Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Statut po raz 785:)
strony: [ 1 ]
fuks19-12-2012 11:32:17   [#01]

Przeczytałam, co sie da w Internecie i wątki w tym temacie na OSKKO, i mam mętlik. Dobrze myślę?

W związku z wieloma zmianami Rada Pedagogiczna ( w szkole, w której nie ma RS) chce uchwalić nowy statut.

  1. Poniewaz nie ma RS, to nie uchwala projektu tylko od razu Statut.
  2. PP uchwały to art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 UoSO.
  3. Uchwalamy nowy statut, więc nie ma potrzeby wcześniej uchwalać poszczególnych zmian.
  4. Statut nie musi być załącznikiem do uchwały.

Będę wdzięczna za każdą odpowiedź:)

Leszek19-12-2012 12:23:17   [#02]

w zasadzie tak,

ale przy 4 - statut uchwala RP w formie uchwały, dlatego najpraktyczniej jest aby - na wzór uchwały np. rady gminy -

także uchwała RP w załączeniu miała statut

pozdrawiam

fuks19-12-2012 22:28:10   [#03]

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Utwierdziłam się w poglądach. Prawo nasze skomplikowane, a i wizytatorzy mieszają w głowach:)

zdzbia20-12-2012 13:43:00   [#04]

Wg mnie Rada Pedagogiczna nie uchwala statutu szkoły (statut szkole nadaje OP). Rada Pedagogiczna może tylko w formie uchwały wprowadzać w nim zmiany. Znam taki przypadek, że w jednej szkole było tyle już zmian (zresztą jak w każdej) w tym statucie, że postanowiono ujednolicić tekst i przyjęto uchwalą nowy statut. Pech polegał na tym, że ten dyrektor (mój znajomy) za dwa miesiące miał ocenę pracy.... kontrola wykazała, że RP nie ma prawa uchwalać nowego statutu, ale może go jak najbardziej za pomocą uchwały zmieniać..... i znajomy dostał ocenę dobrą zamiast wyróżniającej. 

AnJa20-12-2012 14:16:35   [#05]

wierze, ze dostał dobrą

ale nie wierze, ze za to ze statutem

UoSO:

Art. 50. 1. W szkołach i placówkach mogą działać rady szkół i placówek.

2. Rada szkoły lub placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły lub placówki, a także:

1) uchwala statut szkoły lub placówki;

Art.52.2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada      pedagogiczna.

Art. 42. 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i  przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki.


post został zmieniony: 20-12-2012 14:19:24
zdzbia20-12-2012 14:42:43   [#06]

Zgodnie z art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący, zakładając szkołę lub placówkę oświatową, nadaje jej pierwszy statut. 

Mój znajomy dostał ocenę dobrą, bo w sumie miał 4 zalecenia po tej kontroli. Jedno z nich dotyczyło właśnie tego statutu. Wg Pani Wizytator szkoła nie miała prawa uchwalać nowego statutu, bo już go miała. Dodam, że w tej szkole nie funkcjonuje Rady Szkoły.


post został zmieniony: 20-12-2012 14:43:54
AnJa20-12-2012 15:03:08   [#07]

nie wiem co napisała pani wizytator

wiem, ze dla zaleceń trzeba podac podstawe prawną

a takową wkeiłem powyżej

Adaa20-12-2012 15:10:34   [#08]

Nie mam RSz, mam RR - czyli w sprawach statutu zostaje mi RP
Jako pierwszys statut traktuje ten, który został nadany po wejściu w zycie przepisów, gdy to samorządy przejełó placówkę

Od tamtej pory :
- przygotowuje projekt zmian, przedstawiam do konsultacji i czekam na ewentualne poprawki i sugestie
- każdą zmiane statutu wprowadza RP w formie uchwały przyjmujacej znowelizowana wersje statutu
- za kazdym razem jest to tekst jednolity znowelizowanego statutu ( tak prościej i czytelniej)
- do kazdej uchwały załaczam liste zmian w stosunku do poprzedniej wersji ( załacznik)
- znowelizowany statut zawiera metryczke zmian

Przykład ( fragment) załacznika :

Nowelizacja Statutu Szkoły Podstawowej w xxxxxxxxx

W Statucie Szkoły Podstawowej w xxxxxxxxxxxxxx, uchwalonym (po nowelizacji) przez Rade Pedagogiczną w dniu 13 stycznia 2012 r (uchwała nr ) dokonuje się następujących zmian :

- w § 6 punkt 13 po literze „ g” dodaje się literę „h” w brzmieniu :

h)  diagnozowania szczególnych uzdolnień uczniów i podejmowanie działań w kierunku rozwijania ich pasji i  zainteresowań, inspirowanie do rozwoju.

- w § 6 po punkcie 21 dodaje się punkty 22 i 23 w brzmieniu :

22. Formy współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców:

a)       zebrania z rodzicami lub dni otwarte;

b)       spotkania członków Rady Rodziców i nauczycieli;

c)       indywidualne konsultacje;

d)       korespondencja listowna, kontakty telefoniczne;

e)       lekcje otwarta;

f)        spotkania okolicznościowe;

23. Zasady współdziałania rodziców oraz nauczycieli i wychowawców:

    a)  zasada partnerstwa, w której wszystkie podejmowane decyzje mają charakter wspólnie  wynegocjowanego kompromisu;

    b) zasada pozytywnej motywacji, w której obie strony, a więc szkoła i rodzic wspólnie i dobrowolnie podejmują działania na rzecz dzieci;

c) zasada jedności oddziaływań, która przypomina o konieczności realizowania przez szkołę i rodzinę zgodnych ze sobą celów wychowania;

 d) zasada wielostronnego przepływu informacji, w celu konfrontowania opinii o tym, co dzieje się w szkole i w domu dziecka;

   e)  zasada aktywnej i systematycznej współpracy, która mówi o potrzebie aktywnego i stałego zaangażowania się obu stron w wykonywanie zadań w  ramach wzajemnego współdziałania.

