Forum OSKKO - wątek

TEMAT: "13" pilne
strony: [ 1 ]
Robcio07-01-2013 09:44:02   [#01]

Witam

Pracownik niepedagogiczny od stycznia do kwietnia 2012 r. korzystał z urlopu wypoczynkowego. Następnie przez 182 miał zwolnienie lekarskie. Po zwolnieniu 2 tyg. urlopu i rozwiązanie stosunku pracy 12.10.2012 .r- przejście na rentę. Nie przepracował efektywnie 6 m-c. Czy należy mu się "13" waszym zadaniem. PIP Kazał pisać do organu prowądzącego, ale raczej by przyznali za okres urlopu.

gronostaj07-01-2013 10:14:37   [#02]

A ja mam tez pytania dotyczące 13- stek:

1. Czy nauczyciel przebywający od września do 28/02 w stanie nieczynnym ma prawo do 13-stki za okres od IX-XII?

2. Czy okres urlopu macierzyńskiego wlicza się do prawa do "13"??

rzewa07-01-2013 11:25:48   [#03]

do #02: 1. tak

2. za okres urlopu macierzyńskiego nie przysługuje "13", ale fakt przebywania na tym urlopie nie ma wpływu na prawo do "13" za pozostały okres pracy w roku kalendarzowym -> czyli inaczej: do podstawy ustalenia wysokości "13" nie wlicza się zasiłku macierzyńskiego, ale przebywanie na tym urlopie nie wpływa na skrócenie wymaganego 6-cio miesięcznego okresu pracy

do #01: zrobiłabym tak jak sugeruje PIP


post został zmieniony: 07-01-2013 11:28:52
gronostaj07-01-2013 11:27:31   [#04]

Ale nauczyciel w stanie niczynnym nie świadczy pracy - w ustawie dot. trzynastek nie ma nigdzi emowy o stanie niczynnym

gera07-01-2013 14:58:07   [#05]

A dni z art. 188? (opieka nad dzieckiem zdrowym). Jak je traktujemy?

rzewa07-01-2013 15:18:34   [#06]

pod kątem "13" jak urlop -> pracownik otrzymuje wynagrodzenie urlopowe

Ania Sz09-01-2013 12:25:50   [#07]

Moim zdaniem ten pracownik z #1 nie otrzyma DWR, nie miał efektywnie przepracowanego czasu 6 m-cy.

Opiekę nad dzieckiem (art. 188 KP) wliczam do prawa do DWR ale odejmuję od podstawy.

qwerty09-01-2013 13:48:32   [#08]

Czy urlop wypoczynkowy wlicza się do obliczania tzw. 13 pensji?

Odpowiedź:

Tak, okres urlopu wlicza się do okresu pracy, od którego zależy prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wlicza się do podstawy trzynastki.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (przysługujące pracownikom sfery budżetowej), czyli tzw. „trzynastka”, należy się pracownikowi:
w pełnej wysokości, jeśli przepracował u danego pracodawcy pełny rok kalendarzowy,
w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, jeśli przepracował co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
Przepisy nie precyzują jednak, co należy uznać za „przepracowanie” 6 miesięcy w danym roku, które daje prawo do trzynastki w wysokości proporcjonalnej, mianowicie, czy chodzi tu o:
okres pozostawania w zatrudnieniu, czy okres efektywnej pracy bez np. okresów zwolnień chorobowych.
Zwolennikiem pierwszego rozwiązania jest Ministerstwo Pracy, które także w po ostatnim wyroku Sądu Najwyższego (z 7 lipca 2011 r.) nie zmieniło stanowiska i nadal uznaje, że do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego wlicza się okresy pozostawania w stosunku pracy, łącznie z okresami nieświadczenia pracy, np. z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim, czy pobierania zasiłku.
Jednak Sąd Najwyższy już kilkakrotnie zajmował stanowisko, że dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługuje tylko za okresy faktycznej, efektywnej pracy. Nie wlicza się natomiast do nich innych okresów nieświadczenia pracy niż wymienione w art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Jednak w przypadku przebywania na urlopie wypoczynkowym sprawa wygląda inaczej. Urlop wypoczynkowy jest corocznym uprawnieniem pracownika, wynikającym wprost z przepisów Kodeksu pracy. Na prawo do urlopu wypoczynkowego wpływa tylko i wyłącznie fakt pozostawania w zatrudnieniu i pracownik co roku musi ten urlop wykorzystać. Natomiast okres urlopu wypoczynkowego traktuje się jako okres przepracowany. Również wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy uwzględnia się przy obliczaniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
Zatem przy ustalaniu prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego okres urlopu wypoczynkowego należy traktować jako okres przepracowany, a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy - uwzględnić przy obliczaniu wysokości trzynastki.

 

Podstawa prawna» art. 2, art. 4 ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. z 1997 r. nr 160, poz. 1080),
» art. 152, art. 172 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94).

laostic10-01-2013 08:17:43   [#09]

Czy nauczycielowi  który pracował od 1 września 2011 - 31 sierpnia 2012 oraz jest zatrudniony od 18 września 2012 do 30 czerwca 2013 należy się "trzynastka"?

zapolska10-01-2013 08:49:16   [#10]

A co z wyrokiem TK z dnia 9lipca 2012r?właśnie w kwestii urlopu macierzyńskiego?

Robcio10-01-2013 10:08:27   [#11]

Kolejny przypadek z godz. 10 03. Nauczyciel zatrudniony (umowa o pracę) od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.-rozwiązanie umowy nastąpi na mocy porozumienia stron 14.01.2013 r. Za okres 01.09.2012 r. 31.12.2012 r. "13" się nie należy????

qwerty10-01-2013 10:14:07   [#12]

Wg mnie za okres 01.09.2012 - 31.12.2012 trzynastka się należy.

