Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konsultacja - ramowe plany nauczania
strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]
BeataD16-05-2011 19:14:40   [#01]

Właśnie pojawił się projekt zmian w rozporządzeniu o ramowych planach nauczania.

Na pewno wcale nie muszę zachęcać do krytycznego przeczytania tego projektu i ustosunkowania się tutaj do zaproponowanych w nim rozwiązań.

Czas jest (jak zwykle) ograniczony, więc i nasza praca powinna być intensywna, żeby można było zebrać wątpliwości i problemy i skierować je w terminie do MEN.


Umieszczam zatem treść dokumentu tutaj i mam nadzieję, na zajmującą dyskusję.

treść rozporządzenia

uzasadnienie

załącznik nr 1 (szkoła podstawowa)

załącznik nr 2 (szkoła podstawowa specjalna)

załącznik nr 3 (gimnazjum)

załącznik nr 4 (oddziały przysposabiające do pracy organizowane w gimnazjum)

załącznik nr 5 (gimnazjum specjalne)

załącznik nr 6 (zasadnicza szkoła zawodowa)

załącznik nr 7 (liceum ogólnokształcące)

załącznik nr 8 (liceum profilowane)

załącznik 9 (technikum)

załącznik 10 (szkołą policealna na podbudowie liceum profilowanego)

załącznik 11 (szkoła policealna na podbudowie szkół dających średnie wykształcenie)

załącznik 12 (szkołą specjalna przysposabiająca do pracy)

załącznik 13 (gimnazjum dla dorosłych)

załącznik 14 (zasadnicza szkoła zawodowa dla dorosłych)

załącznik 15 (LO dla dorosłych)

załącznik 16 (liceum profilowane dla dorosłych)

załącznik 17 (technikum dla dorosłych)

załącznik 18 (szkoła policealna dla dorosłych) 

załącznik 19 (szkołą policealna dla dorosłych na podbudowie szkół dających średnie wykształcenie)


Strasznie tego dużo, ale mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam linkując te tutaj dokumenty.

 Uff.

 No to do pracy :-)
post został zmieniony: 16-05-2011 19:19:43
Marek Pleśniar16-05-2011 19:40:33   [#02]

beata zgodnie z obietnicą była czujna:-) Jeszcze w południe tego nie było w MEN na BIPie.

Potrzebujemy Was - z każdego wymienionego poziomu szkół. Prosimy o zaangażowanie.

zemi16-05-2011 19:47:00   [#03]

ja tam jeszcze nie umiem konsultować, ale mam pytanie

czyżby w ramówce gimnazjum zniknęły 3 gddd, z których 1,5 szło na wdż, a 1,5 na zwiększenie wymiaru jakiegoś przedmiotu?


rzewa16-05-2011 20:14:20   [#04]
zostały, a nawet o pół godziny wzrosło - 29+30+31=90 plus religia 6 plus wdżr 1,5 daje razem 97,5 a obecnie jest 97
bogna16-05-2011 21:57:06   [#05]

ooo, to jednak i licea profilowane istnieć będą

i technika uzupełniające

Anula16-05-2011 21:58:34   [#06]
rzewa, a gdzie jest mowa o gddd? Chyba juz nie widzę..... A liczby godzin na poszczególne zajęcia już nie będzie w tabelce?... 
rzewa16-05-2011 22:04:29   [#07]

PONADGIMNAZJALNE -  BD

czy istnieć będą i do kiedy to zobaczymy...

rozporządzenie nie może zakładać ich nieistnienia od 1.09.2012 skoro wg obecnie obowiązujących przepisów istnieją

jeśli ustawodawca zdecyduje, że nie będzie naboru do tych szkół, to po prostu odpowiednie załączniki rozporządzenia nigdy nie wejdą w życie, a gdyby teraz pominąć je, to RCL byłoby zakwestinonowało rozporządzenie jako nie przystające do delegacji ustawowej

w uzasadnieniu MEN tłumaczy się z braku ramowych planów nauczania do LU i TU podając, że w tych szkołach nowa podstawa programowa wejdzie dopiero 1.09.2015 więc ma jeszcze czas (ale nowe plany dla szkół policealnych są :-))


post został zmieniony: 19-05-2011 13:18:02
Jacek16-05-2011 22:06:24   [#08]
ano nie będzie już tabelki :-)
rzewa16-05-2011 22:10:07   [#09]

