Forum OSKKO - wątek

TEMAT: znowu OGRANICZENIA !!
strony: [ 1 ]
majdan06-03-2013 16:58:11   [#01]

nauczyciel z mianowania ma przewidziane na następny rok szkolny 12 godzin języka polskiego. Posiada również kwalifikacje do uzupełnienia etatu w bibliotece szkolnej, kurs Kwalifikacyjny z Bibliotekoznawstwa. We wstępnej, do niczego niezobowiązującej rozmowie domaga się uzupełnienia etatu, bo w przeciwnym razie sąd.

Do tej pory nauczyciel miał cały etat, a w bibliotece zatrudniony był nauczyciel emeryt na połowę godzin i drugi nauczyciel dochodzący z innej szkoły(dostał umowę na czas określony do 31-08.2012.)

 

Co robić? 

 


post został zmieniony: 06-03-2013 17:00:09
zapolska06-03-2013 17:55:56   [#02]

A nie chcesz dać  nauczycielowi tej biblioteki?

DYREK06-03-2013 18:02:07   [#03]

nauczyciel ma rację

stosunek na podstawie mianowania

 od 1.09 są godziny na etat łączony

umowa na czas określony rozwiąże się z okresem na jaki była zawarta (31.08)

pytanie: dlaczego jest to umowa na czas określony ?

jaki rodzaj umowy ma nauczyciel emeryt ?

 

koperek06-03-2013 18:08:25   [#04]

Dla, którego jest umowa zamknięta emeryta czy dochodzącego? Sprawa może oprzeć się na nauczycielu emerycie i tu ten nauczyciel z niepełnym etatem wygra sprawę. Moje OP nie pozwala na zatrudnienie emeryta bez ograniczeń, a wręcz ma umowę do 30.06..

DYREK06-03-2013 18:29:02   [#05]

jeżeli jest etat w bibliotece i będzie od 1.09.2012r.

nauczyciele mają kwalifikacje do zajmowania stanowiska i stopień awansu minimum kontraktowy

to obaj powinni mieć umowy na czas nieokreślony w niepełnym wymiarze

zgodnie z przepisami KN

tylko w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, z osobą rozpoczynającą pracę w szkole,  stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony

 


post został zmieniony: 06-03-2013 18:29:40
DYREK06-03-2013 18:31:56   [#06]

Dyrektor zatrudnia nauczyciela, pracownika.

Jeżeli pracownik lub nauczyciel jest równocześnie emerytem lub posiada uprawnienia emerytalne, to tak samo stosuje się KN lub Kodeks pracy jak w stosunku do nauczyciela lub pracownika (nie emeryta), pomijam szczególne uregulowania wynikające z innych ustaw.

Jeżeli zawarcie umowy na czas określony jest tylko uzasadnione pobieraniem przez nauczyciela emerytury, to nauczyciel skieruje sprawę do Sądu Pracy i wygra.

koperek06-03-2013 18:44:42   [#07]

Ja muszę co roku występować o zgodę na zatrudnienie emeryta czyt. nauczyciel który przeszedł na emeryturę i dorabia w szkole. Jeśli jest to nauczyciel i pobiera emeryturę a pracuje w ciągu to wybieram nauczyciela, któremu  kończy się umowa z dn. 31.08.. Jednak nie określono o którego chodzi.

majdan06-03-2013 19:31:38   [#08]

Zarówno emeryt jak i ten dochodzący są zatrudnieni na czas określony, a dlaczego?bo zatrudniam ich z sympatii :) oraz trzymam godziny własnie na uzupełnienia, bo to szkoła ponadgimnazjalna, wiec z roku na rok może być coraz mniej oddziałów. 

Ta rozmowa z nauczycielem z mianowania przyznam trochę "zaostrzyła" nasze stosunki, panują ciche dni, ale pominąwszy to, to jak rozwikłać tą sytuację?

Jeśli dam ograniczenie i ten z mianowania pójdzie do sądu ?

