Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zajęcia wykraczające ponad podstawę programową w przedszkolu
strony: [ 1 ]
Maria2916-02-2011 09:46:54   [#01]
Szanowne Koleżanki zwracam się z pytaniem dotyczącym organizacji zajęc wykraczających poza podstawę programową w Waszych placówkach. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty za zajęcia wykraczające ponad podstawę programową rodzice wnoszą opłaty. Dziecko zgłoszone jest do przedszkola na 3 posiłki od 7,00-15,00 , od 8,00 - 13,00 realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Jak w takim przypadku w Waszych placówkach realizujecie zajęcia wykraczające ponad podstawę programową , czy w zajęciach np.rytmiki od godziny 13,00-13,30 uczestniczą wszystkie dzieci z grupy.  Jesli jest to mozliwe proszę o przykłady , jak to jest w Waszych placówkach.
ulaw16-02-2011 10:04:27   [#02]

u mnie podstawa programowa od 7:30 do 13:30

Zajęcia dodatkowe ( wszystkie ) organizowane są po godz 13:30 dla chetnych dzieci - nie uczestniczą niestety wszyscy.

 

Maria2916-02-2011 10:37:21   [#03]
Mam w związku z tym pytanie za co płacą w związku z tym pozostałe dzieci , jesli muszą zostać do godziny 16,00
joljol16-02-2011 11:34:29   [#04]

u mnie podstawa od 8.30 do 13.30. 

o 13.30 odchodzą pojedyncze dzieciaki z grup, nie mam możliwości zorganizowania zajęć dodatkowych do godz. 14.30. Zniknęła rytmika, angielski i jeszcze inne, które były. Rodzice wściekli. Po podstawie płacą za te zajęcia, które wymienione są w uchwale rady gminy - 1,30 za godzinę, więc w tym czasie też nie mogę organizować płatnych dodatkowo zajęć.

A w ewaluacji zewnętrznej aż roi się od pytań o zajęcia dodatkowe

Ja też nie wiem, jak to zrobić zgodnie z prawem

może jeszcze inni wypowiedzą się na ten temat

wiem, że wielu dyrektorów nie patrzy i robi te zajęcia w podstawie, ale ja nie chcę tak robić, chcę by było to zgodnie z prawem 

Maria2916-02-2011 11:46:16   [#05]
Joljol a jakie macie zajęcia zgodnie z uchwałą ponad podstawę programową , za które płacą rodzice - 1,30 za godzinę
joljol16-02-2011 11:55:15   [#06]

zaraz wkleję

to z uchwały Rady Miasta

1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie ze świadczeń w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, tj.:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka;

2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;

3) zajęcia rozwijające plastyczne i teatralne uzdolnienia dzieci;

4) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka;

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

czyli wszystko i nic

chciałam zatrudnić rytmika z tych pieniędzy, w tym czasie - nie mogę to mają robić n-le, to jest czas ich pracy


post został zmieniony: 16-02-2011 12:01:28
ulaw16-02-2011 11:58:01   [#07]

Zajęcia poza podstawą:

  1. j. angielski
  2. rytmika
  3. tańce
  4. gimnastyka korekcyjna
  5. psycholog
  6. logopeda
  7. kółka różnego rodzaju
  8. praca metodą Cieszyńskiej lub Majchrzak
  9. ....

1.30 to opłata stała za każda godzinę przed i po podstawie programowej


post został zmieniony: 16-02-2011 11:58:25
joljol16-02-2011 12:04:34   [#08]

ulaw

kiedy i gdzie to robicie

ja mam max obłożenie do 14.30, wtedy zwalniają mi sie dwie sale

nie mam żadnych wolnych pomieszczeń by gdzieś zrobić zajęcia z chętnymi

n-le mają konsultacje też gdzieś muszą się podziać

Maria2916-02-2011 12:07:08   [#09]
Ulaw też mam pytanie , gdzie to robicie , czy korzystają wszystkie dzieci , które zostają ponad podstawę programową
joljol16-02-2011 12:13:58   [#10]
u mnie tylko z podstawy korzysta 16 dzieci ze 150 (6 grup)
ulaw16-02-2011 20:16:32   [#11]

rytmika 2 razy w tygodniu 2 grupy 15 - 16 - ilość dzieci 40 po 20 w grupie w sali gdzie grupa kończy o 15:00

j. ang  w poniedziałki i środy 13 :30 do 14:45 w sali do zajęć ruchowych

tańce raz w tygodniu 15 :00 do 15:30 w środy w sali do zajęć ruchowych

psycholog i logopeda 2 razy w tygodniu w swoim gabinecie 13:30 16:30

gimnastyka korekcyjna 2 razy w tygodniu po południu czwartek i piątek w sali do zajęc ruchowych

z wszystkimi zajęciami mieszczę się,pomieszczeń mam wystarczająco - duże przedszkole

