Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Subwencja oświatowa, a dotacja
strony: [ 1 ]
stoner28-03-2013 14:35:40   [#01]

Pytanie 1.

Czy dolne ograniczenie oznacza że przy wyliczaniu dotacji dla szkoły uwzględnia się Di - dotującej JST, czy też nie?

3.   Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku nieprowadzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego szkoły tego samego typu i rodzaju podstawą ustalenia wysokości dotacji jest kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły publicznej danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

MEN twierdzi że tak http://iar.pl/aktualnosci/2013-02-14_MEN.pdf, ale poco w takim razie pojawiają się w UoSO dwa  pojęcia:

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego

 

Pytanie 2

Jak rozróżnić czy dana szkoła jest innego rodzaju, czy już występowanie jednego oddziału sportowego powoduje że szkoła jest innego rodzaju, czy czy dopiero szkoła sportowa (wszystkie oddziały sportowe) to inny rodzaj szkoły.


post został zmieniony: 28-03-2013 14:36:24
stoner03-04-2013 08:37:39   [#02]

Podnoszę.

jasza6603-04-2013 10:37:25   [#03]

Mnie tez to bardzo interesuje. Np. współczynnik Di zależy między innymi od liczy nauczycieli zatrudnionych na podst. KN w danej jst. W przypadku gdy na terenie gminy jedna ze szkół prowadzona jest przez stowarzyszenie (i nauczyciele pracują tam na podst kodeksu pracy), to subwencja dla gminy spada. 

stoner03-04-2013 10:46:04   [#04]

Nie zależy od liczby etatów nauczycieli zatrudnionych na KN , ale od struktury (% dypl., mianow., kontra.....).

Punktem odniesienia we wskaźniku Di jest kosztowność średniego nauczyciela w Polsce mierzona średnimi z art. 30a.

 przypadku gdy na terenie gminy jedna ze szkół prowadzona jest przez stowarzyszenie (i nauczyciele pracują tam na podst kodeksu pracy), to subwencja dla gminy spada. 

Nie koniecznie musi spadać może wzrosnąć jeśli miałeś strukturę kadry gorszą niż średnio w Polsce to obniżałeś JST subwencję.

jasza6603-04-2013 14:29:12   [#05]

Wa,i (potrzebny do obliczenia Di) dotyczy wyłącznie szkół dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego. Całe Di dotyczy wyłącznie większych wydatków związanych z KN, art. 30a i dodatkiem wiejskim. Czy w przypadku szkół dotowanych przez jst przy obliczaniu subwencji dla takiej szkoły powinno się stosować Di?

rzewa03-04-2013 15:54:26   [#06]

jeśli w ustawie jest mowa o subwencji oświatowej dla jednostek samorządu to nie uwzględnia się wskaźnika Di - czyli tak jak jest średnio w kraju

a gdu jest mowa o dotacji liczonej wg subwencji oświatowej dla jednostki samorządu, to uwzględnia się wskaźnik Di -> wtedy jest to subwencja jaką otrzymała dana JST

jasza6603-04-2013 17:41:07   [#07]

Do Rzewy [#6]

Ta interpretacja jest mi bliska ;-)

Czy to rozróżnienie "jednostek" / "jednostki" to Twoja własna interpretacja, czy też pojawia się również w innych źródłach? 

W UoSO jest

"Szkoły, o których mowa w ust. 1, otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego obowiązanej do prowadzenia odpowiedniego typu i rodzaju szkół w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego, nie niższej jednak niż kwota przewidziana na jednego ucznia szkoły danego typu i rodzaju w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"

Czyli należy porównać bieżące wydatki na ucznia w szkołach tego samego typu i kwotę wynikającą z dotacji z uwzględnieniem wszystkich wag (ale bez Di) i wybrać większą kwotę? Tak?

 

 


post został zmieniony: 03-04-2013 17:44:52
rzewa03-04-2013 20:35:59   [#08]

to nie tylko moja interpretacja - znalazłam to także w orzeczeniach kolegium RIO oraz (chyba) NIK - nie mam teraz czasu aby to sprawdzić, ale w wolnej chwili zamieszczę linki

jasza6603-04-2013 22:59:51   [#09]

Serdecznie dziękuję. 

stoner08-04-2013 19:43:50   [#10]

Tematu ciąg dalszy

http://iar.pl/aktualnosci/2013-04-08_MEN_sie_ocknelo.html

stoner16-04-2013 14:15:02   [#11]

http://www.iar.pl/aktualnosci/2013-04-16_List_do_MEN_i_KR_RIO.html

jasza6616-04-2013 16:38:41   [#12]

Teraz wiadomo, że jakby się nie liczyło, to będzie źle. 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]