Treść rozporządzenia - BD

nie ma tabelki :-)

mamy tylko podane minimalne liczby godzin w cyklu na każdy z przedmiotów, a oprócz tego liczby godzin zajęć obowiązkowych w tygodniu dla każdej klasy - i z tego wynika, że dyrektor ma 2 godziny tygodniowo w cyklu (gimnazjum) do dowolnego przydzielenia na wybrane przedmioty (dotychczas zwane gddd), czyli o pół godziny więcej niż ma teraz


post został zmieniony: 19-05-2011 11:53:27
Adaa16-05-2011 22:14:22   [#10]

Treść rozporządzenia - BD

tak na pierwszy rzut oka - nie podoba mi sie bardzo zapis :

§ 3. 1. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, moŜe przyznać nie więcej niŜ 3 godziny tygodniowo dla kaŜdego oddziału (grupy
międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym,a w przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin, na realizację zajęć edukacyjnych wskazanych we wniosku, w tym na:

1) nauczanie geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utoŜsamia się
mniejszość narodowa, do której naleŜą uczniowie z danej szkoły;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne:
a) z języka obcego nowoŜytnego innego niŜ język obcy nowoŜytny nauczany
obowiązkowo w danej szkole,

.......................

a niby dlaczego tak? po co takie ograniczenie?

do tej pory miałam dodatkowe godziny z OP na ten sam język - w myśl zasady, że lepiej jeden a dobrze niż dwa i po łebkach

to mi sie bardzo dobrze sprawdzało, dzieciaki miały sporo jezyka angielskiego i w mojej ocenie były (jak na podstawówkę) bardzo dobrze przygotowane

teraz nie miałabym podstawy wnioskować na dodatkowe?

głupota totalna


post został zmieniony: 19-05-2011 11:52:57
Anula16-05-2011 22:15:23   [#11]

Treść rozporządzenia - BD

a zatem liczby godzin zajęć obowiązkowych w tygodniu dla każdej klasy nie uwzględniają religii/etyki i wdż? dobrze rozumiem?


post został zmieniony: 19-05-2011 11:52:41
rzewa16-05-2011 22:20:01   [#12]
Adaa, jak Twój OP zechce dać na angielski, to może - tam masz katalog otwarty: w tym
rzewa16-05-2011 22:22:59   [#13]
Anula, nie uwzględnia, masz to napisane w każdym załączniku
Adaa16-05-2011 22:26:28   [#14]

Treść rozporządzenia - BD

ale ten zapis jest mocno niefortunny i byc moze trzeba bedzie wyjaśniać

nie może być :

"z wybranego języka obcego nowożytnego"


post został zmieniony: 19-05-2011 11:55:34
Anula16-05-2011 22:30:20   [#15]

Treść rozporządzenia

dzięki rzewa, ja sie tylko upewniam........:(:( sory - nie denerwuj sie...... może nie czytam już ze zrozumieniem....

no tak, jeszcze jedno - gddd tylko na:

1) zajęcia organizowane w ramach udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;
2) zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów.post został zmieniony: 19-05-2011 11:56:50
rzewa16-05-2011 22:34:14   [#16]

tak, tylko na to

ale to tak, jak do tej pory, bo w tym rozporządzeniu gddd, to wyłącznie obecne "godziny karciane"

bogna16-05-2011 22:36:23   [#17]

Ponadgimnazjalne - BD

zał. nr 6 - ZSZ

2. W przypadku ustalenia dla danego zawodu okresu nauczania krótszego niż trzyletni, wymiar godzin z zakresu kształcenia zawodowego teoretycznego i kształcenia zawodowego praktycznego zmniejsza się proporcjonalnie, natomiast w przypadku przedmiotów z zakresu kształcenia ogólnego, z wyjątkiem zajęć wychowania fizycznego oraz godzin z wychowawcą, zachowuje się wymiar godzin ustalony dla trzyletniego okresu nauczania.

Należy pewnie się domyślać, że godzina z wychowawcą też ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu?

