Forum OSKKO - wątek

TEMAT: wypadek w pracy
strony: [ 1 ]
dareks112-08-2013 23:24:14   [#01]

Sprawy bhp są mi obce, dlatego też proszę o wsparcie;

'sprzątaczka' złamała rękę będąc w pracy;

1. Czy jest to wypadek w pracy;

2.Czy w komisji powypadkowej może być tylko dyrektor i SIP, czy też powinien być co najmniej technik bhp;

3.Czy powinna być w szkole służba bhp; kto wchodzi w jej skład; ponoć od lipca coś się w tej materii zmieniło;

Będę zobowiązany za wskazówki;

izael13-08-2013 00:36:50   [#02]

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 105, poz. 870)

 

§ 5. 1. U pracodawcy, który zgodnie z art. 23711 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, albo specjalista spoza zakładu pracy.

2. U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, w skład zespołu powypadkowego zamiast społecznego inspektora pracy, jako członek zespołu, wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami dotyczącymi szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

 

 

§ 6. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, określonym w § 4 i 5, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi pracodawca oraz specjalista spoza zakładu pracy.

 

 

http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/wypadki/88000000.htm

Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. nr167 z 2009 r., poz. 1322)

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Określone zdarzenie może być zakwalifikowane jako wypadek przy pracy jedynie wówczas, gdy spełnia równocześnie wszystkie cztery warunki podane definicji.

 

 

i jeszcze tu:

http://www.portalbhp.pl/keywords/sluzba-bhp.html

http://e-prawnik.pl/artykuly/prawo-pracy/kiedy-musisz-powolac-sluzbe-bhp.html#

ola 1318-08-2013 10:30:29   [#03]

Ostatnio przerabiałam, w komisji byli

SIP społeczny inspektor pracy (jeden z nauczycieli po szkoleniach wybrany przez załogę)
drugi nauczyciel
człowiek oddelegowany z komórki BHP Gminy (inspektor BHP)

Jako dyrektor podpisywałam tylko protokoły i całą dokumentację.

Współczuję papierolandii, przypilnuj dokumentów do ZUSu

Jak się nie mylę służbę BHP powołujesz, gdy masz powyżej 100 pracowników.

koala16-03-2016 14:49:29   [#04]

wczoraj n-l w.f po skończonej lekcji w SP kazał wyjąć słupki do siatkówki. 2 uczniów wyjmowało, w pewnym momencie słupek wyśliznął się z rąk jednemu. Drugi go nie utrzymał i nauczyciel dostał słupkiem w głowę. Leży w szpitalu. Czy to jest wypadek w pracy. Czy nauczyciel dostatecznie zadbał o bezpieczeństwo? 

AnJa16-03-2016 15:10:44   [#05]

W pracy.

Jeśli oberwał słupkiem - w praktyce  nie zadbał. Choć dla dyrka byłoby lepiej gdyby zadbał.

Wyobraź sobie jednak, że to uczeń dostał tym słupkiem.

Jacek16-03-2016 15:19:02   [#06]

czy zadbał, czy nie zadbał to i tak wypadek w pracy

ola 1317-03-2016 09:52:17   [#07]

Nauczyciel asekurował wyciąganie słupka przez uczniów, aby uczniowie nauczyli się dbałości o oprzyrządowanie,  więc zadbał o bezpieczeństwo. 

Ala17-03-2016 12:02:42   [#08]

i dlatego to jest wypadek

gimnazjum03-10-2016 11:55:43   [#09]

29.09.2016r. na lekcji j.angielskiego uczeń "niechcący" złamał nauczycielce nos. Nikomu tego nie zgłoszono. Dziś z taką informacją przyszła nauczycielka do pracy. Co robić? wypełniać protokół wypadkowy po terminie czy jak?

Jacek03-10-2016 12:15:13   [#10]

wypełniać

ola 1303-10-2016 14:29:46   [#11]

Aaaa jeszcze jedno z wypadkami w pracy to zgłoszenie w GUSie, w ciągu 6 mcy od zaistnienia wypadku.

Jest do tego specjalny formularz on-line.

juasia07-10-2016 10:33:39   [#12]

a nauczyciel, który złamał nogę w drodze do pracy to też wypadek przy pracy?

dariuszn707-10-2016 10:40:42   [#13]

Tak.

rzewa07-10-2016 12:34:55   [#14]

Nie, to nie to samo - patrz tu:

http://www.infor.pl/prawo/praca/bezpieczenstwo-pracy/702222,Wypadek-przy-pracy-a-w-drodze-do-pracy-lub-z-pracy.html


post został zmieniony: 07-10-2016 12:35:27
gronostaj07-10-2016 18:48:13   [#15]

Złamanie nogi w drodze do pracy to nie to samo co wypadek w pracy. Wówczas nie robi się protokołu tylko raka kartę zdarzenia. Natomiast zaintrygowało mnie zgłaszanie wypadku w gus w ciągu 6 dni. Z tego co ja wiem to do gusu wypełni się statystyczna karte wypadku ale to robi sie po protokole. Na protokol jest 14 dni...

elrym07-10-2016 21:49:09   [#16]

czy to prawda, że ZUS nie informuje pracodawcy o uznaniu wypadku za "wypadek w pracy"?

wcześniej n-l był na L4, ale nie 100% płatnym, po pewnym czasie zgłosił, że miał wypadek w pracy(dziwne ale tak było), wypełniono kartę wypadku(opisano zdarzenie na podstawie zeznań nauczyciela) i przesłano do ZUS

n-l był u lekarza orzecznika, ZUS nie przysłał  żadnej informacji, jak rozpatrzył sprawę

gimnazjum24-05-2017 14:34:40   [#17]

Mamy wypadek w pracy - n-l został uderzony piłką tak nieszczęśliwie( okolice ucha i skroni) że znalazł się w szpitalu. Jest na L-4 w trakcie którego ponownie został zabrany do szpitala. Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku piszemy, płatne L-4  100% i zgłoszenie wypadku do GUS a czy informujemy ZUS i jeśli tak to na jakim druku? Może o czyms jeszcze zapomniałam to proszę o sugestie....

gronostaj24-05-2017 16:36:28   [#18]

Do Zus przesyla się dokumentacje NA WNIOSEK poszkodowanego po zakończonym leczeniu. Bez tego nic do ZUs nie wysyłasz

link12301-02-2018 00:05:21   [#19]

Podnoszę wątek - nauczyciel został potrącony na przejściu dla pieszych w godzinach pracy. Wezwana została policja. Nauczyciel został zabrany na pogotowie. Powołuje zespół wypadkowy i zwracam się do policji o wydanie notatki ze zdarzenia. Otrzymuję informację, że wydanie takiej notatki wymaga opłaty. Co zrobić - zapłacic? Jeżeli tak? Z jakiego paragrafu?

DYREK01-02-2018 11:31:45   [#20]

o takie zaświadczenie występuje uczestnik zdarzenia (nauczyciel) i wtedy podlega ono opłacie skarbowej (chyba w wysokości 17 zł)

nie wiem, czy szkoła może o nie wystąpić

jeżeli tak, to szkoła jako jednostka budżetowa jest zwolniona z opłat skarbowych (art.7 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej) -> Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.


post został zmieniony: 01-02-2018 11:33:22

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]