Konsultacje w pokoju nauczycielskim

 

joljol16-02-2011 20:26:01   [#12]
toś szczęściara, ja nie mam żadnych z tych pomieszczeń
teka5716-02-2011 22:00:34   [#13]

a dlaczego   w zajęciach   ponad pp nie zostały ujęte zajęcia z religii?

rozporządzenie  o  ramowych  statutach  również te zajęcia  ujmuje  w  ponad pp,więc jeśli  dz.  uczęszcza  na  religię  też rodzic powinien zapłacić.

Maria2917-02-2011 09:19:16   [#14]
Ulaw mam pytanie w związku z tym , ile masz dzieci , które przebywają w przedszkolu ponad podstawę programową. A jak płacą dzieci , które są w przedszkolu ponad podstawę programową a nie uczestniczą w zajęciach dodatkowych, wynikających z uchwały rady miejskiej.
Maria2917-02-2011 09:29:19   [#15]

W naszym przedszkolu dzieci przebywających ponad podstawę programową jest 125 . Uchwała rady miesjkiej okresliła zajęcia dodatkowe jak poniżej.

1/ zabawy i gry dydaktyczne, wspomagaj

2/ gry i zabawy badawcze ,rozwijaj

ące rozwój umysłowy dziecka,ące zainteresowania otaczającym

ś

3/ zaj

4/ gry i zabawy ruchowe dzieci , wspomagaj

5/zabawy tematyczne, wspomagaj

dziecka,

6/ zaj

7/ zaj

8/ zaj

wiatem,ęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci,ące rozwój ruchowy dziecka,ące rozwój emocjonalny i społecznyęcia kompensacyjno-wyrównawcze,ęcia prowadzone w ramach programów autorskich,ęcia z logopedą

9/ zaj

10/zaj

konkursów i przegl

11/ zaj

12/ zaj

13/ zaj

14/ zabawy dowolne dzieci kszta

utrwalaj

kulturalne,

2. Op

organizowanych przez przedszkole na

opiekunów dzieci/.

§ 5.1.Op

wysoko

1/ za

1 godzin

2/ za

2 godziny dziennie , powyżej podstawy programowej–5,50 zł dziennie,świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolużej podstawy programowej –6,30 zł dziennie,świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolużej podstawy programowej –6,72 dziennie ,

3/ za

3 godziny dziennie , powy

4/ za

4 i 5 godzin dziennie , powy

Zajęcia organizowane są aktualnie dla wszystkich dzieci w każdej grupie, lecz np.w czasie zajęć z rytmiki  w tym samym czasie jest nauczyciel prowadzący rytmike i wychowawca danej grupy. Dwie osoby jednoczesnie i w związku z tym pytam jak to jest u Was , gdyz muszę to zmienić , tylko brak pomysłu.

ęcia mające na celu zapobieganie i korygowanie wad postawy,ęcia muzyczne ,plastyczne i teatralne przygotowujące dzieci doądów twórczości dziecięcej,ęcia z rytmiki,ęcia z nauki języków obcych,ęcia z katechetą,łtujące umiejętności społecznych orazące czynności samoobsługowe , nawyki higieniczne iłaty o których mowa w ust.1 nie obejmują zajęć dodatkowychżyczenie rodziców/prawnychłatę za świadczenia , o których mowa w § 4 ustala się w następującejści :świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkoluę dziennie, powyżej podstawy programowej -5 zł dziennieświadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu
Maria2917-02-2011 09:32:41   [#16]

Przepraszam ale w wpisie powyżej wystapił błąd przy kopiowaniu z uchwały , dlatego wkleje jeszcze raz

4. 1.Ustala się opłaty za świadczenia przedszkoli określone w § 3 ust.1 ,

 

obejmujące koszty następujących zajęć:

 

1/ zabawy i gry dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

 

2/ gry i zabawy badawcze ,rozwijające zainteresowania otaczającym

 

światem,

 

3/ zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci,

 

4/ gry i zabawy ruchowe dzieci , wspomagające rozwój ruchowy dziecka,

 

5/zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny

 

dziecka,

 

6/ zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze,

 

7/ zajęcia prowadzone w ramach programów autorskich,

 

8/ zajęcia z logopedą

 

9/ zajęcia mające na celu zapobieganie i korygowanie wad postawy,

 

10/zajęcia muzyczne ,plastyczne i teatralne przygotowujące dzieci do

 

konkursów i przeglądów twórczości dziecięcej,

 

11/ zajęcia z rytmiki,

 

12/ zajęcia z nauki języków obcych,

 

13/ zajęcia z katechetą,

 

14/ zabawy dowolne dzieci kształtujące umiejętności społecznych oraz

 

utrwalające czynności samoobsługowe , nawyki higieniczne i

 

kulturalne,

 

2. Opłaty o których mowa w ust.1 nie obejmują zajęć dodatkowych

 

organizowanych przez przedszkole na życzenie rodziców/prawnych

 

opiekunów dzieci/.

