Forum OSKKO - wątek

TEMAT: przedłużenie stażu
strony: [ 1 ]
MaKar14-07-2013 20:03:22   [#01]

Opis przypadku:

Nauczyciel mianowany nieobecny w pracy z powodu czasowej niezdolności do prace wskutek:

- zwolnienia lekarskiego (ciąża) - 23.08.2012 - 31.03.2013

- urlopu macierzyńskiego - 22.03.2013 - 08.08.2013.

Łączna ilość dni nieobecności: 351.


Od 09.08 - 22.08.2013 - dodatkowy urlop macierzyński w wymiarze 14 dni - razem 365 dni (1 rok)

Zgodnie z art. 9d ust. 5 KN: W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Czy dobrze rozumiem, że nieobecność nie jest dłuższa niż rok (trwa dokładnie rok), więc nauczyciel nie jest zmuszony odbywać ponownie stażu? Ewentualne pojedyncze nieobecności nauczyciela po powrocie do pracy też nie spowodują przerwania stażu, bo nieobecność nauczyciela musi być ciągła i okres tej nieobecności musi być dłuższy niż jeden miesiąc.

I jeszcze, z tego co wyczytałem urlop wypoczynkowy, w tym urlop wypoczynkowy uzupełniający, nie wlicza się do czasu nieobecności liczonego do przerwy w stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, więc nauczyciel może odebrać urlop od 22.08.

Oczywiście pamiętam o piśmie do nauczyciela z informacją o przedłużeniu stażu :)

Z góry dziękuję za pomoc.

rzewa14-07-2013 21:15:00   [#02]

też tak uważam :-)

jadwa22-07-2013 17:13:51   [#03]

A jaki powinien być termin zakończenia stażu w następującym przypadku:

Nauczycielka rozpoczęła staż na st.nauczyciela mianowanego 1.09.2009 r., powinna go zakończyć 31.05.2012 r.

Ale chorowała (ciąża) ; najpierw od 23.06.2011 r. do 28.08.2011 r., potem od 01.11.2011 r. do 08.01.2012 r.

Od 9.01.2012 r. przebywała na urlopie macierzyńskim do 24.06.2012 r.

Kiedy więc skończyła staż?

Bardzo proszę o pomoc!

 

rzewa22-07-2013 17:56:35   [#04]

w dniu 29.08.2011 powinna była otrzymać pismo o przedłużeniu stażu o 67 dni, tj. do dnia 6.08.2012 r.

natomiast w dniu 25.06.2012 r. powinna otrzymać pismo o wydłużeniu stażu o dalsze 237 dni. tj do dnia 31.03.2013 r.

jadwa22-07-2013 18:44:46   [#05]

Dziękuję Rzewo za odpowiedź

Miałam wątpliwości, gdyż wcześniej wydawało mi się, że staż powinien skończyć się 7.03.2013...nawet pytałam Was na forum 14.05.2012


post został zmieniony: 22-07-2013 18:52:52
rzewa22-07-2013 20:13:12   [#06]

poprzednio uwierzyłam ci na słowo :-), bo napisałaś:

nauczycielka rozpoczęła staż na mianowanego 1.09.2009,

od 23.06.2011 do 28.08.2011 przebywała na zwolnieniu chorobowym,

potem na następnym od 01.11.2011 do 08.01.2012,

a następnie urlop macierzyński od 09.01.2012 do 24.06.2012.

Prawidłowo powinna skończyć staż 31 maja 2012, więc teraz: do planowanego zakończenia stażu (31.05.2012) doliczam czas nieobecności :67dni+69dni+144dni=280 dni.

Staż powinnam przedłużyć do 7 marca 2013. Czy dobrze?

a teraz policzyłam, bo:

1. od 23.06.2011 do 28.08.2011 jest 67 dni (też policzyłaś tyle)

2. od 1.11.2011 do 8.01.2012 jest 69 dni (też Tobie tyle wyszło), ale...

3. od 9.01.2012 do 24.06.2012 jest 168 dni (a nie tak jak policzyłaś 144)

i stąd różnica :-)

jadwa22-07-2013 20:59:44   [#07]

Jeszcze raz dziękuję!

