Forum OSKKO - wątek

TEMAT: problem z promocją ucznia w kl.1 SP
strony: [ 1 ]
danucha09-06-2011 15:36:34   [#01]

Uczeń kończy kl 1 . Zna  cztery litery jeśli zostaną mu skojarzone z obrazem ,podobnie, cyfry, nie czyta, nie respektuje żadnych norm i zasad. Rok był odroczony w oddziale przedszkolnym a więc rozpoczął naukę w klasie pierwszej jako ośmiolatek. Oczywiście odroczenie było na podstawie opinii poradni PP ,przed rozpoczęciem nauki ponowne badanie  wykazało upośledzenie ( wiem to z rozmowy telefonicznej  psychologiem ) ale ojciec nie wyraził zgody na wydanie orzeczenia .Dziecko uczęszczało więc do klasy pierwszej realizując program jak wszystkie dzieci. Objęte było pomocą pedagoga szkolnego i zajęciami wyrównawczymi ale efekt jest taki jak pisałam na początku.

Przeprowadziliśmy wiele rozmów z ojcem, który nie przyjmuje do wiadomości że problemy dziecka wynikają z upośledzenia ( starsze dziecko też upośledzone w stopniu umiarkowanym) Twierdzi że to szkoła nie potrafi jego dzieci nic nauczyć.

Na ostatnim spotkaniu wyjaśniłam mu że jeśli dziecko nie ma orzeczenia  to z tymi umiejętnościami nie może iść do drugiej klasy gdyż podstawa programowa dokładnie określa osiągnięcia dziecka po zakończeniu kl 1. Zdawał się być przekonany  ,dostał komplet dokumentów do Poradni ,miał zaklepane terminy . Nie stawił się, nawet nie złożył wniosku .

Niedługo konferencja klasyfikacyjna ,nauczyciel twierdzi że dziecko nie jest w stanie realizować programu klasy 2,pedagog który z nim pracował również jest tego zdania.

Poradźcie co robić 


Ewa123e09-06-2011 16:06:52   [#02]
Wiem, że to trochę za późno. Kiedyś mieliśmy podobny przypadek. Pani z poradni podpowiedziała, żeby spisac z rodzicem kontrakt do czego zobowiązuje się szkoła (praca nauczycieli) i do czego zobowiązac należy rodziców. Pomogło , dziecko przebadane w poradni i dopilnowane. Zobowiązac rodziców do systematycznych kontaktów i spisywac dokładnie co zostało zrobione lub z czego nie wywiązali się rodzice. Szybko z kłótliwej i rozczeniowej matki  stała się osobą współpracującą ze szkołą. Jeżeli matka nie chciała podpisa informacji to pojawiała się wpis i podpisywali wychowawca i pedagog. Wierz mi to co jest napisane ma ogromną moc. Nie muszę dodawa, że przez 3 lata nazbierało się papierów, ale nie było już zarzutów  wobec nauczycieli. Powodzenia  
rzewa09-06-2011 16:18:11   [#03]

zwróć się do ojca (rodziców) o opinię w sprawie powtarzania klasy i niech wychowawca zaproponuje, a rp postanowi o powtarzaniu klasy przez tego ucznia

§20. ust. 9. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.


post został zmieniony: 09-06-2011 16:18:52
hanabi09-06-2011 16:26:25   [#04]

z tym "zwróceniem się" o opinię byłabym ostrożna, bo rodzic którego danucha opisuje z pewnością będzie robil dalsze uniki i...opinii nie "wyda"

obarczanie szkoły całą wina jest  normalna reakcją obronną rodzica, trzeba uznać, że ma do niej prawo

w tej sytuacji lepiej spotkać się z nim, poinformować o zamiarze pozostawienia dziecka w tej samej klasie, poprosić, by wypowiedział swoją  opinię w tej sprawie, spotkanie protokołować


edithael09-06-2011 21:18:36   [#05]

Dobrze jest móc udowodnić, że zasięgnęło się opinii rodzica i ta opinia wcale nie musi być zgodna z tym, co mówi wychowawca. Może podpuścić ojca, żeby wyraził na piśmie, co sądzi o pozostawieniu dziecka w I kl. Istotne jest, że zasięgnięto opinii rodziców a nie jaka ta opinia była.

