Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Rozliczenie godzin w internacie
strony: [ 1 ]
Just Ka22-09-2013 13:04:25   [#01]

 Witam

problem jest następujący:

w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym są internaty. Na jedną grupę przypada przeciętnie dwóch lub trzech wychowawców. System pracy to 1,5h rano (budzenie) + popołudnie po powrocie wychowanków ze szkoły+sobota i niedziela. Etat wychowawcy to 26 godzin. Żeby podzielić godziny trzeba zaplanować stałe godziny ponadwymiarowe oraz trzeba to pogodzić z pięciodniowym tygodniem pracy.

Problemy:

1. Wychowawcy muszą mieć jeden wolny dzień w tygodniu+ (dotychczas tak było) co którąś niedzielę, tak więc sobota weszłaby jako dzień do podziału w 5 dniowy tydzień pracy, czy zamiast soboty mogłaby to być niedziela?

2. Zdarzają się tygodnie niepełne - święta wcześniejsze rozjazdy. Jaki wzór do obliczania nadgodzin przyjąć w tym przypadku, jeżeli ktoś ma wolny np. wtorek a rozjazd jest w środę, a ktoś inny ma wolny czwartek.

Dotychczas na trzy internaty każdy kierownik liczył po swojemu, chodzi o ujednolicenie tego (uprzedzając komentarze: wiem, bałagan. Dlatego bierzemy się za porządki.). Interesuje mnie jak wygląda to w innych placówkach.

Pozdrawiam

rzewa22-09-2013 14:28:45   [#02]

wychowawcy w internacie nie mogą mieć godzin ponadwymiarowych, chyba że jednocześnie są również nauczycielami w szkole

AnJa22-09-2013 16:06:43   [#03]

a dlaczego nie mogą takich godzin mieć?

malgala22-09-2013 16:09:04   [#04]

bo to nie są godziny przeznaczone na realizację podstawy programowej

AnJa22-09-2013 16:14:13   [#05]

i co  tego?

malgala22-09-2013 16:28:40   [#06]

KN

Art. 35. 1.  W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

AnJa22-09-2013 16:36:28   [#07]

to i w przedszkolu nie ma ponadwymiarówek?

a jaki program nauczania zakłada odbywanie zajęc opiekuńczych?

malgala22-09-2013 16:41:00   [#08]

Przedszkole realizuje program nauczania.

a jaki program nauczania zakłada odbywanie zajęc opiekuńczych?

Program żaden, ale nauczyciel poza zajęciami dydaktycznymi może również, w ramach swojego pensum realizować na przykład godziny zajęć świetlicowych lub biblioteki i wtedy godziny ponadwymiarowe mieć może.

 

literówkę poprawiłam


post został zmieniony: 22-09-2013 16:41:34
AnJa22-09-2013 16:43:41   [#09]

w przedszkolu są programy nauczania?

"Program żaden, ale nauczyciel poza zajęciami dydaktycznymi może również , w ramach swojego pensum realizować na przykład godziny zajęć świetlicowych lub biblioteki i wtedy godziny ponadwymiarowe mieć może"

a to dlaczego? a nauczyciel świetlicy nie mający zajęć dydaktycznych?

malgala22-09-2013 17:12:59   [#10]

a nauczyciel świetlicy nie mający zajęć dydaktycznych?

też nie ma godzin ponadwymiarowych, podobnie bibliotekarz

rzewa22-09-2013 17:20:52   [#11]

w przedszkolu są programy wychowania w pewnym sensie równoważne programom nauczania, gdyż są sposobem na realizację podstawy programowej

ale w świetlicy szkolnej ani w bibliotece programów nauczania nie ma, nie ma też w tym sensie programu w internacie, zatem nie może mieć godzin ponadwymiarowych n-l realizujący wszystkie swoje godziny w internacie czy w świetlicy

po prostu, jeśli w szkole jest półtora etatu świetlicy (biblioteki, internatu, pedagoga), to nie można przydzielić tego jednemu n-lowi, tylko trzeba na te godziny zatrudnić 2 nauczycieli, którym można jeszcze oczywiście dodać godziny nauczania jakiegoś przedmiotu tak by mieli nawet ponadwymiarowe

tak jest póki treść art 35 KN się nie zmieni

AnJa22-09-2013 17:30:31   [#12]

a możecie nie kręcić?

jesli zgodzimy się, że ponadwymiarówki uzasadnione są tylko programem nauczania to nie ma ich nigdzie poza szkołami 

jeśli zgodzimy się, że ponadwymiarówki są na zajęcia dydaktyczne , opiekuńcze i wychowawce- to mogą być i w internacie i w świetlicy

jeśli zgodzimy się , ze program wychowania przedskolnego jest w pewmym sensie równowany programowi nauczania to jest nim i program pracy internatu czy świetlicy

to, że nauczycielowi świetlicy można dodać godziny ponadwymiarowe z przedmiotu amiast zatrudnić na nie nauczyciela z  uzasadnieniem, że to wynika z potrzeb realizowanego programu zasługuje na nagrodę z  kombinatoryki

 

 

 

 

Just Ka22-09-2013 17:47:22   [#13]

Po pierwsze, jeżeli mam dwóch wychowawców na grupę, a godzin żeby była pełna opieka mam np. 60 to chyba lepiej dać wychowawcom po 4 nadgodziny, niż szukać dodatkowych osób.

