Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Arkusz organizacyjny klasy łączone
strony: [ 1 ]
lawenda27-04-2011 19:16:42   [#01]
Czy jest dopuszczalne połączenie wszystkich godzin w kl. II i III - razem 24 godz. łączone?
rzewa27-04-2011 23:31:48   [#02]
tak
lawenda28-04-2011 14:23:04   [#03]
A jak w takim razie będzie wyglądała możliwość pełnej realizacji  przyjętych programów nauczania? Praca w takich warunkach będzie przecież wymagała od dzieci niesamowitej koncentracji uwagi (o co jest trudno w tym wieku), efektywność kształcenia będzie więc znikoma.
rzewa28-04-2011 19:05:31   [#04]

hm... ja chodziłam 4 lata do takiej klasy - moja pierwsza podstawówka była 4 klasowa z 1 nauczycielem i 1 izbą lekcyjną - przed południem pani uczyła łącznie klasę 1 i 2 potem był wf (codziennie 20 min) dla wszystkich klas, a po wf-ie klasa 1 i 2 szły do domu a 3 i 4 miały swoje lekcje (pani pracowała średnio po 7 godzin dziennie :-))

- i nie zauważyłam by to było tak zastraszająco mało efektywne- połowa z nas pokończyła wyższe studia, a to na tamte czasy był bardzo dobry wynik (w skali kraju odsetek młodzieży kończącej wyższe studia - tylko 4 lub 5 letnie - oscylował około 20%

no i mnie to raczej nie zaszkodziło, a nawet może wręcz przeciwnie... ;-)


post został zmieniony: 28-04-2011 19:10:28
PawełR28-04-2011 19:09:37   [#05]

Ewo :))))))

Mam pytanie... rozwiązanie umowy o pracę "z powodu łaczenia klas" to są zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole czy zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć

rzewa28-04-2011 19:12:41   [#06]

tak

przecież z opracowanego arkusza organizacyjnego wynika konieczność zwolnienia, gdyż brak jest w nim godzin dla tych n-li

PawełR28-04-2011 19:23:36   [#07]
czyli i zmiany organizacyjne i zmiany planu?
rzewa29-04-2011 10:31:50   [#08]
tylko zmiany organizacyjne
lawenda29-04-2011 15:06:52   [#09]
A czego dotyczą zmiany planu nauczania?
PawełR29-04-2011 16:18:19   [#10]
Dzięki Ewo :) też nie wiem czego te zmiany planu...
rzewa29-04-2011 20:24:38   [#11]

OP doda godzin, na które ma pozwolenie w rozporządzeniu o ramówkach lub odejmie, to co dodał wcześniej

dyrektor zrobi takie plany nauczania, że w jednym roku będzie miał np. plastykę we wszystkich klasach, a w następnym roku w ogóle nie będzie w szkole plastyki itp.

ew. zmieni się rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania - będzie inna liczba godzin, inne przedmioty (w przyszłym roku czeka to szkoły gimnazjalne i prawdopodobnie kl. 4-6 sp)

to wszystko, to będą zmiany planu nauczania :-)

lawenda29-04-2011 21:41:06   [#12]
Jeżeli więc w szkole funkcjonowała już kl. łączona, więc nie dokonano zmniejszenia ilości oddziałów, lecz zwiększa się ilość godzin łączonych w tej klasie z 6 na 24, to czy takie działania można zakwalifikować jako spełniające warunki  zawarte w art.20 ust.1?  Według mnie nie, ale może jestem w błędzie.
rzewa29-04-2011 23:36:34   [#13]

a dlaczego nie?

przecież to zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie godzin, więc...?

PawełR30-04-2011 12:26:48   [#14]
Ewo i wszystko jasne, ale w tym roku w klasach I-III ubyła jedna godzina (dyrektorskich) z ramówki, więc zmiana planu też?
rzewa30-04-2011 17:47:09   [#15]

też

jeśli już tak aptekarsko do tego podchodzić :-))

lawenda02-05-2011 12:35:47   [#16]

Czy  zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie godzin

to jeden z punktów art.20 ust.1?

Chyba Pani rzewo mamy kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem. Może to efekt tego, że pobierała Pani naukę w klasie, w której łączono wszystkie zajęcia edukacyjne? Dla zasadności moich przypuszczeń podaję treść Art. 20.

1. W razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie godzin to niestety nie to samo co zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole!

Co Pani na to?