- w § 6 punkt 20 dodaje się po słowie "obowiązku "sformułowanie „przedszkolnego lub” i tym samym punkt 20 przyjmuje brzmienie:

20. Umożliwianie realizowania obowiązku przedszkolnego lub szkolnego odpowiednio dzieciom pięcioletnim i  sześcioletnim.

........................
nie wyobrazam sobie innej procedury, gdyż nie doszłabym do łądu z tym nigdy

 

Leszek20-12-2012 15:45:44   [#09]

wspomniana wizytator #6 tak zna się na stanowieniu prawa w szkole

jak ja na misiach koala

(moich ulubionych zresztą zwierzątkach znanych mi tylko z filmu i zdjęć)

-:))))

pozdrawiam

AnJa20-12-2012 16:36:22   [#10]

ja maiewam pewne stany wspólne z rzeczonym misiem

fuks20-12-2012 20:32:34   [#11]

zdzbia, op nadaje, a RS i RP uchwala.To istotna różnica. I mam nadzieję, że się nie mylę, bo też mam przed sobą ocenę:)

zdzbia21-12-2012 19:33:16   [#12]

Ja wszelkie zmiany w statucie szkoły wprowadzam tak jak Adaa. Gdy zostałem dyrektorem (było to niedawno, więc proszę mi wybaczyć, że niewiele  jeszcze wiem i dopiero się uczę) zostałem zaproszony do kuratorium na rozmowę, a przy okazji miałem zabrać ze sobą statut szkoły. Pani wizytator przejrzała ten statut, prawie do góry nogami mi go wywróciła. Musiałem wprowadzić bardzo dużo zmian i powiedziała mi jak je prawidłowo wprowadzić czyli tak jak Adaa.

ps. To nie była ta sama p. wizytator co u mojego kolegi.

Wodnik20-02-2013 10:09:34   [#13]

Czy zmiany w statucie podlegają "zatwierdzeniu" przez uchwały organu prowadzącego? Do tej pory tak nie postępowałem ale takie jest oczekiwanie pani wizytator, która poprosiła mnie o uchwały Rady Powiatu odnośnie zmian w statucie.

JarTul20-02-2013 10:19:10   [#14]

A cóż za jednostką kierujesz, że wizytator ma takie oczekiwania?

 

dyrlo20-02-2013 11:14:02   [#15]

O matko! Wodnik i to, że np. ktoś znalazł brak spójnika w Statucie w jakimś tam paragrafie? To z tym też na Sesję Rady Powiatu i ich uchwała?

 

Wodnik20-02-2013 11:19:40   [#16]

Rozumiem, że do tej pory postępowałem prawidłowo, i że są  to  kompetencje wyłącznie  Rady Pedagogicznej, a problem nie w szkole tylko raczej w misiach koala #9.

Marek Pleśniar20-02-2013 11:28:41   [#17]

te misie to są tzw widzimisie

 

gosiaes211-03-2014 11:40:28   [#18]

"zrobiłam" nowy tekst statutu - proszę mnie oświecić, czy dobrze myślę, co do tego, jakie jest dalsze postępowanie w tej kwestii...

1. Komisja przygotowała nowy tekst statutu 

2. Rada pedagogiczna zapoznała się z dokumentem

3. powinnam przedstawić ten tekst Radzie Rodziców do zapoznania -dalej...

4. Jeśli nie ma uwag - mogę go uchwalić...uchwała RP

5. mogę opublikować tekst statutu

 

Czy to są dobre kroki w tej sprawie???

Stefan Ruta11-03-2014 12:10:22   [#19]

Musi być jakiś powód uchwalenia "nowego statutu",

statut to konstytucja szkoły nie można go zmieniać bez powodu i moim zdaniem nie może zawierać też wszystkiego,

zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna, dyrektor powiadamia o zmianach organ prowadzący

gosiaes211-03-2014 12:18:02   [#20]

powód - forma statutu niezgodna z obowiązującym rozporządzeniem o ramowych statutach.

Leszek11-03-2014 12:59:32   [#21]

do gosiaes2:

1. Komisja przygotowała nowy tekst statutu      OK, DYREKTOR POZNAŁ PROJEKT

2. Rada pedagogiczna zapoznała się z dokumentem    ROZUMIEM, ŻE NAUCZYCIELE

3. powinnam przedstawić ten tekst Radzie Rodziców do zapoznania -dalej... NIE MA OBOWIĄZKU

4. Jeśli nie ma uwag - mogę go uchwalić...uchwała RP  PRZEWODNICZĄCY ZGODNIE Z REGULAMINEM DZIAŁALNOŚCI RP WPROWADZA PROJEKT UCHWAŁY W SPR. STATUTU POD OBRADY RP - PODJĘCIE UCHWAŁY

5. mogę opublikować tekst statutu -
OK, PO UCHWALENIU PUBLIKUJESZ

 

pozdrawiam

AnJa11-03-2014 13:05:16   [#22]

Z formalnego punktu widzenia RR nie bierze udziału w procedowaniu Statutu.

Co napisał właśnie Leszek:-)


post został zmieniony: 11-03-2014 13:05:47
gosiaes211-03-2014 13:05:30   [#23]

Super!!!!

o to mi chodziło, Leszku;-)

 

Dziękuję i miłego dnia życzę!!!

Leszek11-03-2014 13:19:57   [#24]

:-)))

pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]