Forum OSKKO - wątek

TEMAT: niezdolność do pracy po 180 dniach chorobowego
strony: [ 1 ]
qwerty06-07-2012 11:06:44   [#01]

prozę o pomoc. 

Pracownica chorowała 180 dni. Potem otrzymała świadczenie rehabilitacyjne 4 miesiące. Prawdopodobnie nie otrzyma zdolności do pracy od lekarza medycyny pracy. Co w takiej sytuacji mogę zrobić? Rozwiązanie umowy? Nie mam innego stanowiska, na które mógłbym ją przenieść. 

malmar1506-07-2012 14:05:36   [#02]

qwerty, może Ci się przyda

http://www.eporady24.pl/powrot_do_pracy_po_swiadczeniu_rehabilitacyjnym_a_nawrot_choroby,pytania,2,69,2638.html

http://renty.wieszjak.pl/renta-inwalidzka/202460,Renta-po-swiadczeniu-rehabilitacyjnym.html

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/2503,po_zasilku_chorobowym_i_swiadczeniu_rehabilitacyjnym_jest_mozliwa_renta_z_tytulu_niezdolnosci_do_pracy.html

 

rzewa06-07-2012 20:07:07   [#03]

wszystko masz w art 53 k.p.

nina04-09-2014 14:34:45   [#04]

W jakiej wysokości otrzyma pracownik odprawę rentową, który jest na rencie a jednocześnie pracuje w niepełnym wymiarze,  wystapi z wnioskiem  o przejście na rentę   czy z pełnego etatu?? 

mariz05-09-2014 22:22:55   [#05]

Nauczyciel po 180 dniach zwolnienia otrzymał świadczenie rehabilitacyjne na 6 miesięcy. Czy po tym świadczeniu może występować o urlop dla poratowania zdrowia od dnia następującego po upływie świadczenia?Czy musi przynieść od lekarza, że jest zdolny do pracy i dopiero wtedy ubiegać się o urlop dla poratowania zdrowia?

Po świadczeniu rehabilitacyjnym należy mu się też urlop wyrównawczy.

O jaki urlop ma się ubiegać najpierw- wyrównawczy czy dla poratowania zdrowia?

rzewa05-09-2014 23:38:56   [#06]

jak otrzymał świadczenie to znaczy, że nie ma prawa do urlopu zdrowotnego... (albo ZUS się "machnął")

mariz06-09-2014 18:52:11   [#07]

W momencie otrzymywania świadczenia nie miał prawa do urlopu dla poratowania zdrowia.

Teraz świadczenie dobiega końca, a nauczyciel nadal nie odzyskał pełni sił. Może się ubiegać o urlop dla poratowania zdrowia. Ktoś mi mówił, że najpierw musi otrzymać od lekarza, że jest zdolny do pracy, a potem ubiegać się o urlop, bo na urlop idzie świadcząc pracę. Wydaje mi się to nielogiczne.

Nauczycielowi przysługuje tez urlop wyrównawczy, czy aby z niego skorzystać też musi mieć od lekarza, że jest zdolny do pracy? ( tu chyba tak?)

Jak powinien postąpić aby mógł skorzystać z tych urlopów?

rzewa06-09-2014 20:06:28   [#08]

jak w momencie otrzymania świadczenia nie miał prawa do urlopu, to nie ma go nadal

nie urlop wyrównawczy a uzupełniający - nie musi mieć zdolności do pracy by ten urlop wykorzystać -> wystarczy jak zdolność do pracy przyniesie pierwszego dnia po zakończeniu urlopu uzupełniającego

ewa06-09-2014 20:23:08   [#09]

może być tak,ze jednak teraz ma ma - np. było ograniczenie etatu, no ale to dywagacje nasze ;-)a dalej możliwość tak, jak rzewa pisze, najpierw uzupełniający, a potem udpz, jeżeli takie będzie wskazanie lekarza

no i pamiętać by też chyba trzeba  o konsekwencjach - rozwiązania stosunku pracy z powodu nieobecności...


post został zmieniony: 06-09-2014 20:24:18
mariz07-09-2014 20:03:26   [#10]

sorry- uzupełniający - oczywiście.

rzewa- dlaczego nie ma nadal?

180 dni kończyło mu się na początku maja, a urlop dpz przysługiwał po 15 maja (wtedy mijało rok od poprzedniego)

ewa #9- dlaczego "trzeba  o konsekwencjach - rozwiązania stosunku pracy z powodu nieobecności...:?

rzewa07-09-2014 20:12:57   [#11]

rzeczywiście, masz rację -> ma teraz prawo do updz

konsekwencje wynikają z art 23 ust 1 pkt 2 (o ile ma stopień mianowanego lub wyższy) -> czyli obligatoryjne rozwiązanie stosunku pracy po nieobecności trwającej rok i 182 dni (tę nieobecność liczy sie w sposób ciągły, nie przerywają jej święta ani inne dni, w których nie ma zajęć lekcyjnych)

mariz08-09-2014 14:16:26   [#12]

Dzięki za przypomnienie- rzeczywiście 182 dni + rok.

