Forum OSKKO - wątek

TEMAT: konkurs na dyrektora szkoły - ocena formalna
strony: [ 1 ]
j2309-06-2010 18:14:38   [#01]
W trakcie oceny formalnej kandydata komisja stwierdziła brak dokumentu poświadczającego przygotowanie pedagogiczne. Kandydat jest wieloletnim nauczycielem, od 10 lat dyrektorem tej szkoły i z pewnością takie przygotowanie posiada, prawdopodobnie zapomniał go dołączyć lub uznał, że nie jest ono potrzebne. Jaką decyzję powinna podjąć komisja? Dopuścić kandydata do dalszego postępowania konkursowego, biorąc pod uwagę fakt, że w dokumentacji istnieje inny dokument (akt nadania stopnia awansu  zawodowego) z którego wynika, że takie przygotowanie posiada, czy też powinna kandydata odrzucić?
rzewa09-06-2010 18:47:54   [#02]
odrzucić
MMM09-06-2010 19:07:56   [#03]

Kandydat też człowiek:))
Może dać szansę, to tylko papier, każdy z nas czegoś kiedyś zapomniał.
Ewuś trochę litości dla znerwicowanych kandydatów:))

bogna09-06-2010 19:22:19   [#04]

komisja miała prawo dopuścić akt nadania stopnia awansu

jako dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne kandydata

(przy analogicznej sprawie, która kiedyś mnie interesowała, 

doszukałam się wyroku sądowego z sentencją jak powyżej napisałam)

rzewa09-06-2010 19:31:09   [#05]

hm... dyskusyjne dla mnie to prawo komisji - jako przegrany kontrkadydat miałabym podstawę do domagania się unieważnienia konkursu

ale nawet, gdyby przyjąć, że komisja ma takie prawo, to jak dla mnie taki błąd dyskwalifikuje kandydata - będąc członkiem komisji głosowałabym za odrzuceniem

sylwia09-06-2010 20:47:39   [#06]

Sprawdzamy czy są wszystkie dokumenty, które były w ogłoszeniu

nie gdybamy tylko stwierdzamy

brak wymaganego dokumentu= odrzucenie

i nie ma zmiłuj się

bogna09-06-2010 21:45:19   [#07]

rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu okresla wymagane dokumenty tak:

§ 1. 4) e) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

nie precyzując co ma być dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne;

może więc to też być akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego czy dyplomowanego

rzewa09-06-2010 22:09:16   [#08]

o tym jaki dokument zaświadcza o przegotowaniu pedagogicznym mówi rozporządzenie w sprawie kwalifikacji n-li:

3) przygotowaniu pedagogicznym - należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną - w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;

akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego czy dplomowanego nie jest żadnym z wymienionych tu dokumentów

bogna09-06-2010 23:44:22   [#09]

hmm... mój dyplom ukończenia studiów nie stwierdza przygotowania pedagogicznego,

nie mam żadnego z pozostałych wymienionych dokumentów

a jednak przygotowanie pedagogiczne mam ;)

Marek Pleśniar09-06-2010 23:49:06   [#10]
akt awansu jest ok, mym zdaniem - trochę elastyczności urzędnikom nie zaszkodziłoby
j2310-06-2010 08:25:29   [#11]
elastyczności to może nie brakuje, ale zgadzam się z rzewą, że należy wziąć pod uwagę ewentualne odwołanie kontrkandydata i w tym kontekście ta elastyczność może okazać się błędem. Odwołanie rozpatruje OP, w tym przypadku w/b/p i może mieć inne zdanie niż komisja, szczególnie, że poprosi o opinię prawną.
Marek Pleśniar10-06-2010 08:45:08   [#12]

pewnie macie rację - ostatecznie dokumenty na konkurs kandydat na dyrektora powinien umieć skompletować, procedura powinna być spełniona porządnie

