Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Zmiana zatrudnienia mianowanego
strony: [ 1 ][ 2 ]
dyrlo26-11-2014 19:05:22   [#51]

Natomiast jeżeli nauczyciel kontraktowy pracujący w mojej szkole uzyskał w trakcie pracy stopień mianowanego to jego umowa z mocy prawa przekształca sie na mianowanie i nic dodatkowego nie trzeba nauczycielowi wręczać. Czy tak?

Nie, moim zdaniem należy nauczycielowi wręczyć pismo z informacją, że w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego stosunek pracy przekształcił się w zatrudnienie poprzez mianowanie. Warunek niezbędny, że ten nauczyciel pracuje w pełnym wymiarze.

Pozostaje jeszcze kwestia zmiany w zakresie ograniczenia etatu poniżej pensum z powodu braku godziń. Jakim dokumentem powinno sie to uregulować i do którego z wcześniejszych dokumentów będących podstawą zatrudnienia się odnieść - umowy o pracę czy mianowania bo w tej kwestii są zdania podzielone.

Należy się odnieść do umowy poprzez mianowanie.

I jeszcze jedno przy okazji czyli SIO...

są tam min. 2 opje przy wyborze podstawy zatrudnienia:

-zatrudnienie na pdst. KN

- zatrudnienie na pdst. mianowania

O jaką różnicę tam może chodzić?

Najlepiej wiesz kto u Ciebie jest zatrudniony poprzez mianowanie. Na pewno nie jest to nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy.

MKJ26-11-2014 19:11:24   [#52]

Przyjmując nauczyciela mianowanego do pracy w pełnym wymiarze nawiązujesz z nim stosunek pracy na podstawie mianowania, wręczając mu akt mianowania (to nie jest umowa).

Jeżeli nauczyciel kontraktowy zatrudniony w pełnym wymiarze uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, to jego stosunek pracy przekształca się z umowy o prace na mianowanie, co potwierdzasz stosownym pismem. Ale to oznacza, że zmieniają się również warunki pracy, co należy pisemnie potwierdzić. A ponieważ nie można tego zrobić porozumieniem zmieniającym umowę o pracę, bo takowej już nie ma, należy wręczyć akt mianowania.

Ograniczenie zatrudnienia odnosi się tylko do stosunku pracy na podstawie mianowania. Powinna to być pisemna propozycja, do której nauczyciel musi się odnieść (wyrazić zgodę lub nie).

rzewa26-11-2014 19:18:46   [#53]

przyjmując nauczyciela mianowanego do pracy nawiązuję z nim umowę w formie mianowania a nie umowy o pracę -NIE!! - nawiązujesz z nim stosunek pracy na podstawie mianowania (tu NIE MA umowy o pracę, a w jej miejsce jest właśnie AKT MIANOWANIA)

jeżeli nauczyciel kontraktowy pracujący w mojej szkole uzyskał w trakcie pracy stopień mianowanego to jego umowa z mocy prawa przekształca sie na mianowanie i nic dodatkowego nie trzeba nauczycielowi wręczać - NIE!! - to jego stosunek pracy przekształca się w zatrudnienie przez mianowanie (lub na podstawie mianowania) i masz obowiązek potwierdzić to na piśmie (art 10 ust 5b KN) czyli wręczyć n-lowi AKT MIANOWANIA

ograniczając etat (to dotyczy TYLKO n-l zatrudnionych przez mianowanie!) nie odnosimy się do żadnego dokumentu -> po prostu powołując się na art 22 ust 2 KN proponujemy ograniczenie wymiaru a n-l się na tę propozycję zgadza lub nie.

jeśli jesteśmy zmuszeni zmniejszyć wymiar n-lowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pełnozatrudnionemu n-lowi kontraktowemu lub jakiemukolwiek n-lowi niepełnozatrudnionemu), to proponujemy zmianę warunków pracy i płacy, która może nastąpić albo w drodze porozumienia (jak n-l się zgadza) albo wypowiedzenia zmieniającego (art 42 k.p.) i wówczas oczywiście musimy się odnieść do ostatnio zawartej z tym n-lem umowy o pracę

zatrudnienie na podstawie KN to zatrudnienie na podstawie art 10 KN (ust 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9), a zatrudnienie na podstawie mianowania, to szczególne zatrudnienie na podstawie KN (art 10 ust 5 KN)

 

rzewa26-11-2014 19:20:35   [#54]

dyrlo - nie ma czegoś takiego jak umowa przez mianowanie -> albo umowa o pracę albo mianowanie...

