Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Urlop zdrowotny dyrektora.
strony: [ 1 ]
AnO24-11-2009 08:08:10   [#01]

Jaką pieczątkę ma wyrobić wicedyrektor  zastępujący dyrektora będącego na urlopie dla poratowania zdrowia?

Dyrektor szkoły czy pełniacy obowiązki dyrektora szkoły? 

dyrlo24-11-2009 08:14:36   [#02]

Może nadal posługiwać się pieczątką wicedyrektora wszak w Statucie ma pewnie zapis, że w przypadku nieobecności dyrektora obowiązki pełni wicedyrektor (tak jest u mnie). Chyba, że OP powołał oficjalnie na p.o. dyrektora to taką pieczątkę.

Posługiwałam się 1/2 roku pieczątką wicedyrektora pełniąc funkcję dyrektora. Nawet świadectwa dojrzałości były podbite tą pieczątką i kilka ocen pracy nauczycieli. (Oj a może tak było dawniej bo to już trochę czasu minęło?)


post został zmieniony: 24-11-2009 08:15:23
jaris24-11-2009 08:19:50   [#03]

Moja wice ma:

Dyrektor Szkoły

z. up. D. Xixińska

No a na co dzień Wicedyrektor Szkoły

AnJa24-11-2009 08:23:29   [#04]

tutaj z.up. nie ma chyba zastosowania - wszak upowazniający na urlopie

skłaniam sie ku p.o.

jaris24-11-2009 08:29:25   [#05]
Że się tak wyrażę: u nas w okolicy większość tak ma. Można upoważnić i dopiero przejść na urlop...
dyrlo24-11-2009 08:35:03   [#06]

Dyrektor Szkoły

z. up. D. Xixińska

 To jakieś dziwne jest.

Moja wicedyrektor ma:

Z up. DYREKTORA

    M. Xsińska

  wicedyrektor

AnO24-11-2009 08:43:26   [#07]

Rozmawiałem wczoraj z pracownikiem kuratorium i sugerował że powinna być pieczątka Dyrektor Szkoły i ma to zwiazek z oświadczeniem lustracyjnym.I jeszcze jedno pytanie czy wicedyrektor pełniący obowiazki

dyrektora składa oswiadczenie majatkowe?

dyrlo24-11-2009 08:44:03   [#08]
Tak
AnO24-11-2009 08:51:41   [#09]

Dyrlo tak oświadczenie lustracyjne ?czy  tak oświadczenie majątkowe?  czy dyrektor musi przekazywać

obowiązki czy jest to z mocy ustawy?

dyrlo24-11-2009 09:03:59   [#10]

Oświadczenie lustracyjne - tak

Oświadczenie majątkowe - tak

Oświadczenie, że członkowie najbliższej rodziny i On sam nie prowadzi działalności gospodarczej - tak

dyrlo24-11-2009 09:05:33   [#11]
Co do przekazania obowiązków? Nie wiem, mnie przekazano bo dyrektor odchodził zdrów i cały do lepszej pracy, ale jak dyrektor chory to nie wiem jak to zrobić.
Chaja24-11-2009 09:13:41   [#12]
A ja trochę z innej strony zapytam. Czy p.o dyrektora szkoły, który ma ocenę pracy z 2007r i ma zamiar przystąpić do konkursu na dyrektora musi wystąpić do OP o ocenę pracy?
dyrlo24-11-2009 09:16:42   [#13]
Najczęściej w regulaminie ogłoszonym przez OP jest, że ocena pracy z ostatnich 5-ciu lat, więc wystarczy.
Chaja24-11-2009 09:19:30   [#14]
dzięki
rzewa24-11-2009 09:22:39   [#15]

u dyrlo jest prawie dobrze tylko powinno być wz. (w zastępstwie)

nie może być p.o. bo p.o. jest tylko w przypadku gdy dyrektora nie ma, bo nie jest powołany -> wystarczy przeczytać przepis mówiący o p.o.

dyrlo24-11-2009 09:28:26   [#16]

rzewa - u mnie nie ma p.o.

u mnie jest z up. - z tym, że ja jestem, pracuję, raczej nie choruję -  chodzi o pisma wychodzące na zewnątrz, bo ja upoważniłam moją wice do niektórych działań i już się tym nie zajmuję.

rzewa24-11-2009 09:31:48   [#17]

przecież napisałam, że masz dobrze - tylko w sytuacji z postu #01 powinno być wz. anie z up. i tyle

:-)

AnO24-11-2009 09:37:52   [#18]

Pozwlę sobie na zamieszczenie komentarza rzewy.

rzewa 03-05-2009 11:41:07   [#11]
dla porządku: należy rozróżniać p.o. dyrektora i nauczyciela zastępującego dyrektora

