Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ewaluacja zewnętrzna
strony: [ 1 ][ 2 ]
aligatorka14-01-2014 17:17:30   [#51]

To prawda, ewaluacja budzi wiele wątpliwości i wciąż najwięcej zależy od predyspozycji osób prowadzących badanie. Często dochodzi do różnych skrajności. Nikt nie ma obowiązku zmusić ucznia do brania udziału w wywiadzie. Dobrze jest dogłębnie i szczegółowo przyjrzeć się pytaniom - obecnie dużą trudnością jest ich niejednoznaczność i konieczność podsumowania pracy w szkole przez wszystkich a przy "problemówce" ( tegorocznej), szczególnie warto podsumować wyniki diagnoz "na wejście do etapu", wnioski z tych diagnoz i ślady np. w dokumentach co się później z jakim wnioskiem działo, do czego został wykorzystany itd., wyciągnąć szczegóły ewaluacji szkolnego programu wychowawczego oraz wyniki i wnioski egzaminów zewnętrznych. 

Magosia14-01-2014 20:29:17   [#52]

Camelot, Ty tak serio wszystko piszesz? 

O ewaluacji to co piszesz, to w oparciu o jakie źródła informacji? 

Znasz zasady ewaluacji zewnętrznej, , wymagania, sposób przeprowadzania ( założenia)? - to wszystko naprawdę jest do samodzielnego zapoznania się i samodzielnego wyciągnięcia wniosków. 

1. Nikt nikogo nie zmusza do ankiet. 

 2.W ankietach nie ma danych osobowych, wiec trudno je udostępniać

3. Nie ma rozmów indywidualnych z uczniem, jest wywiad ( fokusowy) z grupą uczniów- reprezentantami ( ok 10-12 osób).

4 Celem rozmowy nie jest przesłuchanie i złapanie dowodów winy , tylko zebranie informacji o różnych aspektach życia szkolnego.

5 Z moich obserwacji i doświadczeń, uczniowie i rodzice udział w rozmowie traktują jako wyróżnienie i możliwość zabrania głosu.  

 :-)


post został zmieniony: 14-01-2014 20:30:13
Marek Pleśniar15-01-2014 07:04:24   [#53]

myślę że warto przejść ewaluację by ją oceniać

annamaria15-01-2014 13:47:20   [#54]

rodzice -wymaganie 9:((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

izael15-01-2014 13:51:04   [#55]

tere, a co Cię w tym wymaganiu tak zasmuciło?

fordek16-01-2014 02:21:44   [#56]

Rodzice........My jesteśmy w trakcie ewaluacji.Czekamy na raport. Nie wiemy więc jeszcze jak nas oceniono =zewaluowano. Sam przebieg ewaluacji w szkole bez żadnych zastrzeżeń, nie zakłócał pracy szkoły, pokazaliśmy wszystko na co nas stać . Ale rodzice..... - trudno chociażby stawało się na głowie nic nie poradzicie widzą tylko minusy, nic dobrego...Nie liczcie na nich!!!! . My się bardzo zawiedliśmy. ja również wymaganie 9 :((((((((((((((((((((

annamaria16-01-2014 09:57:12   [#57]

przebieg ewaluacji też ok ale..............w ankietach większość rodziców uznała,że nie podejmuje decyzji w szkole podejmuje je Rada Rodziców, zresztą do pracy w tejże też się ludzie nie palą.  Frekwencja rodziców na zebraniach i dane środowiskowe nie zaskakujące, ale ankieta tego nie bierze pod uwagę.

Czekam na raport.

annamaria24-01-2014 13:14:53   [#58]

już po:)))))))))) literki takie sobie, ale chyba adekwatne . Wymaganie RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY absolutnie do korekty jednak.

elkap24-01-2014 19:55:39   [#59]

A może do korekty nadają się nasze przyzwyczajenia dotyczące wpływu rodziców na to, co dzieje się w szkole.

