Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczyciel biblioteki + rewalidacja
strony: [ 1 ]
BeataGie11-09-2013 19:04:23   [#01]

Nauczycieli biblioteki po oligo ma prowadzić zajęcia rewalidacyjne. Czy mogę je włączyć do etatu? Albo zrobić do umowy 28/30 + 2/??

DYREK11-09-2013 19:18:51   [#02]

w jakim wymiarze jest zatrudniony nauczyciel biblioteki ?/30   ?

Kaja11-09-2013 19:19:19   [#03]

mój OP podał swój wzór matematyczny na obliczanie wymiaru w przypadku rózej liczby pensum ...

BeataGie11-09-2013 19:40:10   [#04]

bibliotekarz 30/30

DYREK11-09-2013 19:58:45   [#05]

dwie możliwości:

  • druga (oddzielna) umowa na zajęcia rewalidacji
  • tzw. etat łączony

etat łączony:

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w  ramach stosunku  pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (tzw. etat łączony) określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały (art. 42 ust. 7. 3 KN).

Czyli zgodnie z uchwałą Waszego OP należy ustalić jego nowy tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć (pensum).

Należy pamiętać, że w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę  zmiany stanowiska (także na tzw. etat łączony) można dokonać tylko poprzez porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające warunki pracy. Nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania w tym przypadku (etat łączony) należy przenieść, za jego zgodą, na inne stanowisko  (art.18 KN).

rzewa11-09-2013 20:50:17   [#06]

nie ma możliwości zatrudnienia tego n-la na rewalidację ani stosując etat łączony ani na osobną umowę

trzeba albo zmniejszyć wymiar godzin biblioteki tego n-la i dać mu rewalidacją w ramach etatu łączonego a godziny biblioteki dać innemu, albo rewalidacje dać innemu n-lowi

żaden n-l wspomagania: bibliotekarz, pedagog czy n-l od rewalidacji nie może mieć godzin ponadwymiarowych


post został zmieniony: 11-09-2013 20:51:16
kaskac11-09-2013 21:03:18   [#07]

Na jakiej podstawie bibliotekarz czy pedagog nie mogą mieć godzin ponadwymiarowych ?


post został zmieniony: 11-09-2013 21:03:44
rzewa11-09-2013 21:20:55   [#08]

art 35 ust 1 KN

DYREK11-09-2013 22:24:12   [#09]

Zgodnie z art. 35 ust. 1 KN w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania mogą być przydzielane godziny ponadwymiarowe.

Czytając wprost powyższy zapis, powinny być przydzielane wyłącznie nauczycielom realizującym zadania wynikające z ramowych planów nauczania. Nie powinny być natomiast przydzielane nauczycielom wspomagającym (np. bibliotekarz, pedagog, psycholog itp.), bowiem takie godziny nie służą realizacji programu nauczania.

 

Wg mnie

istnieje możliwość zawarcia oddzielnej umowy -> mamy dwa różne stanowiska: nauczyciel biblioteki i nauczyciel prowadzący rewalidację

do zastosowania etatu łaczonego wystarczy zmniejszyć zatrudnienie nauczyciela bibliotekarza do 29/30 (oddaje 1/30 innemu nauczycielowi lub na vacat)  i dołożyć rewalidację

fajna łamigłówka;-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]