Waldemar Borkowski09-08-2013 09:34:29   [#08]

Proszę o pomoc.

Nauczyciel rozpocząl staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 1.09.2009r. i miał go zakonczyć 31.05.2012r. W tym czasie był:

1. Zwolnienie lekarskie: 25.10.2011r. - 27.03.2012r.    (158 dni, w tym 110 dni roboczych)

2. Urlop macierzyński: 28.03.2012r. - 21.08.2012r.    (147dni, w tym 100 dni roboczych)

3. Urlop uzupełniający 22.08.2012r. - 16.10.2012r.     nie wilcza się   (56 dni (40 dni roboczych)

17.10.2012r. powróciła do pracy.

Od kiedy i do ktorego dnia powinna odbyć dodatkowy staż?

Mam problem i każdy wylicza to inaczej.

Z gory dziękuję.

 

rzewa09-08-2013 13:29:58   [#09]

Podczas stażu była nieobecna 158 dni + (4 + 30 + 31)dni = 223 dni, zatem należy przedłużyć staż o ten okres i ustalić nową datę zakończenia na 11.01. 2013, ale w tym okresie znowu była nieobecna 82 dni (147 - 65) zatem staż nalezy znowu przedłużyć o kolejne 82 dni i ustalić datę zakończenia na 3.04.2013

zatem w dniu 21.08.2012 powinna otrzymać pismo informujące o tym, że staż jej zakończy się dn. 3.04.2013 r.

Waldemar Borkowski12-08-2013 10:27:01   [#10]

Jeśli mogę poprawię się:

Nauczyciel rozpocząl staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 1.09.2009r. i miał go zakonczyć 31.05.2012r. W tym czasie był:

1. Zwolnienie lekarskie: 25.10.2011r. - 27.03.2012r.    (155 dni, w tym 107 dni roboczych)

2. Urlop macierzyński: 28.03.2012r. - 21.08.2012r.    (147dni, w tym 100 dni roboczych)

3. Urlop uzupełniający 22.08.2012r. - 16.10.2012r.      (56 dni (40 dni roboczych)

17.10.2012r. powróciła do pracy.

Rzewa, jesli możesz wyjasnij mi szczegółowo, skąd wzięłaś zapisane w nawiasie, co ione oznaczają (4+30+31 dni)=223??

Ponadto nie rozumiem 82 dni. jeśli możesz rozpisz mi to dokładnie, bo nic nie kapuje.

Bardzo dziękuję i pozdrawiam

rzewa12-08-2013 18:26:59   [#11]

rzeczywiście od 25.10.11 do 27.03.12 jest 155 dni (liczba dni roboczych nie ma żadnego znaczenia) - poprzednio nie policzyłam tylko przyjęłam, że policzyłeś dobrze, zatem staż zakończył się 29.03.2012 r.

a szczegóły wyliczenia wyglądają następująco:

1. staż miał się zakończyć 31.05.12, czyli w czasie jego trwania n-l był nieobecny od 25.10.11 do 31.05.12 a to daje 155 + 4 (dni marca) + 30 (dni kwietnia) + 31 (dni maja) = 220 dni, co oznacza, że staż trzeba przedłużyć o 220 dni, co powoduje, że następną datą zakończenia stażu będzie: 6.01.2013 r. (o tej dacie n-l powinien zostać poinformowany 31.05.12)

2. w czasie tego przedłużonego stażu n-l nadal był nieobecny i to dłużej niż 30 dni, a dokładnie od 1.06.12 do 21.08.12 czyli 82 dni (147-65), zatem staż należy znowu, w dniu zakończenia nieobecności, przedłużyć w tym wypadku o 82 dni (gdyby ta nieobecność była krótsza niż 30 dni nie trzeba by było już stażu przedłużać), zatem nową datą (i ostateczną) zakończenia stażu będzie: 29.03.2013 r.

(poprzednio ja też się pomyliłam o 2 dni :-)), ale nasze błędy niestety się dodały...)