Jeśli rzeczywiście nie chce nic napisać - to może poprosić go na piśmie o wyrażenie opinii w tej sprawie i uzyskać potwierdzenie, że to pismo otrzymał.

danucha09-06-2011 22:43:45   [#06]

Już jakiś czas temu wychowawca przedstawił ojcu dokładny opis tego  co powinien umieć uczeń po zakończeniu klasy pierwszej a jakie są umiejętności jego  dziecka . W konkluzji była informacja że w tych okolicznościach dziecko bedzie musiało powtrzać klasę .

Ojciec podpisał tę informacje poświadczając że się z nią zapoznał .

Nie pomysleliśmy o opini bo naiwnie uwierzyliśmy że jednak zrobi ponowne badania i dziecko bedzie miało orzeczenie ,które poradnia chciała wydać już w ubiegłym roku

Problem tkwi w tym ze ojciec nie jest w stanie zaakceptować upośledzenia swoich dzieci,jedyny sposób jaki znalazł to obarczanie szkoły winą za ten fakt.Starszy syn realizuje szkołę specjalną jest w klasie piątej po wydłużeniu etapu  też zna kilka liter i cyfr. Pracuje chętnie na zajęciach w szkole nauczyciele oligofrenopedagodzy stosują różnorodne metody ,ale dziecko nie jest w stanie pokonać swoich barier. Ojciec coraz bardziej go nie akceptuje  i pewnie przeraża go myśl że drugi syn jest w podobnym stanie .

Ojciec nie pozwala sobie pomóc i nie pozwala pomóc synowi.

danucha13-06-2011 08:38:02   [#07]

Wracam do sprawy bo problem narasta . Jak pisałam wcześniej wychowawca zapoznał rodzica z umiejętnościami dziecka na piśmie i możliwością pozostawienia go na drugi rok w pierwszej klasie .Na końcu jest zapis: zapoznałem się z oceną syna i podpis rodzica.

 Czy taki dokument można potraktować jako zasięgniecie opinii?

rzewa13-06-2011 09:03:07   [#08]
można, jeśli w tej ocenie było wyraźnie stwierdzone, że będzie wniosek wychowawcy o pozostawienie na drugi rok w tej klasie
hanabi13-06-2011 09:45:32   [#09]
a jaką datę nosi to pismo?
danucha13-06-2011 13:00:01   [#10]

pismo i data jego podpisania przez ojca to 9 maja

Było stwierdzenie  że uczeń będzie musiał powtarzać klasę pierwszą 

PawełR13-06-2011 13:14:21   [#11]
a jaka powinna być data tej opinii?
Luńka13-06-2011 13:45:33   [#12]

Proszę o pomoc w sytuacji: uczeń w kl.I z orzecz.o upośl. w stopniu lekkim, odroczony dodam ,że bardzo trudny ,,w sposobie bycia i zachowania" zdaniem nauczyciela uczącego nie zrobił postępów i nie otrzyma promocji do klasy II.

Nauczyciel zadbał o poinformowania rodzica o braku promocji do klasy II licząc na to, że rodzic przeniesie ucznia do SOSW, ale rodzic pogodził się z powtarzaniem klasy...

Co może RP w tej sprawie?

rzepek13-06-2011 17:50:18   [#13]

A czego oczekujesz od decyzji RP? Że promuje  -czy pozostawi? Jeżeli jest cień szansy, że pozostawienie ucznia spowoduje jego gwałtowny rozwój -to trzeba zostawić. Jeżeli nie ma żadnych szans na pozytywne skutki -to jaki jest sens zostawiania? Chcecie dłużej się z nim męczyć??

A przy okazji: mamy też ucznia z orzeczeniem, w dodatku chory. Zrobiliśmy dla niego cały system oceniania, był pod ciągłą kontrolą na lekcjach (kosztem tych zdolnych, dla których niekiedy  brakowału czasu),  każdy jego sukces był doceniany. Ma zajęcia wyrównawcze, korekcyjne. W efekcie ma dość dobre oceny (na swoje możliwości)- 2, 3. Rodzice zupełnie nie interesują się jego nauką -bo przeciez ma "dobre oceny", czyli nie jest najgorszy. I, jak twierdzą -nie są w stanie zmusić go do nauki. My tym bardziej nie. Nie ma szans i możliwości zmusić go do czegokolwiek. A uczeń nie umie czytać, pisać, liczy na palcach do 10.  Chodzi do VI klasy;( Ale rodzice nie chcą myśleć o gimnazjum specjalnym. Porównują jego oceny z ocenami innych. No przecież da sobie radę...inni mają podobne oceny... 