Czyli jeśli po świadczeniu rehabilitacynym ( 6 miesięcy) weźmie urlop uzupełniający ( 8tygodni), to potem udpz może być tylko na 6 miesięcy, czy  6 miesięcy - 8 tygodni?

mariz14-09-2014 17:08:02   [#13]

podnoszę z prośbą o odpowiedź

Ala14-09-2014 18:36:16   [#14]

każdy udpz maksymalnie rok, ale wszystkie w sumie nie więcej niż 3 lata

czy to pierwszy urlop?

bo jest też ust. 3

Art. 73. KN

 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres.

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.


post został zmieniony: 14-09-2014 18:38:47
Gaba14-09-2014 18:45:55   [#15]

podepnę się - mam pracownika szatniarza, który ciężko choruje od czerwca na zwolnieniu, już ma rentę dawna, bo na tej rencie pracował... - 30 września ma w ZUS-ie komisję i martwi się, że dostanie całkowity zakaz pracy (pewnie tak będzie). I co dalej z takim biedakiem - zakaz pracy..., jest na L4, chorować musi... coś mi pracownik mówi o zatrudnieniu ze względów egzystencjalnych? Nic z tego nie wiem - nie wiem, co robić - bo na rencie jest, a wg mnie jak zakaz, to zakaz. Zresztą jest na L4, więc nie pracuje.


post został zmieniony: 14-09-2014 18:46:55
mariz17-09-2014 06:19:12   [#16]

Dziękuje Ala , ale nie o to pytam.

rzewa17-09-2014 08:11:35   [#17]

Gaba: całkowita niezdolność do pracy (zakaz pracy) = zwolnienie pozostanie renta (ale nieco wyższa, gdyż będzie całkowita niezdolność do pracy) a po osiągnięciu wieku - emerytura

"zatrudnienie egzystencjalne" to właśnie renta, wypracowana i płatna z ZUS -> jak będzie chorował, to będzie otrzymywał rentę, ale

jeśli zostanie zwolniony z pracy i dalej będzie chorował na tę samą chorobę co przed zwolnieniem, wówczas ma prawo do wypracowanego zasiłku chorobowego do końca okresu zasiłkowego (182 dni L4)

rzewa17-09-2014 08:13:49   [#18]

nim2: urlop uzupełniający przerwie okres nieobecności wymieniony w art 23 KN -> tam jest mowa o okresie nieobecności spowodowanym chorobą a nie urlopem wypoczynkowym

zatem, o ile lekarz wystawi orzeczenie, ma prawo udpz w wymiarze ciągłym 1 roku

mariz19-09-2014 10:11:30   [#19]

Dzięki rzewa o to mi chodziło!

Jeszcze tylko jedno pytanie- czy aby po świadczeniu rehabilitacyjnym  nauczyciel mógł wystąpić o urlop uzupełniający, musi wcześniej przynieść od lekarza, że jest zdolny do pracy?

Logicznie wydaje mi się to słuszne- urlop wypoczynkowy bierze "zdrowy" pracownik, ale w przepisach nie potrafię znaleźć uzasadnienia- pomocy:)

rzewa19-09-2014 15:24:31   [#20]

SN orzekł niedawno, że takie wymaganie nie znajduje potwierdzenia w prawie -> wystarczy, że pracownik przedstawi "zdolność" pierwszego dnia o urlopie przed przystąpieniem do pracy

Gaba19-09-2014 20:25:51   [#21]

czyli tak - dostaje ew. całkowitą niezdolność do pracy i... choruje do 182 dnia, a potem nastąpi rozwiązanie stosunku pracy. Przecież nie mogę skierować po 182 dniach do medycyny pracy, żeby go dopuszczono. To dla mnie brak logiki. Ów pracownik chyba na to liczy... naprawdę. Chyba że się mylę.

Ala20-09-2014 16:15:10   [#22]

a są przepisy zabraniające pracować?

może być niezdolny do jednej pracy ale zdolny do innej

jeśli mu zapewnisz odpowiednie stanowisko pracy i lekarz medycyny pracy da zgodę to zakazu nie ma

Gaba20-09-2014 18:40:10   [#23]

Alu, całkowita niezdolność, to znaczy, że nie może pracować - no nie? A człowiek naprawdę jest ciężko chory, pomijam, że nie mam żadnego innego stanowiska dla niego. On chciałby (rozumiem go) pracować, ale chyba nie jest w stanie - jak można by mając pełną niezdolność do pracy - dostać dopuszczenie do niej? To sprzeczność, nie nie?

