Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wniosek rodziców o skreślenie z listy uczniów
strony: [ 1 ]
irekm123-10-2013 20:24:57   [#01]

Rodzic dziecka z klasy I -ej  (SP), dziecka 6 -letniego chce złożyć prosbę o skreślenie swojego dziecka z klasy I -ej i przeniesienie   go do  oddziału przedszkolnego ( O -ka ). Jest wprawdzie koniec października, ale dziewczynka niewiele chodziła do klasy I -ej. Powód głównie emocjonalny. W szkole jako tako, czyli nie było specjalnych problemów dydaktyczno - wychowawczych, ale za to w domu ,,tragedia". Dziecko nie chciało chodzic do szkoły ( biegunka, wymioty, stres przed szkołą - fobia ). Rodzice przerażeni udali się do psychologa i jest sygestia w opinni aby umozliwić dziecku przejście z klasy I -ej do zerówki. Myślę, iż trzeba pomóc dziecku i rodzicom. Jak to obecnie przeprowadzić formalnie? Podanie rodziców, uchylenie decyzji o przyjęciu do klasy I -ej, przyjecie do zerówki ? Czy może inaczej?

DYREK23-10-2013 22:25:00   [#02]

w wątku: Sześciolatek do klasy pierwszej

Nie ma przepisów zabraniających zaprzestania przez dziecko sześcioletnie uczęszczania do szkoły podstawowej, a zatem również spełniania obowiązku szkolnego i objęcia go wychowaniem przedszkolnym.

Jeśli rodzice zgłoszą wniosek o skreślenie dziecka z listy uczniów, dyrektor szkoły może dokonać na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego uchylenia decyzji o przyjęciu dziecka do klasy I (objęciu dziecka obowiązkiem szkolnym).

z: http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3293%3
Auczszczanie-do-szkoy-prawem-a-nie-obowizkiem-szeciolatka&catid=272%3
Aministerstwo-komunikaty-i-wyjanienia-men&Itemid=355


post został zmieniony: 23-10-2013 22:27:22
irekm123-10-2013 22:35:36   [#03]

Rozmiem, dyrek. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły, na wniosek rodzica, nawet jeśli opinia psychologiczna Poradni jest nie do końca precyzyjna. Nie ma w niej jednoznacznej opinii o ,,cofnięciu" dziecka do ,,zerówki". czy dobrze rozmiem?

DYREK23-10-2013 22:56:09   [#04]

istotne jest tylko to, że decydują rodzice

opinia poradni nie ma znaczenia

tu wypowiedź p. Minister:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Krystyna-Szumilas-rodzice-moga-cofnac-6-latka-do
-przedszkola,wid,15910238,wiadomosc.html?ticaid=111896

irekm123-10-2013 23:05:35   [#05]

Dyrek, wszystko rozumiem. Tylko podaj jeśli możesz podstawę prawną, którą trzebaby pewnie zamieścić na decyzji dla rodzica o uchyleniu spełniania obowiązku szkolnego w klasie I -ej. Jaki np. paragraf kodeksu postępowania administracyjnego. Nie mogę tego nigdzie znaleźć.

DYREK23-10-2013 23:24:41   [#06]

zobacz:

http://www.rp.pl/artykul/750570.html

art. 154 § 1 kpa -> uchylenie decyzji

art. 108 kpa -> rygor natychmiastowej wykonalności.

kpa :

http://prawo.legeo.pl/prawo/kodeks-postepowania-administracyjnego-z-dnia-14-czerwca-1960-r/

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]