Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zmiana dyrektora szkoły - przekazanie majątku
strony: [ 1 ]
DYREK09-07-2013 10:24:36   [#01]

Formalnie "stary" dyrektor pełni swoje obowiązki do 31.08 i powinien wszystko przygotować.

Praktyka jednak jest zupełnie inna.

Warto już teraz ze "starym" dyrektorem usiąść przy "dobrej kawie" i ustalić zasady współpracy.

Jeżeli będzie problem, to będzie dużo pracy po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.

może się przyda:                                 

23.08.2007 ireneusz.wroblewski protokół przekazania szkoły średniej Pobierz: ___Protokół przekazania.zip* (149 KB)

http://www.bip.powiat.klodzko.pl/pi/spklo/13515.pdf

http://bip.swiebodzin.eu/system/obj/4604_zarz-550-b-09.pdf.pdf

http://www.poznan.pl/mim/oswiata/sprawy-majatkowe,doc,1007,1195/sprawy-majatkowe,9254.html

DYREK09-07-2013 10:28:02   [#02]

stara anegdota, oczywiście pół żartem pół serio;-)

"Dyrektor pierwszego dnia pracy, wraz z upragnioną nominacją dostaje  trzy koperty. Otwiera pierwszą i czyta: "Zganiaj wszystko na  poprzednika!"
Natychmiast idą więc w otoczenie narzekania na złe zarządzanie w poprzedniej kadencji, cytowane są setki niewykonanych  zaleceń pokontrolnych, źle opracowane i nierealne plany naprawcze,  przykłady zaniechania dobrych decyzji lub nie trafione decyzje z  dokładnymi wyliczeniami strat i zaprzepaszczonych szans.
Obarczanie winą poprzednika powinno dać jakieś pół roku względnego spokoju.  Pensyjka kapie, nic nie trzeba robić - poza wieszaniem psów na  poprzedniku. No, ale minie kiedyś pół roku i wszystkim wokół znudzi się słuchać narzekań na złe rządzenie w przeszłości oraz nieustannie  rozpamiętywać: co by to było, gdyby się wcześniej zmieniło poprzednika.
Dyrektor zaczyna dostrzegać, że czarowanie otoczenia obarczaniem winą poprzednika-nieszczęśnika już nie wystarczy, czas zrobić coś konkretnego, własnego, samodzielnego, czymś zająć pracowników, żeby  znowu ożywić ich zapał i przywrócić wiarę w lepsze jutro firmy. No, ale co zrobić?
Nasz bohater, lekko podcięty nieskutecznością instrukcji z pierwszej koperty, otwiera zatem drugą. A w niej stoi jak  byk: "Zrób reorganizację!" No, jasne!!! Jakie to proste! Skoro  poprzednio było źle, to teraz, żeby było lepiej, trzeba coś pozmieniać, inaczej ponazywać, tu skrócić, tam wydłużyć, a gdzie indziej - zlikwidować lub rewitalizować.
Idzie zatem w kąt pomstowanie na poprzednika i nastaje nowa era w firmie.
Nasz bohater zwołuje zespół i opracowuje plany naprawy firmy. A samo tylko  przygotowanie dobrego planu naprawczego zajmuje trochę czasu, nawet i  kolejne pół roku. Potem wdrażanie pomysłów i
kolejnych dwa  lub trzy lata od nominacji i nic korzystnego się nie stało. No i cóż wtedy robić? Ano, trzeba ponownie zajrzeć do szuflady dyrektorskiego  biurka i wyjąć trzecią kopertę. W tej ostatniej, trzeciej kopercie  karteczka: Przygotuj kolejne trzy koperty dla następcy. I cała zabawa  powtarza się od początku. "

gosiaes209-07-2013 14:13:05   [#03]

...a już myślałam, że  w trzeciej kopercie będzie karteczka z napisem - "Gratulujemy sukcesu, powierzamy kadencję na następne pięć lat";-)))))

 

Ja tylko przypomnę nowym dyrektorom, którzy są spoza szkoły, że muszą dopilnować swojego zatrudnienia. 

Zatrudnia ich w szkole - ustępujący dyrektor.

 

Leszek09-07-2013 14:22:37   [#04]

lub jesli ustępujący nie zatrudni to sami się zatrudnią na stanowisku nauczyciela

pozdrawiam

Marek Pleśniar09-07-2013 21:50:09   [#05]

otóż to:-)

Jacek09-07-2013 23:41:32   [#06]

i jeszcze wyrok w sprawie dyrektora, który wygrał konkurs do innej szkoły i nie dopilnował

 

Wyrok

Sądu Najwyższego

z dnia 19 maja 2011 r.