:-(

MKJ26-11-2014 19:20:59   [#55]

Należy się odnieść do umowy poprzez mianowanie.

Albo umowa, albo mianowanie.

Zgodnie z kodeksem pracy stosunek pracy może być zawarty w następujących formach:

1) umowa o pracę,

2) telepraca,

3) powołanie,

4) wybór,

5) mianowanie,

6) spółdzielcza umowa o pracę.

Z nauczycielem można nawiązać stosunek pracy umowny (umowa o pracę) lub pozaumowny (mianowanie). Innych możliwości nie ma.

 O, Rzewa. :)


post został zmieniony: 26-11-2014 19:21:18
MKJ26-11-2014 19:23:47   [#56]

Jak zawsze wyjaśnienia Rzewy są precyzyjniejsze. :)

dyrlo26-11-2014 19:34:21   [#57]

Nio tak, ja nieprecyzyjna byłam :-(

dyrlo26-11-2014 19:35:57   [#58]

 na post kwiapa nie było od godz. 13 odpowiedzi, teraz jest precyzyjna :-))))))))))

kwiapa26-11-2014 21:22:48   [#59]

:)))))

jesteście SUPEEEEEER, można liczyć na Waszą pomoc. Bardzo wszystkim dziękuję za wypowiedzi.

jeszcze tylko jedna dygresja...

MKJ pisze "albo umowa albo mianowanie". Swoją drogą czyż nie można wykluczyć, że wszystkie te formy zatrudnienia łącznie z mianowaniem, nie są pewnego rodzaju umową pomiędzy pracodawcą a pracownikiem?

ps.

1 primo -mam nadzieję, że nie wkładam znów kija w mrowisko... :))))

2 primo -w szkołach które znam jest totalny bałagan jesli chodzi o omawiane tutaj kwestie stąd tyle wątpliwości w tej materii :)

rzewa26-11-2014 21:30:16   [#60]

mianowanie to nie umowa, bo nikt się o nic nie umawia -> po prostu dyrektor mianuje nauczyciela (podobnie jest z sędziami np.), niczego nie uzgadnia -> mianowanie to akt jednostronny, ale właśnie dlatego jest w KN art 16 -> czyli n-l bez konsekwencji może z tego zrezygnować -> po prostu nie stawi się do pracy i wówczas mianowanie wygasa

MKJ26-11-2014 21:33:24   [#61]

Przy piwie można się umówić, że mianowanie to też umowa, ale w pismach należy być precyzyjnym.

Można tez podejść do tego tak:

Umowę o pracę zawierają dwie strony i umawiają się, co do warunków pracy lub nie. A mianowanie jest na zasadzie "Mianuję Pana na stanowisko nauczyciela i nie masz Pan nic do gadania". Odpowiedź może być oczywiście: "A pocałuj mnie Pan w d.." :)

Rzewa, jak zwykle wyjaśniła to jasno i zwięźle. :)


post został zmieniony: 26-11-2014 21:36:51
dyrlo27-11-2014 08:10:37   [#62]

MKJ :-))))))))))))))))))))))))))))))

Jacek27-11-2014 12:47:19   [#63]

zatem, ów Mianowany może się odezwać, czyli mieć coś do powiedzenia :-)

MKJ27-11-2014 19:02:09   [#64]

Odezwać się, to nie znaczy jeszcze mieć coś do powiedzenia.

Nieoceniony Mark Twain zawsze przychodzi mi w takim momencie z pomocą:

"Lepiej jest nie odzywać się wcale i wydawać się głupim, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości."

:)


post został zmieniony: 27-11-2014 19:06:03
Jacek27-11-2014 19:30:06   [#65]

tyż prawda

barlink8005-05-2017 11:21:54   [#66]

Podepnę się do tego wątku i zapytam:

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania od 01.09.2017 będzie miał etat łączony (brakuje godzin z przedmiotu, którego obecnie uczy). Dostanie 1 godzinę wychowawcy w internacie (1/30 etatu) a 17,78/18 jako n-l przedmiotu (uśrednienie).