Skoro dopuszcza się tu istnienie zawodów krótszych niż trzyletnie, to zakładam, że nadal istnieć będą obecne dwuletnie zawody; dla nich wymiar godzin by wynosił:

  - kształcenie ogólne: 725 + 2/3 (290 WF+ 95 g.wych) = 725+ 256 = 981 h

  - kształcenie zawodowe teoretyczne – 2/3 * 630 = 420 h

  - kształcenie zawodowe praktyczne – 2/3 * 970 = 646

razem to jest 2047 h, co w przeliczeniu na średnio 32 tygodnie nauki w roku szkolnym daje około 64 h w dwuletnim cyklu nauczania;

analogiczne licząc dla zawodu 2,5 letniego – 74 h w 2,5 letnim cyklu nauczania.

Ani zawód 2-letni ani zawód 2,5 letni nie spełni warunku:

3. Tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas, którzy nie są młodocianymi pracownikami, wynosi:

a) klasa I - 27 godzin,

b) klasa II - 28 godzin,

c) klasa III - 30 godzin;

Jaki okres kształcenia miał na myśli twórca rozporządzenia, mówiąc o  okresie nauczania krótszym niż trzyletni ?


post został zmieniony: 19-05-2011 13:18:29
annah16-05-2011 22:41:26   [#18]

bogna, jak zwykle powalasz ;)

przeglądam projekt i jestem przerażona, że będę musiała to wszystko przyswoić i jeszcze sprawdzić czy szkoły robią dobrze

 brrr... ;)

bogna16-05-2011 22:42:35   [#19]

ad [#07]

rzewo, ależ sprytne jest Twoje tłumaczenie intencji twórcy rozporządzenia;

ja jednak bym od prawa oczekiwała, zamiast sprytu, jasności i rzetelności ;)

bosia16-05-2011 22:52:49   [#20]
w rozporządzeniu jest mowa o okresie krótszym niż trzyletni w zsz, ponieważ dopóki nie ma nowej uoso, to dalej funkconują w naszym systemie  dwuletnie zsz, później się znowu zmieni rozporządzenie itp. 
rzewa16-05-2011 22:55:09   [#21]

Ponadgimnazjalne - BD

 

mnie wyszło trochę inaczej... w 2-letnim cyklu kształcenia: 

  - kształcenie ogólne: 725 + 2/3 (290 WF+ 95 g.wych) = 725+ 257 = 982 h

  - kształcenie zawodowe teoretyczne – 325 h

  - kształcenie zawodowe praktyczne –  500 h

razem 1807 h (725+290+95+630+970=2710, a 2/3 z 2710 to 1807), czyli 57 h tygodniowo na cykl: I kl. 28 h; II kl. 29 h

;-)


post został zmieniony: 19-05-2011 13:19:03
bogna16-05-2011 23:03:18   [#22]

Ponadgimnazjalne - BD

 

być może zrobiłam jakiś błąd w obliczeniach, ale:

725 h - to kształcenie ogólne, które musi być zrealizowane bez względu na długość okresu kształcenia

(więc tu nie może być proporcjonalnego zmniejszenia)post został zmieniony: 19-05-2011 13:19:29
Gaba17-05-2011 05:25:26   [#23]

Gimnazja - BD

 

do cz. gimnazjalnej - czy dopuszczalne jest podzielenie godzin na język 4 + 1?

Czy dobrze liczę, że polskiego wychodzi po 5 godzin na rok?


post został zmieniony: 19-05-2011 13:19:58
rzewa17-05-2011 07:09:56   [#24]

Gimnazja - BD

 

i teraz taki podział jest dopuszczalny

moim zdaniem, w gimnazjum się nic nie zmienia, jeśli chodzi przeliczenie tygodniowe, czyli nadal ma być: j.polski - 14 h, j. obce razem - 14 h, muzyka, plastyka, ed. dla bezpieczeństwa po 1 h, wos, informatyka, zaj. artystyczne, zaj. techniczne po 2 h, gw - 3 h, geografia, biologia, chemia, fizyka po 4 h, historia - 6 h, matematyka, wf po 12 h i jeszcze 2 h, które możesz przydzielić do jakich chcesz przedmiotów w dowolny sposób

a oprócz tego 6 h religii i 1,5 h wdżr

oczywiście można będzie (tak jak i teraz) poszaleć -> odejść od sztywnego planu tygodniowego, ale to kłopot przy obecnej KN, jeśli jeszcze brak uchwały o uśrednianiu


post został zmieniony: 19-05-2011 13:20:16
slos17-05-2011 08:17:49   [#25]

