Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Liczba oddziałów a liczba wicedyrektorów
strony: [ 1 ]
Maria19-04-2002 22:27:56   [#01]
Gdziez rozwiac wątpliwości jak nie u Was. Powiedzcie, czy jest jakis przepis prawny mówiący o zalezności miedzy ilością oddziałów, a liczba wicedyrektorów? Mowiąc wprost, jeżeli w szkole będzie 18 oddziałow to czy może być 2 wicedyrektorów? Czy decyduje o tym organ prowadząćy? I ile wynosi etat wicedyrektora w szkole i od czego zależy? Uff, nadmiar wątpliwości.Ale  licze na Waszą zyczliwośc/ Pozdrawiam . Maria
Janusz Pawłowski19-04-2002 22:33:19   [#02]
Tak liczba wicedyrektorów, jak i wysokość obniżki pensum leży w gestii organu prowadzącego.
Zola19-04-2002 22:39:04   [#03]

Szukaj w rozporządzeniu o ramowych statutach.   - w LO stanowisko wice tworzy sie od 12 oddziałow.Ja mam 23 i mam przechlapane .Mogłabym miec 2 wice ale przy 24 oddziałach.Jak organ ma szmal ;-))) to może dołozyć etat.

Janusz Pawłowski19-04-2002 22:47:08   [#04]

Tak - podana jest minimalna liczba oddzaiłów w szkole, aby utworzyć stanowiska dyrktorów - co najmniej 12.

Cała reszta - czyli od ilu oddziałów drugi wice itp - juz organ.

Zola19-04-2002 22:49:06   [#05]

szukaj i czytaj

http://www.men.waw.pl/prawo/akty_pr.htm#Rozporządzenia
Maria19-04-2002 23:00:49   [#06]
Piekne dzieki za szybka reakcję. Myslałam podobnie, ale zawsze warto sie upewnic. Maria
Janusz Pawłowski19-04-2002 23:03:19   [#07]

To po wyciągnięciu z załączników mamy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. Nr 61, poz. 624)
obowiązuje od dnia 1 września 2001 r.

 

§ 12. 1. W przedszkolu:
1) liczącym co najmniej 6 oddziałów lub
2) posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo
3) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie,
może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

§ 12. 1. W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 14. 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego gimnazjum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

 

§ 14. 1. W liceum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor liceum, za zgodą organu prowadzącego liceum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.  

 

§ 15. 1. W szkole zawodowej, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor szkoły zawodowej, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.  

 

§ 19. 1. Statut szkoły ponadpodstawowej może przewidywać utworzenie stanowisk wicedyrektorów i innych stanowisk kierowniczych w szkole. Osoby, którym powierzono te stanowiska, wykonują zadania zgodnie z określonym w statucie szkoły podziałem kompetencji.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1, tworzy się z uwzględnieniem następujących zasad:

1) na jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać nie mniej niż 16 oddziałów, z zastrzeżeniem pkt 2,

2) w zespole szkół oraz w szkole, w której współczynnik zmianowości wynosi co najmniej 2, a także w szkole działającej w co najmniej dwóch budynkach, odpowiednio do warunków organizacyjnych i potrzeb danej szkoły oraz do posiadanych środków finansowych, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę, można przyjąć inne zasady tworzenia stanowisk wicedyrektorów, z tym że na jedno stanowisko wicedyrektora powinno przypadać nie mniej niż 12 oddziałów,

3) w szkole prowadzącej internat można utworzyć stanowisko kierownika internatu,

4) w szkole zawodowej można utworzyć stanowisko kierownika warsztatów szkolnych (laboratorium) lub kierownika szkolenia praktycznego,

5) za zgodą organu prowadzącego szkołę dyrektor szkoły, w ramach posiadanych środków finansowych, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]