Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wydarzenia w ORE
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
AnJa03-08-2011 09:05:21   [#101]

oj, tam;-)

jak się nie otwiera jak się otwiera:-)

sylwia03-08-2011 09:23:11   [#102]

:-(

to może tylko ja mam problem

AnJa12-08-2011 15:00:26   [#103]

w zakładce "Szkolenia stacjonarne" (u góry po prawej stronie) ogłoszenie o szkoleniach jesiennych - zapisy od 1 września


post został zmieniony: 12-08-2011 15:11:50
AnJa14-05-2013 13:30:41   [#104]

Wyciągnałem wątek z archiwaliów - we własnym, dobrze pojętym interesie:-)

Poszukujemy ktosiów kreatywnych i uporządkowanych do napisania o tym jak zorganizowac w przedszkolu i szkole monitorowanie realizacji podstawy programowej

Jeśli ktoś  umie to robić albo wydaje mu się, że ma pomysł na ugryzienie tematu - jest pole do poharcowania.


post został zmieniony: 14-05-2013 13:32:05
grażka26-05-2013 09:46:18   [#105]

Absolutnie poza konkursem, bowiem nie rozpoznałam celu, w jakim jest organizowany.

Po pierwsze cele edukacji - a takie są zawarte w podstawie programowej i programie - osiąga się, a nie realizuje.

Po drugie - program jest do interpretacji przez nauczyciela, a nie do realizacji - jeśli mamy rzeczywiście uwzględniać podmiotowość wychowanka/ucznia.

Po trzecie - w przedszkolu (odkąd pamiętam) funkcjonuje jeden dokument dotyczący takiego pomiaru - arkusz obserwacji dziecka. Od trzech lat - wydawana rodzicom informacja o gotowości szkolnej.

I moim zdaniem nic więcej nie jest potrzebne.

Czynności nauczyciela - czyli planowanie pracy na podstawie rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci (Nie podążaj za mną, podążaj za dzieckiem - M. Montessori) - monitoruje dyrektor: zatwierdzając plan pracy oddziału (tygodniowy, dwutygodniowy, najczęściej miesięczny); czytając (lub sprawdzając tylko czy są) wpisy nauczyciela w dzienniku oddziału; czy i jak są prowadzone arkusze obserwacji dziecka; prowadząc podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą posiedzenia rady pedagogicznej - nauczyciel/ki oddziału dokonują ogólnej oceny grupy oraz analizy indywidualnych przypadków (plus czynności dodatkowe, imprezy, współpraca z rodzicami). Dodatkowa niby-nowa dokumentacja to cały zestaw dotyczący pomocy psychologiczno-pedagogicznej (częściowo zastąpiły dzienniki pracy indywidualnej, wyrównawczej; dokumentowanie owej indywidualizacji w dzienniku oddziału).

 

System taki działa i sprawdza się. Niezależnie zatem od deklaracji, że proponowana publikacja ma nie zwiększać biurokracji - nie sądzę, aby na potrzeby konkursu nie zostały stworzone jakieś dodatkowe narzędzia.

Najprostsze rozwiązanie jest najlepsze.


post został zmieniony: 26-05-2013 09:50:05
AnJa27-05-2013 08:25:01   [#106]

faktycznie poprawniej jest "osiąga"- ale jak się w jakiś kod językowy wejdzie to przestaje się myśl no i mniejsze czy większe barabolce wyłążą

zresztą "realizowac działania zmierzajace do osiągnięcia celów" też za szczęsliwie nie brzmi;-)

co zas do reszty:

- sytuacja, w które nauczyciel interpretuje program swojego autorstwa wydaje mi się nieco paradoksalna (choć zgodna z polskapraktyką w dziedzinie stanowienia i stosowania prawa, nie tylko oświatowego i podatkowego), chyab, że pod pojęciem program rozumiesz coś innego niżprogram wychowania?

- no- właśnie- arkusz obserwacji dziecka: funkcjomuje na pewno? tzn. jest obowiazkiem czy dobrą praktyką? dostosowany do potrzeb konkretnego odziału, standaryzowany (po pojęcie "gotowość szkolna" wymaga tego) czy przypadkowy?

