Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Kryteria zwolnień nauczycieli
strony: [ 1 ]
czesiak16-02-2013 20:57:58   [#01]

Potrzebuję opracować kryteria zwolnień nauczycieli. Proszę o pomoc.

Jak należałoby je wprowadzić w życie ?

Czy związki powinny zaopiniować ?

izael16-02-2013 22:07:22   [#03]

warto poczytać

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=37113&pst=16#pst16

 

DYREK17-02-2013 12:49:25   [#04]

dodam do #02

Interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 570/00, OSNP 2003, nr 13, poz. 311).

Nabycie uprawnień emerytalnych usprawiedliwia wybór nauczyciela do zwolnienia. W sytuacji, gdy nauczyciele o zbliżonych kwalifikacjach pozostaliby bez pracy i źródła utrzymania, wybór do zwolnienia nauczyciela, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może być traktowany jako dyskryminujący ze względu na wiek (wyrok z dnia 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99; wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02; wyrok z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02).

i dodatkowo 

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kryterium majątkowe powinno być stosowane na końcu, jeśli wcześniej wymienione kryteria nie pozwolą pracodawcy na dokonanie wyboru.

 

Przy wyborze nauczyciela do zwolnienia kierujemy się orzecznictwem SN. Warto o tym poinformować RP i przedstawić orzeczenia z #2 i te  co powyżej.

Oczywiście nikt nie zabrania dyrektorowi opracowywania kryteriów zwolnień i uzgadniania ich ze ZZ i RP.  Tylko po co? 

Dyrektor nie ma takiego obowiązku wynikajacego z przepisów prawa.

 

izael12-03-2014 09:24:02   [#05]

do wymiany wrzuciłam swoje kryteria zwolnień, które przeszły już chrzest bojowy w sądzie pracy

zostały pozytywnie ocenione akurat w tym przypadku

omawiam je na radzie co roku - nie później niż do końca marca

akurat u nas tak sobie to przyjęliśmy:)

i są umieszczane w książce protokołów - choć wiem, że nie muszą

w tej konkretnej sprawie przydała się dokumentacja właśnie potwierdzająca, że nauczyciele zostali zapoznani z kryteriami

:)

a najważniejsze, że te moje kryteria wynikają z mądrości zbiorowej naszego forum:)

olaszyma09-05-2014 11:26:27   [#06]

jak zatytulowane i w jakiej kategorii? Różności czy inne? nie potrafię znaleźć

bobi36709-05-2014 12:57:55   [#07]

"wszystkie pliki" :)

DYREK09-05-2014 19:24:08   [#08]

może się przyda -> z wyroków SN:

  • Interes szkoły jako placówki kształcącej i wychowującej młodzież powinien mieć pierwszeństwo przed indywidualnym interesem nauczyciela (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 570/00, OSNP 2003, nr 13, poz. 311).

  • W doborze nauczyciela do dalszego zatrudnienia powinna być uwzględniona podstawa nawiązania stosunku pracy. Trwałość stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania jest chroniona bardziej niż nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (wyrok SN z dnia 14 grudnia 2000 r., I PKN 138/00).
  • Porównanie kwalifikacji zawodowych, jako kryterium wyboru nauczyciela do zwolnienia, wymaga uwzględnienia nie tylko formalnego poziomu wykształcenia, ale także praktyki w nauczaniu danego przedmiotu (wyrok SN z dnia 10 stycznia 2002 r., I PKN 771/00).
  • Jeśli praca nauczyciela jest najniżej oceniana przez przełożonych oraz uczniów i ich rodziców, to wybór tego nauczyciela do zwolnienia nie jest dowolny ani nie narusza zasady równego traktowania pracownika lub zasady niedyskryminacji (wyrok SN z dnia 19 maja 2004 r., I PK 608/03). Nie jest dyskryminacją zwolnienie nauczyciela na podstawie niekorzystnej oceny jego pracy i osiągnięć w nauczaniu i wychowaniu uczniów, szczególnie, gdy jego sytuacja osobista nie jest gorsza niż pozostałych pracowników (wyrok SN z dnia 5 listopada 1998 r., I PKN 420/98; wyrok SN z dnia 11 września 2001 r., I PKN 610/00).
  • Długotrwałe, dezorganizujące pracę w szkole, nieobecności nauczyciela z powodu choroby, mogą uzasadniać jego wybór do zwolnienia (wyrok SN z dnia 22 września 2000 r., I PKN 29/00).
  • Nabycie uprawnień emerytalnych usprawiedliwia wybór nauczyciela do zwolnienia. W sytuacji, gdy nauczyciele o zbliżonych kwalifikacjach pozostaliby bez pracy i źródła utrzymania, wybór do zwolnienia nauczyciela, który posiada uprawnienia emerytalne, nie może być traktowany jako dyskryminujący ze względu na wiek (wyrok z dnia 21 kwietnia 1999 r., I PKN 31/99; wyrok z dnia 25 lipca 2003 r., I PK 305/02; wyrok z dnia 26 listopada 2003 r., I PK 616/02).
  • Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że kryterium majątkowe (socjalne) powinno być stosowane na końcu, jeśli wcześniej wymienione kryteria nie pozwolą pracodawcy na dokonanie wyboru.
izael10-05-2014 12:05:45   [#09]

zwolniłam nauczyciela zatrudnionego przez mianowanie, zostawiłam kontraktowego

sąd w dwóch instancjach badał, czy kryteria, którymi się kierowałam, gdzie na pierwszym miejscu wymieniałam jakość pracy nauczyciela, zostały faktycznie zastosowane - patrząc na tych nauczycieli, którzy byli brani pod uwagę do danego stanowiska pracy, mało miejsca zajęło analizowanie jaka jest podstawa nawiązania stosunku pracy

 

katarzs12-05-2014 16:00:42   [#10]

izael, czy skutecznie zwolniłaś?

izael12-05-2014 18:29:31   [#11]

Tak:)

ale skutecznie dopiero w drugiej instancji. W mojej ocenie wyrok pierwszej instancji był całkowicie od czapy, zupełnie niezgodny z tym, co ja wiem o prawie oświatowym.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]