Jakim pismem poinformować go o tej zmianie? Porozumienie zmieniające umowę zawartą na podstawie mianowania? A może wystarczy pismo z informacją o tym, że będzie miał taki etat łączony od 1.09 z podpisem nauczyciela, że wyraża zgodę?

W dalszym ciągu będzie miał zapewniony 1 etat ale połączony z dwóch różnych pensów - 1/30 plus 17,78/18.

Czy w porozumieniu zmieniającym zapisać również zmianę stanowiska (do tej pory ma mianowanie jako nauczyciel)?

Czy pisać, że porozumienie dotyczy 1 roku szkolnego czy tylko OD 01.09.2017r. bez daty końcowej?

Może ktoś podzielić się jakimś wzorem takiego porozumienia?

Druga identyczna sytuacja dotyczy nauczyciela, który zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Czy w tym przypadku procedura bedzie taka sama?

Proszę o pomoc.


post został zmieniony: 05-05-2017 11:25:17
rzewa06-05-2017 08:19:44   [#67]

1. czy ten n-l będzie miał nadal pensum 18 i cały etat? Jeśli tak to nic nie trzeba mu wręczać

ale jeśli, zgodnie z Twoim regulaminem, będzie miał tak jak piszesz 17,78 godziny z pensum 18, to co prawda stanowisko mu się nie zmienia (dalej ma pensum 18) ale musi otrzymać propozycję ograniczenia wymiaru do 17,78 godz/tyg na podstawie art 22 ust 2 KN i będzie to tylko na rok szkolny, bez względu na to czy będzie tam o tym napisane czy nie

oczywiście, zakładam, że nie chodzi o n-la gimnazjum :-)

2. w tym wypadku albo porozumienie zmieniające albo wypowiedzenie zmieniające na podstawie art 42 k.p. W przypadku porozumienia będzie tu istotne, to czy napisana zostanie końcowa data obowiązywania (31.08.2018 r.) czy nie, gdyż jeśli jej nie będzie to porozumienie to zmieni treść umowy na stałe

zatem będąc n-lem zgodziłabym się tylko wtedy, gdy porozumienie byłoby na rok


post został zmieniony: 06-05-2017 08:20:05
barlink8008-05-2017 10:38:56   [#68]

Dziękuję Rzewo.

Chodzi jednak o nauczyciela liceum ogólnokształcącego.

Funkcjonuje u nas uchwała w sprawie "tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin"

 

ust. 2

Łączny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 wylicza się według wzoru:

W = suma Gi / suma(Gi:Wi)

gdzie:

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć

Gi - oznacza ilość godzin na poszczególnym stanowisku, przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły

Wi - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla poszczególnych stanowisk.

Więc w naszym przypadku:

    17,78+1                  18,78

------------------        = ----------  = 18,41

17,78/18 + 1/30            1,02

 

Dalej w uchwale mamy zapis:

ust. 3 Łączny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 2 ustala się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 30 min pomija się , a co najmniej od 30 min. przyjmuje się za pełną.

   Czyli w naszym przypadku pomijamy 0,41 i zostaje pensum 18, tak?

ust. 4 Różnica między tygodniowym wymiarem godzi przydzielonych a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

   Czy w naszym przypadku 18,78 - 18,41 = 0,37 i to są godziny ponadwymiarowe tygodniowo?

 

Więc dajemy pismo  z ograniczeniem do 17,78/18 mimo, że po połączeniu ma ponad 1 etat? Nie wystarczy zapisać jakieś porozumienie na taki etat łączony? Nauczyciel zgadza się na takie łączenie.

