Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Ochrona pracownika przez zz
strony: [ 1 ]
szi06-05-2013 23:41:05   [#01]

Zwróciłam się do zz, by podali mi, kto podlega ochronie związku - chciałam, by na imiennej liście zaznaczyli te osoby. Oni mi odpisali, że to jest ochrona danych osobowych i mi nie podadzą. Mam im podać konkretne nazwisko, to mi powiedzą  czy ten pracownik jest chroniony. Jak to z tym ma być? Jest jakiś przepis, który to reguluje? Potrzebuję tego pilnie, bo będą u mnie zwolnienia. 

Jaka jest różnica między obroną a ochroną? Kto jest broniony? Kto jest chroniony?


post został zmieniony: 06-05-2013 23:47:05
Jacek06-05-2013 23:49:39   [#02]

Nie przemuj się. Ja pisałem w jednym piśmie zapytowując, czy poniżej wymienione osoby korzystają z prawa lub obrony i odpowiedzieli mi to samo.
Powiedziałem nauczycielom ogólnie, że zwracałem się o informację ale mi jej nie udzielono więc w przypadku zwolnień nie mogę skorzystać z art. 20 ust. 5a KN informując o zamiarze wypowiedzenia dany związek.

Art. 30. 

21. W indywidualnych sprawach ze stosunku pracy, w których przepisy prawa pracy zobowiązują pracodawcę do współdziałania z zakładową organizacją związkową, pracodawca jest obowiązany zwrócić się do tej organizacji o informację o pracownikach korzystających z jej obrony, zgodnie z przepisami ust. 1 i 2. Nieudzielenie tej informacji w ciągu 5 dni zwalnia pracodawcę od obowiązku współdziałania z zakładową organizacją związkową w sprawach dotyczących tych pracowników.

hania07-05-2013 09:57:34   [#03]

o ochronie to dyrektor winien dostać pismo z zz, gdzie imiennie i na jaki czas dany jego pracownik, na jakiej podstawie prawnej ( ustawa o zz+ uchwała stosownego organu organizacji związkowej) jest chroniony

bez tego - nie masz info o ochronie...

a obrona - to jak pisał Jacek...

rzewa07-05-2013 10:25:45   [#04]

tylko ważne jest uzasadnienie pisma o jakim mowa w #01 -> trzeba wyraźnie napisać, że w związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby godzin istnieje konieczność zmiany warunków zatrudnienia następującym pracownikom: i tu lista, na której należy umieścić wszystkich potencjalnie zagrożonych zwolnieniem lub wypowiedzeniem zmieniającym

szi07-05-2013 11:06:41   [#05]

Już wiem. Mam pismo o ochronie, są imiennie podani i na jak długo.

Muszę zwolnić kilku pracowników. Nie wiem, który z nich jest w zz, to występuję do zz z listą potencjalnie zagrożonych utratą pracy, czy wszystkich pracowników szkoły?

hania07-05-2013 11:45:44   [#06]

rzewa napisała powyżej....

szi07-05-2013 11:52:33   [#07]

Dziękuję. Ślę buziaczki :-)))

ewawal07-05-2013 21:59:23   [#08]

A czy ja jako nauczyciel mogę pisemnie  oświadczyć że nie życzę sobie aby dyrektor informował związki zawodowe o moich zmianach w zatrudnieniu.?

Jacek07-05-2013 22:30:30   [#09]

a możesz

noe1908-05-2013 08:17:06   [#10]

#ewawal

uważam jak Jacek, że możesz, ale dla dyrektora zawsze jest bezpiecznej zachowywać się jak nakazuje prawo. W końcu jako nauczyciel możesz zmienić zdanie, a przed sądem powiesz, że nie miałaś świadomości, jesteś tylko nauczycielem a dyrektor powinien znać prawo ;) i oczywiście wygrasz przed sądem :)

szi08-05-2013 08:20:36   [#11]

Nie wiem, jak ma wyglądać pismo do zz w sprawie tego, że dla kogoś nie będzie etatu, a dla innego nie będzie pełnego etatu. Ja zwracam się o opinię? Pomóżcie, bardzo proszę. To są osoby reprezentowane przez zz-ty. Jeżeli pracownik nie jest w zz, to o niego nie pytam?

