Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Czy może rozpocząć staż ?
strony: [ 1 ]
bbasia12-10-2011 19:27:59   [#01]

Oczywiście awansu zawodowego - nauczyciel, który dyplom ukończenia studiów otrzymał 26 września. Zatrudniony po 1 września z braku osoby o pełnych kwalifikacjach. Staż ukończyłby po 9 miesiącach, jeszcze w czasie trwania roku szkolnego.

Wydaje mi się, że nie. Gdzieś to już było na forum, ale nie mogę znaleźć.

dyrlo12-10-2011 19:44:35   [#02]

Po 1 września? Ale przed 14 września? - może.

A te studia to On chyba ukończył wcześniej tylko dyplom otrzymał 26.09?

gosiarad12-10-2011 23:34:58   [#03]
złozyła mi wniosek o rozpoczęcie stażu nauczycielka, która została kontraktową w 2006 r. a w 2007 urodzila dziecko, byla na macierzyńskim (od dnia narodzin nie była w zatrudnieniu) a następnie opiekowała się niepełnosprawnym dzieckiem, musze jej odmówić jak powinno wygladać takie pismo
gosiarad13-10-2011 12:06:35   [#04]
podnoszę wątek
dyrlo13-10-2011 14:13:50   [#05]

Jeśli była na urlopie macierzyńskim a potem na urlopie wychowawczym to była w stosunku pracy i minął wymagany czas przerwy (bo od 2006 do 2011 minęło lat trochę) może staż zaczynać - znaczy się mogła zacząć 1.09.2011 bo teraz to trochę po terminie jest. Do 30.09.powinnaś przecież zatwierdzić plan rozwoju zawodowego.

Jeśli jest tak jak piszę i złożyła wniosek do 14.09.2011 - to rozpoczęła staż bo miała prawo.

Jeśli jest inaczej no to Jej odpisz powołując się na KN, że nie spełnia ..... (tu wymień to czego nie spełnia - pewnie chodzi Ci o ten dwuletni okres pracy od otrzymania poprzedniego stopnia awansu) i koniec.

Grazzza17-10-2011 09:29:59   [#06]
30 września po analizie p.r.z. dałam n-lce do poprawki. Poprawiony oddała 7 października i dopiero wtedy go zatwierdziłam. Wydaje mi się, że staż rozpoczyna z 1 września, ale chcę być pewna. Poproszę o pomoc
dyrlo17-10-2011 09:33:54   [#07]

Staż rozpoczęła 01.09. ale ten p.r.z. to zatwierdza się do 30.09 :-(

Powinnaś nauczycielce tak oddać, żebyś mogła poprawiony do tej granicznej daty zatwierdzić.

Grazzza17-10-2011 15:54:36   [#08]
Czyli narozrabiałam ja ? Jest to duży, czy malutki błąd? Przecież mogła poprawić 30 września i bym jej zatwierdziła prawda?:-)
dyrlo17-10-2011 20:06:13   [#09]
Ale oddając Pani plan do porawy należało wskazać termin poprawy. Wskazałaś, że ma to być 30.09 żebyś mogła zatwierdzić do 30.09?
irdyr17-10-2011 21:35:18   [#10]
A jeżeli mimo wskazania daty ( 27 X 11) naniesienia poprawek i uwzględnienia moich uwag nauczyciel do dziś ( 17 X) nie oddał planu rozwoju, to co z tym fantem mogę zrobić? Przerwać nie mogę, bo nie mam takich kompetencji, a sam nie chce przerwać. Sytuacja patowa, z której mam wrażenie nauczyciel ( ksiądz) jest zadowolony, bo staż kazał mu proboszcz rozpocząć. Na domiar złego każdy nauczyciel przeze mnie poproszony odmawia pełnienia funkcji opiekuna stażu, a jedyny n-l, który zgodził się, został przeniesiony do innej szkoły. Jak zmobilizować n-la do tego zadania? Dodatek funkcyjny - 180 zł. Podsumowując, mam wniosek o otwarcie stażu z bardzo niedobrym planem rozwoju i księdza, który rozpoczął staż, ale bez zatwierdzonego planu rozwoju i bez opiekuna stażu. Jak z tego wybrnąć? Pomóżcie!
rzewa17-10-2011 23:20:04   [#11]

wyznaczyć siebie na opiekuna... a bez zatwierdzonego planu i tak na nic się ten staż nie przyda - bez PRZ nie będzie go można pozytywnie ocenić