Dan6721-08-2013 06:28:07   [#12]

Witam! proszę o radę

n-lka realizowała staż na mianowanego od 01.09.10 - 31.05.13r., ale:

- od 06.04.13 - 23.08.13 /140 dni/ - urlop na prawach urlopu macierzyńskiego - adopcja/

- od 24.08.13r. - 04.10.13r. /42 dni/ - dodatkowy urlop macierzyński

- od 05.10.13r. - 04.04.14r. - urlop rodzicielski

czy w takim wypadku od 05.04.14 do 01.06.14 /58 dni/ - realizuje dodatkowy staż ?

rzewa21-08-2013 09:23:34   [#13]

jeśli wszystko będzie tak jak piszesz jej staż zakończy się 30.05.2014, ale...

w czerwcu należało ustalić datę zakończenia stażu na 26.07.13 a w lipcu na 20.09.13 itd. (dodając za każdym razem 56 dni, bo ona nie realizowała stażu w okresie 6.04.13 - 31.05.13 tj. 56 dni)

i nie jest to dodatkowy staż, a przedłużenie stażu z powodu nieobecności

lkk14-12-2015 18:55:30   [#14]

Nauczyciel mianowany rozpoczął staż na stopień nauczyciela dyplomowanego 01. 09. 2011r. do 31.05.2014 r.                  W okresie od

 16.11. 2011r. do 28.05. 2012 r. - zwolnienie lekarskie

 29.05.2012 r. do 12.11.2012 r.- urlop macierzyński.

Staż uległ przedłużeniu o 363 dni -  do 29 maja 2015 r.

Następne zwolnienia lekarskie od 03.11.2013r. do 05.03.2014r.

Od 06.03.2014 r. do 03.09.2014 r.- urlop macierzyński podstawowy i dodatkowy.

Od 04.09.2014 r. do 04.03.2015 - rodzicielski.

Kolejne zwolnienia lekarskie 19.05.2015r.do 19.06.2015r.

Czy powtórzenie stażu ,czy przedłużenie?

 Bardzo proszę o pomoc.

rzewa15-12-2015 00:32:29   [#15]

przedłużenie 

lkk15-12-2015 05:36:29   [#16]

 Rozumiem, że skoro staż od 01.09.2011 do 31.05.2014 to przedłużenie po powrocie nauczyciela do pracy, tj.od 5.03.2015  za nieobecności od 16.11.2011- 12. 11. 2012 - 363 dni 

oraz od 3.11.2013 do 31.05.2014 - 210 dni

 a także od 19.05- 19.06.2015- 32 dni  i wówczas staż zakończy się 29.10.2016 r. Czy te wyliczenia są poprawne?

Rzewo, dziękuję bardzo i jeszcze raz proszę o sprawdzenie poprawności wyliczeń.

rzewa15-12-2015 10:50:13   [#17]

1. w dniu 13.11.2012 r. n-l powinien otrzymać pismo o przedłużeniu stazu do 29.05.2015r.

2. w dniu 5.03.2015r. n-l powinien otrzymać pismo o przedłużeniu stażu do 27.09.2016r.

3. w dniu 20.06.2015 r. n-l powinien otrzymać pismo o przedłużeniu stażu do 30.10.2016r.

zatem aby awansować z dniem 1.01.2017 n-l musi złożyć wniosek na komisję  31.10.2016 r.


post został zmieniony: 15-12-2015 10:51:17
lkk15-12-2015 12:24:42   [#18]

Rzewo - jeszcze raz serdeczne podziękowanie.

Skimir02-02-2016 13:26:18   [#19]

Chciałbym się upewnić.

Jeśli nauczyciel jest na zwolnieniu (ciąża) 40 dni, następnie przynosi kolejne zwolnienie na 21 dni, przy czym nie pracuje ani jednego dnia pomiędzy tymi zwolnieniami (pierwsze zwolnienie ma do 3 stycznia a drugie od 4 stycznia), do okres stażu wydłuża się o 61 dni?