noe1908-05-2013 08:24:33   [#12]

jeżeli chodzi o zwolnienie to bez znaczenia czy jest chroniony czy nie, jest związkowcem czy nie- piszesz pismo informujące ZZ o zaplanowanym zwolnieniu.

jeśli chodzi o zwykłe ograniczenia to nie trzeba informować, natomiast jeżeli jest to chroniony przez ZZ to bez ich zgody  nie możesz ograniczyć zatrudnienia - jesteś praktycznie na straconej pozycji (wtedy szukasz godzin u siebie, OP szuka w innych szkołach)


post został zmieniony: 08-05-2013 08:25:30
Jacek08-05-2013 08:38:55   [#13]

jeżeli chodzi o zwolnienie to bez znaczenia czy jest chroniony czy nie, jest związkowcem czy nie- piszesz pismo informujące ZZ o zaplanowanym zwolnieniu.

a niby po co?

szi..  jak nie wiesz czy jest objęty ochroną to piszesz jak niżej:

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 30 ust 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) zwracam się uprzejmą prośbą o przesłanie informacji o korzystaniu przez niżej wymienionych nauczycieli z prawa reprezentowania i obrony przez ZNP, Solidarność, itp. W związku ze zmianami organizacyjnymi powodującymi zmniejszenie liczby godzin istnieje konieczność zmiany warunków zatrudnienia.

  • Adam Kowalski
  • Jan Nowak
  • Marianna Niezwiązkowa

A jak już dostaniesz z zz-tów pismo to wtedy przy dokonywaniu wypowiedzenia ślesz najpierw do zz-tów pismo jak niżej i czekasz 7 dni na ich odpowiedź:

Na podstawie art. 20 ust. 5a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) zawiadamiam o zamiarze wypowiedzenia stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela Panu Adamowi Kowalskiemu, nauczycielowi czegoś tam w szkole takiej a takiej – członkowi jakiegoś związku.

Przyczyną wypowiedzenia są zmiany organizacyjne powodujące, że w roku szkolnym 2013/2014 planowana liczba godzin tego przedmiotu wyniesie 40, co wystarczy na zapewnienie zatrudnienia dla dwóch spośród trzech zatrudnionych nauczycieli tego przedmiotu. Nie jest również możliwe ograniczenie zatrudnienia w trybie art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela.

 dostajesz odpowiedź-opinię zz-tów taką czy inną ale z reguły, że się nie zgadzają i podejmuesz decyzję czyli wręczasz nauczycielowi wypowiedzenie.


post został zmieniony: 08-05-2013 08:40:58
noe1908-05-2013 09:00:45   [#14]

:) no przecież napisałem, że informuję o wypowiedzeniu

a ty piszesz :)

"a niby po co" a potem

"... ślesz najpierw do zz-tów pismo jak niżej i czekasz 7 dni na ich odpowiedź:" 

nie łapie

 

 

Jacek08-05-2013 09:11:42   [#15]

noe napisałeś

"jeżeli chodzi o zwolnienie to bez znaczenia czy jest chroniony czy nie, jest związkowcem czy nie- piszesz pismo informujące ZZ o zaplanowanym zwolnieniu."

jeśli nauczyciel nie jest objęty prawem reprezentowania i obrony przez związek to po co słać im pismo o zaplanowanym zwolnieniu?

noe1908-05-2013 09:18:11   [#16]

to był skrót myślowy :)

wysyłam tylko jedno pismo informujące o zwolnieniu

szi08-05-2013 10:26:54   [#17]

Bardzo Wam dziękuję :-)))

mychase10-05-2013 09:11:59   [#18]

a czy muszę pisac konkretnie z jakich na jakie te godziny zmieniam czy wstarczy ogólnie że zmaina

Macia11-04-2014 12:42:40   [#19]

czy członek zz ma prawo do tego by nie zgodzić się na zmianę warunków tzn. chodzi o sytuację gdzie w szkole nauczyciele pracujący w kl I-III  po oddaniu kl III dostaje przydział w oddziale przedszkolnym. W większości nie ma z tym problemu ale  ostatnio chroniony stwierdził ze on ma prawo odmówić. czy ma rację?