 

§ 5.1.Opłatę za świadczenia , o których mowa w § 4 ustala się w następującej

 

wysokości :

 

1/ za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu

 

1 godzinę dziennie, powyżej podstawy programowej -5 zł dziennie

 

2/ za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu

 

2 godziny dziennie , powyżej podstawy programowej–5,50 zł dziennie,

 

3/ za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu

 

3 godziny dziennie , powyżej podstawy programowej –6,30 zł dziennie,

 

4/ za świadczenia dla dzieci przebywających w przedszkolu

 

4 i 5 godzin dziennie , powyżej podstawy programowej –6,72 dziennie ,

 

 

ulaw17-02-2011 15:08:40   [#17]

podstawa programowa u nas jest 6 godzin - 7:30 -13:30 - religia odbywa się w tych godzinach - decyzja odgórna

dzieci, które przebywają na zajęciach dodatkowo płatnychrodzice  płacą za każdą godzinę poza podstawą 1.30 zł jako opłatę stałą - a także za zajęcia dodatkowe wymaganą kwotę wynikającą z umowy z firmą prowadzącą zajęcia

dzieci, które przebywają w przedszkolu a nie korzystają z zajęć dodatkowo płatnych -rodzice  płacą opłatę stałą 1.30 zł za każdą godzine poza podstawą

poza podstawą programową mam 105 dzieci


post został zmieniony: 17-02-2011 15:14:11
Sisteron05-04-2016 23:20:13   [#18]

Witam serdecznie,

czy coś się zmienia od 1 września 2016 r. w przedszkolu w temacie realizacji zajęć poza podstawą?

I ile dobrze zrozumiałam organ, w arkuszu mam zaplanować tylko oddziały w godzinach realizacji podstawy, natomiast poza nią nauczyciele będą mieli realizować zajęcia opiekuńcze w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy.

Jest jakaś pp do takiego założenia?

Jak mam planować w arkuszu na rok 2016/2017?

Czy od września 2016 angielski jest obowiązkowy dla 5-6 latków?czy młodszych także?

aza06-04-2016 00:25:59   [#19]

Jestem szczesciarą..

U mnie OP oplaca angielski i rytmikę.

Wrzucilam w podstawe.

Ok.

Wiem ze dodatkowe zajecia mają byc po podstawie.

Ale nie skorzystalyby wezystkie dzieci....

 

aza06-04-2016 00:28:42   [#20]

Teka 57

Religia jest zajeciem dodatkowym ok.

Ale w wypracowanym porozumieniu z episkopatem religia realizowana jest po podstawie ale za czas realizacji nie moze byc pobierana oplata. W tym dniu musisz wydluzyc czas bezpoatny

Joasia Berdzik06-04-2016 08:23:03   [#21]

Aza, nie bardzo zrozumialam co napisalas w #19

Angielski dla 5 latkow w 2016/2017 NIE JEST obowiazkowy

Natomiast tekst o pracy w ramach 40 godzin mnie zszokowal-Sisteron, możesz cos wiecej napisac?

Macia06-04-2016 09:43:49   [#22]

Jakie 40 godz.? Po podstawie nauczycielki tez realizują pensum dydaktyczne - 22 z 6-latkami i 25 z młodszymi tylko pewnie tak jak u mnie grupy będą łączone jeśli zostaje po kilkoro dzieci w każdej. Angielski "W latach szkolnych 2015/2016 i 2016/2017 podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego, określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w zakresie dotyczącym przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym stosuje się do dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne". 

