Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zatrudnienie n-la w stanie nieczynnym w innej szkole
strony: [ 1 ]
elgon29-08-2011 16:52:12   [#01]
witam, proszę pomóżcie- nauczyciel mianowany przeniesiony w stan nieczynny w związku z całkowitą likwidacją szkoły, czy i jak może być zatrudniony w innej szkole (jest pół etatu), proszę o pomoc, poniewaz wyjasnienie w KN nie bardzo daje mi jasność sytuacji 
hanabi29-08-2011 19:14:56   [#02]

8. W wypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole lub zapewnienia opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej nauczyciel pozostający w stanie nieczynnym może, na swój wniosek lub na wniosek dyrektora szkoły, podjąć pracę zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w niepełnym lub w pełnym wymiarze zajęć, jednak na okres nie dłuższy niż okres stanu nieczynnego. Z tytułu wykonywania pracy nauczycielowi przysługuje odpowiednie do wymiaru zajęć wynagrodzenie, niezależnie od pobieranego wynagrodzenia z tytułu pozostawania w stanie nieczynnym.

zawierasz umowę na okres nie dłuższy niż stan nieczynny

a potem ewentualnie następną:)

stoner29-08-2011 19:31:13   [#03]

Nauczyciel zlikwidowanej szkoły powinien być obligatoryjnie zwolniony i nie ma możliwości przejścia w stan nieczynny, taką możliwość ma tylko w przypadku częściowej likwidacji lub zmiany planów nauczania.

Art. 20.
1.Dyrektor szkoły w razie:
1)całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2)częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.gona29-08-2011 20:26:42   [#04]
 Na mocy Art. 20. dyrektor w związku ze zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w placówce uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy. Na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny z dniem 1 września. Nauczyciela w stanie nie czynnym zatrudnia inna placówka, czy nalicza mu się dodatek stażowy?
rzewa29-08-2011 20:36:36   [#05]

za okres który przepracował w szkole, w której ma san nieczynny - NIE, bo nie otrzymał świadectwa pracy, gdyż stosunek pracy nie zakończył się

ale za wszystkie zakończone okresy zatrudnienia udokumentowane świadectwami pracy - TAK

gona29-08-2011 22:28:29   [#06]

Dziękuję, tak myślałam.


elgon30-08-2011 20:31:21   [#07]
witam raz jeszcze, dziękuję za wyjaśnienia, z tego co jest napisane wyżej  wynika, że n-l będący w stanie nieczynnym otrzymuje świadectwo pracy po jego zakończeniu i to jest jasne. Mój problem brzmi nastepująco: n-lka mianowana  przeniesiona w stan nieczynny  z dniem 01.09 przyniosła mi dzis świadectwo pracy, z którego wynika , że stosunek pracy zostaje zakończony 31.08 a do mojej szkoły zostaje przeniesiona  przez organ prowadzący. Pracowała na pełny etat, u mnie ma pół. I teraz nie bardzo wiem czy ona nadal będzie w stanie nieczynnym, czy jest jakies inne rozwiazanie, i czy w takiej sytuacji można ją przenieść,  czy zawierać nową umowę czy wręczyć tylko angaż(teczki akt nie dostała)proszę pomóżcie, bo jeszcze się z taką sytuacją nie spotkałam
Ania Sz30-08-2011 20:58:12   [#08]

Czyli ta nauczycielka nie przeszła w stan nieczynny tylko została do Ciebie przeniesiona. A pp tego przeniesienia podali? Jeśli przeniesienie na podstawie art. 18 KN to musi mieć u Ciebie pełen etat...

Art. 18.
1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko. 

elgon30-08-2011 21:09:52   [#09]
no własnie nie podali, w świadectwie jest zapis: Stosunek pracy ustał w wyniku przeniesienia prze OP do innej szkoły(szczególne przypadki rozwiazania stosunbku pracy), a nauczycielka ma pismo, że jest przeniesiona w stan nieczynny i tego własnie nie rozumiem, a może to jest takie proste....tylko u mnie coś szwankuje
elgon31-08-2011 11:43:04   [#10]
może ktoś pomoże...proszę
hanabi31-08-2011 11:46:51   [#11]

jesli stan nieczynny to stosunek pracy trwa

dostaje wynagrodzenie z poprzedniej szkoły

Ty możesz ja zatrudnić na tę połówkę, tak jak pisałam wyżej, z tym przeniesieniem to cos dziwnego

elgon31-08-2011 12:03:15   [#12]
no właśnie coś tu zgrzyta, ale nie bardzo wiem jak z tego wybrnąć
rzewa31-08-2011 12:37:32   [#13]

żadnego przeniesienia nie było, bo byś o nim wiedziała: żeby n-l był przeniesiony przez OP, dyrektor szkoły, do której ma być przeniesiony musi wystąpić do OP z informacją, że brakuje mu takiego to a takiego specjalisty i nie jest w stanie znaleźć nikogo, kto by prowadził te zajęcia (art 19 KN) - jeśli nie było takiej sytuacji u Ciebie (o czym trudno nie wiedzieć ;-)), to przeniesienia nie było.