Zaczynamy się zastanawiać, czy nie zmienić taktyki -i cały wysiłek skierować na tych najlepszych -zwiększyć im szanse życiowe. A ci, którzy nie chcą się uczyć, mają w d... szkołę, a i rodzicom też nie zależy... to dać tylko niezbędne minimum. Bo coś trzeba wybrać. Mniejsze zło??:((

Luńka14-06-2011 10:08:19   [#14]

Zastanawiam się ,czy głosy  nauczycieli tj. pedagoga, n-la prowadzącego rewalidację z dzieckiem  obie są za sa za promowaniem , mogą coś zmienić skoro n-l edukacji wczesnoszkolnej postanowił go nie promować?

Caro14-06-2011 18:46:23   [#15]

mogą się wypowiedzieć na posiedzeniu RP, ale to Rada Pedagogiczna podejmuje stosowną uchwałę

rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy

teraz moje pytanie: Czy postanowienie o powtarzaniu  należy traktować jako brak promocji? Chodzi mi o to czy osobna uchwała? Czy w jednej z pozostałymi uczniami klas 4-6 ?

Może trochę dzielę włos na czworo?(uczeń, któremu przedłużono etap edukacyjny nie otrzymuje świadectwa - więc mam wątpliwości jak to zrobić)hanabi15-06-2011 08:11:37   [#16]

#11

 chodziło mi tylko o to czy data nie jest powiedzmy styczniowa


w przypadku Danuchy maj jest ok

rzewa15-06-2011 08:48:39   [#17]

powtarzanie klasy = brak promocji

natomiast przedłużenie etapu edukacyjnego, to zupełnie co innego

Luńka15-06-2011 10:46:56   [#18]
W przypadku jeśli nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wnioskuje o powtarzanie klasy to czy rada pedagogiczna może zdecydować inaczej?
Luńka15-06-2011 13:04:53   [#19]
Proszę o pomoc, nie skutkują rozmowy z nauczycielką , postanowiła pozostawic ucznia w klasie pierwszej. Czy pozostali nauczyciele poza wyrażeniem swoich opinii coś więcej mogą? ...
post został zmieniony: 15-06-2011 13:06:28
rzewa15-06-2011 17:19:15   [#20]
wszystko mogą - o pozostawieniu ucznia w klasach 1-3 sp decyduje rada pedagogiczna a nie nauczycielka
Luńka15-06-2011 22:31:47   [#21]
rzewo dzięki, podpowiedz mi jeszcze, gdzie mam  szukać pp bo chyba błądzę po rozporz. o ocenianiu i nie znajduję
JarTul15-06-2011 22:53:43   [#22]

Nie jestem rzewą, ale...

Rozporządzenie "o ocenianiu":
§20 ust. 9
W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

Zatem tutaj decyzja nie nauczyciela, ale RP.

A generalnie:
§ 20. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. 


post został zmieniony: 15-06-2011 22:55:19
Luńka15-06-2011 23:09:53   [#23]
Bardzo dziękuję!
airam16-06-2011 08:40:05   [#24]
Oczywiście decyzja RP w postaci uchwały. Czy dobrze myślę?
rzewa16-06-2011 08:44:23   [#25]

inaczej, jako ciało kolegialne, rp wypowiedzieć się nie może

ale nie musi być sformalizowanej postaci uchwały - wystarczy, że w protokole jest wniosek nauczyciela, powołanie się na pp i wynik głosowania nad wnioskiem

wiwka17-06-2011 06:09:03   [#26]

Chcę się upewnić. Nie obowiązuje już opinia PPP, aby nie promować ucznia w klasach 1-3.

 


post został zmieniony: 17-06-2011 06:09:26
olaszyma10-12-2018 12:12:08   [#27]

Odgrzebuję po latach. Czy obecnie jest konieczna opinia poradni żeby nie promować ucznia w 1-3 ? A co ze zgoda rodziców ? Kiedyś była wymagana. 

rzewa10-12-2018 12:23:30   [#28]

u.s.o.

Art. 44o. ust. 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

ust. 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

nie ma tu mowy o opinii ppp

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]