Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jaka pp obwieszczenia o tekście jednolitym statutu?
strony: [ 1 ]
śliwka g01-10-2011 18:40:26   [#01]

Witam

Chcę ogłosić obwieszczeniem tekst jednolity statutu. 

Co do zmian i tekstu jednolitego zapis w statucie mam. Natomiast nie ma nic o obwieszczeniu. Na jaką pp się powołać?

I jeszcze poproszę o jakiś wzór tego obwieszczenia. Oczywiście znalazłam jakieś w sieci, ale do "wiedzy" internetowej podchodzę z dystansem.

Dziękuję, pozdrawiam.


Ps. Tylko "nowi" w weekendy nadrabiają???

JarTul01-10-2011 19:19:22   [#02]

Trzeba było w uchwale dopisać:
Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły .... w .... do ogłoszenia/obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły .... w ....

... i byłaby p.p.

śliwka g01-10-2011 20:09:12   [#03]

:)

Dziękuję, już wiem co zrobię:)

ola 1303-10-2011 20:20:33   [#04]
A czy dalej muszę ten "nowy" statut opiniować z Radą Rodziców?
DYREK04-10-2011 22:19:09   [#05]

w tym przypadku mamy do czynienia z tekstem ujednoliconym (lepiej używać tego określenia) 

nie jest to nowy statut (czyli nie ma takich wymagań jak przy jego uchwalaniu), nie jest nowym aktem prawnym

 

czyli w uchwale:

Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły .... w .... do ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu Szkoły .... w ....

 

może się przyda:

http://edufakty.pl/index.php/prawo-archiwum-201011/item/200-prawnik-radzi-
zmiana-nowelizacja-prawa-wewn%C4%85trzszkolnego.html?tmpl=component&print=1

JarTul04-10-2011 22:25:00   [#06]

Tekst jednolity
Tekst jednolity - tekst aktu prawnego uwzględniający wszelkie zmiany jakie w nim zaszły od chwili ogłoszenia.
Sporządzenie tekstu jednolitego ma na celu ułatwienie posługiwania się tekstem aktu prawnego w sytuacji, kiedy akt prawny był często nowelizowany lub dokonano w nim wielu zmian.
W Polsce oficjalny tekst jednolity ogłasza się w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym w którym dany akt normatywny ogłoszono. Teksty jednolite ustaw ogłasza Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a innych aktów normatywnych - organ właściwy do wydania tego aktu.
Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego nie jest źródłem prawa.
Obecnie, wobec upowszechnienia się środków komunikacji elektronicznej (szczególnie Internetu) i rozwoju rynku wydawniczego, instytucja oficjalnego tekstu jednolitego straciła na znaczeniu.
Dla rozróżnienia tekstów jednolitych ogłaszanych w dziennikach urzędowych od pozostałych kompilacji urzędowych i prywatnych dla tych drugich używa się nazwy tekst ujednolicony.

[Za: wikipedia.pl]

DYREK04-10-2011 22:49:33   [#07]

Tekst ujednolicony - tekst aktu z naniesionymi zmianami.

może się przyda (tekst jednolity,a tekst ujednolicony - są  różnice):

http://biuletyn.kuratorium.krakow.pl/pliki/techniki_tworzenia_prawa.doc


post został zmieniony: 04-10-2011 22:52:22
link12306-03-2012 17:39:09   [#08]

Podnoszę wątek. Pierwsza strona Statutu: podstawa prawna. Jak technicznie rozwiązujecie następujący problem: Macie rozporządzenie i ulega ono nowelizacji. Czy należy:

  1. usunąć starą podstawę prawną i wpisać nową?
  2. przy identyfikatorze danego rozporządzenia dodać: ze zm. Czyli (Dz. U. nr 2012 r. z późniejszymi zm.)
rzewa07-03-2012 04:34:44   [#09]

pp uchwalenia statutu to wyłącznie odpowiedni zapis ustawy i jest to tylko: art 50 ust 2 pkt 1 UoSO

a jeśli w szkole nie ma rady szkoły, będzie to art 50 ust 2 pkt 1 w związku z art 52 ust 2 UoSO

natomiast rozporządzenie w sprawie ramowego statutu mówi o tym co w statucie być powinno i należy z tego rozp. przepisać do statutu wszystko to co nas dotyczy, zatem nie ma powodu wpisywania w statut nawet wzmianki o tym rozporządzeniu

powinno się w statucie wymienić rozp. o ocenianiu, gdyż nie powinno się przepisywać do statutu tego rozporządzenia, podobnie jak i zapisów ustawy; należy także wspomnieć inne rozporządzenia jeśli ich treść jest istotna dla zapisów statutowych

w przypadku nowelizacji pp uchwalenia statutu (nowelizacji UoSO w obszarze delegacji ustawowej) trzeba uchwalić nowy statut - nie można go nowelizować


