Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcie komornicze- ważne
strony: [ 1 ]
Ewwa02-08-2011 12:18:49   [#01]

Proszę o pomoc i informację, czy pracownik księgowości prawidłowo  naliczył zajęcie komornicze.  Sprawa jest pilna, bo nie chcę skrzywdzić nauczycielki.

Przy wynagrodzeniu brutto 3655 (bez dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, które w całości przekazano komornikowi) wyliczono zajęcie komornicze w kwocie 1869,55. Nauczycielka dostała na konto  214 zł (533, 69 zł wynoszą pożyczki, składki ZNP i ubezpieczenie NW).

Na pewno macie mądre księgowe, które wyjaśnią, czy zrobiono to dobrze.

 

 

hanabi02-08-2011 13:18:04   [#02]

http://www.portalkadrowy.pl/wskazniki/wysokosc-kwot-wolnych-od-potracen-222731

może tam znajdziesz podpowiedź

Ewwa02-08-2011 14:34:09   [#03]
Dziękuję, to znałam.
Farys03-08-2011 07:32:58   [#04]

Witam, tak mnie kiedyś to wytłumaczono:

Najpierw trzeba obliczyć wynagrodzenie minimalne netto jakie pracownik musi otrzymać (np. przy PIT-2 i k.u.p. powiększonych - 1037,34). Potem obliczamy ile netto otrzymuje ze swojej pensji i dzielimy to przez 2 (połowa wynagr). I to jest kwota max jaką przekazuje się do komornika. Należy pamiętać iż potrąceń komorniczych dokonujemy w pierwszej kolejności od potrąceń dobrowolnych. W sytuacji gdy doborwolne potrącenia dotyczą innych należności wolna od potrąceń jest kwota 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę (np. 1037,34 x 80% = 829,90 - tyle musi otzrymać pracownik).

Pozdrawiam

Ania Sz04-08-2011 23:38:19   [#05]

Nauczycielka z #1 powinna otrzymać na konto 825,87 zł (przy podstawowych KUP).

Wyszło mi z wyliczeń, że wynagrodzenie netto tej n-lki wynosi 2.613,04 zł, do komornika powinno być przekazane max 1.306,52 zł (50% wynagr. netto). 

Ewwa07-08-2011 22:01:27   [#06]

Dziękuję. Przepraszam, że tak późno, ale byłam na urlopie :)

Czy przy obliczaniu kwoty netto odejmujemy składki zdrowotne, czy tylko społeczne.

Ja czegoś nie rozumiem. Jeżeli "wynagrodzenie netto tej n-lki wynosi 2.613,04 zł, do komornika powinno być przekazane max 1.306,52 zł (50% wynagr. netto)", to drugą połowę tej kwoty netto powinna otrzymać nauczycielka. Tak to widzę matematycznie :) składki + połowa netto komornik + połowa netto pracownik (pod warunkiem, że kwota potrącenia nie narusza kwoty wolnej od potrąceń, czyli jest od niej większa lub równa).

Nie rozumiem również, skąd wzięło się to 80%.


post został zmieniony: 07-08-2011 22:12:07
nina30-01-2012 13:23:31   [#07]
Gdzie  gromadzicie  pisma od komornika typu : Zawiadomienie o zajęciu wynagrodznia ,   Zawiadomienie o umorzeniu egzekucji z wynagrodzenia.
Ewwa30-01-2012 16:40:20   [#08]
Przekazuję do księgowości. Księgowa naliczająca płace musi mieć dostęp do tych informacji.
nina30-01-2012 18:00:45   [#09]
Dziękuję Ci Ewwa. Też tak robię, ale znalazłam u niektórych pracowników w teczce akt osobowych cz. C.??
Ania Sz30-01-2012 22:29:09   [#10]
Przechowuję w segregatorze dot. potrąceń z płac.
link12302-02-2012 17:03:08   [#11]
podnoszę wątek. Mam pytanie dotyczące zajęcia komorniczego niealimentacyjnego. Pracownik otrzymuje comiesięczne wynagrodzenie dodatkowo pojawia się 13 - tka. Czy DWR podlega całkowitemu zajęciu komorniczemu. Jeżeli tak - proszę o pp.
gronostaj02-02-2012 22:22:24   [#12]
a czy w częscie C  w aktach nie powinno byc takich dokumentów? 
Ania Sz03-02-2012 09:04:06   [#13]

#11 - należy zsumować wynagrodzenie netto z danego m-ca + netto DWR, od tego 50% - to jest kwota max zajęcia sądowego, odejmujesz kwotę wolną i resztę przekazujesz do komornika (nie może przekraczać tego 50% max zajęcia)

malmar1509-06-2012 21:41:01   [#14]

Obowiązki pracodawcy wobec komornika - zmiany od 3 maja 2012 r.

