:58:41
czesiak18-03-2014 21:44:57   [#18]

Nie rozumie tego "tworu" dodatkowe zajęcia edukacyjne.  1.Czy to są tylko zajecia dla całej klasy ? Wiadomo z programem i akceptacją RR i RP.

2. Czy są ocenianie ?

3.Jakiego rodzaju moga być to zajęcia międzyoddziałowe i międzyklasowe ? Czym się to różni od kółka zainteresowań np plastycznego ?

4.Czy op może przeznaczyć dodatkowe godziny na podział na grupy na zajęciach komputerowych w klasach I-III ??

Czy ktoś rozumię logikę tego rozporządzenia, które blokuje finansowanie przez gminy dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania po to aby nie wypłacać za darmo JDU ?

Rycho18-03-2014 22:13:25   [#19]

1. dodatkowe, czyli takie, których nie ma na liście zajęć obowiązkowych dla danego etapu edukacyjnego. Może to być drugi język obcy lub zajęcia, których nie ma w podstawie programowej. Zgodnie z rozp. zajęcia dodatkowe wprowadza się do planu nauczania szkoły i są one obowiązkowe dla tych uczniów, którzy zostali tym planem objęci.

2. Zajęcia dodatkowe są oceniane, ale zgodnie z rozp. o ocenianiu ocena niedostateczna nie powoduje niepromowania ucznia do następnej klasy.

3. w grupach międzyoddziałowych, czy międzyklasowych, mogą być prowadzone różne zajęcia. Najczęściej dzieje się to w nauce j. obcego zorganizowanej wg stopnia znajomości języka. Na kółko plastyczne uczeń może chodzić jeśli chce. Na zajęcia dodatkowe musi.

4. moim zdaniem OP może dołożyć godziny na podział na grupy na zajęciach komputerowych w I - III. Zwłaszcza, że takie coś nie zmienia liczby godzin dla ucznia.

czesiak, tego ostatniego zdania kompletnie nie rozumiem. Zajęć rozwijających zainteresowania gmina może opłacać ile chce. To rozp. moim zdaniem nie ma wpływu na JDU.

izael18-03-2014 22:48:14   [#20]

się z Rychem zgadzam w całej rozciągłości

z ostatnim zdaniem takoż

:)

 

kulka19-03-2014 06:33:07   [#21]

No to teraz mam kolejne pytanie:

Jeśli w gim np.w kl.1 jest wg ramówki 29 godzin/tyg, w kl.2 30 (nie mam rozp. przed oczami, wiec może wymiar jest inny, ale nie o to chodzi). Dostałam 1 godz. na oddział, więc zwiększam wymiar zajęć  obowiązkowych -dokładam po godzinie matematyki. I teraz, gdy zliczę nie będzie  już obowiązującego 29 i 30, a 30 i 31. Tak jest ok? Jestem po kontroli KO, podczas której skrupulatnie sprawdzano tą ilość godzin liczoną w planach nauczania "w pionie". Wszystko było prawidłowo.Teraz będzie więcej. Mam się nie martwić tym?

MKJ19-03-2014 07:33:49   [#22]

Nie martwić. Jeśli są to godziny przyznane przez OP, to wszystko jest OK.

lbaczynska19-03-2014 21:27:25   [#23]

czy z godzi do dyspozycji dyrektora można przydzielić logopedie i zaj.korekcyjne.jesśli tak to w jakich ilościach

 

shegreta19-03-2014 21:29:13   [#24]

uważam, że nie, bo rozporządzenie mówi o zwiększeniu godzin zajęć edukacyjnych z ramowych planów nauczania


post został zmieniony: 19-03-2014 21:29:37
izael19-03-2014 21:54:13   [#25]

zdecydowanie nie

możesz tylko z godzin do dyspozycji dyrektora - karcianych

:)

Ala19-03-2014 21:55:34   [#26]

logopedia i zajęcia korekcyjne realizuje się z godzin przyznanych przez OP na ten cel, zatwierdzonych w arkuszu organizacyjnym

można też w ramach karcianych

godziny do dyspozycji dyrektora te wynikające z różnicy między rzeczywistą a minimalną liczbą godzin mogą być tylko na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych

też się nie zgadzam z interpretacją rzewy

...............