- dasz ze choćby paznokcia uciąc, ze to:"monitoruje dyrektor: zatwierdzając plan pracy oddziału (tygodniowy, dwutygodniowy, najczęściej miesięczny (dopisek: a dlaczego taki być musi nie wystarczy program?); czytając (lub sprawdzając tylko czy są) wpisy nauczyciela (dopisek: jaki jest stopień szczegółowości? w pocz/ lat 90. był b. duży) w dzienniku oddziału; czy i jak są prowadzone arkusze obserwacji dziecka (dopisek: no właśnie- czy i zwłaszcza jak?); prowadząc podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą posiedzenia rady pedagogicznej - nauczyciel/ki oddziału dokonują ogólnej oceny grupy oraz analizy indywidualnych przypadków (dopisek: tak samo wyglada to w przedszkolu z 1 czy 12 oddziałami?)jest oczywistą oczywistością w przedszkolach? bo jakoś podobnie jest w szkołach- a ja wiem, ze nie jest w nich oczywistością

- jeśli w przedszkolu czy szkole dyrektor ma swiadomośc tego, jak u niego realizacji podstawy wygląda (poza zliczaniem godzin czy proporcji czasu na zabawę- to takie coś mu niepotrzebne, jeśli nie ma i nie chce mieć - j.w., jeśli nie ma i nie wie jak to robić - to dla niego takie coś się(mam nadzieję) tworzy - możliwe, ze po przeczytaniu zdecyduje, że ma lub mieć nie chce. a jeśli nie ma a będzie chciał mieć- to chciałbym, żeby było tam kilka podpowiedzi jakie narzedzia powinien sobie stworzyć lub czym się kierować dokonujac zakupu

no i taki jest cel- znaleźć ludzi, dla których to co pisze jest oczywistością i pokazac innym, ze to oczywistością być powinno i u nich

grażka27-05-2013 16:37:54   [#107]

Długo AnJa napisałeś, muszę to sobie zatem dla wygody podzielić. Piszesz:

- sytuacja, w które nauczyciel interpretuje program swojego autorstwa wydaje mi się nieco paradoksalna (choć zgodna z polska praktyką w dziedzinie stanowienia i stosowania prawa, nie tylko oświatowego i podatkowego), chyab, że pod pojęciem program rozumiesz coś innego niż program wychowania?

Sądzę, że nie mamy tu konfliktu pojęciowego. Interpretacja programu jest konieczna - albowiem program musi być napisany i zatwierdzony odpowiednio wcześniej, niż zaczyna być stosowany przez nauczyciela. Musi zawierać treści zapisane w podstawie. A potem przychodzą dzieci i mamy rzeczywistość "niezaprogramowaną". Wolę osobiście programy ogólniejsze, dające mi autonomię – a odpowiedzialności za decyzje się nie boję. Miarą mojej pracy są obserwowane umiejętności wychowanków (oczywiście upraszczając, wpływ środowiska domowego jest decydujący), a nie tematy zajęć czy trzymanie się kanonu wybranych wierszyków. Interpretacje właśnie po to robię, aby sprostać potrzebom dzieci - w grupie dzieci biegle liczących nie będę robić monografii liczby. Z racji składania origami od trzylatków, nie wprowadzam osobno, specjalnym zajęciem nazw figur - dzieci nabywają tę znajomość niejako przy okazji. Jak trafi mi się młody człowiek, który nie potrafi myć zębów (a np. jako pięciolatek trafia do przedszkola) uczę go tego, a nie mówię - mycie zębów to mieliśmy w trzylatkach. Mogę sobie poprzesuwać treści - dziecko ma umieć określone rzeczy na koniec przedszkola, mam mu w tym pomóc, a jak pomimo wsparcia różnistego nie opanuje, mam o tym rodzicom napisać.

Nie oczekujesz też chyba, że znów tak jak kiedyś w całej Polsce o jednej godzinie będziemy święcić Dzień Górnika.

Twoje dalsze wątpliwości:

- no- właśnie- arkusz obserwacji dziecka: funkcjomuje na pewno?

- dasz ze choćby paznokcia uciąc, ze to:"monitoruje dyrektor: zatwierdzając plan pracy oddziału - dopisek: a dlaczego taki być musi nie wystarczy program?;

powinny rozwiać zapisy z ramowego statutu przedszkola - na szybko znalazłam jakiś projekt - nie wiem - podpisany? ale i w starym tak lub podobnie to było:

ZAŁĄCZNIK Nr 1

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

2. Statut przedszkola określa ponadto:

16) zadania nauczycieli związane z:

a) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, b) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość,

c) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną);

czytając (lub sprawdzając tylko czy są) wpisy nauczyciela (dopisek: jaki jest stopień szczegółowości? w pocz/ lat 90. był b. duży) w dzienniku oddziału;