Treść rozporzązenia - BD

 

Ja uparcie będę bronił autonomicznych godzin do dyspozycji dyrektora (nie płatnych z budżetu OP, ale wliczonych do subwencji w ilości minimum 9 na etap) - dyrektor najlepiej wie (po konsultacjach z RR i RP), jak rozdysponować godziny. W jednej szkole np. bedzie ja Adaa chciał zwiekszyć ilość godzin j. obcego, w innej przeznaczy na j. polski czy matematykę ( tak jedna z mądrych dyrektorek przez kilka lat "wyprowadziła" szkołę z trudnej dzielnicy na dobrą drogę) inny na drugi język obcy czy informatykę lub przedmioty artystyczne. Może też przeznaczyć je na zajęcia dodatkowe. Godziny z art 42 to durna prowizorka, która, jak widać, ma stać się regułą. Przy tej ilości godzin (mówię o SP) na klasę, rzeczywiście zrealizuje się podstawę programową. Ale czy coś więcej?  Wymiar zajęć obowiązkowych zwiększyłbym o godzinę w  klasach I-III i o 2 w klasach IV-VI. Rozumiem, że trzeba będzie dodać tu jeszcze religię/etykę i wdż w klasach 5. i 6. - przydałyby się i te rozporzadzenia. Poza tym na matematykę w klasach IV-VI przeznaczyłbym 480 godzin, na historię i społeczeństwo 190.


post został zmieniony: 19-05-2011 13:20:44
czesiak17-05-2011 11:42:18   [#26]

Szkoła podstawowa - BD

 

Czy dobrze liczę, że w klasie I sp przy 19 godzinach realizowanych w klasie w  tym 2 z języka nowożytnego nauczyciel kształcenia zintegrowanego nie robi pensum ?


post został zmieniony: 19-05-2011 13:21:20
annamaria17-05-2011 12:16:50   [#27]
napiszcie klarownie i jasno co godziną"karcianą" w ponadgimnazjalnych?
AnJa17-05-2011 13:16:53   [#28]
przecież jest napisane- i ze jest i na co można przeznaczyć
Anula17-05-2011 19:44:08   [#29]

Treść rozporządzenia - BD

 

A zatem nie ma już gddd na okresowe zwiększenie liczby obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeśli zagrożona jest realizacja podstawy programowej lub nauczyciel była na L-4 lub klasa akurat w dniach, w których miała dane zajęcia gdzieś wychodziła............... I mamy przepracować pewną magiczną liczbę godzin. Ciekawie sie robi :(:( Wiem, gddd to też art. 42 KN, ale te godziny to już można na co innego przeznaczyć..


post został zmieniony: 19-05-2011 13:21:52
Natka17-05-2011 20:07:12   [#30]

Treść rozporzązenia - BD

 

w małych szkółkach, gdzie jeden polonista, matematyk, itd realizacja podstawy w przypadku choroby leży, i to bardzo - o zastępstwo na miesiąc bardzo trudno, czyli np. z polskiego ok. 20 h już byłoby niezrealizowamnych,

 - może jednak warto postulować o te gddd? OP samo z siebie nie da. Już teraz trudno o dodatkowe na rewalidację, korekcyjno-kompensacyjne - "karcianych" nie starcza na wsystko


post został zmieniony: 19-05-2011 13:22:19
terdab17-05-2011 20:14:52   [#31]

Szkoła podstawowa - BD

 

Troche się martwię tym tygodniowym wymiarem godzin w kl.I-III

kl.I-19 godz. (2 x j.ang, niechby 1x e.muzyczna, 1 x ed.plastyczna, 3x w.f, 5 x e.polonistyczna, 4x e. matematyczna, 1x e.przyrodnicza, 1x zajęcia komputerowe, i co- zostaje nam 1x na religię?) - Jak tu ktoś przeliczał, ale nie wyobrażam sobie dnia bez zajęć matematycznych, czy polonistycznych, czy nauczyciele mają je dzielić po pół godziny? Jeszcze przy indywidualnym tempie pracy dostosowanym do potzreb dziecka nie ma szans - 30 minut szybko biegnie. A kiedy zabierzemy j. angielski, religię, to n-l nie wypracuje pensum, będzie musiał na zniżce godzin przez rok pracować.