 

 

DYREK06-03-2013 19:33:40   [#09]

to wygra:-)

AnJa06-03-2013 19:39:18   [#10]

niezbadane są wyroki sądów w państwie prawa- ale powinna wygrać

podobnie jak ten emeryt i dochodzący- gdyby zażądali odprawy za rozwiązanie umowy zawartej- de iure - na czas nieokreslony

majdan08-03-2013 06:58:50   [#11]

Inny nauczyciel= inny problem. 
Okazuje się, że inny nauczyciel tez rozpoczął studia podyplomowe z Bibliotekoznawstwa i dopiero teraz złożył mi zaświadczenie, że ukończy w maju tego roku 2 semestr. 

I teraz sytuacja się komplikuje, ten od polskiego chce bibliotekę [#1] i ten drugi również. Jeden ma już ukończony kurs, ten drugi dopiero w trakcie, twierdzi, że też pójdzie do sądu. Któremu dać w pierwszej kolejności, obydwoje są z mianowania i ten sam staż pracy.

Ciężkie czasy nastały. Poradźcie

 

 

 

 

jaris-108-03-2013 09:13:47   [#12]

Ten co ukończy do czasu złożenia arkusza organizacyjnego nie będzie miał jeszcze kwalifikacji, więc jego można "pominąć"...

majdan08-03-2013 16:53:46   [#13]

Nabycie uprawnień emerytalnych usprawiedliwia wybór nauczyciela do zwolnienia. W sytuacji, gdy nauczyciele o zbliżonych kwalifikacjach pozostaliby bez pracy i źródła utrzymania, wybór do zwolnienia nauczyciela, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może być traktowany jako dyskryminujący ze względu na wiek (wyrok z dnia 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99; wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02; wyrok z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02).

Myślę, że spokojnie mogę przydzielić te godziny mianowanemu, który uczy jęz. polskiego, a nauczyciel emeryt nie powinien mieć o to pretensji i czuć się w żaden sposób dyskryminowany.

 

 

 

tardeli12-03-2013 14:29:15   [#14]

Proszę o komentarz w takich sprawach:

1. Mam 4 nauczycieli danego przedmiotu, a godzin jest dla 3 i pozostaje 12 godzin, ponadto w innej szkole na terenie gminy jest 6 godzin. Czy jeden z tych nauczycieli może wystąpić do mnie z pismem, że chce w przyszłym roku mieć te 12 godzin (traci wówczas status nauczyciela mianowanego?), a w innej szkole uzupełni etat 6 godzinami. Wydaje mi się, że nie jest to zgodne z przepisami prawa.

2. Dwóch nauczycieli uczących tego samego przedmiotu, w tym jeden ma kilka godzin w innej szkole. W przyszłym roku będzie 37 godzin (będzie jeden oddział mniej). Czy można jednemu zrobić ograniczenie do 15 godzin + uzupełni sobie etat w innej szkole, a temu drugiemu dać 22 godziny. To rozwiązanie też wydaje mi się wątpliwe.  

rzewa12-03-2013 14:56:37   [#15]

1 zastosować to samo rozwiązanie co w 2 w porozumieniu z OP - art 22 ust 1 KN

2. jak najbardziej prawidłowo o ile OP skieruje na uzupełnianie

i ani w jednym ani w drugim przypadku nie ma potrzeby aby n-le rezygnowali ze swojego statusu - zastosowanie tego rozwiązania umożliwia dalsze zatrudnianie tych n-li w pełnym wymiarze czasu pracy

BaZa14-03-2013 14:21:33   [#16]

edukacja wczesnoszkolna:

mam w szkole oddział zerowy. Kilka lat pracowała w zerówce jedna nauczycielka. Niestety dwa lata temu -w ramach redukcji etatów, została zwolniona i teraz  panie pracujące w I-III,  które kończą klasę III, przechodzą do zerówki  i z nią "idą" do klasy I, potem, II i III. Tak pracowały już dwie panie. Teraz nauczycielka klasy III chce "wymigać" się od przejścia do zerówki. Wszystkie panie z I-III  mają odpowiednie kwalifikacje do pracy w zerówce także. Czy nauczycielka może się nie zgodzić na przejście do zerówki? Czy nie powinnam czegoś dać jej na piśmie? Wiele lat pracowała w tej szkole tylko w klasach I-III.

noe1914-03-2013 17:25:46   [#17]

to ty decydujesz o przydziale. Jeżeli nauczyciel ma kwalifikacje do zajęć, to moim zdaniem możesz bez problemu przydzielić takie zajęcia. 