;-(

Grazzza18-10-2011 11:25:01   [#12]
Kazałam jej poprawić niezwłocznie, więc myślałam, że zdąży, a tak w ogóle to co tzn. "niezwłocznie?"
dyrlo18-10-2011 12:21:35   [#13]

Dobra jesteś. Niezwłocznie...........:-))) .... niezwłocznie to znaczy bez zbędnej zwłoki albo inaczej mówiąc w możliwie najkrótszym czasie.... no to zrobiła w przeciągu 7 dni uważam, że zrobiła to w możliwie najkrótszym czasie.

Tyle, że z tego nic nie wynika bo jest tak czy owak po terminie :-)

dbpalka18-10-2011 13:09:44   [#14]
A jakim pismem potraktować nauczyciela, który złożył wniosek o rozpoczęcie stażu, dostał na piśmie zgodę na jego rozpoczęcie, gdzie napisałam iż zobowiązuję go do przedstawienia planu rozwoju zawodowego do 30 września i nie zrobił tego do dziś. Jaką pp wskazać i jak napisać, że staż się nie rozpoczął? Jest to nauczyciel konfliktowy, roszczeniowy, na pewno pójdzie gdzieś na skargę itd. Staż dotyczy nauczyciela mianowanego, który "zapragnął" być dyplomowanym.
Grazzza18-10-2011 13:17:45   [#15]
Tu już wykażę się znajomością przepisów. Nauczyciel mianowany przedstawia wniosek razem z planem rozwoju najpóźniej do 14 września i Ty nie możesz go zobowiązywać do napisania planu do 30 września, gdyż plan przedstawia razem z wnioskiem. A co mozna się douczyć prawda dyrlo :-)
dyrlo18-10-2011 13:19:50   [#16]

Bardzo dobry! A nawet celujący! masz ode mnie :-)))

Tylko napisz, że to nie jest złośliwość.... przecież się dogadałyśmy na priva, czy tak?

Grazzza18-10-2011 13:21:48   [#17]
Oczywiście, że to z sympatii.  Już zadziałałam. Jeszcze raz dziękuję
post został zmieniony: 18-10-2011 13:22:55
dbpalka18-10-2011 13:44:26   [#18]
Już doczytałam- smaruję pismo przypominające. 
Grazzza18-10-2011 13:51:47   [#19]

O czym chcesz przypomnieć, jak nie masz planu? Piszesz pismo, że nie rozpoczął stażu i finito.


ola 1319-10-2011 20:45:24   [#20]
Grazzza we wstępie podstawa prawna paragraf rozporządznia  + ustawa + pełne ich brzmienie we fragmentach i na końcu w związku z powyższym
                            że nie rozpoczął stażu i finito.


Wtedy trudniej się będzie migać. Pozdrawiam

Grazzza20-10-2011 08:31:36   [#21]
Masz rację Olu, dzięki.
dbpalka20-10-2011 09:10:51   [#22]

olu 13, Grazza- obie chyba nie macie racji.Też myślałam tak samo, ale zaczęłam szukać, gdzie jest tak napisane. Otóż nigdzie. 