1. p.o. dyrektor, to po prostu dyrektor (tyle, że bez konkursu, zatem niekoniecznie z odpowiednimi kwalifikacjami) - wobec czego ma takie same obowiązki (i prawa) jak dyrektor -> składa oświadczenie majątkowe (o ile w ogóle obowiązuje ono w danym wypadku)
p.o. dyrektora można powołać wyłącznie na wakujące stanowisko - art 36a ust 5 UoSO

2. nauczyciel zastępujący - wicedyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez OP - to nauczyciel, który w czasie nieobecności dyrektora podejmuje decyzje niecierpiące zwłoki i zarządza doraźnie działaniami szkoły - nie ma on wszystkich praw i obowiązków dyrektora -> nie składa oświadczenia majątkowego
jego umocowanie prawne to art 39 ust 7 UoSO

AnO24-11-2009 09:46:23   [#19]

Czy bedzie dobrze  ?

Wz.DYREKTORA

Katarzyna Nowak

wicedyrektor

 

A jak wygląda procedura powołania na stanowisko nowego wicedyrektora w przypadku gdy wicedyrektor

zastepuje dyrektora? 

AnJa24-11-2009 09:50:11   [#20]

ja pisałem o p.o. - chyba faktycznie wz bardziej pasuje

z drugiej jednak strony - jesli oswiadczenia majątkowe i lustracyjne  obowiązują?

to może to sugerowane: dyrektor?

dosyć porąbane to...

AnO24-11-2009 09:55:05   [#21]

Czy lepiej ?       Dyrektor Szkoły wz.

                        Katarzyna Nowak

rzewa24-11-2009 10:32:53   [#22]

wz. Dyrektora

Anna Nowak

natomiast jeśli takie zastępowanie dyrektora ma potrwać dłużej, to na czas nieobecności dyrka jego zastępca (będący na co dzień wicedyrektorem) może (po uzgodnieniu z OP) powołać sobie p.o. wicka

AnO24-11-2009 11:04:47   [#23]

rzewa

Czy dyrektor musi przekazywać obowiązki pisemnie  ? czy jest to z mocy ustawy?

Powołując p.o. wicka potrzebna jest opinia rady pedagogicznej , organu prowadzacego oraz ocena pracy?

rzewa24-11-2009 11:13:11   [#24]

z mocy ustawy

3 x nie (ale sam fakt powołania należy uzgodnić z OP -> RWD :-)

AnO24-11-2009 11:42:14   [#25]

Dziękuję i mam jeszcze jedno pytanie. Na p.o.wicka przewidziany jest nauczyciel biblioekarz z etatem 30 godzin.

Organ prowadzący zgodził się  na zmniejszenie jego etatu do 20 godzin .W szkole nie ma drugiego

bibliotekarza, pozostaje zawiesić te godziny ,czy może jest jakieś inne rozwiazanie? W ramach biblioteki

z działa centrum multimedialne.

dyrlo24-11-2009 11:59:36   [#26]
Ja bym zatrudniła na czas określony na 10/30 innego nauczyciela bibliotekarza.
bosia24-11-2009 12:01:44   [#27]

wice ze zminiejszeniem do 20 godzin, to też dużo

znaczy, małe zmniejszenie

AnO24-11-2009 12:03:51   [#28]
Praktycznie nie ma takich możliwości.A może te 10 godzin wyłączyć  jako centrum mulimedialne ? Tylko kto inny może mieć  uprawnienia do jego prowadzenia?
bosia24-11-2009 12:05:35   [#29]

tam gdzie jest centrum, zobowiązanie było do 30 godzin chyba?

wakar27-06-2014 19:12:34   [#30]

OP wyznaczył nauczyciela na zastępowanie dyrektora, który jest na udpz. Czy nauczyciel może odmówić? Co zrobić, gdy nikt z nauczycieli nie będzie chciał przyjąć obowiązków kierowania szkołą? Czy są jakieś ,, środki przymusu". W szkole nie ma wicedyrektora.

rzewa27-06-2014 20:27:07   [#31]

nauczyciel może odmówić

nie ma żadnych "środków przymusu"

jeśli nikt się nie zgodzi, to OP może wykorzystać art 19 KN do obsadzenia tego vacatu

wakar27-06-2014 21:08:26   [#32]

dziękuję rzewa.

 

Skimir28-06-2014 13:30:33   [#33]

Dyrlo, co to za oświadczenie, że ani dyrektor ani członkowie najbliższej rodziny nie prowadzą działalności gospodarczej?

Nie przypominam sobie abym takie skladał. Owszem w oświadczeniu majątkowym coś by wyszło ale US nie kazał informować nawet o dochodach współmałżonka. Wpisywałem nieruchomości z adnotacją o wspólnocie i tylko swoje dochody.