Poza tym cały czas mam problem co do liczby osób chronionych, gdzie znajdę informacje ile osób i które podlega ochronie w danej placówce (jaka funkcja w związku). Mam 35 osób załogi w tym 9 związkowców. Czy fakt że w placówce jest wicedyrektor ma tu znaczenie?

Gaba11-04-2014 13:02:53   [#20]

ja dostałam też pismo, które odbieram jako pełny absurd - że mam objętych ochroną 10.

Na zapytanie kto to, to powiedziano mi, że obowiązuje ochrona danych osobowych. Absurd. Jakbym ja - dyrektor szkoły nie była zobowiązana do ochrony tylko plotkowała. Brawo związki. Po jasnego grzybka mi to pismo z liczbą? Co mi ono daje? Nic.

Nie mogę jednocześnie też skierować do ZZ informacji, kogo zamierzam zwolnić, bo mnie obowiązuje ochrona danych osobowych, a nie powinnam informować ZZ o osobach, które w głębokiej tajemnicy nie ZZ chroni.

 

Chyba ktoś na łeb upadł i się mocno obił. Wąż pożarł swój ogon. Śmiesznie jest więc. No nie?

 

PS. To jest taka ochrona, by wypaść na totalnego głupka i niestety to sobie ZNP samo zrobiło - pójdę więc do księgowej i wezmę listę płac  i sprawdzę kto płaci składki... I tyle z tajemnicy ZNP i ochrony danych osobowych. Mnie, tzw. ABI zwyczajnie ZNP chce utrudnić pracę, oki.

 

 


post został zmieniony: 11-04-2014 13:03:50
Jacek11-04-2014 13:09:31   [#21]

Gaba

Nie mogę jednocześnie też skierować do ZZ informacji, kogo zamierzam zwolnić, bo mnie obowiązuje ochrona danych osobowych, a nie powinnam informować ZZ o osobach, które w głębokiej tajemnicy nie ZZ chroni

jak to nie możesz? najpierw pytasz kto korzysta z ochrony a jak już Wiesz kto to wtedy informujesz zz-ty o zamiarze zwolnienia.

art. 232 KP i art. 30 ust 21 ustawy o zz-tach do zapytania o ochronę

art. 20 ust. 5a KN dla zatrudnionych na podstawie mianowania o zamiarze wypowiedzenia

art. 38 KP dla pozostałych o zamiarze wypowiedzenia

 

Gaba11-04-2014 13:10:24   [#22]

ja piszę tylko w kontekście tego pisma

DYREK11-04-2014 15:29:26   [#23]

Macia

"nauczyciele pracujący w kl I-III  po oddaniu kl III dostaje przydział w oddziale przedszkolnym"

w tym przypadku następuje zmiana stanowiska

nie można tego zrobić bez zgody nauczyciela lub jego prośby -> każdy nauczyciel ma prawo odmówić

 

Jeżeli nauczyciel zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zmiana stanowiska może odbyć się na podstawie porozumienia zmieniającego treść umowy (za zgodą nauczyciela) lub w drodze wypowiedzenia warunków zatrudnienia.

 

W przypadku zatrudnienia na podstawie mianowania, zmiana stanowiska pracy wymaga uzyskania zgody lub prośby nauczyciela (art. 18 KN).

Art. 18.  1.  Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

 

barkuk12-04-2014 18:30:52   [#24]

A u mnie jest tak.

Czterech nauczycieli- uczących tego samego przedmiotu -jest chronionych.

Brakuje jednego etatu.

Czy mogę każdemu dać ograniczenie np. 14/18 ?

DYREK12-04-2014 19:57:05   [#25]

Nie. Nie ma przesłanek do zastosowania ograniczenia zatrudnienia dla 3 nauczycieli.

art. 22 ust. 2 KN ->  "..., nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.." -> tu jest mozliwość zatrudnienia 3 nauczycieli w pełnym wymiarze

dyrektor nie daje ograniczenia tylko może je zaproponować nauczycielowi ->" ... za zgodą nauczyciela..."

Jest 56 godzin, czyli 3 etaty +2 godziny. Trzech nauczycieli  dalej zatrudnionych w pełnym wymiarze. Jeden nauczyciel do zwolnienia.