Znalazłam na portalu Oświatowym taką interpretację: Niedochowanie terminu na złożenie projektu planu rozwoju zawodowego nie powoduje "anulowania stażu", może mieć jednak wpływ na ocenę dorobku zawodowego za okres stażu (par.3 rozp. MENiS z 1 grudnia 2004 r.) (...) jeżeli nauczyciel nie złożył projektu planu zawodowego w terminie, jak najszybciej zwróć się do niego na piśmie o jego złożenie.Projekt złożony nieterminowo musisz przyjąć.Nie można odmówić zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego z powodu jego nieterminowego złożenia. Procedura zatwierdzania planu nie przewiduje takiej możliwości.  Autorem artykułu jest Anna Kalińska


post został zmieniony: 20-10-2011 09:11:13
dyrlo20-10-2011 09:52:24   [#23]

Te nasze prawne niedomówienia :-(

Czyli co? Może złożyć na 2 miesiące przed ukończeniuem stażu???

dbpalka20-10-2011 13:23:35   [#24]
Osiągając granice absurdu chyba tak, można odzwierciedlić "brak dotrzymywania terminów" w ocenie dorobku zawodowego.
rzewa21-10-2011 05:42:14   [#25]

wszystko zależy jakiego n-la rzcz dotyczy: kontraktowy i mianowany mają obowiązek złożyć PRZ wraz z wnioskiem, czyli brak PRZ powoduje wadliwość wniosku i w razie nieuzupełnienia go w terminie określonym przez organ właściwy do rozpatrzenia (dyrektora szkoły)wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia (k.p.a.), zatem staż się nie rozpoczyna, tak jakby wniosku nie było wcale

nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia PRZ, a przepisy nie przewidują możliwości przerwania czy unieważnienia rozpoczętego stażu z urzędu więc staz trwa pomimo braku PRZ, ale...

Jeśli dyrektor przewidział w umowie możliwość jej wcześniejszego rozwiązania, to powinien z takim n-lem po prostu rozwiązać stosunek pracy, gdyż jego dalsze zatrudnianie staje się w tym wypadku niecelowe

Grazzza21-10-2011 12:14:28   [#26]
Ewuniu, ale dbpalka napisała, że nauczyciel złożył wniosek więc mniemam, że jest kontraktowym lub mianowanym, więc musiał złożyć prz razem z wnioskiem
delta5530-06-2014 23:19:28   [#27]

Nauczyciel stażysta (zatrudniony na zastępstwo) zgodnie z rozporządzeniem rozpoczyna staż bez składania wniosku, nie składa jednak planu rozwoju. 30 czerwca składa wniosek o postępowanie kwalifikacyjne na kontraktowego, plan rozwoju i  sprawozdanie. I co można w tej sytuacji zrobić? Nie miał opiekuna stażu. Umowa kończy się 31 sierpnia

rzewa01-07-2014 07:40:01   [#28]

pozostawić wniosek bez rozpatrzenia - poinformować go o tym podając powód: brak PRZ

lub

przyjąć wszystko (nie ma w prawie sankcji za niezłożenie PRZ, przepis KN jest sformułowany tak, że staż n-l rozpoczyna bez względu na cokolwiek, a brak opiekuna obciąża dyrektora), wyznaczyć opiekuna, sporządzić ocenę i przeprowadzić postępowanie

aster01-07-2014 08:38:26   [#29]

Moim zdaniem opiekun powinien być wyznaczony niezależnie od PRZ, bowiem na PRZ nauczyciel ma bodajże 20 dni, a opiekun powinien pełnić swoją funkcję od 1 września. Nauczyciel zatrudniony na zastępstwo też oczywiście może realizować staż.

Ja bym się więc skłaniała do opcji nr 2 podanej przez rzewę.

aster01-07-2014 09:20:15   [#30]

Dodam jeszcze, że może właśnie dlatego nauczyciel nie przedstawił PRZ, bo nie miał wyznaczonego opiekuna? Wszak jednym z obowiązków opiekuna jest właśnie pomoc w napisaniu PRZ.

Zatem wyłącznie opcja nr 2.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]