A nawet gdyby OP sam z siebie uznał, że trzeba Twojej szkole pomóc w ten sposób, to nie może tego zrobic nie informując Cię o tym :-)

natomiast w przypadku przeniesienia z art 18 KN, dokonuje go dyrektor szkoły, do której n-l jest przenoszony, więc też trudno by o tym nie wiedział... ;-)

A co do stanu nieczynnego, to najlepiej wiedzieć powinien sam n-l -> pytanie czy składał wniosek o stan nieczynny czy nie? - jeśli składał, to jest w stanie nieczynnym czyli zatrudniasz go do końca lutego

Jeżeli papiery opiewają na co innego, to nalezy je sprostować i jest to w interesie n-la więc on powinien się tym zająć

hanabi31-08-2011 13:38:48   [#14]

na jakiej pp oparta jest wypowiedź, że dyrektor musi wystąpić do OP z tą informacją?

wcale nie musi, wiedza OP może płynąć po prostu z arkusza organizacyjnego, albo zupełnie  innych źródeł, co przy małej gminie jest bardzo łatwepost został zmieniony: 31-08-2011 13:43:34
rzewa31-08-2011 14:09:24   [#15]
art 39 ust 3 pkt 1 UoSO
hanabi31-08-2011 14:24:04   [#16]

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły lub placówki;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki.


i tu jest napisane, że dyrektor "musi wystąpić do OP z informacją, że brakuje mu takiego to a takiego specjalisty"

tutaj?

nie żartuj Ewo;)

rzewa31-08-2011 14:54:24   [#17]

jest to podstawą tego co napisałam w #13 na temat przeniesienia

nie żartuję

elgon31-08-2011 15:03:17   [#18]
dziękuję za wszystkie komentarze, n-l składał wniosek o stan nieczynny, czyli z dniem jutrzejszym przechodzi w stan nieczynny, w przypadku zatrudnienia go jak traktować to świadectwo pracy, skoro ono jest wydane w sierpniu a powinno być wydane w lutym? i rozumiem, że ja zawieram z nim odrębną umowę
rzewa31-08-2011 15:09:46   [#19]
zawierasz z nim odrębna umowę na czas określony do 29.02.12, a do ew. stażowego bierzesz pod uwagę wszystkie udokumentowane świadectwami pracy okresy z wyjątkiem tego ostatniego (najlepiej nie bierz tego świadectwa, jako wadliwego a tylko oświadczenie n-la, iż z dniem 1.09.11 został przeniesiony w on w stan nieczynny
hanabi31-08-2011 15:16:42   [#20]
z przytoczonego przepisu nie wynika, że dyrektor musi zgłaszać swoje potrzeby w tym zakresie do OP
elgon31-08-2011 15:57:13   [#21]
bardzo dziękuję jeszcze raz, trochę mi się rozjaśniło i już mam jasność sytuacji, pozdrawiam
PawełR15-09-2011 10:31:19   [#22]
nauczyciel jest w stanie nieczynnym od 1.09 br., ale może w tej samej szkole mieć trzytygodniowe zastępstwo, czy pisze się z nim umowę?
rzewa16-09-2011 09:52:17   [#23]

tak, na czas określony (zastępstwo) art 10 ust 7 KN 

pamiętaj tylko, że jeśli to zastępstwo ma być dłuższe niż okres stanu nieczynnego, to muszisz podpisać 2 umowy: 1 do końca stanu nieczynnego, a potem drugą na pozostały okres

Ania Sz27-09-2011 20:19:05   [#24]

Ewo, wracając do Twojego #5 powiedz mi czy prawidłowe jest:

Mój nauczyciel jest w stanie nieczynnym. Ten sam od 1.09.2003-31.08.2011 był z mojej placówki na bezpłatnym (pracował gdzie indziej). Zatrudniliśmy go dodatkowo w nieczynnym na 12/18 w naszej szkole. Oczywiście odrębna umowa. Dodatek stażowy przyznałam tylko za zamknięty okres czyli za te okresy co pracował będąc u mnie na bezpłatnym (wyszło 8%). On uważa, że powinien mieć doliczony jeszcze ten staż, który był wcześniej, czyli przed udzieleniem bezpłatnego. Pracuje u mnie nieprzerwanie od 1.09.1981, czyli uważa, że ten okres 1.09.1981-31.08.2003 powinien mieć doliczony do stażowego od tej drugiej umowy na 12/18. Ja uważam, że należy mu się stażowy tylko z tego zamkniętego, czyli z tego co pracował jak był u mnie na bezpłatnym, bo ma świadectwa pracy. Jak Ty myślisz?

rzewa28-09-2011 08:05:50   [#25]
należy się tylko z zamkniętych okresów - jak się skończy stan nieczynny będzie można doliczyć ten cały okres zatrudnienia
Ania Sz28-09-2011 12:18:58   [#26]
Ja też tak uważam, on natomiast nie. Uważa, że jeśli ta umowa jest w tej samej szkole to staż mu się cały czas liczy... Że zamknięte okresy owszem zalicza się, ale jeśli ta umowa jest w tej samej szkole to należy mu się ten stażowy...
Ania Sz04-10-2011 20:48:58   [#27]
Ewo, wracając jeszcze do #24 to zapytam o jeszcze jedną rzecz. W trakcie już pracy w naszej szkole (w latach 1996-97 i 2001-02) był zatrudniony dodatkowo w innych szkołach (u mnie pracuje nieprzerwanie od 1.09.1981). Nie liczyłam tego do stażowego ponieważ biegł mu stażowy z naszej szkoły, okresy się dublowały. Ale czy te 2 lata powinnam zaliczyć do tego dodatkowego zatrudnienia u nas na nieczynnym (na te 12/18)?
rzewa04-10-2011 20:56:38   [#28]
naturalnie, że powinnaś doliczyć - są to przecież zakończone okresy pracy liczą się wszędzie (o ile się nie dublują oczywiście :-))
Ania Sz04-10-2011 21:01:43   [#29]
Nie, nie będą się dublowały. Dzięki :-)
olaszyma19-08-2015 10:27:39   [#30]

Mam pytanie, bo stan nieczynny to nowość w moim OP ( nikt jeszcze z tego nie korzystał) a tym samym i w mojej szkole.Nauczycielka mojej szkoły o taki stan zawnioskowała. Jednocześnie wiem, że od 1. 09.2015 będę dla niej miała 6/18. Rozumiem że zatrudniam ją na czas określony na te 6/18 i płacę jej za stan nieczynny do lutego 2016. A co potem? Czy nowa umowa na te 6 godzin? Jeżeli tak , to jaka?  A co z odprawą? OP twierdzi że się należy?

Gdzie znajdę wzory pism związane ze stanem nieczynnym? 

olaszyma20-08-2015 11:42:57   [#31]

Podnoszę bo pilnie potrzebuję informacji.

Jacek20-08-2015 11:53:20   [#32]

Umowa na 6/18 do końca lutego i potem kolejna umowa do zakończenia zajęć. Odprawy nie ma, bo skorzystała ze stanu nieczynnego.

a pismo przenoszące w stan nieczynny proste.

Na podstawie art. 20 ust. 5c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) oraz złożeniem przez Pana/ Panią wniosku z dnia ………….……, przenoszę Pana/ Panią w stan nieczynny z dniem 1 września .... r.

Jednocześnie informuję, że zachowuje Pan/Pani prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, zgodnie z art. 20 ust. 6 KN. Po upływie sześciomiesięcznego okresu przebywania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa z mocy prawa.


post został zmieniony: 20-08-2015 11:54:27
olaszyma20-08-2015 11:56:02   [#33]

Dziękuję Jacku, a jaka jest pp do tego że odprawa po stanie nieczynnym nie przysługuje? Logika podpowiada, że tak powinno być , ale moje panie z OP twierdzą że nie.


post został zmieniony: 20-08-2015 11:56:34
Jacek20-08-2015 11:59:30   [#34]

Odprawa przysługuje w przypadku wypowiedzenia a jeśli nauczyciel składa wniosek o stan nieczynny to

Art. 20 ust. 5c. Wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

olaszyma20-08-2015 12:06:26   [#35]

Dziękuję, choć musze jeszcze doczytać, jakie to skutki wiążą się z rozwiązaniem stosunku pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.

 

rzewa20-08-2015 14:43:56   [#36]

należy pamiętać o ekwiwalent ie za urlop wypoczynkowy, który trzeba wówczas wypłacić i w lutym i w czerwcu


post został zmieniony: 20-08-2015 14:45:06

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]