Adaa24-01-2014 20:32:52   [#60]

elkap, chyba już nasze przyzwyczajenia dawno zostały zmienione

zgadzam sie z poprzedniczkami, że ten obszar powinien byc jeszcze raz rozpatrzony pod wzgledem pozyskiwania i interpretowania informacji

nie chodzi chyba o to bysmy teraz prowadzili edukacje rodziców i tłumaczyli im, ze własnie to co robia to jest własnie ich działanie na rzecz zmian w szkole, ze jest uczestniczeniem w planowaniu, wnioskowaniu itp. - bo to akurat nam sie opłaca z punktu widzenia ewaluacji zewnetrznej

bo rodzice to robia, lecz pytania ewaluacyjne sa tak skonstruowane, ze nie potrafia z nich tego "wydobyc"

i jeszcze raz, z uporem maniaka powtarzam za profesorem Nalaskowskim - nikt nie wzial tego pod uwage, że może zaistniec taka sytuacja, w której szkoła spełnia oczekiwania rodziców w takim stopniu, ze nie maja oni potrzeby dodatkowego ingerowania w jej dzialaność - dla nich jest to bardzo dobra szkoła, z punktu widzenia ewaluacji - nie (w tym obszarze)

"nie mialem takiej potrzeby" jest interpretowane na niekorzyśc szkoły, bo zaraz pojawia sie pytanie - dlaczego nie miał, pewnie dlatego, ze ktoś tej potrzeby rodzicom nie uzmysłowił lub stłumił:-)

ale wszystko sie jakos ogranie, kto jeszcze nie miał ewaluacji niech zadba o to by to o czym pisze "wydobyć" z rodziców zanim się zacznie - kilka ankiet, odpowiednio opisanych - tak by zapadły w pamięć , albo niech dyrektor zorganizuje spotkanie ogolnoszkolne i zrobi "zbiórkę" wniosków ;-)

elrym25-01-2014 12:02:13   [#61]

w całości zgadzam się z Adą...

 

malchow28-01-2014 10:40:52   [#62]

Czy Ktoś miał już ewaluację w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym?

annamaria28-01-2014 11:47:09   [#63]

więc pytanie do elkap.....czy mialaś/eś ewaluację z tego wymagania? czy to był poziom A?  podziel się przkładowymi działaniami:)

elkap29-01-2014 21:52:40   [#64]

Nie miałam ewaluacji i już chyba nie będę miała, bo drugi rok jestem na emeryturze. Ale kilka działań, w których autentycznie decydowali rodzice mogę podać:

- wybór patrona szkoły - uczniowie przygotowali 6 kandydatur, w ciągu roku szkolnego na spotkaniach z rodzicami poszczególne klasy prezentowały swoich kandydatów, w czerwcu odbyło się głosowanie uczniów, nauczycieli i rodziców, następny rok szkolny był poświęcony przygotowaniu do nadania szkole imienia, w organizację i planowanie samej uroczystości czynnie włączyło się ponad 50% rodziców,

- opracowanie koncepcji pracy szkoły: najpierw zebranie ogólne rodziców (wzięło udział ok 90%) na którym w dyskusji ustaliliśmy jej główne założenia, potem w formie warsztatowej zespół złożony z 4 nauczycieli, 4 rodziców i 4 uczniów opracował te założenia w formie dokumentu, na kolejnym zebraniu ogólnym prezentacja opracowanego projektu i głosowanie rodziców, potem przyjęcie uchwałą rady pedagogicznej,

- co roku podobna procedura przy opracowaniu planu pracy szkoły,

- program wychowawczy i profilaktyki corocznie opracowywali rodzice na warsztatowym spotkaniu przedstawicieli rad klasowych z jednym nauczycielem - pomocnikiem, nauczyciele co najwyżej "dopieszczali" dokumenty od strony językowej,

- udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - zespoły opracowywały plan dla każdego ucznia, zapraszały na spotkanie indywidualne poszczególnych rodziców, przedstawiały swoje propozycje, dyskutowały z rodzicami o możliwych formach wsparcia dziecka,

- zmiany w statucie akceptowała rada rodziców, pozostałym przedstawialiśmy informacje na ogólnym zebraniu, z nieustającą zachętą do zaglądania na stronę internetową szkoły,

- opinie rady rodziców dotyczące ocenianych i awansujących nauczycieli,

- w każdym roku szkolnym (czerwiec)  ankieta dla rodziców dotycząca ich opinii na temat funkcjonowania szkoły, tego co warto zostawić, co chcieliby zmienić, co nowego wprowadzić (był to świetny materiał do planu pracy na kolejny rok).

