Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uczeń nieklasyfikowany a ocena z zachowania
strony: [ 1 ]
malchow31-01-2012 11:50:54   [#01]

Czy uczeń, który jest nieklasyfikowany ze wszystkich przedmiotów ze względu na nieobecność nieusprawiedliwioną,

może mieć ustaloną ocenę z zachowania (np: naganną ze względu na lekceważący stosunek do obowiązków)

i uczeń z nieobecnością usprawiedliwioną (leczenie psychistryczne) czy ma mieć ustaloną ocenę z zachowania?

Daniel120831-01-2012 13:06:16   [#02]

Oczywiście, że może.

Ja mam tak też ujęte w statucie w wso, że w przypadku nieklasyfikacji ze wszystkich przedmiotów jest ocena naganna zachowania.

izael31-01-2012 13:11:13   [#03]

Daniel, a jak ma nieobecności usprawiedliwione?

i dlatego jest nieklasyfikowany

to naganna?

 

 

malchow31-01-2012 13:18:44   [#04]

No właśnie.

Są tu pytania o dwie różne sytuacje.

Jeżeli usprawiedliwiona to dlaczego naganna?

Przecież to nie z jego winy.

Ale czy może nie być wystawiona ocena z zachowania,

bo przecież nieklasyfikowany nie można wpisać z zachowania.

Daniel120831-01-2012 13:19:44   [#05]
Przy nieobecności usprawiedliwionej to kwestia do dyskusji na radzie. A ten leczony psychiatrycznie nie był w zakładzie przy którym była szkoła? 
Daniel120831-01-2012 13:22:03   [#06]
Ja bym dał ocenę zachowania nieodpowiednią, i niech nadrabia zaległości w drugim pólroczu i pracuje na lepszą ocenę zachowania:-)
big Tom31-01-2012 21:12:05   [#07]
Czy jest jakaś podstawa prawna i interpretacja nt wystawienia oceny z zachowania dla ucznia nieklasyfikowanego ze wszystkich przedmiotów.
big Tom31-01-2012 21:14:30   [#08]
Nadmieniam że uczeń pojawił się na kilku lekcjach w półroczu (nieobecność nieusprawiedliwiona. Wg mnie powinien dostać naganną. z zachowania.
dyrlo01-02-2012 15:35:21   [#09]
Kryteria oceniania zachowania muszą być określone w Statucie Szkoły. Np.: "Za nieobecność nieusprawiedliwioną, przekraczającą XXX godzin uczeń otrzymuje ocenę zachowania naganną."
sanna02-02-2012 13:11:39   [#10]

ocena zachowania musi być wystawiona (jaka - Staut)

zachowanie -nie może być wpisu: "nieklasyfikowany"

befana02-02-2012 13:32:48   [#11]

jakkolwiek zrobisz , złamiesz prawo:

  • wystawisz- naruszysz procedurę wystawiania oceny z zachowania - patrz rozporządzenie(nie zasięgnąłeś opinii ucznia): " 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny

klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe
zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną
ocenę klasyfikacyjną zachowania — wychowawca klasy
po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej
klasy oraz ocenianego ucznia.

  • nie wystawisz - naruszysz rozporządzenie :

17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

mowa jest tylko o zajęciach edukacyjnych

:)

zapytaj wizytatorów - kontrolerów, co oni na to

;)))


malchow02-02-2012 17:54:36   [#12]

Pytałam,

nie mają pomysłu.

befana03-02-2012 13:04:23   [#13]
A co piszą w razie kontroli w zaleceniach w jednym lub drugim wypadku? :)
izael04-02-2012 14:05:00   [#14]
Nie piszą, bo jeśli nie ma takiego przepisu, że powinno być tak, a nie inaczej, to nie ma tego w arkuszu kontroli = nie ma w arkuszu kontroli, to nie jest kontrolowane.
zosia1104-02-2012 14:43:57   [#15]

"Uczeń z nieobecnością usprawiedliwioną (leczenie psychistryczne)"- może w przypadku tego ucznia należy zastanowić się nad inną formą realizacji obowiązku szkolnego- to uczeń chory - może  orzeczenie o nauczaniu indywidualnym, bo jak taki uczeń nadrobi cały semestr i będzie funkcjonował w nowym semestrze?

 

 

 

 

befana04-02-2012 15:29:26   [#16]
nie wszystkie kontrole przebiegają wg arkusza:)
izael04-02-2012 15:44:59   [#17]
a które nie? (poza doraźnymi)
Jacek04-02-2012 18:07:58   [#18]
chyba te, jeśli dyrek nie zna przepisów i se pozwoli na to, że wizytator powie.. a niech mi Pani/ Pan pokaże jeszcze to i tamto.. miast na drzewo wizytatora wysłać - po przyjecielsku zresztą :-)
Ama16-12-2018 21:06:08   [#19]

Podnoszę, aby upewnić się, że nic się nie zmieniło w przepisach - mamy ucznia nieklasyfikowanego ze wszystkich przedmiotów, w szkole był 3 dni (choroba, nauczania indywidualnego nie było).  Statut nie reguluje takich sytuacji. Wychowawca nie potrafi ocenić zachowania. Musi wystawić ocenę z zachowania? Mam w dzienniku wpisane nieklasyfikowany...

 

rzewa17-12-2018 03:45:25   [#20]

powinien otrzymać ocenę: dobry, czyli wyjściową, bo nie zasłużył ani na wyższą ani na niższą...

ocena jest oceną zachowania (a nie z zachowania - takiej nie ma...)

Ama17-12-2018 20:26:26   [#21]

Dziękuję. Przy okazji nasuwa mi się pytanie, które nurtuje mnie od czasów, gdy moje dziecko było w gimnazjum... Dlaczego "dobre" to wyjściowa ocena zachowania? Jest na to jakieś umocowanie czy to tylko taki zwyczaj? Strasznie z tym walczyłam, bo niby czemu nie zakładamy (my zakładamy), że każdy uczeń jest potencjalnie wzorowy, a potem...wiadomo.

Skimir17-12-2018 20:53:38   [#22]

Nie ma umocowania prawnego ale moim zdaniem tak jest całkiem dobrze. Uczeń, który nic nie robi złego ani też nic ponad swoje zwykłe obowiązki jest najzwyczajniej dobry. Jeśli robi coś co wyróżnia go na „plus” to oceniamy go wyżej. Kryteria oceny zachowania powinny motywować uczniów do aktywności pozadydaktycznej. Jeśli pojawiają się negatywne działania to oceniamy niżej.

Oczywiście, można by założyć, że wyjściowa ocena to wzorowa - uczeń, który nie ma jakichkolwiek  egatywnych zachowań jest wzorowy. Jednak co z tymi, którzy podejmują np. dodatkową aktywność?

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]