Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Pismo na moim biurku.
strony: [ 1 ]
Danka20-04-2002 00:19:13   [#01]
Pracownik, kierownik gospodarczy, prosi o zwrot kosztów za zakupione okulary powołując się na rozp. MP i PS z dnia 1. 12. 1998 r. Wsztstko rozumiem ale on nie pracuje przez 4 godz. przy komputerze. Sporządza umowy ( w tym roku szkolnym 4, robi harmonogramy dla strażników nocnych, sporządza zapytania o cenę przy zamówieniach publicznych). Inne czynności wynikające z zakresu obowiązków nie wymagają pracy przy komputerze. Może zdarzy się dzień, że zbliży się do 4 lub przekroczy je nawet ale nie jest to każdego dnia ( może dwa trzy dni w miesiącu). Jak interpretować rozp. w tym przypadku?
Janusz Pawłowski20-04-2002 00:58:27   [#02]

Nie przysługuje

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 1 grudnia 1998 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe
(Dz. U. Nr 148, poz. 973)
obowiązuje od dnia 11 marca 1999 r.

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

4) pracowniku - należy przez to rozumieć każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Danka20-04-2002 01:01:04   [#03]
Dzięki. Też tak uważam i ciągle się dziwię jakie ludzie mają pomysły.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]