Dodam, że dyrektorowałam w szkole wiejskiej, liczącej ok. 100 uczniów.

 

 

Adaa29-01-2014 22:07:55   [#65]

to sie robi w kazdej szkole (mam nadzieję)

a jak robi sie to stale, to jest to zwyczajowe działanie szkoły - nic specjalnego, rodzice sa do tego przyzwyczajeni:-)

rozdzicom moze nie przyjśc do głowy, ze własnie o takie (oczywistości) ktos ich pyta:-)

codziennie myje zęby, zapytana jak dbam o zdrowie w zyciu bym o tym nie powiedziała:-)

annamaria30-01-2014 09:54:09   [#66]

to wykazaliśmy.....rodzice w ankietach w większości nie wykazali,że to są ich inicjatywy , cw wywiadzie to dopowiedzieli i to nas uratowało........... jest" C"

Mentorek30-01-2014 13:32:09   [#67]

Mam pytanie do tych co są już po ewaluacjach zewnętrznych: których dokumentów Wam brakło - albo jakich dokumentów chcieli ewaluatorzy a nie było ich w Waszych zasobach? :-)

 

Magosia30-01-2014 17:35:40   [#68]

Adaa:

to sie robi w kazdej szkole (mam nadzieję)

Mam wrażenie , oparte na wieloletniej praktyce i obserwacji wielu szkół, że

 TAK  jak opisała to elkap - robi się w niektórych szkołach. 

 

I refleksja po poście /pytaniu Mentorka...

Zobaczcie, jak w dyrektorach jest głębokie utożsamianie ewaluacji z papierami. 

Rozumiem to Mentorku, ciągle z takim pytaniem się spotykam na szkoleniach: jakie dokumenty przygotować, jakie papiery sprawdzają... 

Ech, lat trzeba, żebyśmy się tego oduczyli?

A może siła PAPIERU JEST niezniszczalna??

izael30-01-2014 18:23:13   [#69]

Magosiu, JEST NIEZNISZCZALNA, niestety.

Mamy jakoś tak, że wielu ludzi, którzy m.in. szkoły oglądają ze stron przeróżnych  mają silnie wykształcony gen KONTROLER. To powoduje, że to, czego nie mamy na papierze jest bytem wirtualnym=nie istnieje.

Nie doświadczyłam tego przy ewaluacji, bo to inny jednak rodzaj badania szkoły i jest na tyle czytelna procedura i narzędzia, że tylko dyrektor z ułańska fantazją może tam wyczytać, że mu morze papierów jest potrzebne:)

Tyle jest przy całościowej:

Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych"

1. Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? (7815)
2. Opisz na podstawie dostępnych materiałów koncepcję pracy szkoły. (6137)
3. Jakie informacje na temat absolwentów są gromadzone przez szkołę? Jakie informacje na temat absolwentów są upowszechniane przez szkołę, np. zamieszczone w materiałach informacyjnych (ulotkach, gazetce, stronie www itp.)? (7777)
4. Jakie są wyniki egzaminów lub sprawdzianów w ostatnich trzech latach? Jakie są zmiany (proszę przedstawić uogólniony opis trendów, np. zmiany staninów, w zależności od typu szkoły trzyletniego wskaźnika EWD)? (7057)
5. Czy w świetle tych danych jest widoczny wzrost efektów kształcenia? W jakich obszarach można to zauważyć? (7494)
6. Czy ułożenie przedmiotów w planie dnia sprzyja uczeniu się? (odpowiedź należy uzasadnić) (6696)
7. Jeśli szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników egzaminów/sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, proszę określić jakie wnioski zostały sformułowane na ich podstawie. (9597)
Adaa30-01-2014 18:34:54   [#70]

jakos postu Mentorka nie odebrałam jako utozsamiania czegokolwiek z czymkolwiek

zapytał i już, bo moze nie wie?

Mantorku, nie ma sprawdzania dokumentów:-)

Magosia30-01-2014 19:20:42   [#71]

Adaa, możliwe , że źle odczytałam Mentorka - jeśli tak  i jeśli uraziłam - to przepraszam. 

Podtrzymuję jednak stwierdzenie o zakorzenionym poczuciu konieczności posiadania dokumentów na wszystko.

 

I to moje wrażenie opieram na konkretnych rozmowach i obserwacjach.

