Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Jaka procedura?
strony: [ 1 ]
irula21-04-2010 10:09:05   [#01]
Mam za dużo nauczycieli nauczania zintegrowanego. Jednemu z nich - kontraktowemu chcę w przyszły roku dać etat świetlicy- ma uprawnienia. Jak to przeprowadzić proceduralnie? Zaraz zapyta dlaczego ja? Czy może się nie zgodzić? Co wtedy?
dariuszn721-04-2010 10:28:58   [#02]
To jeżeli ktoś się bedzie wypowiadał to ja mam dyplomowanego któremu mogę dać świetlicę w sumie jako dopełnienie
irula22-04-2010 10:36:36   [#03]
Pomyliłam się , mój nauczyciel, któremu chcę dać świetlicę jest mianowany. Może ktoś napisze coś ze swojej praktyki...........
Bas22-04-2010 11:50:38   [#04]

Ja zrobiłam to w zeszłym roku z kontraktowym jako porozumienie zmieniające umowę o pracę w punkcie: warunki zatrudnienia - stanowisko. I tu wpisałam połówkę w świetlicy, resztę jak poprzednio.

Myślę, że to trochę na wyrost, zważywszy, że teraz mają wszyscy uprawnienia do świetlicy. Może wystarczy sama informacja o projekcie arkusza, gdzie będzie stało czarno na białym, co ma nauczyciel przydzielone. Chociaż przy mianowanym...? No, nie wiem. Daję taką informację-porozumienie, nauczyciel przyjmuje i koniec.

sebekm22-04-2010 14:34:12   [#05]
W/g mnie to jest zmiana warunków pracy i płacy czyli zgodnie z KP powinna nastąpić zmiana umowy o pracę z wszystkimi przewidzianymi w tym procedurami. Ja bym to rozwiązał oddelegowaniem na inne stanowisko w/g arkusza bez zmiany umowy.
DYREK22-04-2010 16:40:15   [#06]

stosunek pracy na podstawie mianowania (mianowany, dyplomowany ....)

KN

Art. 18.  1.  Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

Jeżeli nie wyraża zgody, to art. 20 KN.

 

umowa o pracę na czas nieokreślony (kontraktowy .....)

Zmiana treści stosunku pracy nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę następuje na podstawie przepisów Kodeksu pracy, zgodnie z art. 91c Karty Nauczyciela.

Można zastosować:

- porozumienie stron (porozumienie zmieniające)

- wypowiedzenie zmieniające - art. 42 Kodeksu pracy w związku z art. 91c Karty Nauczyciela.

Jeżeli obecnie nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony w pełnym wymiarze i nie wyraża zgody na porozumienie zmieniające, to można także zastosować art. 20 (rozwiązanie umowy o pracę). Nauczycielowi w tym wypadku przysługuje wypłata odprawy lub stan nieczynny.

 

dota c24-04-2010 13:49:58   [#07]
CZy mogę zastosować to o czym napisał Dyrek #06 do nauczycielki wracającej z wychowawczego, czy przysługują jej jakieś dodatkowe prawa? 
dota c30-04-2010 16:30:20   [#08]

:(

krystyna30-04-2010 19:54:20   [#09]

o powracających z urlopów wychowawczych KP mówi tak:

Art. 1861. (157) § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

§ 2. W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

oraz tak:

Art. 1864. (160) Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Marylka01-05-2010 00:14:48   [#10]

Czy dobrze pamiętam?

Zmiana warunków pracy nauczyciela możliwa jest do końca maja.

Bazia01-05-2010 09:47:43   [#11]

Bez zgody nauczyciela - tak (pamietaj, że dopiero możesz wręczać pismo np. ograniczające etat, gdy masz zatwierdzony arkusz, no i opinia związków),

za porozumieniem stron - w każdym czasie.

Marylka02-05-2010 15:21:21   [#12]

Do czego potrzebna jest wtedy opinia związków?gronostaj03-05-2010 13:45:35   [#13]
Baziu czy do ograniczenia etatu jest potrzebna zgoda zz??? Mam dla jedej dyplomowanej 12/18 ale nie zamirzeałam zz powiadamiac o tym. wtedy bym to robiła gdyby sie ie zgodziły...
rzewa03-05-2010 16:04:00   [#14]

jak się n-l zgodzi to potrzebna nie jest, ale...

jak się nie zgodzi to jest wypowiedzenie z art 20, a do tego trzeba mieć opinię zz-tów :-)

dlatego też należy o tę opinię występować zanim się zaproponuje ograniczenie (chyba że jesteśmy w 100% pewni zgody n-la, a o to trudno...)

tarek03-05-2010 17:48:34   [#15]

Czyli chcąc dać nauczycielowi nauczania zntegrowanego np. 16 godzin zajęć + świetlica do pełnego etatu, to potrzebna jest i zgoda i zmiana umowy (porozumienie) - wiąże się to z przeniesieniem "na inne stanowisko" (w końcu to stanowisko nauczyciela i takie jest w umowie/mianowaniu)? Czy po prostu można to przydzielić w arkuszu i nauczyciel będzie realizował zajęcia wg róznych pensów (tzw. uśrednione)?