Lepiej już wygląda rzecz w 2 i 3 klasie, chociaż wcale mnie to nie zadowala. Obecne 22 - 23 godziny były w sam raz. Rozumiem, że program i czas dostosowany do dzieci 6-letnich, ale aż takim klosztem? Jeszcze powinien być czas na zabawę w tych przygotowanyh miejscach zabaw w ramach "Radosnej szkoły", które znajdują się w salach pierwszoklasistów. Kącik będzie sobie czakał na lepsze czasy, bo w 19 godzinach tygodniowo nie będzie czasu z niego korzystać
Wybaczcie, ale to moje zdanie. Troche jestem rozczarowana tymi zmianami


post został zmieniony: 19-05-2011 13:22:42
hania117-05-2011 20:23:19   [#32]

Ponadgimnazjalne - BD

 

Jestem przeciwna, aby przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym opiniowały rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski.

Taka decyzja w większości szkół dotyczyć będzie tego, co z góry oferuje się kolejnym rocznikom. Nie ma potrzeby, aby jeden rocznik (rodzice +uczniowie) ustalał przedmioty dla następnego. Proponuję, aby przygotowanie oferty edukacyjnej szkoły pozostawić dyrektorowi, który uwzględni "zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe
technikum, organizuje nauczanie tak aby kaŜdy uczeń miał możliwość wyboru 2
przedmiotów ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie
rozszerzonym"

Weryfikacją słuszności wyboru przedmiotów jest rekrutacja i potem wyniki matury.


post został zmieniony: 19-05-2011 13:23:20
Natka17-05-2011 20:31:25   [#33]

Szkoła podstawowa - BD

 

nie wszyscy nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej znają język obcy, w takiej sytuacji z góry skazani są na wypowiedzenia zmieniające ;(


post został zmieniony: 19-05-2011 13:23:54
hania117-05-2011 20:40:57   [#34]

Ponadgimnazjalne - BD

 

Technikum

a) klasa I - 33 godziny,
b) klasa II - 35 godzin,
c) klasa III - 34 godziny,
d) klasa IV - 31 godzin;

Jeżeli dodamy do tego 2 godziny religii i 1 godz na półrocze wdż, to okazuje się, że uczniowie spędzą w szkole 38 godzin. To bardzo dużo w drugiej klasie technikum, zważywszy, że część przedmiotów się skończy i oceny będą na świadectwie końcowym. Ilość przedmiotów w niektórych zawodach w technikum już dziś jest przytłaczająca. Jeśli dodatkowo obciążymy ucznia tak dużą ilością godzin, to w niedługim czasie nie będziemy mieli kogo uczyć w technikum.

Chcielibyśmy, aby uczeń jak najwcześniej mógł zdawać pierwsze kwalifikacje - żeby nie zostawiać wszystkiego na koniec. Przy takim sztywnym podziale wydaje się to niemożliwe.

Niektóre szkoły realizują zajęcia praktyczne u pracodawcy. Jeśli w jednym dniu wyślemy klasę na 6 godzin zajęć prakt., to w pozostałe dni klasa musiałaby uczyć się po 8 godzin dziennie. Kto to wytrzyma?

W porównaniu - liceum ogólnokształcące wygląda bardzo luksusowo:

a) klasa I - 30 godzin,
b) klasa II - 32 godziny,
c) klasa III - 29 godzin

Proponuję, aby umożliwiono dyrektorom elastyczne układanie siatek. Dotychczasowy zapis mówiący o tym, że maksymalna liczba godzin w LO wynosi 35, a w technikum 36 - jest rozsądniejszy zarówno z perspektywy ucznia, jak i dyrektora.


post został zmieniony: 19-05-2011 13:24:18
jerzyk17-05-2011 20:47:24   [#35]

Gimnazja - BD

Nie podoba mi się to:

 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM, W TYM GIMNAZJUM

 SPECJALNEGO, Z WYJĄTKIEM GIMNAZJUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW

 Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB

 ZNACZNYM¹)

 1. W trzyletnim okresie nauczania (III etap edukacyjny):

  2. Tygodniowy wymiar godzin:

 1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów poszczególnych klas wynosi:

 a) klasa I - 29 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 31 godzin,

 b) klasa II - 30 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 32 godziny,

 c) klasa III - 31 godzin, a w oddziale dwujęzycznym – 33 godziny;

 

czyli narzucenie „sztywnego” podziału godzin w cyklu.