I ciągle mówię, , ze niepotrzebne, że ja nie miałam i widzę podejrzliwy wzrok.  Ech...

 

 Iza,  miałaś całościową?

Adaa30-01-2014 19:28:45   [#72]

bo widzisz Magosiu, w kontekście ewaluacji zewnetrznej - nie musisz miec dokumentów na wszystko, ba! nie pokazujesz ich

ale już w innym kontekście - kontroli - musisz:-)

rozumiem, że zdarza sie tak, że ma miejsce swoisty przerost formy nad treścia, który w powiazaniu z ambicjami dyrektora sprawia, że nauczyciel musi sprawozdawac na I półrocze co najmniej na 15 stron A4:-)

wolałabym, aby mi w tym czasie, który ma na to przeznaczyć, a która to pisanina jest powielaniem tego co juz gdzies tam zapisano/odnotowano nauczyciel był po prostu z uczniami

izael30-01-2014 21:02:30   [#73]

Miałam problemową z 2,3 i 5:)

a z dokumentów pokazywałam diagnozy - bo chciałam i dobrze było pokazać, ze to robimy.

elkap30-01-2014 21:53:51   [#74]

Wiem od kilku znajomych dyrektorów, którzy niedawno mieli ewaluację, że wizytatorzy nie domagali się konkretnych dokumentów, pytali ich, co chcą przedstawić. Zwracali natomiast dużą uwagę na to, czy dyrektor i nauczyciele podawali w ankietach i wywiadach te same wnioski, które sformułowali w wyniku analiz, czy mówili o tych samych działaniach podjętych na podstawie wniosków. Zdaję sobie sprawę z tego, że może proces ewaluacji nie jest doskonały, ale jeśli szkoła chce skorzystać z wyników ewaluacji, to znajdzie w raporcie informacje o tym, co robi dobrze i co mogłaby poprawić.

Mentorek31-01-2014 09:01:21   [#75]

nie zawsze i nie do końca :-)

znam przykład że ewaluację zew rozpoczął przegląd właśnie stołu dokumentów, planów, regulaminów a komentarze dotyczył nawet sposobu oprawienia :)

wiem - widziałem tak przygotowany "zestaw" w gabinecie dyrektora :)

a pytać zawsze można- szczególnie mądrzejszych ode mnie :)


post został zmieniony: 31-01-2014 09:02:29
AnJa31-01-2014 09:04:28   [#76]

jeśli dyrek ten stół na wejście ewaluatorów papiórami zarzucił- to oni mieli obowiązek nań popatrzeć

widząc stos papierowego badziewia też skupiłbym się na jego stronie estetycznej:-)

izael31-01-2014 09:14:50   [#77]

pytać to nawet trzeba:)

a z tym stosem to tak jak AnJa napisał

jeśli przygotujesz papiery, to wizytatorzy je przejrzą

ale to czy i co pokażesz z dokumentacji, to już od ciebie zależy

Mentorek31-01-2014 09:17:29   [#78]

:-) dziękuję

Magosia31-01-2014 10:38:43   [#79]

Ja zarzuciłam ewaluatorów, miedzy innymi segregatorami z naszą szkolna gazetą ( 20 lat, jest co pokazywać) i jeszcze segregatorami z wycinkami artykułów o naszej szkole.

Lektura ich wciągnęła:-) 

Pozdrawiam z rana:-)

slos31-01-2014 12:00:47   [#80]

Papiery są ważne, jeśli są przydatne, przekazują informacje, pokazują ważne rzeczy, realnie dokumentują, chronią itp.  Zgadzam się z Magosią # 68 i twierdzę, ze ponad 50% zbędnej biurokracji to dzieła dyrektorskie... Papiery głupie (np. kilkunastostronnicowe sprawozdania, samochwałki dla idei) są zniszczalne i ci, którzy takich wymagają, też. Pod warunkiem, ze wszyscy rozsądni będą nielękliwi i konsekwentni w postępowaniu.