Swoją drogą, na jakiej podstawie mógłbym oświadczać za kogoś czy nie prowadzi działalności? (czy ja np. muszę wiedzieć z czego utrzymuje się moja siostra, której nie widziałem 10 lat /przykład/)

dyrlo28-06-2014 14:09:16   [#34]

Skimir

I oświadczenie

Oświadczenie

W związku z art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 142 poz. 1593 z póź. zm.) oświadczam, że:

Prowadzę*/ nie prowadzę* działalność gospodarczą ...............................................

o charakterze ........................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Ponadto oświadczam:

- że w przypadku podjęcia działalności gospodarczej i zmiany charakteru prowadzonej (podjętej) działalności gospodarczej w ciągu 30 dni złożę stosowne oświadczenie.

- że znane mi są konsekwencje dyscyplinarne w przypadku niezłożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz odpowiedzialność karna w przypadku podania nieprawdy lub zatajenia prawdy w złożonym oświadczeniu, wynikające z art. 18a ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 142 poz. 1593 z póź.zm.)

podpis

II oświadczenie

Oświadczenie

W związku z art. 25e ust 1 ustawy z dnia 5 marca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. nr142 poz. 1592 ze zm.) oświadczam, że: mąż/żona, wstępni, zstępni, rodzeństwo (podać imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa)

1. nie prowadzą działalności gospodarczej*/prowadzą działalność gospodarczą* na terenie Powiatu ............... o chrakterze: ...........................................................................................................................................................

................................................................................

2. Zawarli/ nie zawarli umowy cywilnoprawne z organami Powiatu, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, powiatowymi osobami prawnymi ......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Podpis

Pouczenie:

- zgodnie z art. 25e ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.nr 142 poz. 1592 ze zm.) "Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcę lub jest zatrudniona ...",

- w przypadku podjęcia działalności gospodarczej lub zawarcia umowy cywilnoprzwnej o której mowa w pkt 2 w ciągu 30 dni należy złożyć stosowne oświadczenie.

 

 

Składałam w 2003 roku a mój wpis tu na forum jest z 2009. Nie słyszałam aby coś się w tej materii zmieniło. Natomiast moją koleżankę po wygraniu konkursu i minięciu wszystkich terminów odwołano ze stanowiska bo nie zaprzestała działalności gospodarczej, którą osobiście prowadziła. Gdyby Starosta podsunął Jej to oświadczenie pewnie by wypełniła i albo zaprzestała działalności albo za jego zgodą prowadziła dalej (nie wiem czy starosta może wyrazić zgodę) i nie byłoby problemu.

Nauczyło mnie to, że nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności i wręcz szkodzi. Pozdrawiam


post został zmieniony: 28-06-2014 14:22:49
akorka13-08-2015 12:50:50   [#35]

Dyrektor od 1 września idzie na roczny urlop dla poratowania zdrowia. Wicedyrektor jest nauczycielem kontraktowym. 

Kto powinien zarządzać szkołą? Czy może to być wicedyrektor, jeśli jest kontraktowym n-lem, a dyr. nie będzie cały rok? 

rzewa13-08-2015 13:06:15   [#36]

owszem może zarządzać szkołą -> a raczej musi jeśli OP nie wykona żadnego ruchu

OP może powołać p.o. dyrektora spośród wszystkich n-li szkoły (nie jest ważny ani stopień awansu ani odbyte kursy)

z dość niespójnego orzecznictwa SN i NSA wynika, że OP może też przeprowadzić konkurs i powołać dyrektora (z pełnymi uprawnieniami) na rok

akorka13-08-2015 13:13:05   [#37]

OP stoi na stanowisku, że nie może powołać nikogo z grona, bo musi to być wicek. Czy OP ma rację?

MKJ13-08-2015 13:44:07   [#38]

Skłaniam się ku interpretacji OP - moim zdaniem nie ma tu zastosowania art. 36a ust. 5 USO, bo szkoła ma już dyrektora i nikt nie czeka na powierzenie tego stanowiska. Zatem jedyne wyjście to zastosowanie art. 39 ust. 7 - ponieważ w szkole jest utworzone stanowisko wicedyrektora, a dyrektor jest nieobecny, to z mocy ustawy we wszystkich czynnościach zastępuje go wicedyrektor.

Ala13-08-2015 13:50:32   [#39]

też tak myślę :)

rzewa13-08-2015 15:13:52   [#40]

tez tak uważam (i napisałam to wyżej),  ale... OP może przyjąć inne stanowisko, a po lekturze orzecznictwa w podobnych sprawach okazuje się,  że tu wszystko w rękach OP...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]