(zazwyczaj braki wynikają z niedoczasu, szybkiej decyzji itp)

j2310-06-2010 08:48:00   [#13]
w uzupełnieniu chciałbym tylko dodać, że obowiązujące rozporządzenie nie dopuszcza udziału kandydata w tej części postępowania konkursowego, co oznacza, że nie może on złożyć dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnić brakujących dokumentów.
j2310-06-2010 10:45:48   [#14]

#4 podaj jakieś szczegóły tego wyroku sądu 

#9 możesz rozwinąć w jaki sposób uzyskałaś przygotowanie pedagogiczne?

bogna10-06-2010 21:50:19   [#15]

przykładowe wyroki:

II SA/Bd 850/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8B4AC88059

ewentualne wątpliwości komisji konkursowej co do posiadania przez skarżącą wyższego wykształcenia magisterskiego, nie dadzą się pogodzić z treścią przedłożonego w ofercie aktu nadania jej w dniu [...] przez K. Kuratora Oświaty stopnia nauczyciela dyplomowanego. W akcie tym bowiem wyraźnie stwierdza się, iż skarżąca posiada kwalifikacje wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a z uzasadnienia tegoż aktu nadto wynika, iż skarżąca spełnia wymagania, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela, to jest wymagania do zajmowania stanowiska nauczyciela, którego to przepisu treść przytoczono wyżej.

II SA/Bd 755/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/F32975D3AA

 

Powyższe w ocenie Sądu dodatkowo wskazuje, że stwierdzenie w uzasadnieniu aktu nadania wyżej wymienionej stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego spełniania przez nią wymagań kwalifikacyjnych z art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela należy rozumieć jako potwierdzenie posiadania przez nią kwalifikacji do pracy jako nauczyciela w szkole podstawowej. Nadmienić trzeba, że akt nadania stopnia awansu zawodowego jest dokumentem urzędowym stanowiącym dowód tego, co zostało w nim urzędowo stwierdzone. Korzysta więc z domniemania prawdziwości, które może być obalone jedynie w drodze dowodu przeciwko treści tego dokumentu.

-----------

posiadam świadectwo ukończenia studium pedagogicznego


post został zmieniony: 10-06-2010 21:52:09
dota c11-06-2010 00:22:09   [#16]

Trochę nie w temacie jestem, ale ciekawi mnie to.

W przytoczonym w #07  przepisie nie doszukałam się inf na temat konieczności udokumentowania posiadania przygotowania pedagogiczego.

Chyba że to : "wymagane wykształcenie"

j2311-06-2010 07:56:48   [#17]

tak chodzi o "wymagane wykształcenie" a reguluje to 

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)
z dnia 27 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek

(Dz. U. z dnia 3 listopada 2009 r.)

§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

Marcelina11-06-2010 07:57:01   [#18]
A ja sądzę, że jak OP chce, to wszystko można :) Właśnie się dowiedziałam (oczywiście nieoficjalnie), że do jednego z kandydatów zadzwoniono z sugestią, by zmienił zaświadczenie od lekarza, bo jest wydane na niewłaściwym druku. I to tyle w kwestii przepisów...
j2311-06-2010 08:01:34   [#19]
A ja słyszałem, że na Placu Czerwonym w Moskwie rozdają mercedesy. Potem się wprawdzie okazało, że chodziło o rowery i nie rozdają tylko kradną, ale coś w tym musi być jak ludzie mówią. I tak samo jest z tym co napisałaś, OP jak chce ...
Marcelina11-06-2010 08:15:50   [#20]
Przykro mi, że odebrałeś to tak osobiście. Niestety takie są fakty. To że dowiedziałam się nieoficjalnie, nie znaczy, że z plotek.
Marcelina11-06-2010 08:15:58   [#21]
Przykro mi, że odebrałeś to tak osobiście. Niestety takie są fakty. To że dowiedziałam się nieoficjalnie, nie znaczy, że z plotek.
Marcelina11-06-2010 08:16:03   [#22]
Przykro mi, że odebrałeś to tak osobiście. Niestety takie są fakty. To że dowiedziałam się nieoficjalnie, nie znaczy, że z plotek.
Marcelina11-06-2010 08:30:19   [#23]
przepraszam za powtórki, ale przy tym upale nawet komputer głupieje :)
j2311-06-2010 09:43:27   [#24]

