Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Nauczyciel mianowany chce zatrudnienie na 1/2 etatu
strony: [ 1 ]
asiawar22-08-2012 10:53:35   [#01]

Nauczyciel mianowany zatrudniony przez mianowanie sam chce obniżenia wymiaru etatu do 1/2. Godzin z przedmiotu jest wystarczająco na ponad 1 etat. Jak należy w tej sytuacji postąpić z umową? Czy podpisać porozumienie zmieniające, z jaką podstawa prawną? A co z mianowaniem? Obecnie nie wiadomo jeszcze przez jak długi okres nauczyciel będzie chciał mieć to 1/2 etatu.

EwaBe22-08-2012 11:14:15   [#02]

Nauczyciel pisze wniosek do dyrektora o zatrudnienie w wymiarze x/godzin. Dyrektor podpisuje z nim umowę na czas nieokreślony. Co to znaczy, że "nie wiadomo jeszcze przez jak długi okres nauczyciel będzie chciał mieć to 1/2 etatu" /

Nie można sobie" chcieć" umowy w zmniejszonym wymiarze na pewien czas. Powrotu do zatrudnienia na podstawie mianowania nie ma. No chyba, że dyrektor odważy się zmniejszyć etat z tego powodu innemu nauczycielowi. Ja bym się nie odważyła.

Chyba że chodzi o pracownicę, która nie korzysta z urlopu wychowawczego, a chce pracować w obniżonym wymiarze czasu pracy.

asiawar22-08-2012 12:05:27   [#03]

Ze względów zdrowotnych nauczyciel chce być na razie zatrudniony na 1/2 etatu. Może na rok, dwa, trzy. Ale potem może mu się "odwidzieć".

Czyli dyrektor podpisuje nową umowę, ale nauczyciel traci mianowanie. I jak kiedyś będzie chciał wrócić na cały etat, to tylko w sytuacji gdy będą godziny?

EwaBe22-08-2012 12:07:21   [#04]

Tak, tylko wówczas i wyłącznie za zgodą dyrektora.

rzewa23-08-2012 12:30:32   [#05]

Bezwzględnie najpierw nauczyciel musi rozwiązać stosunek pracy na podstawie mianowania, a potem dyrektor może (nie musi) zatrudnić go na umowę o pracę na pół etatu

nie można podpisywać nowej umowy bez powyższego warunku, zdecydowanie bezpieczniej jest dla dyrektora nie zmieniać w drodze porozumienia stosunku pracy z pozaumownego na umowny

wtedy jest jasność w tym, że n-l  będzie w przyszłości zatrudniony na podstawie mianowania tylko wówczas, gdy będą spełnione warunki do takiego zatrudnienia tj. dyrektor zdecyduje się atrudnić n-la na czas nieokreślony w pełnym wymiarze godzin

Daniel120823-08-2012 12:44:35   [#06]

A ja mam trochę inne pytanie, proszę o pomoc.

Nauczyciel mianowany zatrudniony na umowę na czas nieokreślony na 11/18, we wrześniu ubiegłego roku miał podpisane porozumienie zmieniające na 13/18. W tym roku też szykuje sie taka zmiana /bo zdobył kolejne kwalifikacje/ i można podpisać z nim umowę na 16/18. Jak to zrobić? Kolejne porozumienie zmieniające???

Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.

rzewa23-08-2012 12:51:02   [#07]

tak, kolejnym porozumieniem zmieniającym

nina27-08-2014 13:59:49   [#08]

A trochę z innej beczki".

Zwolniony nauczyciel mianowany 18 letni staż (otrzymał odprawę)  a od IX/2014 zostaje zatrudnionyna  umowę o pracę na mniej niż 1/2 etatu    - 7/18 godz..

Na jaki okres zatrudnienia czas określony czy nieokreślony.

Od nas dostaje czas określony na cały rok szkolny.

Nie będzie godzin w przyszłym roku i co wtedy ?   Kolejna odprawa???

Nauczyciel   twierdzi,  że powinien być czas nieokreślony???

Jacek27-08-2014 14:02:45   [#09]

na czas nieokreślony. Nie będzie odprawy, bo zatrudnienie nie jest w pełnym wymiarze

majdan28-08-2014 23:23:19   [#10]

Nauczyciel mianowany w związku z reorganizacja i mniejszą liczbą oddziałów otrzymuje w maju ograniczenie zatrudnienia na które wyraża zgodę. W tym ograniczeniu widnieje jedynie zapis, że ogranicza mu do wymiaru nie niższego niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć bez podania konkretnej liczby godzin.  

