Forum OSKKO - wątek

TEMAT: awans plan rozwoju
strony: [ 1 ]
zosiaz111-09-2013 15:28:28   [#01]

Czy każdy ma 20 dni na złożenie stażu , czy tylko stażysta?

Jacek11-09-2013 15:40:25   [#02]

stażysta ma 20 dni na złożenie planu rozwoju, na pozostałe stopnie plan rozwoju należy złożyć wraz z wnioskiem

mstola11-09-2013 18:00:40   [#03]

Według nowego rozp. to też chyba mają 20 dni  ( kontraktowy i mianowany )

DYREK11-09-2013 19:00:03   [#04]

KN

Art. 9d.    1.  Nauczyciel rozpoczyna staż  z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od
dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku.

 

i z rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu..... z  2013r.:   

§ 3. 1. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.   

2. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany załączają projekt planu rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu skierowanego do dyrektora szkoły.   

3. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia     zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.   

4. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami     dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

 

oraz

UoSO

rozpoczęcie roku szkolnego

Art. 63. Rok szkolny we wszystkich szkołach i placówkach rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.

rozpoczęcie zajęć

2.09.2013r. -> rozporządzenie MENiS w sprawie organizacji roku szkolnego 


post został zmieniony: 11-09-2013 19:11:01
ibula11-09-2013 19:33:16   [#05]

pytanie może wyda się trochę infantylne ale..w rozporzadzeniu o awansie jest mowa o "składa projekt planu.." więc jak ma wygladać strona tytułowa : "plan rozwoju .." (i do momentu kiedy nie jest zatwierdzony przez dyrektora to stanowi projekt, a po zatwierdzeniu jest to już plan) czy "projekt planu rozwoju.." i wówczas kiedy staje się planem a nie projektem??

DYREK11-09-2013 20:15:10   [#06]

w tym roku szkolnym:

kontraktowy, mianowany -> wniosek i projekt planu do 16.09 (ostatni dzień)

stażysta -> projekt planu do 22.09 (ostatni dzień)

do zatwierdzenia przez dyrektora jest to projekt, a po zatwierdzeniu plan

wg mnie najlepiej napisać na stronie tytułowej "plan":-)

rzewa11-09-2013 20:38:17   [#07]

to tak jak z arkuszem organizacyjnym - dyrek pisze coś co nazywa się "Arkusz organizacyjny Szkoły.... na rok szk.... ", podpisuje i składa do OP, ale to jest projekt/propozycja dyrektora - jak OP podpisze (zatwierdzi) to dopiero mamy arkusz

ibula12-09-2013 18:11:50   [#08]

Dziękuję Wam bardzo, tak też myślałam, ale wolałam się upewnić, a tu zawsze znajdę pomoc Mądrych Głów. 

udanka12-09-2013 19:09:37   [#09]

To może jeszcze uszczegółowimy do kiedy awans?

kontraktowy oddaje wniosek i projekt planu 16.09.2013 - do kiedy ma staż?

MKJ12-09-2013 19:41:43   [#10]

Do 16.06.2016.

rzewa12-09-2013 21:35:55   [#11]

do 15.06.2013

MKJ12-09-2013 22:00:27   [#12]

Dlaczego do 15.06.2013? Według mnie do 16 (zakładam, że ten 2013 rok to literówka).

Staż na mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.

A poza tym art. 57 § 3 kpa - "Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca."

rzewa13-09-2013 07:56:33   [#13]

owszem, rok to literówka, ale... tu nie ma zastosowania kpa - to okresy zatrudnienia a nie terminy,

w przypadku stażu (zresztą wszystkich innych czynności związanych z zatrudnieniem) pierwszy dzień okresu to dzień oznaczony jako początek - w przypadku stażu to dzień złożenia wniosku -

zatem wniosek złożony 1.09 (lub wcześniej) to staż kończy się 31.05 (a nie 1.06)

wobec tego wniosek złożony 16.09 powoduje rozpoczęcie stażu 16.09 -> wobec tego 9 m-cy stażu upływa 15.06 następnego roku

a rok pracy rozpoczęty 1.09.12 kończy się 31.08.13, a nie 1.09.13 itd oraz miesiąc zatrudnienia czy stażu trwa np. od 10.09 do 9.10


post został zmieniony: 13-09-2013 07:57:21
zosiaz113-09-2013 09:41:12   [#14]

Jak 13 września rozpoczęty staż na mianowanego, to koniec 11 czerwc????

Jacek13-09-2013 11:58:35   [#15]

upewnić się chcę...

stażysta 1 września miał 8/18 więc stażu rozpocząć nie mógł ale 10 września doszło 2 godz. NI więc już 1/2 etatu jest zatem staż rozpoczyna i kończy go 9 czerwca ?

Ala13-09-2013 13:28:14   [#16]

a NI jest na cały rok?

bo jak nagle zniknie to będzie problem

moim zdaniem może rozpocząć staż, ale pewności nie mam ;)

Jacek13-09-2013 13:34:34   [#17]

NI na cały rok

rzewa14-09-2013 01:13:41   [#18]

Jacek: tak

zosiaz1: koniec 12 czerwca

jagoda0715-09-2013 23:02:58   [#19]

Proszę o pomoc, jestem dyrektorem i chciałabym złożyć dokumenty na dyplomowanie, a nie bardzo wiem, jak ma to wyglądać. Mógłby ktoś wspomóc wzorem teczki?Wspomóżcie biedaczkę...

Jacek15-09-2013 23:09:19   [#20]

ale przecież wszystko co trzeba złożyć jest opisane w rozporządzeniu i zgodnie z tym trzeba teczkę skompletować i złożyć

Dan6717-10-2014 20:22:21   [#21]

Może ktoś doradzi – proszę!