I PK 267/10

1. Czynności zmierzające do powierzenia stanowiska dyrektora szkoły mają charakter czynności z zakresu prawa pracy, a kandydat na stanowisko dyrektora szkoły wyłoniony w drodze konkursu ma roszczenie o nawiązanie stosunku pracy na tym stanowisku.

2. Podstawą nawiązania stosunku pracy z osobą posiadającą kwalifikacje nauczycielskie i stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, która wygrała konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, jest w każdej sytuacji art. 10 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela, z tym że powierzenie stanowiska dyrektora nauczycielowi zatrudnionemu dotychczas w szkole jest tylko okresową zmianą dotychczasowych warunków zatrudnienia, zaś w odniesieniu do osoby nie pozostającej w stosunku pracy z daną szkołą, powierzenie stanowiska dyrektora musi być poprzedzone nawiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy, jednakże przy uwzględnieniu, że taka potrzeba wynika z powierzenia nauczycielowi stanowiska dyrektora na czas określony.

3. Przy ocenie podstawy prawnej nawiązania stosunku pracy z nauczycielem nie pozostającym uprzednio w stosunku pracy z tą szkołą, w której powierzono mu stanowisko dyrektora, należy uwzględnić to, że zatrudnienie go na stanowisku nauczycielskim nie jest wynikiem tego rodzaju potrzeby szkoły, lecz konsekwencją powierzenia mu stanowiska dyrektora szkoły, wymuszającą odpowiednie zmiany organizacji nauczania w tej placówce. W takiej zaś sytuacji niewątpliwe jest istnienie potrzeby wynikającej z organizacji nauczania, umożliwiającej zatrudnienie nauczyciela na podstawie umowy o pracę na czas określony (okres zajmowania stanowiska dyrektora szkoły) w myśl art. 10 ust. 7 ustawy z 1982 r. - Karta Nauczyciela.

Leszek10-07-2013 08:21:55   [#07]

i ważne jest Jacku co szczegółowo rozstrzygał SN

pozdrawiam

kwiecie10-07-2013 08:55:57   [#08]

Zapytam w kwestii formalnej, a jak powinna wyglądać ta umowa ( dyrektora nie będącego nauczycielem w danej szkole) na czas określony, czas powierzenia stanowiska.

Miałam tylko zarządzenie wójta w sprawie powierzenia stanowiska, czy to jest umowa?

DYREK10-07-2013 08:59:52   [#09]

tu:

Wyrok Sądu Najwyższego z 2011-05-19

http://www.naszawokanda.pl/orzeczenie/eopz5/sn,I-PK-267-
10,wyrok_sn_izba_pracy_ubezpieczen_spolecznych_i_spraw_publicznych/

DYREK10-07-2013 09:03:20   [#10]

kwiecie

zarządzenie wójta o powierzenie stanowiska dyrektora nie jest zawarciem stosunku pracy

powierzenia stanowiska dyrektora szkoły wywołuje skutki w sferze stosunku pracy nauczyciela -> kandydat ma roszczenie o zawarcie stosunku pracy -> nie jest jednak aktem nawiązania stosunku pracy


post został zmieniony: 10-07-2013 09:15:53
DYREK10-07-2013 09:26:42   [#11]

najprościej:-)

jeżeli:

jest nauczycielem w szkole X i wygrala konkurs w szkole Y (od 1.09 będzie dyrektorem w tej szkole)

to:

 • składa podanie do obecnego dyrektora szkoły Y o przeniesienie w trybie art.18 KN (obecny dyrektor szkoły Y przenosi ją do tej szkoły np.  31.08, a OP w dniu 1.09 wręcza powołanie na stanowisko dyrektora)

lub

 • rozwiązuje stosunek pracy w szkole X

  składa dokumenty o zatrudnienie do szkoły w której wygrała konkurs (Y) - tak jak każdy zatrudniany pracownik-nauczyciel

  31.08 dostarcza świadectwo z poprzedniego miejsca pracy

  31.08 zawiera stosunek pracy (od 1.09) ze szkołą w której wygrała konkurs (szkołę reprezentuje ustępujący dyrektor)

  1.09 OP wręcza powołanie na stanowisko dyrektora

 

 


post został zmieniony: 10-07-2013 09:40:13
Jacek10-07-2013 09:44:03   [#12]

problem będzie wtedy jak ustępujący dyrektor postawi się okoniem i ani nie przeniesie, ani nie zatrudni. A takich przypadków jest trochę.