Pod koniec sierpnia okazuje się, że jest dla niego 17/18. Nauczyciel jednak nie mając pewności co do ilości godzin znalazł godziny w innej szkole i na obecną chwilę nie jest w stanie wziąć wszystkie 17 godzin. 

Czy ma obowiązek sam wystąpić z pismem do dyrektora o zmniejszenie liczby godzin do 1/2 etatu, czy w takim wypadku traci statut nauczyciela mianowanego? 

Czy wystarczy ustna deklaracja nauczyciela , że przyjmuje tylko 9/18 bo w zasadzie na tyle się zgodził w maju?

Jak wybrnąć z tej sytuacji, żeby nie pozbawić się mianowania na własne życzenie?

 

majdan29-08-2014 08:07:31   [#11]

podnoszę wątek

dyrlo29-08-2014 08:17:05   [#12]

E tam, zaraz pismo itd. A nie da się dogadać? Jest inny nauczyciel tego przedmiotu w szkole, który by zabrał ta "nadwyżkę"?

A ile tych godzin jest w tej drugiej szkole?

Może w tej drugiej szkole trochę mniej, no bo jak jest jedynym nauczycielem uczącym (w swojej dotychczasowej szkole) to nie za bardzo widzę powód dla którego ma się upierać przy 9-ciu godzinach.

majdan29-08-2014 08:23:06   [#13]

w tej drugiej szkole jest 18/18 , odległość i dojazd uniemożliwia pracę na 17/18, jedynie na 9/18 w dotychczasowej szkole. Nie ma nauczyciela w szkole, który mógłby wziąć tą nadwyżkę, ale chętni już są. 

 


post został zmieniony: 29-08-2014 08:23:40
dyrlo29-08-2014 08:26:25   [#14]

No więc się dogadajcie. Życzę powodzenie. Radzę jednak żadnych pism.

majdan29-08-2014 10:40:02   [#15]

z tym dogadaniem to różnie może być. 

jak wy byście to rozwiązali?

Katka29-08-2014 18:10:43   [#16]

u nas jest tak,że w sytuacji, gdy po rekrutacji znajdują się jednak godziny dla nauczyciela, któremu wcześniej zaproponowano ograniczenie, taki nauczyciel pisemnie wyraża  zgodę lub nie wyraża na przyjęcie pełnego etatu. Do tej pory wszyscy wyrażali, ale gdyby jednak ktoś nie wyraził - właśnie dlatego,że znalazł pracę w innej szkole - to sadzę, że po prostu pozostawałby na ograniczeniu.

majdan29-08-2014 21:34:49   [#17]

a w jaki sposób to "wyrażenie zgody" lub "nie"  piszecie to dla swoich nauczycieli. Rozumiem, że to dyrektor jako pierwszy występuje z takim pismem do nauczyciela ?

majdan30-08-2014 09:35:22   [#18]

Czy można to zrobić na zasadzie porozumienia zmieniającego ? czy odnieść się do pisma ograniczającego z maja?  

rzewa30-08-2014 13:18:06   [#19]

a nie lepiej by ten n-l przeniósł się do tej drugiej szkoły, gdzie jest pełny etat (art 18 KN) a u Ciebie został zatrudniony na 9/18?

majdan30-08-2014 14:44:54   [#20]

ale ten nauczyciel chce zostać na "starych" warunkach, czyli zatrudnienie poprzez mianowanie i mieć w tym roku 9/18 i dodatkowo pracować w tej drugiej szkole, bo tam też sytuacja nie jest stabilna.

 


post został zmieniony: 30-08-2014 14:48:49
Katka30-08-2014 16:22:35   [#21]

" dyrektor szkoły....... informuje, że  po przeprowadzeniu rekrutacji do klas pierwszych zaistniała możliwość do zatrudnienie Pana w pełnym wymiarze godzin. W związku z powyższym proszę o wyrażenie woli do dnia ......

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody        podpis nauczyciela"

 -  tak mniej więcej jest skonstruowane takie pismo do nauczyciela.

tylko my jesteśmy ponadgimnazjalne i naprawdę wszystko dopiero okazuje się po  rekrutacji, projekt majowy to dla nas  dla przymiarka, która często nijak się ma do wrzesnia


post został zmieniony: 30-08-2014 16:24:34
majdan30-08-2014 16:32:40   [#22]

moja szkoła również jest ponadgimnazjalną, dlatego też w maju zakładane było 13/18 a teraz wynikło 17/18 i nauczyciel nie ma jak już fizycznie pomieścić tych godzin. 