 

Magosia31-01-2014 15:31:29   [#81]

Nielękliwość i konsekwencja- kompetencje profesjonalnego dyrektora:-) 


Pozdrawiam ciepło:-)

bo u nas ziąb ( rano -18)  i wieje, że ach...

grażka02-03-2014 09:41:32   [#82]

O tym, jak ewaluację w edukacji - dzięki m.in. takim publikacjom - postrzegać może społeczeństwo oświatowo nieświadome:

http://forsal.pl/artykuly/780976,malowanie-trawy-na-zielono-czyli-jak-w-polsce-przeprowadza-sie-kontrole.html

 


post został zmieniony: 02-03-2014 09:41:56
Gaba02-03-2014 13:47:50   [#83]

Proszę, by posługiwano się terminem ewaluacja oświatowa (audyt zarządzeniowy), która niewiele ma wspólnego z ewaluacją w zarządzaniu. 

Nie dziwię się dyrektorom i znam dyrektorów, którzy uczą odpowiedzi rodziców. Kto lepiej nauczy, ten ma... Nie uczę, więcej nie wpływam.

 

rzewa02-03-2014 14:25:12   [#84]

ale nawet ewaluacja oświatowa niewiele wspólnego ma z kontrolą (oczywiście zależy od tego kto i jak postrzega kontrolę) oraz oceną

Marek Pleśniar02-03-2014 15:23:55   [#85]

a raczej, niestety miewa...

ReniaB04-03-2014 17:45:46   [#86]

Przeczytałam ten artykuł i bardzo mnie zdenerwował. Czym innym jest przygotowanie do kontroli, a czym innym uczenie się na pamięć kłamliwych odpowiedzi. Narzędzia maja czasem taką konstrukcję pytań, że sama do końca nie wiem o co pytającemu chodzi i dobrze, że mam czas o tym pomyśleć. Wymyślanie czy oszukiwanie jest naganne zawsze. Kontrole planowe wychodzą dobrze ponieważ znając arkusz dyrektor sam siebie wcześniej sprawdzi i nadrobi braki. Dziwić się należy, że posiadając arkusz kontroli aż tylu ma problem z właściwym przygotowaniem; kontrole interwencyjne są wszczynane na skargę o nieprawidłowościach i oczywiste jest , że część z nich je znajduje

ewaluacja to chyba coś innego niż kontrola, to raczej opis pracy szkoły czy placówki w kontekście realizacji zadań

gdyby wyrzucić literki przestano by się podniecać  - 90% nie chciałoby się czytać ocen opisowych i wszystko byłoby spokojniejsze

izael04-03-2014 22:34:11   [#87]

spokojniejsze, ale i bliższe prawdy

literki sprawiają, że przekłamuje się obraz szkoły - bardzo często

:(

rzewa05-03-2014 01:58:27   [#88]

no i nim się zacznie coś krytykować należy się zastanowić po co robi się taką czy inną kontrolę...

JarTul12-05-2014 20:43:16   [#89]

Szaleństwo ewaluacji to ewaluacja problemowa - 3 wymagania - i dwie litery E dla najlepszej szkoły ponadgimnazjalnej w rejonie (rejon - jedno z dawnych 49 województw).
Do mnie to wciąż nie może dotrzeć.
Wyrazy współczucia dla szefostwa.


post został zmieniony: 12-05-2014 20:45:15
AnJa12-05-2014 20:51:42   [#90]

O- może być ciekawie - bo to chyba pierwszy przypadek tego typu.

 

ReniaB13-05-2014 08:40:48   [#91]

Wymagania na poziomie D są według mnie zawyżone

mariz09-09-2014 16:14:10   [#92]

Gdzie można znaleźć ankiety do ewaluacji MEN- szukam i błądzę i znaleźć nie mogę :((

izael09-09-2014 16:44:05   [#93]

http://www.npseo.pl/

na tej stronie na dole jest logowanie

jeśli już się rejestrowałeś jako szkoła to się zaloguj i masz tam wszystkie narzędzia do ewaluacji

jeśli nie - to zarejestruj się i dostaniesz dostęp do konta szkoły:)

Skimir09-09-2014 21:34:58   [#94]

Jeśli się spojży na tzw konceptualizacje wymagań to w zasadzie przy większości wymagań główną wagę przywiązuje się do głosu uczniów.

Możecie mieć systemy, dokumenty, fajerwerki - jeśli w ankietach i wywiadach uczniowie powiedzą, że czegoś nie ma to znaczy, że nie ma...

Tak więc pracujcie nad świadomością uczniów (i rodziców).

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]