rzewa03-05-2010 17:56:24   [#16]
najważniejsza jest zgoda nauczyciela - jeśli jest zgoda n-la na taki przydział, to jest automatycznie zgoda na przeniesienie na inne stanowisko i takie pensum jakie wynika z uchwały OP
tarek03-05-2010 18:02:05   [#17]
Rozumiem, ale jak to wygląda od strony papierowej. Nauczyciel ma 16 godzin lekcyjnych i np. 4 świtlicowe. Wystarczy zgoda, czy musi być akt przeniesienia (i czy tylko na te 4 godziny)? Czy może będzie to juz "uzupełnianie etatu"?
post został zmieniony: 03-05-2010 18:06:38
wolny strzelec16-05-2010 19:40:34   [#18]

Jestem n-lem dyplomowanym, od kilkunastu lat zatrudnionym na stanowisku pedagoga szkolnego. Na przyszły rok jestem zaplanowana na pół etatu pedagoga i 10 godzin nauczania indywidualnego. Czy wszystko jest tu ok, czy coś nie, czy nic???

dyrlo16-05-2010 19:48:24   [#19]
A jakie zajęcia masz prowadzić w ramach NI?
rzewa16-05-2010 20:04:43   [#20]

tarek: najprawdopodobniej w twoim OP taki n-l ma inne pensum niż 18 godz/tydz, zatem będzie to, od strony formalnej, przeniesienie ze stanowiska, na którym pensum wynosi 18 godz na stanowisko, na którym pensum wynosi X godzin

i nie będzie to żadne uzupełnienie etatu - z uzupełnieniem mamy do czynienia, wtedy gdy OP kieruje do innej szkoły na kilka godzn brakujących do pensum w szkole macierzystej

Liga: wszystko zależy czy przy tym przydziale twoje pensum się zmienia czy nie - jeśli nie, to wszystko ok, ale jeśli ulega zmianie, jest to przeniesienie i wymaga Twojej zgody

wolny strzelec16-05-2010 20:17:28   [#21]
Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem głeboko upośledzonym, pensum nie ulega zmianie. Więc wszystko jest ok. dzięki.
Natka16-05-2010 20:53:35   [#22]
Niestety, muszę zwolnić nauczyciela, a drugiemu zaproponować łączenie etatu - będzie miał zwiększone pensum. Jeżeli nie wyrazi zgody, to art. 20? (zmniejszenie ilości oddziałów). Czy dobrze myślę?
bosia16-05-2010 21:44:33   [#23]
w zależności od tego jak był zatrudniony
Natka16-05-2010 22:16:07   [#24]
oczywiście na podstawie mianowania 
basias27-04-2011 21:22:02   [#25]

Arkusz opracowany (oczywiście wersja kwietniowa, więc będą zmiany) ale dla nauczycielki mianowanej mam zgodnie z kwalifikacjami 15/18 etatu.

Wiem, że będzie możliwe uzupełnienie etatu w innej szkole - nie jest to wiadomość oficjalna - ale nie mam pojęcia, czy n-lka będzie chciała dojeżdżać.

Proszę o potwierdzenie mojego toku myślenia lub o korektę. 

W piątek będzie RP i uchała w sprawie wyrażenia opinii. W tym dniu przekazuję arkusz z załącznikami do OP.

OP zatwierdza arkusz, są dwie możliwości:

a) proponuje n-lce uzupełnienie etatu

b) nic nie proponuje.

W przypadku a) nauczyciel: - wyraża zgodę i jest zatrudniony na cały etat

                                      - nie wyraża zgody i wręczam mu pismo o ograniczeniu etatu wraz z informacją

                                         o tym, że jeśli nie przyjmie ograniczenia, to rozwiązanie stosunku pracy

w przypadku b) - nauczyciel wyraża zgodę na ograniczenie, otrzymuje proporcjonalne wynagrodzenie

                     - nie wyraża zgody, rozwiązanie stosunku pracy

Zarówno w przypadku a) i b) proponuje się stan nieczynny.

Załózmy, że OP zatwierdzi arkusz do 15 maja. Czy pisma do nauczyciela kieruję dopiero po tej dacie?

Kiedy/czy wysyłam pismo do ZNP? N-lka jest członkiem związku.

Czy wzór pisma o ograniczeniu z wymiany jest poprawny? Pewnie będzie mnie czekał sąd pracy.  

 

DYREK27-04-2011 21:46:34   [#26]

Tylko OP może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć .

Nie jest to zadanie dyrektora szkoły.

  Wątek:

zatwierdzenie projektu AO a data wypowiedzenia


post został zmieniony: 27-04-2011 21:47:02
basias27-04-2011 21:51:56   [#27]
Tak, właśnie tak napisałąm: OP zatwierdza arkusz i proponuje lub nie... Kolejność właściwa, jakie terminy?
JarTul30-08-2016 21:12:35   [#28]

Proszę o wzory pism potrzebnych w sytuacji, gdy nauczyciel mianowany "z pensum 18" przechodzi w tej samej szkole na "pensum nauczycielsko-świetlicowe".


post został zmieniony: 30-08-2016 21:13:54
zinka30-08-2016 21:14:21   [#29]

Też potrzebuję :)

Jacek30-08-2016 22:07:26   [#30]

dałbym generalnie tak

Pan/Pani*)

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)

przenoszę

Pana/Panią z dniem ……………….................... na własną prośbę/ z urzędu za Pana/Pani zgodą na stanowisko nauczyciela z pensum (np. 20/20).

zinka30-08-2016 22:17:41   [#31]

Dzięki

JarTul30-08-2016 22:39:03   [#32]

Thx :-)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]