Ala21-09-2014 08:20:07   [#24]

Gaba, jeśli on nie jest w stanie pracować to nic nie wymyślisz, żaden (?) lekarz medycyny pracy nie podpisze zdolności

jako pracodawca tego braku nie przeskoczysz

rozumiem, że człowiek chciałby pracować - niestety chcieć to nie zawsze móc :(

mariz15-10-2014 20:03:38   [#25]

Rzewa gdzie można znaleźć ten wyrok SN, o którym piszesz w poście 20?

 

rzewa15-10-2014 20:22:31   [#26]

ależ proszę:

Wyrok z dnia 20 marca 2008 r. II PK 214/07
Nie jest sprzeczne z przepisami prawa pracy (art. 165 § 1 i art. 229 § 2 k.p.) rozpoczęcie zaplanowanego urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po ustaniu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą pracownika, która trwała dłużej niż 30 dni.

http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia1/II%20PK%20214-07-1.pdf

 

mariz20-10-2014 10:51:43   [#27]

Dziękuję bardzo i p[ozdrawiam

mariz20-10-2014 10:52:01   [#28]

Dziękuję bardzo i pozdrawiam

mariz28-10-2014 14:38:31   [#29]

rzewa- jeszcze jedno pytanie w odniesieniu do #18

Porządkując:

- nauczyciel na zwolnieniu-180 dni

- po tym okresie 6 miesięcy śwadczenia rehabilitacyjnego

Pytanie- co teraz ?

- bierze urlop uzupełniający w wymiarze 56 dni i potem urlop dla poratowania zdrowia ( rzeczywiście ze względu na stan zdrowia wskazany ) - może tylko w wymiarze  pół roku, bo przerwa między świadczeniami jest krótsza niż 60 dni?

-  bierze urlop uzupełniający i wraca do pracy na tydzień-dwa, bierze urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze 1 roku - TAK?

Czy lepiej po 180 dniach i 1/2 rocznym świadczeniu rehabilit. wrócic do pracy, dopiero urlop uzupełniający a potem dla poratowania zdrowia?

Musi oczywiście przejśc badania kontrolne i uzyskać od lekarza, że jest zdolna do pracy?

 

Pomózcie wybrać najlepsze, zgodne z prawem rozwiązanie.

mariz28-10-2014 18:31:48   [#30]

uściślę - co do pierwszego pytania

czy po 182 dniach L4 i 6-miesięcznym świadczeniu rehabilitacyjnym przysługuje urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze 1 roku czy tylko 6 miesięcy- bo przerwa między okresami niezdolności do pracy musi być powyżej 60 dni-(ustawa zasiłkowa)?

 

rzewa28-10-2014 18:38:47   [#31]

jeśli spełnia warunki udzielenia udpz wymienione w KN to urlop się należy na zasadach określonych w KN bez względu na to czy, kiedy i na jakich zasadach n-l korzystał z jakichkolwiek innych świadczeń -> updz może byc udzielony bezpośrednio po zakończeniu L4

pamiętać należy o tym, że ciągła nieobecność w pracy n-la spowodowana chorobą lub świadczeniem rehabilitacyjnym lub urlopem zdrowotnym trwająca dłużej niż 2 lata (n-l zatrudniony na umowie o pracę) lub półtora roku (n-l zatrudniony przez mianowanie) jest podstawą rozwiązania stosunku pracy nauczyciela

mariz28-10-2014 19:29:58   [#32]

dziękuję rzewa, czyli jeśli po okresie L4 i 6 miesiącach świadczenia rehabilitacyjnego weźmie urlop uzupełniający, a potem urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze 1 roku, to nie przekroczy tych 182 dni + 1rok, po których nastąpić by musiało rozwiązanie stosunku pracy?

Dziś mi zamotano, że po świadczeniu rehabilitacyjnym trwającym 6 miesięcy i tych 182 dniach L4, a następnie 56 dniach urlopu uzupełniającego-  UDPZ może być tylko na 6 miesięcy, aby nie przekroczyć 1 roku + 182 dni, bowiem między jednym świadczeniem a drugim musi być przerwa 60 dni- w/g ustawy zasiłkowej.