#22

Nie ma tym nic osobistego, tylko zastanawiam się jaka informacja dla użytkowników forum płynie z takiego wpisu? Czy uważasz, że kandydaci powinni dzwonić do OP czy OP do kandydatów? Czy może z faktu, że w miejscowości X tak się stało jak piszesz, wynika, że w Y lub Z też się tak dzieje? Wydaje mi się, że forum służy udzielaniu porad praktycznych, własnych analiz, publikowaniu własnych doświadczeń z których można skorzystać. Jak można skorzystać z twojej informacji?

Marcelina11-06-2010 15:38:22   [#25]

Przyznaję, że może niepotrzebnie wtrąciłam się do wątku, ale informacja, którą uzyskałam nieprzyjemnie mnie zaskoczyła. Z drugiej strony kandydaci powinni mieć też świadomość, że OP może mieć faworytów, których będzie traktować w sposób specjalny. Jeżeli u Was jest inaczej, szczerze mnie to cieszy. Ale też nie bez powodu L. Gawrecki w książce "Kompetencje menedżera oświaty" (rozdział "startujesz w konkursie") pisze "...najpierw bardzo istotna uwaga - wszelkie omawiane dalej zasady, wskazowki i uwagi dotyczą konkursow autentycznych, poważnych, a nie pozorowanych "ustawionych" pod jednego z góry upatrzonego kandydata. Zastrzeżenie takie jest niezbędne, ponieważ zdarzają się, niestety, takie konkursy, i to bynajmniej nie tylko w oświacie. Zanim więc zdecydujesz się na udział w konkursie, upewnij się, czy nie jest on już z góry... rozstrzygnięty... Jeśli tak, daj sobie spokój, poszukaj innej, uczciwej okazji do starań o objęcie funkcji kierowniczej." Polecam tez wątek  http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=15133 - wpis Ganges

 

sylwia12-06-2010 11:15:54   [#26]

Jeśli chodzi o to zaświadczenie lekarskie to pamiętam taką sytuację sprzed 3 lat

kandydat miał zaświadczenie lekarskie ale podpisał się pod tym lekarz, który miał uprawnienia do wydawania takiego zaświadczenia ale pomylił pieczątki ( lekarz miał 2 pieczątki- jako rodzinny i jako lekarz medycyny pracy)

Wiedzieliśmy, że ta przychodnia ma lekarzy medycyny pracy.

KO było zdania, że to zaświadczenie nie jest ważne.

Zrobiliśmy przerwę podczas której kierownik przychodni faksem przysłał nam oświadczenie, ze lekarz ma uprawnienia do wydawania takiego zaświadczenia.

więc Marcelino może OP chce pomóc kandydatowi aby nie odrzucono go z przyczyn formalnych?

AnJa12-06-2010 14:27:42   [#27]
problemik jest tylko taki, że to nie musi byc od lekarza medycyny pracy- tzn. w rozporządzeniu tego nie wymaga się
sylwia12-06-2010 18:28:32   [#28]

Teraz nie pamiętam jak to było ale wiem, że musiało być od lekarza medycyny pracy

zabij mnie

nie pamiętam dlaczego

j2312-06-2010 19:34:06   [#29]
zorro zachowaj życie, ot po prostu komisja nadinterpretowała rozporządzenie, a następnie ponownie złamała przepisy kontaktując się lekarzem i uznając fax jako dokument, ogólnie przewodniczący komisji do odwołania. Tak więc mamy tu do czynienia z przykładem jak robić się nie powinno.
sylwia12-06-2010 23:12:46   [#30]

no nie odwołano mnie.......

