Forum OSKKO - wątek

TEMAT: rewalidacja 2h x il. uczniów
strony: [ 1 ][ 2 ]
Cyrmela07-10-2012 21:11:59   [#51]

Jakie programy powinny być napisane dla:

1. ucznia ze sprzężoną niepełnosprawnością upośledzonego w stopniu umiarkowanym /nauczanie indywidualne/ - kl.V sp

ten uczeń ma też 1 godz. rewalidacji

2. dziecka upośledzonego w stopniu głębokim objętego indywidualnymi zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi

3. dziecka upośledzonego w stopniu lekkim - kl.I sp , klasa ogólnodostępna + 2 godz. rewalidacji

 

rzewa08-10-2012 00:35:02   [#52]

1 i 3 - IPET zgodnie z rozp. o pomocy p-p

2. nauczyciel prowadzący (we współpracy z psychologiem - jak nie ma w szkole to tym z PPP) opracowuje indywidualny program zajęć zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 stycznia 1997 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. Nr 14, poz. 76) prowadzi również dokumentację zajęć: dziennik zajęć i zeszyt obserwacji

§ 8. ust. 1. Zajęcia obejmują przede wszystkim:
1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika,
2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika,
3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej,
4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia,
5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu,
6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie,
7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

ust. 2. Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy z psychologiem na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym.


post został zmieniony: 08-10-2012 00:36:38
Władysława Klecka08-10-2012 19:22:58   [#53]

wracajac do/18/ kto wg Was powinien prowadzic zajecia rewalidacyjne -usprawniajace dla ucznia niepelnosprawnego ruchowo?

Cyrmela08-10-2012 21:24:33   [#54]

Rzewo,

Dziękuję :)  

Szczególnie nie byłam pewna co do ucznia upośledzonego w st. umiarkowanym

Ala09-10-2012 10:12:52   [#55]

#53

według mnie specjalista od rehabilitacji,

może któryś z wuefistów ma kwalifikacje

ale przede wszystkim trzeba przeczytać dokładnie orzeczenie i wskazania tam zawarte a potem odpowiedniego specjalistę znaleźć

bialy196706-09-2016 11:55:38   [#56]

http://orka2.sejm.gov.pl/INT7.nsf/klucz/750C01AA/%24FILE/z07734-o1.pdf

izael06-09-2016 12:42:33   [#57]

podświetliłam

http://orka2.sejm.gov.pl/INT7.nsf/klucz/750C01AA/%24FILE/z07734-o1.pdf

 

olaszyma28-09-2016 14:00:29   [#58]

Mam pytanie czy zajęcia logopedyczne przysługują uczniowi na każdym etapie kształcenia - również w gimnazjum? Czy jeżeli ma rewalidację (wskazaną w orzeczeniu - up. lekkie) to logopedyczne ma mieć dodatkowo  czy z tych 2 h rewalidacji?

Ala28-09-2016 14:36:44   [#59]

Moim zdaniem, dodatkowo

Dorotka N28-09-2016 21:58:36   [#60]

moim zdaniem też dodatkowo, tak daję

bialy196730-09-2016 15:24:59   [#61]

Chyba że w orzeczeniu ma zapis typu "zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez logopedę", co u mnie miało miejsce.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]