  Aktualnie mam ( bez religii i wdż):

a) klasa I - 30 godzin,

b) klasa II - 30 godzin,

 c) klasa III -28 godzin,

  Dlaczego tak?

 Żeby zdążyć z realizacją podstawy programowej przed kwietniowym terminem egzaminu.

 Egzamin obejmuje całość podstawy programowej a odbywa się około 2 miesiące przed terminem przewidzianym na zakończenie jej realizacji. Dyskutowaliśmy o tym 3 lata temu. A tak na marginesie w sp 2 ubyło godziny  (Z religią i wdż było łącznie w dwóch etapach  156 godzin a będzie 154 ) a przybyło w gimnazjum ( było 97 a będzie 99). Z punktu widzenia OP nie ma różnicy, ale  punktu widzenia szkoły jest.

 #31

  j. angielski w I-III : 1+2+3 i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej maja pensum. Gorzej, że angliście na etapie wdrażania może zabraknąć.

 

  

 

 

 

 


post został zmieniony: 19-05-2011 13:26:09
Toska17-05-2011 21:29:54   [#36]

Ponadgimnazjalne - BD

 

Pierwszy wniosek do konsultacji 

30 godzin informatyki - NIEPOROZUMIENIE~!!!

SPECYFIKA PRZEDMIOTU WYMAGA MIN . 2 GODZIN CZY TO W LICEUM CZY W TECHNIKUM!!

postuluje o 60 godz. informatyki w liceum i technikumpost został zmieniony: 19-05-2011 13:26:39
krystyna17-05-2011 21:54:48   [#37]

Gimnazja - BD

 

rzewa,

...  dyrektor ma 2 godziny tygodniowo w cyklu (gimnazjum) do dowolnego przydzielenia na wybrane przedmioty (dotychczas zwane gddd), czyli o pół godziny więcej niż ma teraz...

no, nie wiem...

wg mnie:
- w starej ramówce uczeń miał 97 godz. (razem z 14 godz. rocznie wdżr - jeżeli rodzice chcieli, religią i godzinami dyr.), a z 3 godz. dyrektorskich 1,11 godz. należało przeznaczyć na wdżr, a więc dyrektorowi zostawało 1,89 godz., natomiast zajęć obowiązkowych (bez rel. i wdżr) było 88 godz.

- a teraz ma: 90 godz. zajęć obowiązkowych + 6 godz. religii + 14 godz. rocznie wdżr (= 1,11 godz.w cyklu) co daje razem 97,11 godz.

 różnica to: + 0,11 godz. czyli nic.

---------------------------------

no, ale gdyby nie rzewa, to nigdy nie znalazłabym tych tajemnych/nienazwanych dwóch godzin !

(może za rok, przy układaniu kolejnego planu)

;-)

----------------------------------------

no i nie podoba mi się sztywne przydzielenie klasom limitów godzin.

------------------------------------------

i jeszcze sprawa języków obcych:

jestem widocznie mało rozgarnięta, bo dalej nie rozumiem intencji sklamrowania dwóch języków obcych nowożytnych i jeszcze wpakowania tam  określenia "dowolnie" !

naprawdę, tak totalnie dowolnie ?

Śmiem sobie wyobrazić, że istnieją takie osoby, jak "autorzy podstawy programowej" z języków obcych.

I skoro np. autor pp z matematyki określił (jakże precyzyjnie) minimalną liczbę godz. na 385,

to autor pp j. ang. na poziomie III.1 też poruszał się w określonej, a nie dowolnej liczbie godzin !

itp... z innymi językami i poziomami

I ja chcę wiedzieć w jakiej ! 