ale to nauczka

nie ma co się za bardzo starać

i nie trzeba słuchać KO ;-)

j2313-06-2010 19:18:40   [#31]
jest takie powiedzenie o miękkim sercu i twardej ... 
sylwia14-06-2010 11:47:38   [#32]

problemik jest tylko taki, że to nie musi byc od lekarza medycyny pracy- tzn. w rozporządzeniu tego nie wymaga się

mam odpowiedź zaświadczenie dla celów pracowniczych MUSI być podbite przez lekarza medycyny pracy

j2314-06-2010 16:02:32   [#33]
MEN nie zapisał tego w rozporządzeniu, więc komisja nie powinna tego interpretować. Konkurs i powierzenie obowiązków dyrektora szkoły reguluje ustawa i rozporządzenie czyli przepisy lex specialis, w takich sytuacjach nie należy być "bardziej papieskim od papieża". Pamiętamy też, że powierzenie obowiązków dyrektora szkoły nie jest nawiązaniem nowego stosunku pracy i nie należy stosować tu wprost przepisów KP.
sylwia14-06-2010 17:51:33   [#34]

Nie masz racji

kandydat musi mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym

a takie może wystawić tylko specjalista - lekarz medycyny pracy

sylwia14-06-2010 17:54:35   [#35]

Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły(placówki)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 

Kuratorium Oświaty przekazuje do wiadomości i wykorzystania wyjaśnienie Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawarte w piśmie z dnia 12 listopada 2007 r. Nr DSN-SPP-1823-607/ZP/07 w sprawie dot. zaświadczenia lekarskiego wymaganego od kandydatów przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły (placówki), o którym mowa w § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 06 maja 1989 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek ( Dz. U. Nr 89 poz. 826 ze zm.):

"W związku z uzyskaniem stanowiska Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w przedmiotowej kwestii - Ministerstwo Edukacji Narodowej, Departament Spraw Nauczycielskich uprzejmie wyjaśnia, co następuje:

W związku z powyższym, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym powinno być wydane w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych w celach przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm.) według wzoru określonego w załączniku nr 2 do tego rozporządzenia.

Zwrot "zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym" jest praktycznie tożsamy znaczeniowo ze sformułowaniem "orzeczenie lekarskie - wydawanym w formie zaświadczenia - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku, m.in. kierowniczym", o którym mowa w § 1 ust.1 pkt 4 lit.e rozporządzenia Ministra Zdrowiai Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.

Zgodnie ze wskazówkami metodycznymi w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r., praca na stanowiskach decyzyjnych (kierowniczych) i związanych z odpowiedzialnością, została zakwalifikowana przez pracodawcę jako praca w warunkach uciążliwych.

Zatem zasadne jest, aby zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, dla nauczyciela ubiegającego się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki wydawał lekarz uprawniony do przeprowadzania badań profilaktycznych, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r.".

Grażyna S04-08-2014 18:35:47   [#36]

Jeżeli podpisałam koncepcję na każdej stronie za zgodność z oryginałem (zaćmiło mnie) czy zostanie odrzucona formalnie?

czy nie może być jako kopia (chociaż to oryginał)?

dyrlo04-08-2014 18:39:26   [#37]

No chyba nie,

powiedz, że jest to kopia bo oryginał jest Ci potrzebny, żeby go potem realizować :-)))

MKJ04-08-2014 23:13:59   [#38]

Hm... Rozporządzenie dokładnie przewiduje, które dokumenty na konkurs mogą być złożone jako kopie, a które muszą być w oryginale. Myślę, że komisja będzie miała niezłą zagwozdkę...

rzewa05-08-2014 00:52:53   [#39]

a gdzie napisane, że oryginału nie można podpisać na każdej stronie?

:-)

dyrlo05-08-2014 08:36:45   [#40]

Grażyna napisała, ze zrobiła na każdej stronie "za zgodność z oryginałem" i to jest Jej problem.