z drugiej strony starsze koleżeństwo z forum wtłukło mi do głowy, że "z niewolnika nie ma pracownika" :D

z trzeciej strony ;) w Polsce nie ma przymusu pracy ;)

DYREK14-03-2013 17:48:35   [#18]

BaZa

tak, może się nie zgodzić - mamy tu do czynienia ze zmianą stanowiska (także wymiaru urlopu)

w tym wypadku można tylko zastosować przeniesienie zgodnie z art.18.1 KN i wtedy konieczna jest zgoda nauczyciela lub jego wniosek (prośba) o przeniesienie

Art. 18. KN

1.  Nauczyciel  zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

"Stanowisko” należy rozumieć w znaczeniu podanym w art. 42 KN (wykaz - tabela) - inne pensum to inne stanowisko (roczne przygotowanie przedszkolne to 22 , kl. I-III to 18)

jeżeli jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę (kontraktowy) to należy zastosować wypowiedzenie zmieniające lub porozumienie zmieniające

Fanaberiia14-03-2013 18:06:19   [#19]

ten problem też mnie ciekawi- oddział przedszkolny placówka feryjna - czy może nieferyjna ? Nauczyciel ma zwiększoną liczbe godzin 22 etat, a tam 18 - ta sama płaca. Jest to zmiana warunków ( jak dla mnie) pracy. Czy nie należy zmienić warunki na umowie? Czy tak można? Z tymi oddziałami same problemy- niby coś zmieniono w UoSO, ale w KN nic. Tak czy siak można wylądować w sądzie.

Jestem ciekawa jak jest u Was!

Ba Za A swoją drogą- zasatnawiam się - jak zredukowałaś etat jeśli i tak teraz potrzebujesz 4 nauczycieli?

 

BaZa14-03-2013 20:51:46   [#20]

Jako nowy dyrektor dostałam 5 nauczycieli -do zerówki i klas I-III, bo jedna nauczycielka była w trakcie postępowania dyscyplinarnego- trwało to długo w czasie- odwołania itp. Skończyło się na tym, że została przywrócona do pracy. Wówczas było o jedną panią za dużo. OP kładł nacisk na to, aby jedną osobę zwolnić. Zostały 4 panie.

BaZa14-03-2013 20:53:26   [#21]

A co, jeśli nauczycielka z kl. III  się nie zgodzi przejść do zerówki? Tak samo mogą zrobić kolejne panie z I-III.

ewawal14-03-2013 21:02:33   [#22]

Takie pytanie jest trzech polonistów, czy mogę po równo dać im obniżkę - będą mieć po 14 godzin, czy też jedną zwolnić? Co reguluje te sprawy? czy można obniżyć wszystkim czy tylko jednej?

rzewa14-03-2013 21:21:50   [#23]

można obniżyć tylko jednemu (o ile są zatrudnieni na podstawie mianowania) -> wynika to wprost z treści art 22 ust 2 KN

izael14-03-2013 21:23:51   [#24]

Możesz zaproponować ograniczenie tylko jednemu. Przy np. 45 godzinach dwóch nauczycieli możesz zatrudnić w pełnym wymiarze, a tylko  w stosunku do jednego stosujesz art.20 i art.22. Nie ma tak, że dla trzech osób nie masz możliwości zatrudnienia na cały etat.

 

Art. 20. 1.  Dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

Art. 22.  

2.  Zasada ograniczenia zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć i proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia może być - za zgodą nauczyciela - stosowana również w wypadku, gdy z przyczyn, o których mowa w art. 20 ust. 1, nie ma możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć oraz nie istnieją warunki do uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w innej szkole. W razie braku zgody nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania na ograniczenie wymiaru zatrudnienia i proporcjonalne zmniejszenie wynagrodzenia, stosuje się przepisy art. 20.

 

 

ooo, ewa:)


post został zmieniony: 14-03-2013 21:24:18
DYREK14-03-2013 21:58:22   [#25]

BaZa

jeżeli nie zgodzi się, to zabraknie godzin i  należy zastosować art.20

 

BaZa15-03-2013 07:47:41   [#26]

i też tak pomyślałam. Dziękuję

ewawal15-03-2013 20:22:19   [#27]

Dzięki, nie umiałam tego wytłumaczyć koleżance.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]