Dowiedzieliśmy się, że od maja br. wzrosła kara za niedopełnienie przez pracodawcę obowiązków wobec komornika dotyczących zajęcia wynagrodzenia pracownika. Czy zmienia się tylko wysokość grzywny?

http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/porady/613913,obowiazki_pracodawcy_wobec_komornika_zmiany_od_3_maja_2012_r.html

 

 

link12308-09-2012 16:48:27   [#15]

Podnoszę wątek. Sprawa dotyczy zajęcia komorniczego pracownika administracji. Zbliża się DEN i zastanawiam się, czy np. nagroda dla pracownika jest przekazywana komornikowi. Czy możecie pomóc - podać przepis prawa w tej sprawie. Wydaje mi się,że w takim przypadku cała nagroda powinna zostać przekazana komornikowi - pewności nie mam....

ewawal08-09-2012 20:20:49   [#16]

Tak cała nagroda dla komornika.

hako208-09-2012 20:39:33   [#17]

Ja rozumiem, że całą nagrodę potrąca się tylko w przypadku zaległych alimentów. W pozostałych przypadkach stosuje się ogólna zasadę 50 % wynagrodzenia netto z zachowaniem minimalnej płacy netto. Czyli moim zdaniem połowa nagrody.

W oparciu o art 87 § 5 Kodeksu Pracy nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

Ogólną zasadą jest,  że w przypadku egzekwowania wierzytelności innych niż alimentacyjne możliwe jest potrącenie pensji do połowy jej wysokości.

Tak więc potrącenie, jakiego może dokonać pracodawca , wynosi nadwyżkę ponad kwotę minimalnego wynagrodzenia netto.  Taka kwota powinna zostać wypłacana i jest to kwota uznawana przez ustawodawcę jako poznaczona na „niezbędne przeżycie”.

Moim zdaniem, jeśli ktoś zarobi miesięcznie 3000 zł netto, to komornik dostanie 1500 zł.

Jeśli natomiast ktoś zarobi  1500 zł netto, to komornik dostanie tylko   388,14 zł. (1500zł  - 1111,86 zł = 388,14 zł).

Jeśli ktoś zarabia zaledwie 1500 brutto, czyli 1111,86 netto, to komornik nic nie dostanie. Pracodawca wysyła pismo informujące, że nie ma możliwości potrącenia ,bo pracownik musi otrzymać do ręki 1111,86, bo musi za coś żyć.

 


link12308-09-2012 20:53:37   [#18]

Ja też zastanawiam się nad tym - w moim przypadku jest to zajęcie niealimentacyjne.

Ania Sz11-09-2012 10:20:13   [#19]

Nie można więcej niż 50%, obliczenia techniczne w #13 ;)

link12321-09-2012 17:31:53   [#20]

podnoszę wątek - sprawa dotyczy pracownika - zmiana wymiaru zatrudnienia i wynagrodzenia do 0,5 etatu. Pracownik ma zajęcie niealimentacyjne. Czy z kwoty wolnej (połowa najniższej krajowej) należy potrącać składki na ubezpieczenie i KZP? Mam co do tego wątpliwości

hako223-09-2012 02:42:02   [#21]

Tak, kwota wolna od potrąceń jest przeliczana do wymiaru zatrudnienia. ( w 2012 roku będzie to 553,93 zł netto)

 

Zgodnie z treścią art. 87 zn.1 § 2 kodeksu pracy - Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 (tego artykułu) ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Tzn., że jeżeli wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne), to przy zatrudnieniu na 1/2 etatu wolna od potrąceń będzie 1/2 kwoty minimalnego wynagrodzenia (netto) za pracę.

Dan6715-10-2014 13:40:42   [#22]

Proszę o radę i z góry dziękuję za pomoc!

W 2013r szkoła otrzymała pismo o zajęciu wynagrodzenia za pracę naszego pracownika. Potraconą z wynagrodzenia kwotę przekazywaliśmy komornikowi. We wrześniu 2014 otrzymaliśmy pismo od innego komornika z decyzją o zajęciu wynagrodzenia. W związku ze zbiegiem egzekucji wstrzymaliśmy wypłatę egzekwowanych należności wpłacając te kwoty na założone konto sum depozytowych i przekazaliśmy informację do komorników /obydwa zajęcia są niealimentacyjne/                                                                                    Nie ma żadnej decyzji, tylko kolejne pisma od drugiego komornika o płacenie. Co teraz?

Dan6715-10-2014 16:34:18   [#23]

Bardzo proszę o radę - [#22]

izael16-10-2014 08:30:10   [#24]

u nas robimy tak

jeśli drugi komornik się zgłasza na piśmie informujemy go o zajęciu wynagrodzenia i braku możliwości dalszych potrąceń

dzwonimy też i ustalamy, co dalej

najczęściej oni się dogadują i dostajemy pismo o połączeniu spraw i wyznaczony zostaje jeden do ściągania kasy

jeśli do takich normalnych obciążeń komorniczych dochodzi obciążenie np z ZUS albo US, to informujemy na piśmie, że tamte instytucje są ważniejsze i w związku z tym sorry, ale oni mają pierwszeństwo

na co dostajemy na piśmie informację, że komornik wystąpił do sądu o ustalenie, kto pierwszy ściąga zadłużenie

więc my pieniądze w depozyt i czekamy - ostatnio czekaliśmy 5 miesięcy

:)

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]