Forum OSKKO - wątek

TEMAT: organizacja roku szkolnego -nowelizacja
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
eny13-10-2010 19:41:14   [#101]
Myślę tak samo jak Leszek a czytając niektóre propozycje "dni wolnych" mam nieodparte wrażenie, że tu nie całkiem o uczniów chodzi;)
ddorota13-10-2010 20:09:22   [#102]

do [#97]

"§ 5. 1.   Dyrektor szkoły lub placówki, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki, a w przypadku szkół lub placówek, w których rada nie została powołana, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

1)   szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego - do 6 dni,
2)   gimnazjów - do 8 dni,

3)   liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających - do 10 dni.

2.   Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:

1)   w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
a)   sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
b)   egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c)   egzamin maturalny,
d)   etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
2)   w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych,

3)   w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.


Nie ma w rozporządzeniu mowy o

12 listopada - tak, piątek po dniu ustawowo wolnym,
7 stycznia - tak, piątek po dniu ustawowo wolnym,
2 maja - tak, zaproponowane przez MEN,
24 czerwca - tak, zaproponowane przez MEN

jest zapis  3)   w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

U mnie (gimnazjum) będzie 5 dni wolnych - 3 na egzamin, 12 listopada i 2 maja.post został zmieniony: 13-10-2010 20:10:58
Caro13-10-2010 20:18:26   [#103]

dlaczego chcecie wykorzystywać 24 czerwca z tych np. 6 dni ?

przecież wtedy nie ma zajęć dyd. - wych. , ponieważ takie zajęcia skończą się 22 czerwca 2011

wakacje zaczynają się w poniedziałek - to co najwyżej zapewnię opiekę, jesli jakieś dziecko przyjdzie do szkoły w piątek 24 czerwca

:)

Anula13-10-2010 21:04:56   [#104]

Z uzasadnienia do rozporządzenia:

"9) w § 4 ust. 1

Konieczność wprowadzenia przepisu przejściowego wynika ze zmiany brzmienia § 2 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym w roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze powinny kończyć się 24 czerwca (ostatni piątek czerwca), tj. w piątek po święcie Bożego Ciała. W myśl § 5 ust. 1 niniejszego rozporządzenia, dzień ten może być ustalony przez dyrektora szkoły jako wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W związku z tym, że niniejsze rozporządzenie wejdzie w życie i będzie obowiązywało już w roku szkolnym 2010/2011, zasadne jest

przyjęcie jednolitego rozstrzygnięcia w tej kwestii."

Czy cytowany powyżej fragment uzasadnienia nie oznacza aby tego, że jeden z dni wolnych od zajęć dydaktycznych,  które mamy ustalić nie przypada na 24 czerwca?????

Caro13-10-2010 22:07:18   [#105]

2. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 1, mogą być ustalone:itd.

.......................

§ 4. 1. W roku szkolnym 2010/2011 roczne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w dniu 22 czerwca 2011 r.

wobec tego, czy Pani Minister uważa co podpisuje?

Jak mam ustalić dodatkowy dzień 24 czerwca od zajęć dyd. - wychowawczych, jeśli w tym dniu takich zajęć nie ma


teka5714-10-2010 02:09:40   [#106]

3)   w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 bardzo podaba mi się ten  zapis...

ja wprowadzę 4 kwietnia przed sprawdzianem i ..tu pasuje mi ten zapis.

Jest nas  mało i mam mało miejsca.sprawdzian jest w klasach,które muszą być  dostosowane  na  ten  dzień-przenoszenie wyższych ławek,gazetki, itp.Jest ogólne zamieszanie, wyprowadzanie  dzieci na  korytarz, bo  nie ma  klasy  zastepczej. N-le przychodzą NORMALNIE DO PRACY. Przygotowujemy klasy do   sprawdzianu, przypominamy i analizujemy  procedury, bo  wszyscy sa  przy  sprawdzianach  i  u nas i  w innych placówkach.

Uważam ,że to  podlega pod ten  pkt. w rozporządzeniu.Aka14-10-2010 23:33:13   [#107]

Zajęcia dydaktyczne - to chyba lekcje - a wolne dni z potrzeby szkoły to np:

- dzień patrona - nie ma zajęć, ale dobra zabawa i różności przygotowane przez uczniów w ramach projektów edukacyjnych

- dzień otwarty szkoły - jw. itp......