post został zmieniony: 07-03-2012 04:36:14
link12307-03-2012 13:58:05   [#10]
chyba się źle wyraziłem. Mnie chodziło o akty prawne będące podstawą dla Statutu. W oparciu o nie tworzymy Statut. Te akty zmienają się i pytanie - jak wtedy zapisac zmiany
Leszek07-03-2012 18:24:55   [#11]

wyrzuć ze statutu wszystkie podstawy prawne bo nie nadążysz zmieniać statutu z uwagi na zmiany w przepisach,

to uchwała musi mieć podstawę prawną , a nie załącznik do uchwały,

który określa zmiany w statucie lub nowy statut

pozdrawiam

tomaszek08-03-2012 09:42:34   [#12]

link123: Podstawą prawną jest przecież zawsze oryginalne rozporządzenie! Jeśli zmieniana jest ustawa/rozporządzenie, to przecież dokonuje się tylko zmian w tym oryginalnym rozporządzeniu, które nadal obowiązuje, tylko zostało zmienione. Dlatego najczęściej podaje się:

Ustawa z dnia ..... roku tytuł ustawy (Dz. U. Nr .... poz. .... ze zmianami, albo z późn. zmianami

Jeśli przez ostatnie kilkanaście lat była tylko jedna lub dwie zmiany (co w praktyce zdarza się bardzo rzadko), to można po numerze Dziennika Ustaw te zmiany wyliczyć. Ale sama zmiana nie jest "nową podstawą prawną" Podstawa prawna to ten orygnalny zmieniany akt prawny.

Oczywiście zdarza się, że wprowadza się całkiem nowe rozporządzenie w jakiejś sprawie i wtedy na końcu tego rozporządzenia znajduje się informacja, że "traci moc rozporządzenie z dnia .... roku w sprawie..." i wtedy rzeczywiście trzeba na wszystkich nowo tworzonych dokumentach wpisywać nową podstawę prawną.

Zwracam przy okazji uwagę, że od tego roku zmienił się sposób identyfikacji aktów prawnych: zrezygnowano z numerowania Dzienników Ustaw. Już nie ma Dz. U. Nr 74 poz. 405, lecz podaje się samą pozycję, ewentualnie z datą publikacji Dziennika, czyli na przykład Dz. U. z dn. 18.02.2012 poz. 405 albo prościej: Dz. U. 2012.405

rzewa08-03-2012 12:07:12   [#13]

podstawa prawna (delegacja) do wydania innego aktu prawnego to nie ustawa ani rozporządzenie, ale konkretny zapis ustawy czy rozporządzenia i taki trzeba przytoczyć podając pp uchwały

jeśli ulegnie zmianie treść tego zapisu (z wyjątkiem skreślenia ew. organów opiniujących) lub zapis ten całkiem zostanie usunięty, to akt prawny oparty na tej pp traci swoją moc, bez względu na podmiot, w gestii którego leży wydanie tego aktu (chyba, że w akcie prawnym zmieniającym pp zostanie postanowione inaczej)

drops12-09-2012 20:02:49   [#14]

Czy dobrze myślę?

1. mam 3 uchwały wprowadzające zmiany w statucie

2. rp podejmuje kolejną uchwałę wprowadzającą zmiany dot. nazwy szkoły (nadaliśmy szkole imię). W tej samej uchwale daje zapis, że "Zobowiązuje się Dyrektora Szkoły .... w .... do ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły .... w ...."

3. Jako dyrektor po 7 dniach od podjęcia uchwały ogłaszam tekst jednolity umieszczając jego  elektroniczną wersję na stronie internetowej szkoły, papierową w bibliotece dopisując formułkę: TEKST UJEDNOLICONY Uchwała nr ... / 201../.. Rady Pedagogicznej z dnia .......r. ???

 

 

Jacek W12-09-2012 21:00:23   [#15]

Ad 2. U mnie jest nieco inaczej, bo uważam, że RP nie ma podstawy prawnej żeby dyrektora do czegoś zobowiązywać. Natomiast dyrektor jest zobowiązany przez art. 39 ust. 1 pkt 4 uoso do realizacji uchwał RS i RP.

Wiec RP podejmuje uchwałę w sprawie zmian w statucie, a ja ją realizuję. Moja realizacja polega na ujednoliceniu tekstu, wydrukowaniu go i wyłożeniu w pokoju nauczycielskim, czytelni itp. oraz umieszczeniu w BIPie. I nie uważam, żeby było tu konieczne zarządzenie w sprawie tekstu jednolitego. Zarządzenia tworzę, jak mam cos zarządzić, a nie ogłosić.

drops12-09-2012 21:12:14   [#16]

Tak, nie myslałam o zarzadzeniu tylko zastanawiam się  czy ten zapis w uchwale rp o zobowiązaniu dyrektora do ogłoszenia tekstu jednolitego jest własciwy?