:-)

rzewa10-07-2013 09:49:43   [#13]

cóż... polemizowałabym z tym wyrokiem - dyrektor nie może być zatrudniony (i nie jest!) w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie może też być zatrudniony na czas określony (w szkole nie może nie być dyrektora), a to czy dyrektorem jest pani Z czy pan X należy do organizacji pracy a nie organizacji nauczania...

kwiecie10-07-2013 11:26:57   [#14]

A ja byłam zatrudniona na podstawie zarządzenia o powołaniu na stanowisko dyr. w wyniku konkursu.Dostarczyłam świadectwo pracy z poprzedniej placówki , bo tam rozwiązałam umowę o pracę. Nie miałam żadnej innej umowy. Wójt uważał, że to jest moja umowa na czas określony. 

gosiaes210-07-2013 21:59:30   [#15]

od 1 września rozpocznę ostatni rok dyrektorowania i zarazem pracy, ponieważ...

1. byłam kandydatką na dyrektora spoza szkoły,

2. nie dopilnowałam, żeby zatrudnił mnie ustępujący dyrektor,

3. mam umowę o pracę zawartą z wójtem na czas określony w pełnym wymiarze,

4. jestem nauczycielem dyplomowanym,

5. pisma do wójta - z opinią prawnika niczego nie zmieniły,

6. zakładając hipotetycznie - jeśli stanę do konkursu i wygram - czy sama ze sobą nawiązuję stosunek pracy?

 

 

DYREK11-07-2013 09:42:27   [#16]

wątek:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=40044

i nowe interpretacje w zatrudnianiu dyrektorów:

http://wartowiedziec.org/index.php/start/aktualnosci/11185-powierzenie-stanowiska-dyrektora-szkoy

http://wartowiedziec.org/index.php/edukacja/prawo-i-orzecznictwo/13680-
umowa-na-czas-okrelony-z-dyrektorem-szkoy

http://prawo.rp.pl/artykul/726837.html?p=1

 


post został zmieniony: 11-07-2013 09:47:23
DYREK28-07-2013 13:49:38   [#17]

Dotychczasowy dyr. odmawia przeniesienia z art. 18 kontrkandyd.

zatrudnienie dyrektora

DYREK03-08-2013 16:29:55   [#18]

wątek:

Dylematy "nowego"-przejęcie placówki i nie tylko

Do "młodych" dyrektorów

Poradnik dla dyrektorów rozpoczynajacych pierwszą kadencję

 

DYREK19-08-2013 09:50:22   [#19]

wątek: odmowa podpisania odpowiedzialności za sprzęt i salę

DYREK29-08-2013 15:27:25   [#20]

ze starego zarządzenia dla potrzebujacego;-)

 
ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 kwietnia 1997 r.w sprawie zadań nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.(M.P. z dnia 20 maja 1997 r.)
 
 
   
§ 3. Do zadań dyrektora szkoły należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności:
   
  1)   tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
   
  2)   kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
   
  3)   współdziałanie z gminą (związkiem komunalnym) w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, a ponadto - w wypadkach gdy gmina (związek komunalny) jest organem prowadzącym szkołę - realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie,
   
  4)   przedkładanie do zaopiniowania radzie szkoły, a następnie do zatwierdzenia radzie pedagogicznej, projektów planów pracy szkoły, kierowanie ich realizacją, składanie radzie pedagogicznej okresowych sprawozdań z ich realizacji, udzielanie informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły radzie rodziców i radzie szkoły,
   
  5)   ustalanie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
   
  6)   przedkładanie radzie szkoły do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały - projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
   
  7)   przedkładanie radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
   
  8)   opracowywanie i realizowanie planu finansowego szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół, oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania radzie pedagogicznej i radzie szkoły,
   
  9)   przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, prac i zajęć, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy,
   
  10)  wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
   
  11)  współpraca z samorządem uczniowskim,
   
  12)  sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematyczne hospitowanie lekcji i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli, prowadzenie dokumentacji hospitacji,
   
  13)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów oraz skreślania z listy uczniów na podstawie uchwały rady pedagogicznej,
   