 

 


post został zmieniony: 12-04-2014 20:03:16
izael12-04-2014 20:00:24   [#26]

niby możesz, ale wystarczy, że jeden z nich będzie niezadowolony i pójdzie do sądu pracy i... różnie może być

Art. 20. 1.  Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.
nie ma przecież takiej sytuacji w odniesieniu do tych czterech nauczycieli - że nie masz możliwości zatrudnienia w pełnym wymiarze
dla 3 etat jest
znam szkoły, w których takie rozwiązania funkcjonują
ale znam też taką, gdzie dyrektor"przejechał" się na takim rozwiązaniu
barkuk13-04-2014 11:12:51   [#27]

Tak czy tak mam do tyłu :(

Oni są chronieni przez zz. Jednemu z nich muszę dać wypowiedzenie . Któremu? Zastosuje kryteria zwolnień.

Daje wypowiedzenie nauczycielowi chronionemu. Ten idzie do sądu i wygrywa- bo chroniony.

Co jest lepsze?

rzewa13-04-2014 11:47:24   [#28]

jeśli obaj są chronieni a jednego trzeba zwolnić to trzeba wybrać jednego z nich wg kryteriów, wysłać pismo do właściwych zz-tów z prośbą o zgodę na zwolnienie i z wyjaśnieniem okoliczności a potem wręczyć wypowiedzenie i... piłeczka po stronie pracownika

ale jeszcze wcześniej należy zbadać czy rzeczywiście obaj pracownicy są chronieni -> warunkiem ochrony jest nie tylko wskazanie imienne przez właściwy organ zz-tów, ale również faktyczne upoważnienie do reprezentowania tego związku wobec pracodawcy, którego reprezentuje dyrektor - art. 32 ust 1 u.z.z.

barkuk13-04-2014 12:12:03   [#29]

Ewuś, a co ty na to, by wszyscy mieli ograniczenia etatu ? Oczywiscie za ich zgodą- a wydaje mi się,ze z chęcią, by na to przystali.

rzewa13-04-2014 12:21:24   [#30]

tylko w ten sposób, że najpierw za porozumieniem stron (albo na swój wniosek) rozwiążą stosunek pracy na podstawie mianowania, a potem podpiszesz z nimi umowy o pracę w niepełnym wymiarze

inaczej będzie sprzecznie z prawem więc można "się przejechać" -> patrz #26 (nie mówiąc już o ew. kłopotach z nadzorem - PIP np.)

Macia13-04-2014 20:33:05   [#31]

Dyrku ale jeśli nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej w której są oddziały przedszkolne na stanowisku nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy to chyba nie ma zmiany stanowiska. Co roku dostaje przydział np. kl III, świetlica, oddział przedszkolny i cały czas jest to jest stanowisko naucxyciela i pełny etat. Czy tu musi byc co roku jego zgoda i czy jeśli takiej zgody nie wyrazi to stosunek pracy się rozwiązuje? A co wówczas z ochroną i zawiadamianiem zwiazków

rzewa13-04-2014 21:20:54   [#32]

wg art 42 ust 3 KN inne stanowisko oznacza inne pensum -> czyli jeśli n-lowi zmienia się pensum, to zmienia sie stanowisko i na to potrzebna jest zgoda n-la

w razie braku zgody albo n-l zostaje na tym stanowisku na jakim pracował do tej pory albo zostaje zwolniony jeśli tego stanowiska już dla niego nie ma

Macia13-04-2014 21:35:27   [#33]

czyli kazdy moze nie wyrazic zgody ale wtedy chronionego nie mozna zwolnic a innego tak czy dobrze rozumiem

rzewa13-04-2014 21:42:36   [#34]

jeśli nie ma wyboru bo pracownik jeden to i chronionego należy zwalniać - patrz #28

hamster6614-04-2014 12:59:01   [#35]

czy jest jakas podstawa prawna dotycząca ilości osób objetych ochroną np. w ognisku?

tomaszek14-04-2014 13:11:09   [#36]

http://www.kadrydlaoswiaty.pl/zasady-ustalania-liczby-czlonkow-zawiazkow-zawodowych-objetych-szczegolna-ochrona/docs/40_34/452/View

 


post został zmieniony: 14-04-2014 13:13:59

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]