Błędem jest to, że w tym majowym piśmie nie było konkretnej liczby godzin np. 13/18 tylko ogólnikowo "ograniczenie do wymiaru nie niższego 1/2 " i dlatego teraz nauczyciel tłumaczy, że zakładał 1/2 etatu dlatego znalazł pracę w innej szkole.

Bo zwolnic go nie można ? 

Katka30-08-2014 16:40:00   [#23]

ale u nas tez jest taka formuła - ograniczenie do wymiaru nie mniejszego niż 1/2 etatu; zwolnic go nie można, bo nie dostał wypowiedzenia, tylko ograniczenie, daj mu te 9/18, a resztę innemu

majdan30-08-2014 16:43:22   [#24]

-> bo przecież do reszty zmusić go nie mogę.

Ale jak to już formalnie załatwić, co mu dać do podpisania, czy już nic, bo już w maju się zgodził na ograniczenie (w domyśle na 9/18) ? 

Jak pozostanie to bez żadnego pisma  to też będzie prawidłowo? Nauczyciel twierdzi, że już zaproponowano mu ograniczenia, a teraz już nic podpisywał nie będzie, żadnego "wyrażam zgodę", czy " nie wyrażam zgody" sprawę uważa za zamkniętą.


post został zmieniony: 30-08-2014 16:46:07
Katka30-08-2014 16:48:38   [#25]

moim zdaniem w maju napisałaś mu "do wymiaru nie mniejszego niz 1/2", a więc nie podałaś konkretu - wymiar 9 godz. musi być, aby nauczyciel mógł być na ograniczeniu. teraz dałabym mu pismo czy wyraz zgodę na planowy w sierpniu przydział - jeśli się nie zgodzi ( a się nie zgodzi) - dajesz mu 9/18. Moim zdaniem w tym wypadku warto mieć oświadczenie woli nauczyciela na piśmie

majdan30-08-2014 17:13:53   [#26]

ale ja już dzisiaj wiem, że ona mi nic nie podpisze, ale na "tak" ani na "nie"

majdan01-09-2014 21:42:37   [#27]

Nauczyciele z mianowania otrzymali ograniczenia zatrudnienia w maju b.r., na które wyrazili zgodę. Po rekrutacji okazało się, że pojawiły się godziny dla niektórych z nich.

Jaki jest/był ostateczny termin na wręczenie nauczycielom "porozumień zmieniających" zwiększających ich wymiar zatrudnienia na rok szkolny 2014/2015 ? Czy to 29.08.2014 (piątek)? a może wystarczyłoby tylko samo przeczytanie na RP  ile godzin każdemu przypada i już bez żadnych pism?

jest na to jaka pp?

 


post został zmieniony: 01-09-2014 21:43:16
rzewa01-09-2014 22:00:26   [#28]

jeśli porozumienie, to jest możliwe w każdym czasie

majdan01-09-2014 22:06:37   [#29]

tylko tu sytuacja jest inna. to nauczyciel nie chce przyjąć większej ilości godzin niż 9/18, bo ma pracę w innej szkole, również na powyżej 9/18 i fizycznie w planie się nie nie mieści na wszystkie przydzielone mu godziny 17/18. On teraz tłumaczy, że gdyby dostał zawiadomienie w piątek, to mógłby się jakoś ustosunkować do tej liczby 17/18, że nie przyjmuje tych 7  a jeżeli nie otrzymał to do czego miał się ustosunkowywać. On nie chce tych godzin "7" a ja nie mam komu dac- deficyt na nauczycieli w gminie tego przedmiotu.

rzewa01-09-2014 22:17:18   [#30]

to przydzielaj mu te godziny (niekoniecznie wszystkie) w postaci zastępstw doraźnych i szukaj n-la lub osoby nie będącej n-lem na nie

ale jeśli rzeczywiście n-l podpisał zgodę na ograniczenie do 9/18 to możesz mu przydzielić te 7 godzin, a nie zastosowanie się n-la do takiego przydziału jest równoznaczne ze zwolnieniem się z pracy (tylko nie wiem czy Ci o to chodzi)

majdan01-09-2014 22:25:19   [#31]

a dlaczego ma taki obowiązek? 


post został zmieniony: 01-09-2014 22:27:02
majdan01-09-2014 22:57:55   [#32]

ten nauczyciel odbywa staż na nauczyciela dyplomowanego, czy ma taki obowiązek?

rzewa01-09-2014 23:53:46   [#33]

staż tu nie ma nic do rzeczy

majdan02-09-2014 06:53:53   [#34]

4.  Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy w godzinach ponadwymiarowych bez ich zgody

jak to ma się do w/w sytuacji?

Jacek02-09-2014 08:11:38   [#35]

to nie są godziny ponadwymiarowe

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]