o! Iza napisała wcześniej :)


post został zmieniony: 19-03-2014 21:57:09
izael20-03-2014 09:04:20   [#27]

Ala, w dwóch różnych kawałkach Polski, a to samo piszemy i o tej samej porze:)

kulka20-03-2014 09:10:49   [#28]

Organ prowadzący nie chce przyznać mi dodatkowych godzin na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin (matematyka) bo nie zasięgnęłam opinii rady rady rodziców. Wydaje mi się, że te opinie są potrzebne w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych np.drugi język obcy. Ale jeśli nie zasięgnę opinii, nie dadzą godzin. Co radzicie?

Jacek20-03-2014 09:25:23   [#29]

OP jest w błędzie ale co Ci szkodzi zasięgnąć jak się upierają

kulka20-03-2014 09:37:12   [#30]

Pewnie zasięgnę.

Ale denerwuje mnie, że muszę na chybcika zwoływać radę w bezzensownym celu. A co będzie, jeśli rada nie wyda pozytywnej opinii, bo nauczyciel i od biologii będzie uważał, ze to biologie należy zwiększyć, a nauczyciel fizyki, że jego przedmiot potrzebuje wsparcia itp??

Ala20-03-2014 11:19:04   [#31]

trzeba radzie przedstawić argumenty, np. wyniki egzaminów, wyniki klasyfikacji, potrzeby uczniów

a nauczyciele wiadomo - każdy ciągnie w swoją stronę a kołderka przykrótka...

OP poprosiłabym o podstawę prawną ;)

........

OP musi dać tyle godzin ile przewiduje ramówka

więc może uściślijmy, czy występujesz o dodatkowe godziny na zwiększenie l. godz. przedmiotu obowiązkowego na podstawie § 3. 1. pkt. 1 rozporządzenia?

bo te godziny OP może dać ale nie musi

jeśli ci bardzo zależy to lepiej dać tę opinię :)


post został zmieniony: 20-03-2014 11:28:55
MKJ22-03-2014 22:34:54   [#33]

Nie liczą.

Nie musi, jeśli godziny przeznaczone są zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Dorcia24-03-2014 11:33:22   [#34]

A jak to zrobić, żeby od OP dostać godziny np. na zespół wokalny, na który uczęszczali by uczniowie z klas 4-6?

izael24-03-2014 11:43:03   [#35]

grzecznie poprosić, czyli dyrektorsko wnioskować - pokazując co z tego wynika dla szkoły, dla dzieci, dla środowiska i jakie fajne to będzie:) i że z godzin karcianych to się absolutnie nie da

Dorcia24-03-2014 12:13:29   [#36]

no z karcianych się nie da, gdy prowadzącym jest dyrektor ...

ale czy z przytoczonych wyżej przepisów wynika możliwość przydzielenia takich godzin przez OP (bo dobra wola raczej nie wchodzi w grę...) - według mnie trzeba by napisać program zajęć. Czy tak?


post został zmieniony: 24-03-2014 12:27:01
izael24-03-2014 12:30:38   [#37]

to nie są chyba dodatkowe zajęcia edukacyjne -  w rozumieniu przepisów,

a raczej godziny OP przeznaczone na cokolwiek:) i co trzeba dołączyć to już OP musi zdecydować

i bez dobrej woli w tym wypadku ani rusz

będą mieli kasę i zechcą to dadzą, a jak  nie to nie

nic nie muszą 

rzewa25-03-2014 07:14:57   [#38]

nie muszą, ale żeby mogli muszą mieć pp, że mogą :-)

żeby mogli dać na takie coś, o czym pisze Dorcia, można to zrobić na 2 sposoby:

1. albo napisać innowacje pedagogiczną, która będzie przewidywała takie godziny - jak OP się zgodzi na nią, to będzie oznaczało, że godziny da (i to nie tylko w danym roku szkolnym, ale tyle ile będzie przewidziane w programie innowacji)

2. albo prowadzić te zajęcia jako zajęcia z pomocy ppp (dla zdolnych), przestrzegając wymagań przewidzianych rozp. o ppp - OP nie musi dać godzin, ale może lecz wtedy trzeba się o te godziny starać w każdym roku szk. od nowa

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]