AnJa02-05-2011 13:42:44   [#17]

o hipotetycznej wyższości nauki czytania w klasach łączonych rzecz będzie

1. W razie całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

lawenda02-05-2011 14:31:39   [#18]

Zmiana planu nauczania to zwiększenie lub (zwykle) zmniejszenie ilości godzin zawartych w ramowych planach nauczania. Dyrektor może te godziny rozdysponować wg. uznania natomiast w trzyletnim cyklu kształcenia ich liczba musi się zgadzać. Jak odnieść to do art.20 ust.1, skoro liczba oddziałów w szkole się nie zmienia i liczba godz. w danej klasie też się nie zmienia (mimo, że klasy są łączone obowiązkowa liczba godzin dla każdej klasy nie ulegnie zmianie) - nie ma więc mowy o zmianie planu nauczania.  Chyba do tego odnosi się AnJa.


AnJa02-05-2011 15:22:34   [#19]

szkolny plan nauczania robi się w przypadku klas łaczonych dla obu klas wspólny - taki robiłem np. dla klas gdzie były rózne roszerzenia dla kazdej z połowek

nigdy nie słyszałem by plan nauczania był zmniejszeniem (dla ucznia to byłoby złamanie prawa) -jest uszczegółowieniem

w cytowanym zapisie nie ma mowy zresztą o szkolnym planie nauczania-wówczas możnaby mieć pewne wątpliwości, gdyż ten obejmuje godziny dla ucznia i fktycznie może być zmieniony w dól tylko wraz z ramowym planem nauczania (chyba tylko raz zdarzyło się, w 1991 roku by stało się to z moca wsteczną)- a o planie nauczania 

co to za twór jest w prawie nie znalazłem- ale z kontekstu wynika, ze zawiera toto także liczby godzin nauczycielskich

i z doświadczenia wiem, ze tak było interpretowane to przez PIP - chodziło wówczas o zmniejszenie godzin wynikajacych z podziału na grupy (w szkolnym planie nauczania takiego podziału nie widać, pokazuje się dopiero w arkuszu organizacyjnym)

lawenda02-05-2011 16:12:10   [#20]

Skoro nie ma w prawie dokładnego określenia czego dotyczy plan nauczania, nie można też stwierdzić na czym polegają jego zmiany. Pozostawia to sądowi pracy w przypadku odwołania się nauczyciela szeroką furtkę do interpretacji tego zagadnienia.
AnJa02-05-2011 16:26:29   [#21]
jak zawsze - czego za wadę nie uważam największą
anmark02-05-2011 18:11:13   [#22]
szkolny plan nauczania robi się w przypadku klas łaczonych dla obu klas wspólny ale np:w roku szkolnym 2011/12 będzie zmniejszenie godzin tylko i wyłącznie dla nauczyciela nigdy dla ucznia są połączone zajęcia w trzech klasach  matematyka, język polski, przyroda, wych fiz a w klasach 0-III zajęcia z w-f, plastyki, muzyki ,techniki . Tak się dzieje w polskich szkołach, gdzie liczba dzieci jest mała i co roku zmienia się plan nauczania , inne łączenia :przedmioty i to jest wynikiem zmiany planu nauczania . U nas co roku się zmienia liczba godzin - zawsze maleje i to powoduje art. 20. Czekamy na nowe roz. o statutach tam jest o łączeniu klas . Bo do tej pory można łączyć jak chcesz jak powie organ prowadzący.
lawenda02-05-2011 19:17:59   [#23]
Propozycja dla organów prowadzących: połączyć kl. I-III i IV-VI w dwa oddziały (wersja luksusowa), lub I-VI - jeden oddział (wersja ekonomiczna). Oczywiście łączenie dotyczy wszystkich zajęć edukacyjnych! Może coś da się jeszcze odzyskać z subwencji oświatowej i pokryć długi gminy. Skoro nie ma przepisów... wszystkie chwyty dozwolone. 
PawełR02-05-2011 21:12:43   [#24]

lawenda... jeszcze prostsze jest powalczenie szkoły o dzieci... :)))) trza się wziąć do pracy, storzyć taką szkołę, aby waliły do niej dzieciaki z okolic 30 km. - jak tereny słabo zaludnione - wersja podstawowa

a wersja luksusowa - trza pracować na terenach gęsto zaludnionych :)

trzecia droga - zabrać ludziom telewizję, internet, prąd to się może teren zaludni :))))

a ja - jeszcze bardziej niż kilka lat temu - jestem za totalną zmianą szkół lub ich likwidacją :)))) te łączenia w wersji lawendy, a przy okazji zdjęcie obowiązku chodzenia do szkoły... marzenie:)


post został zmieniony: 02-05-2011 21:13:39
PawełR02-05-2011 21:16:15   [#25]

lawenda do post 12

jak było 6 godzin łączonych, to istniały nadal dwa oddziały, ale jak połączono wszystkie godziny, to jeden oddział zniknął... kurcze, ja tak to rozumiem...