O rozporządzeniu w sprawie dokumentacji to tu przedszkolanki długo dyskutowały :) Pamiętam problem tematów wpisywanych i obecności sprawdzanej co godzinę - bez zdroworozsądkowego podejścia nieźle by to wyglądało, zatem też jakoś tam jakość owego prawa się przełożyła na praktykę. Wpis w dzienniku w moim przedszkolu opisuje aktywność dzieci, jest czasem jakiś temat, literatura....

czy i jak są prowadzone arkusze obserwacji dziecka (dopisek: no właśnie- czy i zwłaszcza jak?);

to już opisałam wyżej. Chciałabyś wystandaryzowane? Jednakowe? No to zastanówmy się, była kiedyś tzw. Karta Dziecka Sześcioletniego. Niech MEN wprowadzi taki dokument i po krzyku.

A jak robią teraz robią przedszkola? W podstawie programowej każdy zakres wspierania rozwoju dziecka - już poza celami - zaczyna się od słów: Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole - i tu są wymienione umiejętności. Nauczyciel kończący trzy lub pięcioletnie studia nie da rady sprawdzić, albo ewentualnie zmodyfikować arkusza obserwacji tak, aby mieć tu jasność wyczerpania zestawu wskaźników z arkusza obserwacji? A odniesieni owych dokumentów do zapisów podstawy sprawia, że są one jednak w jakiś sposób podobne.

prowadząc podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą posiedzenia rady pedagogicznej - nauczyciel/ki oddziału dokonują ogólnej oceny grupy oraz analizy indywidualnych przypadków (dopisek: tak samo wyglada to w przedszkolu z 1 czy 12 oddziałami?) jest oczywistą oczywistością w przedszkolach? bo jakoś podobnie jest w szkołach- a ja wiem, ze nie jest w nich oczywistością

A ja powiem tak - przez ponad dwadzieścia lat - jeżdżąc po moim mieście i po Polsce nie spotkałam przedszkola, w którym nie istniałyby wymienione przeze mnie elementy pracy i dokumentacji. Zawsze jest to podczas takich spotkań przedmiot analizy i wymiany doświadczeń - żelazne pytanie: jak się u was pisze plany? :) (bo trafiały się curiosa na 14 stron drobnym maczkiem, gdzie nawet odpowiedzi dzieci są przewidziane. Szkoda, że nie uwzględniają epidemii wiatrówki). Nawet montessorianki mają jakieś podobne dokumenty.

Liczba oddziałów przedszkolnych nie ma tu nic do rzeczy, może moim zdaniem wpływać jedynie na czas trwania posiedzenia. Mam nadzieję, że nie czyta się już monotonnym głosem owych analiz, a co najwyżej dyskutuje o trudnych przypadkach i wnioskach. A konieczność analizowania własnej pracy to chyba też z rozporządzenia o nadzorze wynika.

Być może jednak ORE dysponuje wiedzą, że nie ma takich działań w zatrważającej swą większością liczbie przedszkoli. Rozumiem więc wtedy ideę konkursu.

Problem widzę gdzie indziej - w konieczności zastosowania wypracowanych w waszym poradniku rozwiązań tam, gdzie istnieją inne, już sprawdzone, dobre procedury. Bo musi być "po nowemu". „A” nie dostaniemy, laboga rety!

A po nowemu to ja bym np. wolała plan lub plany pisać i rysować z dziećmi - bo to z nimi potem zadania z owego planu mam zrealizować, zmieniać, rozwijać. Uczyć ich planowanie owego planowania. 

Ale się nie da zamiast, mogłabym sobie robić obok. Tylko to niekompatybilne, niestety. Robię więc od czasu do czasu, obok właśnie, jak mam czas na interpretacyjne fanaberie.

grażka27-05-2013 17:06:31   [#108]

I jeszcze mnie natchnęło - skoro zakresy podstawy programowej - każdy z piętnastu - zaczynają się słowami:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole - i tu są wymienione umiejętności  - to do monitorowania podstawy absolutnie wystarczy arkusz obserwacji!

Touché!