;-) 

post został zmieniony: 19-05-2011 13:27:27
sońka17-05-2011 21:56:25   [#38]
a ja się zgadzam z jerzykiem, gdzie autonomia dyrektora?
Anula17-05-2011 22:29:34   [#39]

Gimnazja - BD

 

Ja podział godzin mam do tej pory podobnie jak jerzyk, też brałam pod uwagę realizacje podstawy programowej - egzamin w kwietniu. A co będzie teraz??? Plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne, techniczne informatyka w klasie trzeciej chyba, bo w I i II nie będę mogła. A zatem w klasie I i II fundujemy uczniom piekiełko. Żadnych (oprócz wf i religii) łatwiejszych zajęć. Jak to sie ma do higienicznego planu zajęć??? Zaczyna mnie to wszystko z lekka przerażać :(:(:(


post został zmieniony: 19-05-2011 13:28:01
bogna17-05-2011 22:33:22   [#40]

Ponadgimnazjalne - BD

 

ja nadal wątpliwości do ramówki` ZSZ:

4. W oddziałach wielozawodowych kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie, w wymiarze 34 godzin tygodniowo.

 - Czy pominięcie wprowadzonego w 2008 r. zastrzeżenia „ w oddziałach wielozawodowych dla uczniów-młodocianych pracowników” jest zamierzone i oznacza, że ponownie jest możliwość tworzenia oddziałów wielozawodowych dla uczniów?

 - W jakim celu organizacja kształcenia zawodowego teoretycznego dla oddziałów wielozawodowych jest sztywno określona - 4 tygodnie po 34 godziny? Czy 136 godzin kształcenia teoretycznego w każdej klasie nie może być rozłożone w inny sposób (np. 4 godziny tygodniowo), zapewniający korelację kształcenia teoretycznego i praktycznego?

 - Jak się ma wymiar 34 godzin tygodniowo do określonego w punkcie 3 tygodniowego wymiaru godzin (27, 28, 30)?


post został zmieniony: 19-05-2011 13:28:25
BeataD18-05-2011 08:18:47   [#41]

Szkoły podstawowe

 

Ponieważ mnie akurat najbardziej interesuje podstawówka, więc do tego się mogę odnosić z większym przekonaniem.

No to do # 31.

Po pierwsze religia nie wchodzi w tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a to oznacza, że mamy w pierwszej klasie 19 godzin na wszystkie zajęcia poza religią (ale rzecz jasna z językiem obcym). Jeśli przyjmiemy, że w pierwszej klasie uczniowie będą mieli dwie godziny - wtedy rzeczywiście nauczycielowi edukacji wczesnoszkolnej należałoby wypowiedzieć warunki i do 17 ograniczyć wymiar zatrudnienia (chyba że ma kwalifikacje do nauczania języka). Można jednak inaczej rozdzielić godziny języka (dbając, by w cyklu była wymagana ich liczba) tj. w pierwszej klasie na języ obcy przenaczyć tylko jedną godzinę.

Mnie się wydaje, że to do zaakceptowania jest, bo dzieci będziemy mieć o rok młodsze i zgodnie z podstawą programową powinniśmy jednak dostosować warunki i metody do tych młodszych dzieci, co może dla mnie oznaczać również naukę języka obcego w wymiarze jednej godziny w pierwszej klasie (potem np. 2 godziny i w trzeciej klasie trzy). Oczywiście może też być inaczej, bo to decyzja dyrektora i autonomiczny plan nauczania przyjęty dla szkoły.

 


post został zmieniony: 19-05-2011 13:28:48
AnJa18-05-2011 08:49:01   [#42]

Ponadgimnazjalne - BD

 

niestety, wypadłem z "kursu dzieła" w wielozawodowych sporo lat temu - nie wiem jak to dzisiaj wygląda

uzasadnienie dla 4 tygodni historyczne jest takie, ze klasy wielozawodowe tworzono tam, gdzie szkoła nie miała żadnej bazy

praktyczna nauka zawodu odbywała się więc u pracodawców, teoretyczna na wyjazdowych "turnusach", czasami w drugiej częsci Polski


post został zmieniony: 19-05-2011 13:29:09
dariuszn718-05-2011 09:41:37   [#43]

Szkoły podstawowe - BD

 

Znowu pozabierali godziny do dyspozycji dyrektora, w 1-3 szkoły podstawowej zostały 2h,(były 3), podział godzin 19,21,22 trochę bez sensu aktualnie było 21 21 21, w obecnej wersji język angielski trzeba będzie podzielić 1,2,3 żeby nie trzeba było robić ograniczenia nauczycielom, w 4-6 zostały 2h do dyspozycji z czego 1h na wdzr wiec zostaje jedna na cykl, w gimnazjum 2 h (były 3h) z czego 1,5 na wdzr więc zostaje 0,5 wiem że na wdzr liczycie że wychodzi mniej ale u nas jest tak ze 0,5h na każdą klasę się daje. 