AnJa15-10-2010 07:41:18   [#108]

przyznaję, ze nie rozumiem tej dyskusji o 24 czerwca w roku szkolnym 2010/11 przy zapisie, że zajęcia kończą się 22 czerwca

ani opieki w ten dzień

ale mozliwe, ze mam niż i jakiś problem jest

poza czytaniem calościowym i rozróznianiem tekstu rozporządzenia od uzasadnienia?

Caro15-10-2010 11:32:35   [#109]

właśnie - po co czepiam się Pani Minister?

,a Dzień Patrona, gdy wszystkie dzieci są w szkole - to przecież zajęcia wychowawcze - więc co mam odrabiać, albo ustalać wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych ?

...to moim zdaniem jest normalny dzień pracy - zgodny z Programem Wychowawczym szkoły

sońka15-10-2010 13:16:17   [#110]

zaplanowałam 7 dni z tych 8

ale pozostał jeszcze 2 maja - czy mogę go zaplanowac jako dzień z tych ośmiu, czy też muszę odpracować?
sanna15-10-2010 13:54:50   [#111]

A jak w praktyce

-kolejność działań - komu, kiedy?

- "papierologicznie" - informacja dla SU, RR ?; decyzja dla SU, RR?  czy zarzadzenie dyrektora?; uchwała RP?

to robicie?

jaris-115-10-2010 13:59:33   [#112]
2 maja jak najbardziej z tej puli.
AnJa15-10-2010 14:58:06   [#113]

ja naprawdę usiłuję zrozumieć

1.dotychczas mieliśmy w szkole przecietnie 5 dni wolnych od zajeć dydaktycznych: 3xmatury , 2 maja i zwykle w okolicach listopada

niczego wiecej nie mogliśmy mieć - bo w szkole z 6.dniowym tygodniem nie ma możłiwości odrabiania

2.DEN był i jest dniem wolnym od takich zajęć na mocy odrębnych przepisóę, podobnie rekolekcje, podobnie przerwy okołoświąteczne

teraz możemy mieć tych dni określonych w p.1 10 - nie przypuszczam by wszystkie zostały wykorzystane- ale może latwiej będzie jeszcze jakis dzień maturalny zrobić bez dzieci czy próbną maturę właśnie?

w p.2 nic nie zmieniło się - są i były wolne

to własciwie o czym jest dyskusja? że nie MEN już określa?

 

 

Bazia17-10-2010 23:57:43   [#114]
Zgadzam się z Aką. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze , to lekcje. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, to dzień patrona, zabawa choinkowa, dzień sportu itp.
Caro18-10-2010 01:00:34   [#115]

Czy to oznacza, że gdy mamy np. Dzień Patrona i dzień sportu to do szkoły przychodzą tylko chętni? 

Jeśli odwołamy zajęcia i zgodnie z rozp. podamy informację do rodziców, że jak nie mogą zapewnić opieki...

No to na apelu z okazji Dnia Patrona może być dyrektor i dzieci występujące (o ile przyjdą)

Kajko18-10-2010 09:33:55   [#116]

A jak to będzie wyglądało w Zespole Szkół np liceum i gimnazjum- dla każdej szkoły inny wykaz dni?

AsiaJ18-10-2010 09:37:24   [#117]
Lo - 10, G - 8, albo po 8 w każdym:-)
Kajko18-10-2010 09:45:31   [#118]
To to wiem, ale jedni maja pomiar w kwietniu , a drudzy maturę w maju.
JarTul18-10-2010 09:49:22   [#119]

Będzie momentami inaczej dla G i inaczej dla LO.
Pisałem już jak u nas zaplanowano:
- w G i LO: 2 XI, 12 XI, 7I, 2V, 4V
- tylko w G: 12-14 IV
- tylko w LO - 5-6 V, 11 V.


AsiaJ18-10-2010 09:53:10   [#120]
a co z próbną maturą z matematyki - 3.11, dajecie dzień wolny dla I i II?
Kajko18-10-2010 09:53:34   [#121]
dzięki
tardeli18-10-2010 13:54:49   [#122]

A jak z płaceniem za godziny ponadwymiarowe w te dni?