Pierwsze zwolnienie jest powyżej miesiąca a drugie poniżej, stąd moja potrzeba upewnienia :-)


post został zmieniony: 02-02-2016 13:27:16
Ala02-02-2016 13:47:25   [#20]

wydłużenie o 61 dni :)

Skimir02-02-2016 13:54:40   [#21]

OK, dzięki :-)

Popek02-02-2016 19:51:22   [#22]

Rzewo tak pięknie to wszystko policzyłaś, dlatego proszę o podpowiedź. Moja nauczycielka zaczęła staż na nauczyciela mianowanego 01 IX 2013. 01 września 2015 poszła na zwolnienie z powodu ciąży. Chciałaby  wykorzystać cały przysługujący jej urlop macierzyński, ale boi się że gdy to zrobi będzie musiała powtarzać staż. Kiedy musi wróć po porodzie aby staż jej nie przepadł a jedynie się wydłużył.

Ala02-02-2016 20:41:33   [#23]

KN Art. 9d. 

5a.  W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku gdy łączny czas nieprzerwanej nieobecności w pracy z przyczyn, o których mowa w zdaniu pierwszym oraz w ust. 5, jest dłuższy niż rok i 6 miesięcy, nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

kinia282003-02-2016 17:25:09   [#24]

Rzewo, nie wiem czy masz jeszcze do nas cierpliwość, ale proszę o sprawdzenie mojego toku myślenia:

-nauczycielka na urlopie na podstawie art. 9d ust.5a KN, nieobecność od 19.08.2014 - 13.08.2015, czyli 360 dni ( sierpień 2014- 13 dni?)

- staż ulega przedłużeniu do 25 maja 2017 r., bo luty 2016 ma 29 dni - rok przestępny.

Dziękuję za pomoc!

kinia282004-02-2016 14:25:25   [#25]

Proszę o pomoc!

Bas16-02-2016 12:38:25   [#26]

Rzewie chyba skończyła się cierpliwość, a tu jeszcze ja:

nauczyciel mianowany staż od 1.09.2013 do 31.05.2015

5.11.2014 – 2.06.2015 zw.lek. ciąża, przedłużenie o 208 dni, dostała pismo o zakończeniu stażu 26.01.2016

- 03.06.2015 - 01.07.2015 - zw.lek. poród 25.06.2015

- 25.06.2015 - 22.06.2016 - wszystkie urlopy macierzyńskie - 385 dni razem od 3.06 (nie dałam jeszcze pisma o przedłużeniu)

Czy nie przekroczy to 1,5 roku? A jeżeli weźmie uzupełniający?

Pomocy! I dziękuję.

Bas16-02-2016 13:28:53   [#27]

Naliczyłam, że razem wyszło 594, czyli 1 rok, 7 m-cy, 17 dni. Czyli musi powtórzyć?

Podniosę, może rzuci na to okiem ktoś doświadczony ( w liczeniu i interpretacji).

Ala16-02-2016 13:59:10   [#28]

urlop wypoczynkowy nie przedłuża stażu

385 dni to mniej niż 1,5 roku

Ala16-02-2016 14:02:51   [#29]

nie mam cierpliwości do liczenia dni :(

rzewa16-02-2016 14:15:44   [#30]

Bas, będzie musiała zaczynac staz od początku 1.09.2016, chyba że...

w marcu lub kwietniu zamieni się z ojcem dziecka kawałkiem urlopu rodzicielskiego i w tym czasie wykorzysta część przysługującego jej urlopu uzupełniającego (wystarczy tydzień)

Bas16-02-2016 14:41:30   [#31]

Tak też myślałam. Nie wiem, czy się zdecyduje na taki myk. 

Bardzo dziękuję Tak Zapracowanej Osobie.

 

Alu, liczyłam całość, od listopada. Korzystałam z kalkulatora dni. Polecam!


post został zmieniony: 16-02-2016 14:42:09
Bas16-02-2016 14:45:22   [#32]

I jeszcze do rzewy, jeżeli n-l otrzyma urlop uzupełniający, to staż rozpoczyna od 1.09.2016? Mimo iż będzie na urlopie? Wydaje mi się, że tak, ale utwierdź mnie.