 


post został zmieniony: 27-05-2013 17:08:17
AnJa27-05-2013 21:06:35   [#109]

1. interpretacja=modyfikacja? no to ok

2. arkusz wystarczy? no pewnie -a nie wiem nawet czy nie za dużo.

i czy to, o czym piszesz, że jest wszędzie to właśnie nie przerost treści? wynika z potrzeb czy może też braku świadomości, że można inaczej?

bo moze jest jednak ktoś, kto umie tak samo, inaczej - inaczej planujac, zapisując, analizując?

bo, że inaczej się w różnych miejscach realizuje- nie wątpię,

czy na pewno powszechna jest swiadomośc tego, co w takim arkuszu obserwacji zapisac tu (wziałem 1 wymaganie - żeby nie było, że wybieram - acz wytłuszczone, to co uważam za szczególnie trudne:

  1.   Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1)   obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy;

2)   przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

3)   w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań;

4)   wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych;

5)   umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

To się w takim arkuszu zapisuje? Na podstawie jakiś oznak? No bo podaje imię i nazwisko to wiem jak rozpoznac- ale w miarę samodzielnie? a moze tego nigdzie odnotowywac nie ma potrzeby?

3. a tego to mimo najlepszych chęci nie rozumiem: "Problem widzę gdzie indziej-w konieczności zastosowania wypracowanych w waszym poradniku rozwiązań tam, gdzie istnieją inne, już sprawdzone, dobre procedury". Nie zamierzam niczego wypracowywac- chce zebrac i pokazac tym, którzy zechcą zajrzeć- tak to robią inni.  Jeśli zagladającemu nie spodoba się,  uzna swoje za lepsze, stwierdzi, że mu to monitorowanie do niczego niepotrzebne - to nie bedzie robił.

4.Mam minimalny udział w powstaniu parunastu materiałów na rózne tematy - w tych metodycznych nie grzebałem wcale z powodu braku kompetencji, w organizacyjnych- trochę. Nie mam żadnych informacji zwrotnych, że ktoś komuś narzucił brzemię realizacji przedstawionych tam rozwiązań- stad mam nadzieję, że i tym razem tak będzie.

O ile oczywiście zechce to ktoś napisać - i to co powstanie uznam to za użyteczne. 

 

grażka01-06-2013 08:14:16   [#110]

AnJa - obserwowanie dzieci jest kluczem do ich rozwoju. Czy będzie to arkusz, portfolio czy kronika filmowa - nie uciekniemy od tego, a wręcz musimy się na to przestawiać.

Inaczej pozostaniemy w modelu szkoły nauczającej wszystkich jednocześnie tego samego - a monitorowanie realizacji podstawy programowej będzie w istocie nadzorem nad czynnościami nauczyciela.

AnJa01-06-2013 14:52:58   [#111]

no i własnie o to chodzi by to wewnętrzne nie skupiało się na nauczycielu

tzn.mam nadzieję, że takie propozycje się pojawią

na nauczycielu (a nawet dyrektorze) koncentruje się monitorowanie zewnętrzne

 


post został zmieniony: 01-06-2013 14:53:29
AnJa12-08-2014 09:08:13   [#112]

może ktoś zechce skorzystać:

http://www.ore.edu.pl/s/1228

I część była w czerwcu, dotyczyła raczej aspektów prawnych zmian wprowadzanych w edukacji wczesnoszkolnej, ta jest bardziej metodyczna.


post został zmieniony: 12-08-2014 09:09:45
rzewa12-08-2014 09:49:18   [#113]

http://www.ore.edu.pl/s/1228

 

AnJa12-08-2014 09:59:17   [#114]

dzięki, w IE nie chce mi się podświetlać

Ala12-08-2014 10:48:45   [#115]

ale to dla doradców metodycznych i konsultantów

AnJa12-08-2014 10:58:35   [#116]

owszem

ale ponieważ nie ma ich aż tak wielu otworzyliśmy nabór (wcześniej formularze widziały tylko poinformowane odn)

Ala12-08-2014 11:13:58   [#117]

aaa, rozumiem :)

Małgosia12-08-2014 12:49:08   [#118]

ODN-y się zapisały i puściły informację doradcom, jak tylko dostały cynk - tak u nas przynajmniej było ;-)

AnJa12-08-2014 12:54:19   [#119]

wiem, że się zapisały i pusciły - stąd tych wolnych wolnych miejsc jest niewiele

ale są- bo konsultantów i doradców od ew też za dużo w Polsce nie ma

AnJa25-08-2014 12:23:32   [#120]

Może nie wydarzenie - ale absolutnie niekonkurencyjne forum nt. klas I-III:

http://www.doskonaleniewsieci.pl/Forum.aspx?forumId=1968

Na razie puste.

I słusznie albowiem są wakacje:-)

izael25-08-2014 12:30:30   [#121]

ooo

pokażę moim dziewczynom

:)

AnJa25-08-2014 12:56:38   [#122]

napisz może coś

bo jakoś tak durno ze sobą rozmawiać temu adminu;-)

sylwia25-08-2014 22:22:35   [#123]

:-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]