W związku z tym, że pięciolatki nie mają już obowiązku to nie muszą mieć, ale....  niektóre z nich może zechcą pójść wcześniej i np. organ ich zachęci tym angielskim to da kasę. Generalnie jak op da kasę to można organizować wszystkim.

joljol06-04-2016 10:09:18   [#23]

Maciu

w tym roku nie ma pensum 22 godzin

rzewa06-04-2016 15:29:14   [#24]

Joasiu, angielski (czy jakikolwiek inny język obcy) NIE JEST OBOWIĄZKOWY w przedszkolu ani dla 3-4 latków, ani dla 5 latków, ani nawet dla 6 latków

w przedszkolu, dla WSZYSTKICH dzieci, obowiązuje podstawa programowa wychowania przedszkolnego a w niej NIE MA języka obcego -> jest jedynie obowiązkowe przygotowanie do posługiwania się językiem obcym bez wskazania wieku dzieci, które muszą/mają być nim objęte

Joasia Berdzik06-04-2016 16:00:38   [#25]

Ok

napiszę dla Ciebie wyraźniej:
Nie ma dla 5latków obowiązku przygotowania do posługiwania się językiem obcym (zwanym dalej językim obcym) w roku 2016/2017

 

kulka06-04-2016 18:38:52   [#26]

U nas dzieci z zerówki zostają w zerówce, będą więc szesciolatkami w przedszkolu. Wraca pensum 22 godz.w 2016/2017??

Ala06-04-2016 18:43:42   [#27]

Tak

 

Macia07-04-2016 08:37:49   [#28]

joljol

chodziło mi o 2016/2017 chociaż u nie jest również  w tym roku bo mam dzieci odroczone czyli 6latki w 2 grupach

dariuszn707-04-2016 09:27:33   [#29]

Macia w roku 2015/2016 nie możesz mieć pensum 22h nawet gdybyś miała całą grupę odroczonych sześciolatków.

joljol07-04-2016 10:35:34   [#30]

własnie, dariusn7 już napisał - w tym roku nie ma pensum 22 w przedszkolach 


post został zmieniony: 07-04-2016 10:35:50
elnik07-04-2016 12:49:14   [#31]

W oddziale przedszkolnym w roku 2016/17 będę miała dzieci z 3 roczników-4,5,6 -latki.i i uważam,że wszystie będą brały udział  w zajęciach przygotowujących do posługiwania się językiem obcym. Czy tak ma być? Czy to będzie zgodne z prawem.

Macia07-04-2016 12:58:28   [#32]

jak to nie ma skoro art. 42 ust.3 się chyba nie zmienił i mówi  że tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci 6-letnich wynosi 22

elnik07-04-2016 13:17:56   [#33]

W tym roku szkolnym obowiązek mają dzieci 5-letnie i stąd pensum 25 a nie 22. 

Macia08-04-2016 08:10:36   [#34]

ale wymiar dotyczy wieku dzieci a nie obowiązku

dariuszn708-04-2016 09:20:03   [#35]

W tym roku nie ma grup dzieci 6-letnich, w przedszkolu najstarszą grupą jest grupa dzieci 5-letnich, mogą się znajdować dzieci 6-letnie które zostały odroczone, co nie zmienia faktu że to grupa dzieci 5-letnich dlatego pensum 25, było to wałkowane gdzieś na forum na początku roku, ale jak widać polskie przepisy nie tylko zresztą w tej kwestii dają bardzo duże pole do interpretacji.

Macia08-04-2016 12:05:19   [#36]

żadna interpretacja tylko fakt: Mam 34 dzieci 6 letnich (odroczonych) w jednej grupie 20 więc jest to grupa dzieci sześcioletnich i dlatego nauczycielka tam pracująca ma pensum 22 godziny.

dariuszn708-04-2016 13:30:31   [#37]

Masz grupę dzieci pięcioletnich do której uczęszczają dzieci odroczone, nawet gdyby nie było tam żadnego pięciolatka.

joljol08-04-2016 13:53:09   [#38]

Maciu

te dzieci podlegają pod szkołę, odroczenie nie zmienia faktu pensum czyli 25 godzin, bo w tym roku w wychowaniu przedszkolnym nie funkcjonują dzieci 6-letnie

Macia08-04-2016 14:37:55   [#39]

idąc tym tokiem rozumowania nauczycielki pracujące z klasą I sześciolatków powinna mieć wymiar 22 godziny a chyba tak nie jest

joljol09-04-2016 20:52:24   [#40]

nie, Maciu

w KN zapisane jest wyraźnie:

Nauczyciele przedszkoli, z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich

25

 

 

Sisteron14-04-2016 18:50:04   [#41]

Wydłużenie pracy oddziału poza podstawę programową -jaka jest podstawa prawna uzasadnienia przydzielania dodatkowych godzin z organu, z uwzględnieniem typu godzin np.ponadwymiarowych?

Mój organ wymaga ode mnie takiego uzasadnienia,sugeruje,że nauczyciele powinni realizować te godz.jako zadania statutowe,w ramach 40-stu godz.pracy.

Pomóżcie proszę; )pozdrawiam

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]