Jacek12-09-2012 21:33:24   [#17]

Problem polega na tym, że tekst jednolity i tekst ujednolicony to dwie zupełnie różne sprawy.

Tekst jednolity jest aktem prawnym równiez w rozumieniu prawa wewnątrzszkolnego natomiast tekst ujednolicony nie jest aktem prawnym a czyms w rodzaju uporządkowania przepisów by łatwiej było czytać a nie zaglądać do nowelizacji co się zmieniło.

Sądzę, że w przypadku, który opisał drops to RP może zobowiązać dyrka do ogłoszenia tekstu jednolitego (takie zapisy można również mieć w statucie) i dyrek ogłasza zarządzeniem tekst jednolity (nie ujednolicony) statutu na podstawie uchwały RP.

Tekst jednolity jest dopuszczony oraz zdefiniowany przepisami Działu III rozporządzenia  w sprawie zasad technik prawodawczych i przewidziany ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.)

 

Jacek W13-09-2012 21:15:05   [#18]

Sądzę, że (...) RP może zobowiązać dyrka

RP i dyrek to organy szkoły. Tak, jak RR i SU. Czy wobec tego wg ciebie RP może do czegoś zobowiazać również RR i SU? ;)

Jacek13-09-2012 22:25:29   [#19]

no to inaczej... kto Twoim zdaniem może ogłosić tekst jednolity statutu?

rzewa14-09-2012 07:24:32   [#20]

organ upoważniony do tego zapisem statutu

Leszek14-09-2012 11:46:11   [#21]

a w statucie, biorąc za przykład marszałka sejmu obwieszczającego tekst jednolity ustawy, upoważnia się dyrektora szkoły,


pozdrawiam

Leszek14-09-2012 11:48:01   [#22]

albo w uchwale rp w spr. zmiany statutu, upoważnia się jednorazowo dyrektora,

a tak nawiasem mówiąc kogo można upoważnić jak nie dyrektora...

i tak za całość spraw szkolnych odpowiedzialny

pozdrawiam

Jacek14-09-2012 12:05:45   [#23]

no. ja napisałem zobowiązać więc może o ten nakaz chodziło Jackowi W, upoważnienie brzmi łagodniej :-)

Leszek14-09-2012 14:49:21   [#24]

:-)))

może

pozdrawiam

Jacek W14-09-2012 20:11:59   [#25]

Pewnie, że lepiej brzmi ;) Z tym, że dyrek realizuje uchwały na mocy uoso, a nie statutu czy zapisów w samej uchwale. Dyskusję traktuję akademicko, mam też kilka ważniejszych problemów do rozwiązania, więc tyle w tym temacie :)

link12329-03-2013 20:59:28   [#26]

podnoszę wątek. Mam do ogłoszenia ujednoliconą wersję Statutu - w międzyczasie miałem kilka nowelizacji. Czy w Statucie powinna być opisana procedura ogłoszenia jednolitej wersji?

Jeżeli tak, w którym miejscu i jak powinnien brzmieć taki zapis

Tess30-03-2013 10:56:09   [#27]

Jeżeli zapiszesz w statucie np.  w rozdziale "Postanowienia końcowe" - ogłasza się tekst jednolity  po każdej zmianie to będzie to już podstawą prawną. 

link12330-03-2013 12:17:32   [#28]

dziekuję.

link12308-04-2013 11:33:51   [#29]

q jak macie rozwiązane procedury zmian w WSO?

Jacek W08-04-2013 13:35:02   [#30]

Rozporządzenie w sprawie oceniania stanowi: Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.

Więc ich zmiana jest normalną zmianą statutu.

link12308-04-2013 20:56:36   [#31]

Z tego wynika, że jeżeli ogłaszam jednolity tekst Statutu - to uchwała Rady dotyczy również zmian w WSO - tak? Nie należy odrębnie podejmować uchwały w sprawie nowelizacji WSO

Jacek W08-04-2013 21:40:55   [#32]

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego muszą być zawarte w statucie. Więc nie da się zmienić WSO nie zmieniając statutu. Ogłaszasz tekst jednolity całego statutu, a nie np. stron 1-15 i 22-26, prawda?

link12308-04-2013 21:49:05   [#33]

no jasne. Statut jest konstytucją szkoły - WSO jest szczegółową regulacją. Mam tak zbudowany Statut, który wskazuje dokument WSO, ale "fizycznie" nie mam WSO w Statucie

rzewa09-04-2013 00:46:41   [#34]

w takim razie masz statut sprzeczny z rozporządzeniem ministra - niekompletny

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]