  14)  organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
   
  15)  zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym,
   
  16)  realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach,
   
  17)  załatwianie spraw osobowych pracowników szkoły,
   
  18)  określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków,
   
  19)  współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, a w szczególności:
   
a)  zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy szkoły,
   
b)  ustalanie:
   
–  zasad i kryteriów oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego,
   
–  regulaminów: pracy, premiowania i nagradzania pracowników szkół, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
   
c)  ustalanie planu urlopów pracowników szkół, z wyjątkiem nauczycieli, dla których wymiar i termin wykorzystania urlopu określa Karta Nauczyciela,
   
  20)  administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem,
   
  21)  zapewnianie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony,
   
  22)  egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników szkoły ustalonego w szkole porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły,
   
  23)  sprawowanie nadzoru nad działalnością warsztatów szkolnych i zatwierdzanie ich arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny oraz projektów rocznych planów szkoleniowo-produkcyjnych i finansowych,
   
  24)  sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą szkoły,
   
  25)  organizowanie wyposażenia szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt szkolny,
   
  26)  współdziałanie z organem prowadzącym szkołę w organizowaniu dowożenia uczniów do szkoły,
   
  27)  organizowanie i nadzorowanie kancelarii szkoły,
   
  28)  nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków szkolnych,
   
  29)  organizowanie przeglądu technicznego obiektów szkolnych oraz prac konserwacyjno-remontowych,
   
  30)  organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku szkolnego.
DYREK02-07-2014 10:42:57   [#21]

Procedura:-)

 • Dyrektor placówki wydaje zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji co najmniej na miesiąc przed przejęciem placówki przez Dyrektora przejmującego;
 • Dyrektor przekazujący informuje na piśmie Dyrektora przejmującego o dniu rozpoczęcia prac związanych z dokonaniem spisu inwentaryzacyjnego przynajmniej na trzy dni przed rozpoczęciem spisu. Dyrektor przejmujący może uczestniczyć w pracach komisji inwentaryzacyjnej;

 • Po rozliczeniu inwentaryzacji Dyrektor przekazujący sporządza protokół zdawczo – odbiorczy.
 • Protokół zdawczo – odbiorczy oraz wszystkie załączniki podpisują kolejno Dyrektor przekazujący, Główny księgowy oraz Dyrektor Przejmujący;
 • Dyrektor ustępujący przekazuje wszystkie komplety kluczy do placówki Dyrektorowi przejmującemu;

 • Dyrektor przejmujący uczestniczy w sierpniowych naradach organizowanych przez OP, KO i spotkaniu RP  (w czasie RP następuje symboliczne przekazanie kluczy do szkoły i pożegnanie Dyrektora przekazującego).
Stefan Ruta02-07-2014 11:53:49   [#22]

przekazanie szkoły organizuje organ prowadzący szkołę i niech tak zostanie każdy niech robi swoje

DYREK02-07-2014 13:44:52   [#23]

Przekazywanie szkoły może odbywać się na podstawie procedur wydawanych przez organy prowadzące szkoły.

W praktyce różnie to bywa -> nie ma procedur.

W przepisach oświatowych nie ma uregulowań dotyczących tej kwestii.

 


post został zmieniony: 02-07-2014 13:56:28
JB wie29-05-2015 14:58:23   [#24]

Wszystko jasne, kiedy mamy dyrektora po konkursie. Wiadomo, że będzie zmiana i można przygotować przekazanie. A co w sytuacji, kiedy dyrektor zostaje odwołany bez wypowiedzenia (38 ust. 1 pkt 2 uso)? I w dodatku następnego dnia idzie na L-4?

rzewa29-05-2015 15:06:49   [#25]

cóż, nowy musi sobie poradzić

najlepiej jeśli rozpocznie od dokładnego opisania stanu zastanego i opis ten przekaże do OP -> brak odpowiedzi jest równoznaczny z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem

w ten sposób będzie miał nowy dyrek punkt odniesienia

a ten co idzie na L4 jeszcze się może w przyszłości na tym przejechać -> wiadomo, nieobecni nie mają racji, a wiele spraw za które dyrektor odpowiada przedawnia się dopiero po 5 latach, więc pomimo tego, że już nie jest się dyrkiem można stawać na komisji finansów publicznych czy przed sądem


post został zmieniony: 29-05-2015 15:07:09
DYREK30-08-2015 15:52:46   [#26]

podnoszę dla zainteresowanego:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]