Nauczyciel złożył wniosek i projekt planu rozwoju  zawodowego na nauczyciela dyplomowanego. 17.10.14r. oddaję projekt planu po raz kolejny do poprawy. Jeżeli nauczyciel poprawi plan i odda np. 20.10.14r. to od kiedy liczy się realizacja stażu?

  1.  Od dnia złożenia wniosku /01.09.14/
  2.  Od dnia zatwierdzenia planu przez dyrektora /tj. 20.10.14r./
an17-10-2014 21:23:55   [#22]

Ja tam może się nie znam - ale jak dla mnie plan rozwoju powinien być zatwierdzony do 30 września i to ostatni możliwy termin rozpoczęcia stażu...

ale może się mylę

rzewa17-10-2014 22:09:16   [#23]

staż rozpoczyna się w dniu złożenia wniosku

natomiast jeśli plan nie zostanie zatwierdzony, to..... ??

przepis jest tak sformułowany, że właściwie jak dyrektor nie zatwierdzi PRZ do 30 września, to dla nauczyciela nic się nie dzieje, a dyrektora można pociągnąć do odpowiedzialności, bo nie zrobił tego, co mu przepis nakazywał... ;-)

można sobie wyobrazić tylko jedną sytuację niezatwierdzenia bez winy dyrektora -> wtedy, gdy to co n-l przedstawił nie jest PRZ, ale jest to trudne (o ile został dokument odpowiednio nazwany), gdyż przepis nie mówi jakie wymogi ma plan spełniać, a jak nie jest określone jak ma wyglądać ani co zawierać, to każdy dokument (odpowiednio nazwany) jest prawidłowy.

jedyne na czym można się opierać, to ew uwagi i zalecenia przekazane n-lowi przez dyrektora -> jeśli n-l ich nie wykona, to na pewno jest podstawa do "niezatwierdzenia" planu

i co w takiej sytuacji? -> moim zdaniem, można wywieść z zapisów KN, że wówczas n-l nie realizuje stażu, ale tego nie można po prostu stwierdzić, tylko można nie przydzielić opiekuna (stażysta, kontraktowy) oraz jak n-l za 3 lata złoży sprawozdanie, to wówczas wystawić negatywna ocenę dorobku z jedno zdaniowym uzasadnieniem: n-l nie realizował PRZ, bo go nie miał (plan nie był zatwierdzony), zatem z przyczyn formalnych musi otrzymać ocenę negatywną

aga19619-10-2014 17:28:55   [#24]

Sytuacja wygląda tak: przedszkole integracyjne -  rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem wspomagającym z dniem 31 sierpnia; 1 września podejmuje on pracę w innym przedszkolu ale na stanowisku nauczyciela w grupie. W związku z tym pytania:

1. Z jaka datą składa sprawozdanie z dwóch lat odbytego stażu na mianowanego (w tym integracyjnym) ? (30 czerwca czy 31 sierpnia- mimo trwającej przerwy wakacyjnej?)

2. Z jaką datą dyrektor wydaje ocenę cząstkową?

3. Czy składając wniosek o kontynuację realizacji stażu w nowej placówce musi oprócz aneksu do planu rozwoju złożyć jednocześnie cząstkową ocenę i jakie jeszcze dokumenty?

4. Czy zmiana stanowiska z nauczyciela wspomagającego na nauczyciela w grupie przedszkolnej ma jakieś znaczenie?

Z góry dziękuję za pomoc.

Alicja Szepelak19-10-2014 20:14:48   [#25]

Jeszcze kilka pytań co do awansu...

Zupełnie tego nie rozumiem co tu piszecie na temt poczatku i zakończenia stażu...

Skoro staż zaczyna się  w momencie złożenia wniosku z projektem planu, co z nauczycielem stażystą, który do 20 składa plan bez wniosku? W mojej ocenie staż każdorazowo zaczyna się od 1.09 trwa do 31.05 ( o ile nauczyciel dotrzyma terminów co do wniosku i stażu), jedynym uzasadnionym wyjątkiem jest zatrudnienie nauczyciela po 01.09.

 

dyrlo20-10-2014 08:15:22   [#26]

Alicjo! to co tutaj napisali "przedpiścy" dotyczy nauczycieli kontraktowych i mianowanych, którzy staż rozpoczynają na swój wniosek.

Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż z definicji z dniem 1.09 i po przydzieleniu opiekuna z jego pomoca lub z jego wskazówkami pisze plan rozwoju zawodowego

aga19620-10-2014 15:10:12   [#27]

 # 24 jeszcze raz proszę o pomoc...


post został zmieniony: 20-10-2014 15:10:47
rzewa21-10-2014 06:57:15   [#28]

1. może to zrobić ostatniego nie wcześniej jak ostatniego dnia pracy tj. 31.08, bo do tego dnia trwa jego staż w tym przedszkolu i nie może złożyć tego sprawozdania później, gdyż wówczas dyrektor może (powinien?) odmówić wydania oceny, gdyż autor sprawozdania nie jest jego pracownikiem

2. dyrektor ma na wydanie oceny 21 dni, ale oczywiście może to zrobić i wcześniej

3. w nowej szkole n-l składa wniosek o rozpoczęcie stażu z planem rozwoju zawodowego (może on już być dostosowany do nowej jednostki, ale można go dostosować później); jak otrzyma ocenę dorobku za okres stażu w innej jednostce, to ją dołączy i dyrektor na tej podstawie zaliczy okres poprzednio wypracowanego stażu do stażu realizowanego w nowej jednostce

4. ma znaczenie jedynie dla zawartości merytorycznej PRZ

 

 


post został zmieniony: 21-10-2014 06:58:00

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]