Forum OSKKO - wątek

TEMAT: ocena pracy nauczyciela
strony: [ 1 ]
foki07-01-2010 08:32:33   [#01]
jeśli ktoś pamięta. Do kiedy obowiązywała ocena pracy nauczyciela "szczególnie wyróżniająca"?
Jacek07-01-2010 08:58:58   [#02]
obowiązywała do 5 kwietnia 2000 r.
foki07-01-2010 09:10:41   [#03]
Jasne, dzięki.
gosiarad11-01-2010 11:59:26   [#04]
jak to obowiązywała? Już nie obowiązuje?
beera11-01-2010 12:17:50   [#05]

no teraz jest tak:

4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

1) ocena wyróżniająca;
2) ocena dobra;
3) ocena negatywna.

gronostaj02-03-2010 19:01:28   [#06]
dyrektor poinformował nauczyciela pismem we wrzesniu, że dokonan zostanie jego ocena do dzis oceny tej nauczyciel nie otrzymał - czy jest na to jakis termin?
Ala02-03-2010 19:26:58   [#07]
3 miesiące
gronostaj03-03-2010 10:54:06   [#08]
a gdzie jest to napisane?
bosia03-03-2010 11:02:15   [#09]
w KN
Lucy03-03-2010 11:28:39   [#10]

Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy dyrektora szkoły lub na wniosek:

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) organu prowadzącego szkołę;
4) rady szkoły;
5) rady rodziców.

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.

sanna03-03-2010 13:00:06   [#11]
A przed oceną dorobku zawodowego można (należy?) dokonać oceny pracy?
Gaba03-03-2010 13:32:48   [#12]
Można dokonać, gdy trzeba
gronostaj03-03-2010 14:47:52   [#13]

Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku

 

ale w tym przypadku o którym mowa to dyrektor sam zadecydował o ocenie nauczyciela - czy ten termin takze sie w takim wypadku stosuje?

Lucy03-03-2010 15:26:28   [#14]

nie:-)

(taka mądra jestem po szkoleniu Rzewy:-)))))

W ustawie jest mowa: "od złożenia wniosku". więc jak nie było wniosku - nie liczy się terminu. Ocena może być dokonana w tym przypadku w dowolnym czasie:-))))

gronostaj03-03-2010 22:04:14   [#15]

czyli rozumiem, że jesli dyrektor poinformował nauczyciela pisemnie ze bedzie oceniasny to ocene na pismie moze sformułowac np w maju?

Lucy04-03-2010 08:47:02   [#16]
dokładnie tak:-)
malinka05-03-2010 17:13:56   [#17]
a nawet w czerwcu :)
Lucy06-03-2010 17:39:12   [#18]
:-)
Mariolka02-06-2010 06:21:06   [#19]
po upływie ilu lat od oceny, nauczyciel powinien wystapić o ponowną ocenę pracy? Jesli nauczyciel oceniony był 17 maja 2005 roku, to czy ta ocena zachowuje aktualnośc przy składaniu dokumentów w konkursie na dyrektora szkoły.
dyrlo02-06-2010 11:42:40   [#20]

N uczyciel nie musi występować o ocenę jesli jej nie potrzebuje. Jego ocena jest cały czas ważna ale ..... nie do konkursu, nie do nagród, nie do medali. 

Ocena z 17 maja 2005 do konkursu już się nie liczy. Do konkursu potrzebna jest aktualna ocena (tj. z ostatnich 5-ciu lat) 

Macia28-10-2010 13:45:42   [#21]
czy w uzasadnieniu oceny pracy powinno się/można wpisać jakieś  minusy jeśli w ogólnym rozrachunku jest to ocena dobra czy np. wskazówki dla n-la typu stosować metody przynoszące oczekiwane efekty(to tylko ogólnik)
zemi29-10-2010 19:38:09   [#22]

podniosę

jestem młodym stażem dyrektorem, jeszcze nie robiłam oceny pracy nauczyciela

żaden nauczyciel o to nie występował

moje pytanie brzmi: Czy dyrektor MUSI co jakiś czas dokonywac formalnej oceny pracy nauczycieli jesli nauczyciele o to nie występują to z własnej inicjatywy?


ankate29-10-2010 19:43:28   [#23]
Wypadałoby
sońka30-10-2010 19:39:05   [#24]
jedni mówią, że raz na cztery lata, inni, że raz na pięć
joszka02-11-2010 17:14:16   [#25]
 Jedni mówią a drudzy pytają o pp
post został zmieniony: 02-11-2010 17:15:30
izael03-11-2010 21:53:27   [#26]

 W Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek znalazły się następujące zapisy:

§ 1. Stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

pkt. 4 uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku

§ 7. 1. Stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki może zajmować nauczyciel kontraktowy, mianowany lub dyplomowany, który:

(…)

2) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku.