Dziękuję.

rzewa16-02-2016 15:00:05   [#33]

tak ☺

tarek16-04-2018 08:05:39   [#34]

Dwa pytania o przedłużenie stażu:

1. Czy okres przedłużenia stażu należy liczyć w miesiącach i dniach, czy tylko w dniach.

Przykład A: Nauczyciel przebywa na zwolnieniu od od 27.11.2017 do 26.07.2018 r. Czy staż przedłużamy o 8 miesięcy (czyli do 31 stycznia 2019) czy o 241 dni (czyli do 27 stycznia 2018)?

Przykład B: Nauczycielka ma przerwę np. od 31.01.2018 r. do 16.05.2018 r. liczyć 3 miesiące i 17 dni (czyli do 30 września 2018), czy 106 dni (czyli do 14 września 2018)?

2. Jak liczyć miesiąc? Czy zgodnie z KC np. od 20 marca do 20 kwietnia, czy "potocznie" od 20 marca do 19 kwietnia?


post został zmieniony: 16-04-2018 08:10:25
rzewa17-04-2018 00:56:31   [#35]

Należy liczyć w dniach, gdyż KN mówi o przedłużeniu o czas trwania nieobecności

miesiąc(e) i rok, o jakich mowa w art 9d ust 5 i 5a KN należy ustalać tak jak określa to jak w k.p.a. czyli jeśli pierwszym dniem nieobecności jest 11.02, to n-l jest nieobecny przez miesiąc, jeśli ostatnim dniem nieobecności będzie do 10.03 -jeśli wróci do pracy później, to jego nieobecność przekroczy miesiąc

podobnie w przypadku roku i 6 m-cy - aby nie przekroczyć tego okresu n-l, który np. rozpoczął długie L4 poprzedzające urlop macierzyński 10.04 musi wrócić do pracy nie później jak 9.10 następnego roku

elnik17-04-2018 10:24:39   [#36]

Ja też z prośbą do rzewy, ale wolałabym nie na forum. Czy jest inna możliwość? Bardzo mi zależy na Twojej/Pani opinii.

tarek17-04-2018 11:08:42   [#37]

No ale w kpa jest zapis, że "Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca."

Stąd moje pytanie, bo tak czytając to początek zwolnienia wypada 11 lutego, zatem koniec miesięcznego terminu wypadnie 11 marca.

rzewa17-04-2018 12:42:01   [#38]

nie do końca tak jest, bo tu nie jest mowa o terminie a o okresie trwania, a ten kończy się w następnym miesiącu w dniu poprzedzającym dzień, który jest w poprzednim miesiącu pierwszym dniem tego okresu

elnik: zadaj pytanie na priv

katsik18-04-2018 07:44:09   [#39]

Sprawdźcie mnie proszę:
Nauczycielka rozpoczęła staż 01.09. 2015 r.

Nieobecności:

- z powodu choroby - 6 dni, 3 dni= 9 dni

- z powodu choroby - od 27. 06 - 21.12. 2016 r. = 178 dni

- urlop m. i urlop r. od 22.12.2016 - 20.12.2017 r. = 364 dni,

nie liczę urlopu uzupełniającego. Ogółem:  551 dni. 

Czy dobrze obliczyłam, że nauczycielka musi powtarzać staż, bo przekroczyła o 5 dni okres dopuszczalny (1,6 m-cy)?

Będę wdzięczna, bo zgłupiałam.

 

 

DMolly18-04-2018 16:55:24   [#40]

To ja też mam podobny przypadek:

- choroba w czasie ciązy - 4 dni

- choroba w czasie ciąży - 135 dni (ciągłość zwolnienia)

- urlop macierzyński - 182 dni

- urlop rodzicielski - 213 dni

 

Podliczyłam: 534 dni 

Czy też musi powtarzać staż?

 

Bardzo proszę o pomoc.

katsik19-04-2018 07:25:35   [#41]

Podnoszę prośbę, zerknijcie na 39:)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]