lawenda02-05-2011 22:03:49   [#26]
I teraz (6godz. łącz.)  i w następnym roku szk.(23godz. łącz.) klasa ta funkcjonuje jako 1 oddział, dlatego pisałam, że nie można tego podpiąć pod  zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole. Jeżeli już, to pod zmianę planu nauczania, ale skoro w prawie nie ma wyjaśnienia, czego te zmiany dotyczą, sąd może to dowolnie interpretować.
PawełR02-05-2011 22:17:23   [#27]
nie bardzo rozumiem... u mnie łączenie spowoduje zmniejsze liczbę odziałów... II i III połączone w całości - będzie jeden oddział dla nauczyciela
lawenda02-05-2011 22:29:52   [#28]
Zgadza się, ale u nas łączenie funkcjonuje od kilku lat. W tym roku jest to kl. I z II (łączone 4lekcje w-f, 1 religia,1 angielski). W następnym roku klasy te to II i III,  tylko z tą "drobną" różnicą, że wszystkie lekcje będą łączone.
flisegi21-04-2014 22:24:14   [#29]

A czy przyczyną rozwiązania umowy o pracę może być jednocześnie zmniejszenie liczy oddziałów i zmiany planów nauczania? Czy musi być albo to, albo to.

Czy zmiany planów nauczania muszą być widoczne w porównaniu do roku bieżącego i przyszłorocznego, czy też zmniejszenie liczby godzin może być wynikiem zmian, których dokonano dwa lata wcześniej np. klasy II w roku 12/13 miały przedmiotu A po 4 godziny, a w roku 13/14, a także w planowanym roku 14/15 przedmiotu A jest po 0 godziny (zmieniły się rozszerzenia). Czy taką sytuację można określić jako zmianę planu nauczania?

 

MKJ22-04-2014 00:46:02   [#30]

1. Tak. W art. 20 ust. 1 pkt 2 jest "lub" - alternatywa prosta ("albo" - alternatywa wykluczająca).

2. Tak.

petrus22-04-2014 13:16:55   [#31]

Klasa łaczona może liczyć 24 uczniów, a na wychowaniu fizycznym 26 uczniów? Czy coś się zmieniło?a może na odwrót? 

 

MKJ22-04-2014 19:50:10   [#32]

Rozumiem, że chodzi o grupy oddziałowe, międzyoddziałowe, międzyklasowe lub międzyszkolne?

Co do WF-u to tak, co do reszty, to zależy o jakie zajęcia chodzi.

Jasiu23-04-2014 10:30:18   [#33]

W wyniku zmian organizacyjnych - przekształcenie szkoły samodzielnej w szkołę filialną - dla jednej z nauczycielek nie było etatu, jednak ze względu na ciążę wypowiedzenie umowy z art. 20 KN było niemożliwe. W związku z tym moje pytania:

1. Czy po roku czasu w związku z arkuszem na nowy rok szkolny art. 20 KN ma dalej swoją moc prawną co do wypowiedzenia umowy?

2. Czy można wręczyć lub dostarczyć w inny sposób wypowiedzenie umowy o pracę nauczycielce, która przebywa na urlopie rodzicielskim?


post został zmieniony: 23-04-2014 10:31:57
rzewa24-04-2014 13:04:51   [#34]

1. tak

2. raczej nie (ale jak się nie spróbuje to wiadomo nie będzie)

najlepszą ochroną przed zwolnieniem z pracy jest przekonanie dyrektora o tym, że wypowiedzenie będzie na pewno nieskuteczne


post został zmieniony: 24-04-2014 13:08:04
flisegi15-05-2015 10:01:31   [#35]

A jeżeli zmniejszenie liczy godzin wynika tylko z powodu likwidacji podziału na grupy na językach obcych to czy to są zmiany organizacyjne z powodu zmniejszenia liczby oddziałów, czy z powodu zmiany planu nauczania?  Szkolny plan nauczania dla danej klasy się zmienił = był podział na grupy  to wpływało na zwiększenie liczby godzin w klasie  (dla nauczyciela, a nie dla ucznia), a teraz w szkolnym planie podziału nie ma i to powoduje zmniejszenie liczby godzin w danej klasie (dla nauczyciela, a nie dla uczniów).

W cytowany przypadku ramowy plan nauczania nie zmienił się, zmienił się szkolny plan nauczania dla danek klasy. Dyrektor pisząc ramówkę dla tego oddziału przewidywał podział na grupy, przez wszystkie lata nauki, jednak z powodu zmniejszenia liczby uczniów z tego podziału musiał zrezygnować.

Już sam nie wiem jak interpretować te zmiany planu nauczania? Dla mnie to zmiana planów nauczania, a le z drugiej strony można no to spojrzeć, że jest to zmniejszenie liczby oddziałów - bo dla nauczyciela liczba oddziałów (grup) w szkole się zmniejszyła. Były 4 grupy w dwóch klasach, a teraz są dwie grupy, które są jednocześnie klasami.

 

 

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]