Rozumiem, że:

1. jeżeli są zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w tych dniach, to płacimy godziny ponadwymiarowe,

2.  jeżeli uczniowie nie przyjdą na zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, to  nie płacimy

3. a jeżeli w tym dniu zarządzimy zebranie RP, zespołów przedmiotowych, itp, to nie płacimy

Chyba, że nauczycielom też zrobimy wolne (jednak nie są to dni wolne od pracy). Co proponujecie w twe dni?

dyrlo18-10-2010 14:14:19   [#123]
AsiaJ - ja zaproponowałam 03.11 - próbna matura - dzień z tych 10. Jeszcze nie mam opinii RR i RP ale SU jest za. Już mi oddali opinię.
bogna18-10-2010 19:24:06   [#124]
też planuję 3.11. z puli 10 dni
AsiaJ18-10-2010 19:36:25   [#125]

o to fajnie, że myslicie podobnie.

Ja mam prościej w tym przypadku z opiniowaniem, tylko RS.

krzyśk18-10-2010 21:47:06   [#126]

 A ja wracam jeszcze raz do zapytania ...

A jak z płaceniem za godziny ponadwymiarowe w te dni?

Gaba18-10-2010 22:00:33   [#127]
był do dyspozycji...
bosia18-10-2010 22:28:14   [#128]

ciekawe jak zaplanować wolny dzień na egzamin zawodowy praktyczny

jeśli nie ma jeszcze podane, który zawód którego dnia zdaje

i zazwyczaj dłuuuuugo nie ma, gdzieś wiosną się pojawia dopiero termin

znowu ktoś zapomniał, że póki co są jeszcze szkoły zawodowe


post został zmieniony: 18-10-2010 22:28:45
AsiaJ18-10-2010 22:51:44   [#129]
zostaw sobie niewykorzystane z puli, zapalnujesz jak będzie wiadomo
JarTul18-10-2010 22:53:52   [#130]


Ale do 5 listopada winna je - te dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - "zopiniować", zaplanować i ogłosić :-)))
I tutaj objawia się boska natura dyrektora... :-)))


post został zmieniony: 18-10-2010 22:54:54
AsiaJ18-10-2010 22:55:10   [#131]
autonomia
Caro18-10-2010 22:56:23   [#132]

czy do tej pory za 2 maja płaciliście ponadwymiarowe?


bosia18-10-2010 23:07:36   [#133]

AsiaJ, ja wiem co i jak zrobię

pokazuję tylko kolejne nieprzemyślane rozporządzenie

tak jak napisał JarTul-mam to zaopiniować, ogłosic itp., a terminów niet

JarTul18-10-2010 23:16:39   [#134]
O boska Bosiu!!!
... Uczynisz co jest niemożliwym do uczynienia. ;-)
bosia18-10-2010 23:24:53   [#135]

tia....ma się te kontakty na górze, znaczy w niebie;-)

bosia18-10-2010 23:28:18   [#136]

a na poważnie, to nie szafuję tymi dniami

nasi uczniowie mają jeszcze praktyki, więc i tak ich mniej w szkole

nie mamy wolnego w czasie próbnych matur i próbnych egzaminów zawodowych

ale wolne od zajęć będa dla uczniów 20 i 21 czerwca

czyli razem wyszło mi 8 dni


post został zmieniony: 18-10-2010 23:28:43
ankate19-10-2010 17:41:55   [#137]
http://www.kuratorium.lodz.pl/page/index.php?str=87&id=2089
sanna20-10-2010 09:16:12   [#138]
zasięgniecie opinii rady pedagogicznej - uchwała?
JarTul20-10-2010 11:27:54   [#139]
Już było wielokrotnie. Każde wyrażenie zdania przez ciało kolegialne - w tym przypadku RP - jest uchwałą.
sanna20-10-2010 11:51:50   [#140]

:-))

dzięki, już wiem - wydrukowałam kompetencje RP od p. Szklarczyka

ametyst197320-10-2010 12:11:35   [#141]
gdzie znajdę te kompetencje od p. Szklarczyka prosze o link
sanna20-10-2010 12:42:45   [#142]

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=111&id=5033

-:))


UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]