Forum OSKKO - wątek

TEMAT: zwolnienie ucznia z drugiego języka
strony: [ 1 ][ 2 ]
krystyna29-09-2010 18:05:21   [#51]

nie wydaje mi się, że "poradnia specjalistyczna" - to, tak jak sugerujesz, gabinet lekarza specjalisty..., bo czytając dalej przytoczony przez Ciebie zapis mamy, że są to poradnie (publiczne i niepubliczne) spełniające warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy.

a art.71b ust. 3b mówi:

3b. Opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, wydają również niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym niepubliczne specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne założone zgodnie z art. 82 oraz zatrudniające pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.jedrek530-09-2010 08:57:21   [#52]
chodzi tu o poradnie specjalistyczne - tzn. mające uprawnienia do orzekania wobec dzieci z wadą słuchu, wzroku, autyzmu
gosiarad29-09-2011 12:24:27   [#53]
poszukuję wzoru takiego zwolnienia, może ktoś ma pod ręką??
JarTul17-04-2012 14:44:19   [#54]
Proszę o wzór zwolnienia z nauki drugiego języka obcego.
dyrlo17-04-2012 20:10:53   [#55]

Chyba może być tak:

nr

data

Decyzja Dyrektora Szkoły

Na podstawie par. 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. (Dz.U. 2007/83/562 z póź. zm.) w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania ........

po rozpatrzeniu wniosku

Pani/Pana ............ zamieszkałego ............ i zasięgnięciu opinii   PPP

zwalniam ucznia .................

z nauki drugiego języka - języka  .................

Zwolnienie wydaje się na okres ......................

Uzasadnienie:

..........................................................

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ko w terminie 14 dni, za pośrednictwem Dyrektora Szkoły.

Do wiadomości:

a/a

Pan/Pani ................


post został zmieniony: 17-04-2012 20:13:10
olaszyma08-09-2016 10:45:00   [#56]

Odkurzam i proszę o potwierdzenie. Czy w przypadku niepełnosprawności sprzężonych obowiązuje dalej przepis o tym że mogę na wniosek rodziców zwolnic ucznia z nauki drugiego języka obcego?

 

olaszyma08-09-2016 11:01:51   [#57]

Znalazłam sama odpowiedź. ;-))). Można ;-)))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]