Grażyna S06-08-2014 11:43:45   [#41]

Już po wszystkim.Oferta odrzucona formalnie ze względu na nie złożone w oryginale i nie podpisane własnoręcznie uzasadnienie i koncepcja. Podaje ku przestrodze innych. Aczkolwiek ja  złożyłam i koncepcję i uzasadnienie. Czy tak podpisana kopia nie ma mocy oryginału dokumentu? Jutro idę do radcy prawnego. W ogłoszeniu o konkursie pisze o złożeniu uzasadnienia i koncepcji, ale nie ma słowa oryginał. Nalezy więc domniemywać?  Innych zarzutów komisja nie stwierdziła.

dyrlo06-08-2014 15:28:42   [#42]

Tylko, że ogłoszenie to jedna sprawa a przepis prawny to druga.

W jednym ogłoszeniu OP zapomniał (albo prasa źle wydrukowała-tego nie wiem) o jakimś oświadczeniu (są 4 do załączenia a wymieniono 3) i też ważniejsze co było w pp a nie co było w ogłoszeniu w prasie. Uzasadnienie: "przyszły dyrektor musi znać przepisy prawa a nie opierać się na ogłoszeniu zamieszczonym w prasie"

rzewa06-08-2014 16:55:13   [#43]

cóż... rozporządzenie też nie mówi w przypadku koncepcji ani o kopii ani o oryginale -> mówi, że kandydat ma przedstawić koncepcję i to swoją -> mam nadzieję, że nie napisałaś na tej koncepcji innego nazwiska niż swoje...

no i koncepcja była, była też podpisana przez autora (nawet w nadmiarze), zatem stanowisko komisji uważam za nazbyt purystyczne, ale... jeśli komisja tak postąpiła, to znaczy, że kandydat raczej małe szanse miał... albo i bardzo duże, ale OP miał inne plany ;-)

i teraz wszystko zależy od determinacji kandydata -> może, i to z szansami na powodzenie, próbować "uwalić" ten konkurs -> jak mu się to uda, to będzie musiał być konkurs ogłoszony raz jeszcze, ale OP może zdecydować, że nie w tym roku, teraz powoła p.o., a w przyszłym


post został zmieniony: 06-08-2014 16:56:06
Grażyna S07-08-2014 07:22:26   [#44]

Czy radzicie jeszcze porozmawiać z wójtem? Jeżeli odwołam się od decyzji komisji, to będzie już za późno? Sytuacja była taka, że przed konkursem proponował mi przedłużenie na 2 lata bez konkursu, nie zgodziłam się ponieważ nie podał uzasadnienia dlaczego, wystawił mi ocenę wyróżniającą i  wówczas ogłosił konkurs. Do konkursu nikt więcej nie przystępował.

dyrlo07-08-2014 07:58:48   [#45]

Pogadaj.

Grażyna S13-08-2014 15:41:11   [#46]

Pogadałam. Proponuje mi po nierozstrzygniętym konkursie p.o. dyrektora na 10 miesięcy i ogłasza nowy konkurs na wiosnę. Co Wy na to? Czy prawnie wszystko w porządku? jak to ma się do art.36 ust 4 uoso?

dyrlo13-08-2014 17:42:31   [#47]

Twoja kadencja się kończy, więc od 1.09 stajesz się "innym nauczycielem" tej szkoły więc OP powierza Ci stanowisko (p.o.) nie dłużej niż na 10 miesięcy, potem będzie konkurs do którego przystąpisz i nie popełnisz już "błędu" formalnego. 

Jeśli zależy Ci żeby być dyrektorem to bierz propozycję wójta, którego w przyszłym roku może już nie będzie, wszak wybory samorządowe jesienią będą.

Powodzenia :-) 

____________

On już wie, że będzie wójtem nadal? Wiosną może być ktoś inny.


post został zmieniony: 13-08-2014 17:43:30

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]