Czy to samo ograniczenia ma dotyczy, jak rozumiem, zatrudnienia na stanowisku nauczyciela tj. nazwy stanowiska z aktu mianowania? A co z tą 1 godziną wychowawcy w internacie? Jakie dodatkowe pismo, aby wiadomo, że ma cały etat  a nawet ponad?

rzewa08-05-2017 10:52:01   [#69]

nic nie trzeba wręczać ani nic zmieniać -> dać taki przydział i przyjąć, że n-l realizuje pensum oraz ma 0,78 godziny ponadwymiarowej tygodniowo

wyjaśnię dokładniej wieczorem, bo teraz czas mnie goni :-)

Cyrmela08-05-2017 18:58:26   [#70]

Nauczyciel wręczył mi dzisiaj pismo, że nie wyraża zgody na dopełnienie etatu godzinami w bibliotece.

W projekcie ma: 12 godz. w.fizycznego, 11 godz. biblioteki i 1 godz. zaj. z wychowawcą czyli po uśrednieniu nieco ponad etat. Jest niezadowolony, bo liczył także na kolejne 4 godz. wych. fizycznego w klasie VII.

Jak odpowiedzieć na takie pismo? Załóżmy, że się zgodzę (przecież każdy ma prawo czegoś nie chcieć :( chociaż uważam, że to, co zaproponowałam jest dla tej osoby korzystne)

i zmienię przydział na 16 godz. wf + 1 l.wych to wtedy brakuje 1 godz. do pełnego etatu. Co dalej? 

 

 

Jacek08-05-2017 20:33:45   [#71]

jak nie wyraża zgody to proponuj ograniczenie, a jak tez się nie zgodzi to wypowiedzenie (jeśli to SP) albo stan nieczynny (jak z gimka)

barlink8010-05-2017 08:25:58   [#72]

Rzewo,

Czy mogłabyś wyjaśnić dokładniej?

Czemu 0,78 ponadwymiarowej?  Ta 1 godzin co dopełnia to nie jest przecież 1/18 tylko 1/30.

halinah10-05-2017 08:43:31   [#73]

Cytat z #68:

"Dalej w uchwale mamy zapis:

ust. 3 Łączny tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 2 ustala się w pełnych godzinach tak, że godzinę do 30 min pomija się , a co najmniej od 30 min. przyjmuje się za pełną.

   Czyli w naszym przypadku pomijamy 0,41 i zostaje pensum 18, tak?

ust. 4 Różnica między tygodniowym wymiarem godzi przydzielonych a ustalonym tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

   Czy w naszym przypadku 18,78 - 18,41 = 0,37 i to są godziny ponadwymiarowe tygodniowo?"

Jeśli zgodnie z ust. 3 wyliczone pensum to 18 godz, to zgodnie z ust. 4 - 18,78-18=0,78.

atodobre12-05-2017 14:04:53   [#74]

Witam

Jestem dyrektorem do 31 sierpnia. W arkuszu przyznałam sobie 17/18. Chciałabym, aby tak zostało, bo planuję zatrudnić się również na godziny w innej szkole, nie pytając dyrektora o zgodę (nie uzyskam jej).

Czy i jak napisać pismo o ograniczeniu zatrudnienia? Na kogo je zaadresować? Kiedy je przesłać? Czy i kiedy mogę liczyć, że mój następca każe mi uzupełniać etat lub zmieni mi przydział już po 1 września? 

tardeli29-01-2018 09:23:09   [#75]

Wygaszane gimnazjum.

Nauczyciel od 1 września br ma ograniczone zatrudnienie do wymiaru 15/18 etatu.

Obecnie będzie zorganizowane nauczanie indywidualne i temu nauczycielowi chcę przydzielić 1 dodatkową godzinę. Czy pismo następującej treści może być przedłożone?

Dyrektor ...... w związku ze zorganizowaniem nauczania indywidualnego, proponuje Panu ograniczenie zatrudnienia od 12 lutego do 12 kwietnia 2018 r. z dotychczasowego wymiaru 15/18 do 16/18 etatu. Od 13 kwietnia będzie obowiązywać ograniczenie do wymiaru 15/18 etatu - zgodnie z pismem z dnia ..... nr.... 

izael29-01-2018 09:52:53   [#76]

dla mnie ok:)

rzewa29-01-2018 10:19:44   [#77]

pismo ok - warto powołać się w nim na art 22 ust 2b KN, gdyż od 1.01 br ten przepis nakazuje tak właśnie zrobić

tardeli29-01-2018 10:24:50   [#78]

Dziękuję bardzo.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]