Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kwalifikacje-prośba o przypomnienie
strony: [ 1 ]
elnik28-05-2013 11:17:32   [#01]

Czy studia podyplomowe - z dawnego kształcenia zintegrowanego czy edukacji wczesnoszkolnej - dają kwalifikacje do zatrudnienia jako nauczyciel w oddziale przedszkolnym? Proszę o przypomnienie.

rzewa28-05-2013 12:01:02   [#02]

nie

elnik28-05-2013 12:27:29   [#03]

Tak myślałam, dziękuję Rzewo

graraz28-05-2013 12:50:36   [#04]

edukacja wczesnoszkolna też nie daje kwalifikacji do pracy w przedszkolu?

Ze strony MEN:

Podpisane 27 stycznia 2009 r. nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli w § 4 w ust. 2 określa, że kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiadać będzie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub która legitymuje się dyplomem ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.


post został zmieniony: 28-05-2013 12:54:31
AnJa28-05-2013 13:04:53   [#05]

moim zdaniem daje a ta osoba ma kwalifikacje- one opisane są w par.3 a uregulowania z niego "schodzą" w dół

rzewa28-05-2013 16:35:32   [#06]

nie ma kwalifikacji do przedszkola, bo studia podyplomowe dają kwalifikacje tylko do tego czego wprost dotyczą ->

studia podyplomowe z kształcenia zintegrowanego czy edukacji wczesnoszkolnej dają kwalifikacje tylko do prowadzenia zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

natomiast nauczyciel mający kwalifikacje do edukacji wczesnoszkolnej uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych na takim kierunku lub zakładu kształcenia nauczycieli ma kwalifikacje również do wychowania przedszkolnego

§ 4. ust. 2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

graraz28-05-2013 16:42:49   [#07]

przepraszam, nie zauważyłam, że to studia podyplomowe. Ja myślałam o studiach wyższych...

Fanaberiia28-05-2013 21:49:30   [#08]

Witam, nauczyciel po SWP ma kwalifikacje do przedszkola i do nauczania początkowego? Wiem, że kiedyś była mowa, że należy robić studia jak jest teraz?

rzewa29-05-2013 02:09:26   [#09]

ma kwalifikacje nadal

Luńka29-05-2013 10:08:05   [#10]

Język angielski w klasie pierwszej sp : czy może uczyć  nauczyciel edukacji wczesnoskolnej znający język ale nie ma kwalifikacji licencjata ?

rzewa29-05-2013 11:02:16   [#11]

moim zdaniem ma, ale... kuratorzy i MEN w interpretacjach uważają inaczej... -> czyli nie ma

:-)

Natka29-08-2013 09:42:18   [#12]

studia podyplomowe: technika z elementami informatyki

ma czy nie ma kwalifikacji do nauczania informatyki i zajęć komputerowych w szkole podstawowej?

 

DYREK29-08-2013 15:17:00   [#13]

wg mnie tylko do techniki

zobacz np. tu: http://www.fis.agh.edu.pl/podyplomowe/technika-z-elementami-informatyki/

shegreta29-08-2013 17:01:24   [#14]

rzewo, być może durne moje pytanie, ale z czego wynika fakt, że SWP daje kwalifikacje?

Natka29-08-2013 17:11:13   [#15]

Dyrek,

wg mnie też nie ma (znaleźliśmy też opisy uczelni), ale.... zrodził się problem, stąd moje pytanie tu na forum

nauczyciel twierdzi że ma, KO też, a dyrektor podjąć decyzję musi - od tego zależy etat i zatrudnienie zgodnie z kwalifikacjami (inaczej mówiąc kasa)

:(

na co się powołać? (chcę pomóc zaprzyjaźnionemu dyrkowi)

rzewa30-08-2013 07:21:49   [#16]

niech ten dyrek przejrzy program studiów i podejmie decyzję - jedyny organ, który mógłby kwestionować tę decyzję jeśli będzie pozytywna to kurator oświaty, a ten nie zamierza więc...

rzewa30-08-2013 07:30:25   [#17]

shegreta: z zapisów rozporządzenia w sprawie kwalifikacji:

§ 4. ust. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2-4, § 12-14, 16-22 i 24, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w § 2 ust. 1, § 3 lub
2) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom, lub
3) ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w pkt 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć.

ust. 2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych posiada również osoba, która ukończyła:
1) studia wyższe na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym, lub
2) zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

SWP to zakład kształcenia nauczycieli, więc ma nadal kwalifikacje do przedszkola, a na mocy §4 ust 2 również do klas 1-3 szkoły podstawowej

 

shegreta31-08-2013 07:34:42   [#18]

A jak się ma z tym SN? Pamiętam tę polkę, gdy trzeba było robić studia, bo SN nie daje kwalifikacji. 

Grzesiek31-08-2013 07:35:19   [#19]

technika z elementami informatyki :-)

Na stronie podanej w #13 jest też plan Informatyki w szkole. Już na pierwszy rzut oka widać zdecydowaną rozbieżność, szczególnie różne metodyki.

 

rzewa31-08-2013 07:56:00   [#20]

shegreta: SN zawsze dawał kwalifikacje i daje nadal -> ta panika ze studiami była bezpodstawna

hania101-09-2013 23:42:48   [#21]

Zakładami kształcenia nauczycieli są kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych, zwane dalej "kolegiami" - takie coś mi się wygooglało. Chyba Rzewo nie masz racji.

 

ROZPORZĄDZENIE

 

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

 

z dnia 12 sierpnia 1997 r.

 

w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

 

(Dz. U. z dnia 4 września 1997 r.)