To jednak chyba błędna interpretacja, bowiem świadczenie rehabilitacyjne płaci ZUS, ale nie jest przecież płatnikiem UDPZ.

rzewa28-10-2014 19:38:25   [#33]

no nie wiem - jak dla mnie to jakiś okres L4 + 6 m-cy świadczenia rehabilitacyjnego + 1 rok udpz to więcej niż półtora roku, czyli... jak najbardziej będzie to za długi okres i powinno wobec tego dojść do rozwiązania stosunku pracy

mariz28-10-2014 19:46:08   [#34]

ok, gdyby UDPZ następował bezpośrednio po L4 i świadczeniu, ale jeśli n-l po tym okresie wykorzysta urlop uzupełniający-56 dni- to, co?

- może brać 1 rok UDPZ czy tylko pół roku?

rzewa28-10-2014 21:08:50   [#35]

jeśli przerwie to urlop uzupełniający to ok

mariz29-10-2014 16:56:25   [#36]

jeszcze raz zabiorę głos w tej sprawie- może się przyda też innym ( po konsultacjach z prawnikiem)

Jednak po182dniach L4 i 6 misiącach świadczenia rehab,a następnie 56 dniach urlopu uzupełniającego, jeśli nauczyciel zatrudniony przez mianowanie będzie chciał Urlop dla Porat Zdrowia, to tylko w wymiarze 6 miesięcy może.

Wprawdzie urlop wypoczynkowy nie jest wliczany do okresu zasiłkowego (okresu niezdolności do pracy), ale nie zawsze przerwie bieg tego okresu. Jeżeli bowiem po ustaniu urlopu wypoczynkowego nauczyciel będzie nadal niezdolny do pracy ze względu na tę samą chorobę, a przerwa między poprzednim a nowym okresem niezdolności nie przekroczy 60 dni, wówczas okres niezdolności do pracy po urlopie nie jest liczony od nowa. Sytuacja taka może wystąpić w szczególności, jeżeli nauczyciel skorzysta z urlopu uzupełniającego, którego maksymalny wymiar to 8 tygodni.

Pozdrawiam

rzewa30-10-2014 11:10:08   [#37]

absolutnie nie widzę tego, żeby udpz nie mógł być dłuższy jak 6 m-cy -> moim zdaniem nic nie stoi na przeszkodzie by trwał rok

Marla21-05-2015 07:36:48   [#38]

nauczyciel na zwolnieniu lekarskim, 13 czerwca mija 182 dni choroby, złożył wniosek o świadczenie rehabilitacyjne, na koniec maja dostanie wypowiedzenie z powodu braku godzina na następny rok - nauczyciel mianowany i przez mianowanie zatrudniony , ma prawo do emerytury (na XII 2008 rok 30-lat pracy)

dzwonił do szkoły ZUS i padło, że być może będzie renta a nie świadczenie rehabilitacyjne - n-el bardzo chory

i teraz moje pytanie

jeśli na koniec po 182 dniach dostanie decyzję o rencie to co z jego wypowiedzeniem, szczególnie chodzi mi o 6-cio miesięczną odprawę?

a co ewentualnie z odprawą w związku z przejściem na rentę i prawem do emerytury

pozdrawiam z rana

rzewa21-05-2015 09:22:12   [#39]

jeśli otrzyma decyzję o rencie (rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art 23 ust 1 pkt 3 KN), to odprawę 6-ciomiesięczną otrzyma tylko nie z art 20 a z art 28 ust 1 KN, ale niestety nie otrzyma wówczas odprawy emerytalnej

jeśli natomiast stosunek pracy zostanie rozwiązany na podstawie art 20 KN, to otrzyma obie odprawy: i tą z 20-tki i tą z art 87 KN

na miejscu n-la jeśli bym otrzymała decyzję o rencie, nie przedstawiłabym jej w szkole tylko odwołała się od niej -> tak by spowodować aby zwolnienie z art 20 KN było pierwsze

Marla21-05-2015 15:09:13   [#40]

Bardzo dziękuję :)

Marla25-06-2015 18:54:45   [#41]

ciąg dalszy

nauczyciel nie przyniósł decyzji o rencie a ni oświadczeniu rehabilitacyjnym i teraz spieram się z kadrową moją

bo nie wiemy czy wysłać go na badania lekarskie - chodzi o zdolność do pracy a raczej jej brak i jak przyniesie brak to zwalniamy go z 6-cio miesięczną odprawą i koniec

nauczyciel nadal jest na zwolnieniu lekarskim, więc trochę dla mnie to bez sensu wysyłąć go na badania, ale z drugiej strony może trzeba to zrobic żeby byłą odprawa?

proszę doradźcie coś

rzewa25-06-2015 20:44:49   [#42]

a nie wręczyłaś mu wypowiedzenia z art 20 KN??

Marla26-06-2015 08:54:08   [#43]

dostał, czyli nic nie robię

rzewa26-06-2015 09:58:11   [#44]

noo :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]