Nie ma uregulowań dotyczących aktualności oceny pracy nauczyciela w innych sytuacjach.


post został zmieniony: 03-11-2010 21:55:43
bosia03-11-2010 22:35:30   [#27]

jest,

do odznaczeń, nagród

izael04-11-2010 08:08:15   [#28]

aha:)

to trzeba uzupełnić ten kawałek wiedzy

Macia04-11-2010 13:44:12   [#29]

podnoszę i może ktoś mi podpowie

czy w uzasadnieniu oceny pracy powinno się/można wpisać jakieś  minusy jeśli w ogólnym rozrachunku jest to ocena dobra czy np. wskazówki dla n-la typu stosować metody przynoszące oczekiwane efekty(to tylko ogólnik)

tak sie nad tym zastanawiam bo podejrzewam, ze n-el będzie niezadowolony że ocena dobra

ankate04-11-2010 16:26:58   [#30]
Oceniasz stan faktyczny, zgodnie z kryteriami, które wypracowaliście sobie w szkole i stosownym rozporządzeniem.
ReniaB05-11-2010 23:30:13   [#31]
U mnie jest to w formie tabelki; przygotowuję wstępną analizę ja i nauczyciel i potem wspólnie; odwołań nie było
post został zmieniony: 05-11-2010 23:30:33
irdyr16-01-2011 18:43:26   [#32]
Zapoznałam n-lkę z projektem oceny, ona sformułowała na piśmie uwagi do oceny. Ja je w części uwzględniłam, choć oceny nie zmieniłam. Moje pytanie: Czy ponownie zapoznaję n-lkę z treścią oceny ( tak jak z projektem) i rozmawiam, czy wręczam już gotową oceną pracy? Pierwszy raz przytrafiły mi się uwagi do projektu, a w regulaminie nie mamy to doprecyzowane.
bosia16-01-2011 19:23:13   [#33]

zapoznajesz z projektem

teraz masz gotową ocenę, więc ją dajesz nauczycielowi

miałam tak: zapoznałam nauczyciela z projektem, nie miał uwag, dostał ocenę, odwołał się do KO

najpierw sprawdzili czy było zapoznaie z projektem

irdyr16-01-2011 20:08:23   [#34]
Czyli KO sprawdza tylko od strony proceduralnej? Czy wnika , rozpatruje treść oceny?
bosia16-01-2011 20:12:06   [#35]

nie, komisja jest-jak w rozporządzeniu

wnika we wszystko

irdyr16-01-2011 20:14:16   [#36]
Dzięki.
Power416-01-2011 20:33:14   [#37]

Nowemu może przyda się chociaż część, czy do porównania z własną koncepcją?:

06.05.2003 Adaa - Arkusz pomocniczy, przy ocenie pracy nauczyciela.-wymiana plików

majdan18-11-2011 22:07:33   [#38]

Mam pytanie: czy dyrektor szkoły moze dokonac oceny pracy nauczyciela mianowanego od 1.09.2011, któremu to w czerwcu 2011 roku wystawił pozytywna ocenę  za okres odbywanego stazu na nauczyciela mianowanego.?

Czy dyrektor ma prawo potajemnie dokonywac takiej oceny, jesli nie poinformował nauczyciala na pisamie, że jego praca podlega ocenie.?

Raz na posiedzeniu Rady Pedagogicznej poinformował, że w roku szkolnym 2011/2012 wszyscy nauczyciela bedą podlegac takiej ocenie. Czy to jest jednoznaczne z poinformowaniem, czy musi byc na to oddzielne pismo informujace.?

 

 


post został zmieniony: 18-11-2011 22:12:05
JarTul18-11-2011 22:56:28   [#39]

KN: Art. 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, [...]

Zatem na pytanie:
"czy dyrektor szkoły moze dokonac oceny pracy nauczyciela mianowanego od 1.09.2011, któremu to w czerwcu 2011 roku wystawił pozytywna ocenę  za okres odbywanego stazu na nauczyciela mianowanego.?"
jednoznacznie należy odpowiedzieć, że dyrektor nie może dokonać takiej oceny we wskazanym terminie.

"Potajemnie" - takie trochę spiskowe.
ust. 8. tego samego artykułu KN: "Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń."
ponadto
ust 9. tego samego artykułu KN:
"Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, przysługuje:
1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;"

Zatem żadnego potajemnego ocenienia być nie może, bo nauczyciel musi otrzymać ocenę "do ręki" i powinien na niej stwierdzić fakt jej otrzymania własnoręcznym podpisem, aby zaczęło płynąć owe 14 dni.post został zmieniony: 18-11-2011 23:02:13
JarTul18-11-2011 23:12:21   [#40]
§3 ust. 9. 3. W przypadku dokonywania oceny pracy z inicjatywy dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, rady szkoły lub rady rodziców, dyrektor szkoły powiadamia o tym na piśmie nauczyciela co najmniej na miesiąc przed dokonaniem oceny.

rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego
ReniaB18-01-2013 08:24:52   [#41]

W karcie oceny pracy jest punkt data ostatnie oceny pracy czy jeżeli ostatnia była ocena za okres stażu to wpisujemy ją czy odwołujemy się jednak do wcześniejszej oceny pracy? Wpisałam datę oceny za okres stażu, ale zaczęły nachodzić mnie wątpliwości

izael18-01-2013 08:29:02   [#42]

tam wpisujemy tylko oceny pracy, a nie oceny dorobkiu zawodowego

Reniu, wątpliwości naszły cię słusznie:)

ReniaB18-01-2013 08:51:25   [#43]

Dzięki!!!!

majdan20-04-2014 09:44:59   [#44]

jak długo trwa ta ocena? cały rok szkolny?

czy ocena za staż na nauczyciela mianowanego może być traktowana jako ocena do konkursu?


post został zmieniony: 20-04-2014 09:45:37
elrym20-04-2014 15:50:51   [#45]

 ocena pracy  nie może trwać dłużej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku i nie może być dokonana wcześniej niż po upływie roku od oceny poprzedniej lub oceny dorobku zawodowego za okres stażu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego

††jeżeli masz ocenę za staż na nauczyciela mianowanego- to znaczy, że masz aktualną ocenę


post został zmieniony: 20-04-2014 15:51:05
izael20-04-2014 16:58:23   [#46]

ta ocena dorobku nie może mieć więcej niż rok - wtedy może być na konkurs

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]