Po drugie: internat jest w Ośrodku, ma swój plan wychowawczy (poszczególne grupy też) więc poniekąd są to zajęcia dydaktyczne.

A po trzecie: przychylam się do opinii: "jeśli zgodzimy się, że ponadwymiarówki są na zajęcia dydaktyczne , opiekuńcze i wychowawce- to mogą być i w internacie i w świetlicy"

I kombinując po czwarte: jeżeli przyjąć, że " nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością" to specjalnością nauczyciela wychowawcy w internacie jest pedagogika wychowawczo-opiekuńcza, a więc może mieć godziny ponadwymiarowe.

Nasi wychowawcy zawsze mieli godziny ponadwymiarowe i nigdy żadna kontrola tego nie kwestionowała.

Ale najistotniejsza dla mnie jest kwestia rozliczania godzin ponadwymiarowych w tygodniach niepełnych, o czym pisałem w pierwszym poście.

 

rzewa22-09-2013 17:47:55   [#14]

Żadnego kręcenia w tym nie ma

nie dopuszcza się w szkole programu zajęć w świetlicy czy bibliotece (internacie itp) na zasadach obowiązujących przy dopuszczaniu programu nauczania w szkole czy programu wychowania w przedszkolu, bo nie istnieje coś takiego jak podstawa programowa do świetlicy czy internatu

nie wiem co przyświecało ustawodawcy, gdy tworzył ten zapis ale wyraźnie z niego wynika, że nie uważa godzin ponadwymiarowych za zasadę tylko za sytuację szczególną

Po prostu w internacie powinna być taka obsada nauczycielska by wychowawca nie musiał spędzać w nim więcej czasu niż wynosi jego pensum - nie ma też wtedy problemu z zastępstwami

ale jeśli ma on jeszcze kwalifikacje do nauczania jakiegoś przedmiotu i szkoła potrzebuje go na kilka godzin, to nie ma przeszkód by nauczał i wówczas będzie miał godziny ponadwymiarowe

rzewa22-09-2013 17:49:07   [#15]

zasady rozliczania godzin [ponadwymiarowych OP powinien ustalić w uchwale podjętej na podstawie art 30 ust 6 KN

Just Ka22-09-2013 19:12:15   [#16]

zasady rozliczania godzin [ponadwymiarowych OP powinien ustalić w uchwale podjętej na podstawie art 30 ust 6 KN

Czyli rozumiem, że jeżeli Ośrodek jest prywatny, ale na prawach publicznych, to obligatoryjnie mają zastosowanie tylko niektóre przepisy KN. Co za tym idzie wychowawcy mogą mieć godziny ponadwymiarowe.

Dla mnie pozostaje nadal otwarte pytanie o niepełne tygodnie, czy ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie?

rzewa22-09-2013 20:36:39   [#17]

jeśli ośrodek jest prywatny to o wszystkim w tej materii decyduje osoba prowadząca i nie ma znaczenia, że szkoły wchodzące w jego skład mają uprawnienia szkół publicznych

a zapisy KN w tym zakresie tj. art 35 i 30 jak również art 42 nie mają zastosowania


post został zmieniony: 22-09-2013 20:36:54
Nosia29-07-2020 11:52:19   [#18]

wprawdzie to było już jakiś czas temu, ale potrzeba mi potwierdzenia. W bursie dyrektor chce wychowawcom przydzielic 36 godzin (w tym 6 godzin ponadwymiarowych.) według mnie nie może. Rozumierm, że art 35 KN ust. 1 zabrania. Ale ust.2 mówi "Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych." No więc czy to się nie kłóci ze sobą. 

DYREK29-07-2020 13:03:11   [#19]

"W szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania …."

wg mnie, trudno uznać, że wychowawca bursy spełnia warunek przydzielanie godzin ponadwymiarowych określony w art.35 ust.1 KN

ReniaB30-07-2020 13:57:10   [#20]

Nasz OP i nadzór pozwalają na ponadwymiarowe w bursie ; interpretacja opiera się o cały artykuł czyli ust. 2 gdzie mówi się o dodaniu opiekuńczych do opiekuńczych; wychowawczych do wychowawczych; ale pewna nie jestem bo u mnie tego nie bylo

rzewa30-07-2020 14:35:54   [#21]

Ciekawe jakie jest stanowisko PIP - bo jakby co, to oni mogą mandat wlepić...

ReniaB31-07-2020 08:21:36   [#22]

i bądź tu człowieku mądry

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]