Nie wiem kto będzie zbierał nasze wnioski, znając życie godzin nie zwiększą ale proponowałbym w 1-3 20,21,21 jak już ma tak zostać, w klasach 4-6 doszły aż  4h z muzyki plastyki techniki i informatyki po jednej w porównaniu z obecną siatką. No ale 4 + 2 dyrektorskie to 6 a zabrali 9 dyrektorskich :(


post został zmieniony: 19-05-2011 13:29:42
BeataD18-05-2011 09:47:33   [#44]

W nowej ramówce Dariuszu nie ma godzin dyrektorskich w innym rozumieniu aniżeli wynikające z Karty Nauczyciela. Zatem dwóch godzin, o których piszesz też nie ma. Chyba że masz na myśli pozostające w kolejnych dwu latach godziny wygasającego poprzedniego ramowego planu.

To samo dotyczy klas 4-6. Mamy tylko te godziny do dyspozycji dyrektora, które są w poprzednim rozporządzeniu i wygasać będą w szkole wraz z odchodzeniem klas idących poprzednia ramówką.

BeataD18-05-2011 09:50:27   [#45]
A i jeszcze aktualnie, tj. w obecnie obowiązującym jeszcze ramowym planie dla klas 1-3 tygodniowa liczba godzin wynosiła 23 (ale za to z religią), co może i na jedno z twoim wychodzi, ale chyba ściślejsze jest ;-)
pepe18-05-2011 09:56:51   [#46]
A może by podzielić wątek wg złaczników. Niech dyskusja dotyczy jednego typu szkół/załącznika. Byłoby bardziej przejrzyście
rzewa18-05-2011 10:06:34   [#48]

Treść rozporządzenia i gimnazja - Bd

 

Beatko, są godziny, które dyrektor może przeznaczyć na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć (jedna z funkcji dotychczasowych gddd) - pisałam o tym w #24

dariuszu, teraz godziny i religii i wdżr mają być godzinami poza obowiązkowymi zajęciami - wdżr nie są to zajęcia obowiązkowe, zatem nie będziesz ich realizował z tych godzin, o których piszę w pierwszym akapicie

Krysiu, obecnie musisz na wdżr przeznaczyć w każdej klasie gimnazjum 0,5 h rocznie z gddd , wobec czego masz 1,5 h gddd na dowolny np. przedmiot, a po zmianach będziesz miała 2 godziny, które możesz przeznaczyć na zwiększenie zajęć jakiegoś przedmiotu - dlatego napisałam o zwiększeniu tej puli o 0,5 h (a nie o 0,11 :-))


post został zmieniony: 19-05-2011 13:32:17
dariuszn718-05-2011 10:10:03   [#49]
No te dyrektorskie to właśnie z postu rzewy wyczytałem, tyle że nie doczytałem że na wdzr nie trzeba dawać godzin z dyrektorskich, swoją drogą niektórym bedzie ciężko OP przekonać że te dyrektorskie MEN tak sprytnie ukrył, a co sądzicie o zwiększeniu godzin z plastyki muzyki  informatyki i techniki w 4-6, z jednej strony się cieszę, ale z drugiej dzieciakom dołożyli i wyjdzie mi ponad 30h na tydzień w 6 klasie bo u mnie jeszcze oprócz religii i wdzr jeszcze jezyk mniejszośći 3h 
BeataD18-05-2011 10:45:04   [#50]

Darku,

1. Co do wdżwr - to tu w interperatcji różnię się z Andrzejem i Ewą :-)

2.Plastyka, muzyka, technika i informatyka - mnie się zwiększenie podoba, bo będziemy mieć młodsze dzieci i je trzeba wszechstronnie rozwijać.

3. Nie może mieć szósta klasa 30 godzin (czyli nie dołożyli dzieciakom) bo tygodniowa obowiązkowa liczba godzin nie może przekroczyć 28.

strony: [ 1 ][ 2 ] - - [ 8 ][ 9 ]