 

rzewa02-09-2013 11:35:17   [#22]

jedno drugiemu nie przeczy - w 1997 roku nie było już SN, ale to nie oznacza, że wtedy kiedy były nie były zakładami kształcenia nauczycieli i nie są tak traktowane nadal

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400 oraz z 2012 r. poz. 174 i 426)

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
[...]
4) zakładzie kształcenia nauczycieli - należy przez to rozumieć kolegium nauczycielskie, nauczycielskie kolegium języków obcych, studium nauczycielskie, studium wychowania przedszkolnego, studium nauczania początkowego lub pedagogiczne studium techniczne;

graraz18-10-2013 17:26:11   [#23]

Czy osoba która ma tytuł mgr psychologii może być pedagogiem w szkole?

Mam ucznia z dużymi problemami. OP zgodził się na zatrudnienie pedagoga. Chciałabym zatrudnić osobę sprawdzoną. Problem jest taki, że OP ustalił pensum dla pedagoga i logopedy a nie ma tam nic o psychologu. Nie ma czasu na zmiany w uchwale. Najbliższy psycholog, pedagog jest w poradni rejonowej ale tam uczeń nie chce jechać (rodzic też). Oczywiście pedagog pomógłby i innym uczniom. Od dawna prosiłam OP o pozwolenie zatrudnienia pedagoga. Teraz sytuacja robi się napięta więc mam zgodę. Tylko czy może to być osoba która ukończyła psychologię?

rzewa19-10-2013 09:55:41   [#24]

§ 20. ust. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 2, posiada osoba, która ukończyła:
1) studia magisterskie na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia magisterskie na dowolnym kierunku i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

ust. 2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-pedagoga w szkołach i placówkach, o których mowa w § 3 i 4, posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub
2) ukończyła:
a) studia pierwszego stopnia na kierunku pedagogika w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
b) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe z zakresu prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Czyli możesz zatrudnić na podstawie art 10 ust 9 KN za zgodą KO

i niech uzupełnia przygotowanie pedagogiczne -> będziesz mogła ja wtedy zatrudnić w przyszłym roku na stanowisko psychologa jak OP zgodzi się na zmianę

romka29-05-2014 11:41:37   [#25]

Dyplom - nauczanie początkowe - czy taki nauczyciel ma kwalifikacje do zatrudnienia jako nauczyciel w punkcie przedszkolnym?


post został zmieniony: 29-05-2014 11:41:58
rzewa29-05-2014 12:40:28   [#26]

tak

juasia08-07-2014 14:35:31   [#27]

a czy można uznać kwalifikacje do prowadzenia zajęć komputerowych osobie, która ukończyła studia inżynierskie informatyczne, specjalizacja grafik komputerowy oraz ukończyła kurs pedagogiczny.

an09-07-2014 07:46:02   [#28]

hmm... jak dla mnie tak

Chociaż ja osobiście skończylam wydział chemiczny, kierunek ochrona środowiska na politechnice + studium pedagogiczne i jak szłam do prawy w szkole jako nauczyciel chemii ówczesny dyrektor zwracal się do kuratorium o uznanie kwalifikacji - dostałam - uznano mi

BRenia09-07-2014 09:15:50   [#29]

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w oddziale przedszkolnym ma osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku edukacja wczesnoszkolna. A odwrotnie? Nauczyciel ukończył studia wyższe edukacja przedszkolna, czy ma kwalifikacje do klas I-III...

Ewa T09-07-2014 11:19:52   [#30]

nauczycielka ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogika opiekuńcza i praca socjalna oraz podyplomowe studia w zakresie edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne. Czy ma kwalifikacje do pracy w przedszkolu? do chwili przeczytania tego wątku  wg. mnie tak ale teraz już nie wiem. Pomocy

 

rzewa09-07-2014 13:09:18   [#31]

do #29: tak, ta osoba ma kwalifikacje do przedszkola

do #30: tak, ta osoba ma kwalifikacje do przedszkola - studia podyplomowe obejmowały także wychowanie przedszkolne

juasia09-07-2014 22:26:40   [#32]

rzewo, a co sądzisz o przypadku opisanym w  #27?

rzewa09-07-2014 22:59:37   [#33]

decyduje dyrektor szkoły (prawdopodobnie uznałabym po przeanalizowaniu programu studiów)

juasia12-07-2014 15:21:42   [#34]

rzewo, bardzo Ci dziękuję

elgon12-07-2014 19:48:08   [#35]

dobry wieczór, mam takie pytanie-nauczyciel ukończył studia pedagogiczne i przez 5 lat nie podjął pracy w szkole, czy w przypadku zatrudnienia od 1 września będzie musiał "odnawiać" przygotowanie pedagogiczne czy też liczy się to z dyplomu,  mimo takiej przerwy, dziękuję

Jacek12-07-2014 19:54:39   [#36]

nic nie będzie musiał odnawiać, ma przygotowanie pedagogiczne raz na zawsze

elgon12-07-2014 21:34:17   [#37]

bardzo dziękuję raz jeszcze, człowiek się nasłucha różnych opinii, a potem już nie wiadomo jak to jest, dobrze,że tu można zawsze "uporządkować"  wątpliwości

alekchmiel16-09-2014 16:13:25   [#38]

do tematu kwalifikacje - nauczyciel w 1995 r ukończył SN "wychowanie przedszkolne", czy możne uczyć w klasach I -III ?

rzewa16-09-2014 23:23:27   [#39]

TAK, ma kwalifikacje do prowadzenie zajęć EW

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]