Jednak za okres 01.01.2013 - 14.01.2013 już nie.

 

Też mam podobny przypadek tylko, że nauczyciel rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron w lutym.

Może ktoś jeszcze podpowie? 

gronostaj10-01-2013 14:39:01   [#13]

Witam,

Proszę napiszcie, czy okres urlopu macierzyńskiego wlicza sie w koncu do 13-stki czy nie? Przed chwila dzwoniłam do PIP i usłyszałam ze jednak nie? to jak to jest?

qwerty10-01-2013 14:42:30   [#14]

Urlop macierzyński i zasiłek chorobowy nie wliczają się do okresu potrzebnego, aby nabyć prawo do "trzynastki". Według Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2011 r., sygn. akt III PZP 3/11 nie wystarczy pozostawać w stosunku pracy. Wymagane pół roku należy przepracować efektywnie.  


post został zmieniony: 10-01-2013 14:43:21
zapolska10-01-2013 19:30:25   [#15]

A co z wyrokiem TK z dnia 9lipca 2012r?właśnie w kwestii urlopu macierzyńskiego?

 A tu pisza że tak

 

Lidia111-01-2013 08:03:49   [#16]

nauczycielka zatrudniona od 1.09 zatrudniona na umowę o pracę do 31 sierpnia, przepracowałą do 30.10- rozwiązanie za porozumieniem stron, czy należy się "13"? Myslałam, że nie, ale księgowość twierdzi, że była zaplanowana w budżecie i należy wypłacić, proszę or adę

rzewa11-01-2013 08:04:49   [#17]

nie należy się

qwerty11-01-2013 11:45:54   [#18]

A ja mam taki nietypowy problem:

nauczyciel katecheta (kontraktowy) zatrudniony na czas nieokreślony od dnia 01.09.2011 r. W marcu 2012 zostaje przeniesiony do innej parafii i tu następuje pytanie czy należy mu się 13 za okres 01.01.2012-31.03.2012 (wersja księgowości, że tak bo przeniesienie służbowe).

Ja twierdzę, że nie bo:

- nie przepracował wymaganego okresu;

- poprosił o rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron i w taki sposób umowa została rozwiązana. 

 

Kto ma rację?

dyrlo11-01-2013 17:49:50   [#19]

księgowa

ankate12-01-2013 15:15:07   [#20]

Mam pytanie. Nauczycielka  mianowana pracująca już kilka lat w r.  2012 przeprcowała tylko 2 miesiące, potem na zwolnieniu i zasiłku. Rozumiem, że 13 wypłacamy proporcjonalnie za te 2 miesiace?

gronostaj13-01-2013 13:26:32   [#21]

wg mnie tak

juasia14-01-2013 10:51:56   [#22]

a nauczyciel zatrudniony na zastępstwo od 1.09.2011 do 29.06.2012- czy jemu należy się 13-tka za 2012 rok?

rzewa14-01-2013 12:02:51   [#23]

uważam że tak

powinien być zatrudniony do 31.08 i za 2013 też mu się "13" należy

ewawal14-01-2013 20:05:08   [#24]

Dziś szukałam interpretacji, co znaczy czas przepracowany. Cały czas byłam pewna zatrudniony przez cały rok nabywa prawa do 13 i wypłaca się proporcjonalnie do wykonywanej pracy. Czyli odlicza L-4 itp. Po różnych lekturach, wykładni prawników widzę, że są dwie różne interpretacje. Jeżeli ktoś przepracował nie efektywnie czyli był na L-4 , urlop macierzyński-  powyżej 6 miesięcy to traci prawa do 13 choć jest ciągle w zatrudnieniu. Sama nie wiem co jest poprawne i widzę że różnie jest to prawo do 13 przyznawane.

zosia1115-01-2013 15:24:47   [#25]

Witam Mam również wątpliwości oraz pytanie o "13" Pracownik zatrudniony jako n-l od 1.01.2012 na zastępstwo za n-la do 11 sierpnia 2012r. Od 13 sierpnia 2012  na czas nieokreślony  na stanowisku pomocy n-la. Co z '13' tego pracownika czy otzrymuje za całość czy tylko jako n-l czy?....

ewawal15-01-2013 20:18:18   [#26]

Za całość w gotówce proporcjonalnie- jest u tego samego pracodawcy, jest nadal pracownikiem budżetowym.

aggra17-01-2013 14:27:06   [#27]

Pracownik obsługi przebywał w grudniu w pracy w stanie nietrzeźwym. Został ukarany pozbawieniem premii za miesiąc grudzień. Czy nie otrzyma również trzynastki (zgodnie z art. 3. ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym)?

darfrei30-01-2013 19:47:55   [#28]

Czy nauczycielowi zatrudnionemu na zastępstwa  na 15/18 od 01.09.2012 do 11.02.2013 należy się 13 według mnie nie ale nie jestem pewien. Proszę o podpowiedź  gdzie szukać podstawy prawnej.

rzewa30-01-2013 20:42:57   [#29]

moim zdaniem należy się, gdyż został on zatrudniony zgodnie z organizacją pracy szkoły

Ewi30-01-2013 20:43:03   [#30]

Również mam problem. Otóż nauczyciel od 1 września 2011 do końca lutego 2012 przebywał w stanie nieczynnym. Od 1 października 2011 zatrudniłam go na zastępstwo  do końca roku szkolnego, czyli do 29 czerwca 2012 r. Czy za okres od stycznia do czerwca 2012 "13" należy się?

rzewa30-01-2013 21:03:10   [#32]

oczywiście, że z podstawowej umowy należy się

natomiast to czy należy się "13" z tej drugiej umowy na zastępstwo, to zdania są podzielone - moim zdaniem należy się również, ale są tacy którzy uważają, że nie

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]