Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Brak zgody rodzica na religie w szkole
strony: [ 1 ]
jolko11-09-2009 10:55:36   [#01]
Rodzice nie wyrazili zgody na udział dziecka w lekcjach religii( nie jest to spowodowane zmianą wyznania)Czy dla 1 ucznia muszę zorganizować etykę ? Jak rozwiązać ten problem?
dariuszw11-09-2009 10:56:37   [#02]
jeżeli masz tylko jednego ucznia to problem nie twój tylko twojego OP
dyrlo11-09-2009 17:27:25   [#03]
Ale OP duchem świętym nie jest i musisz mu to zgłosić.
2katarzyna11-09-2009 17:29:24   [#04]
A przypomnijcie, jak było z etyką. Czy rodzice muszą wyrazić wolę, by ich dziecko miało lekcje etyki? U mnie coraz więcej wypisuje się z religii. Czy muszą chodzić na etykę, czy mogą nie chcieć ani religii ani etyki? I od ilu chętnych muszę wprowadzać takie zajęcia? Pytam z niepokojem, bo i tak nie mam etyka.
dyrlo11-09-2009 17:57:49   [#05]

kasiu - uczeń może zrezygnować z religii i nie musi chodzić na etykę.

Rodzic na piśmie składa Ci wolę, że chce dla dziecka w zamian religii etykę. Jeśli takich deklaracji zbierzesz co najmniej 7 to musisz zajęcia zorganizować (zatrudnić nauczyciela albo powierzyć prowadzenie humaniście z Twojej szkoły, w myśl nowego rozporządzenia o kwalifikacjach chyba może uczyć etyki).

Jeżeli masz mniej niż 7 to zgłaszasz to do OP, które organizuje zajęcia dla grupy międzyszkolnej (jak uzbiera co najmniej 3 osoby - może też zorganizować dla tej jednej osoby jeśli ma środki i chce.).


post został zmieniony: 11-09-2009 17:58:07
zgredek11-09-2009 18:03:55   [#06]

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.
-------------------------
nie wyczytałam, że: "w zamian"
zatem uczniowie mogą uczęszczać zarówno na religię jak i etykę
jak wygląda wpis na świadectwie dla tych uczniów?
gdzie wpisuje się oceny z obydwu przedmiotów?
dyrlo11-09-2009 18:05:56   [#07]

Matko kochana, zgredek Ty to potrafisz czytać!!!! Ja na to nie wpadłam przecież na świadectwie mamy religia/etyka.

No to znowu pasztet:-(

zgredek11-09-2009 18:07:54   [#08]

wychodzi mi, że wybieramy sobie co wpiszemy:-)))))))))

 

§ 9. 1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał

dyrlo11-09-2009 18:09:58   [#09]

A jak w planie zrobię to co dyrektor CKE i umieszczę etykę na tej samej godzinie co religię to mi problem zniknie.

Maturę też z dodatkowych można tylko podstawową albo rozszerzoną.

zgredek11-09-2009 18:21:30   [#10]

chyba nie zniknie - jesli rodzice lub pełnoletni uczniowie zażyczą sobie zajęć z religii i etyki

-------------

tego o maturze - nie rozumiem - znaczy powinno się zdawać i podstawową i rozszerzoną?

po co?


post został zmieniony: 11-09-2009 18:30:55
zgredek11-09-2009 18:37:18   [#11]

Rodzice nie wyrazili zgody na udział dziecka w lekcjach religii( nie jest to spowodowane zmianą wyznania)Czy dla 1 ucznia muszę zorganizować etykę ? Jak rozwiązać ten problem?

-------------

to nie tak

rodzice nie muszą nie wyrażać zgody!

rodzice mogą wyrazić życzenie, żeby szkoła zorganizowała naukę religii!

JarTul11-09-2009 19:33:31   [#12]

Rozporządzenie "o nauczaniu  religii""

A jeżeli chodzi o etykę:

§ 3. 1. Uczniom, których rodzice lub którzy sami wyrażą takie życzenie (§ 1 ust. 1), szkoła organizuje lekcje etyki w oparciu o programy dopuszczone do użytku szkolnego na zasadach określonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy o systemie oświaty.
2. W zależności od liczby zgłoszonych uczniów zajęcia z etyki mogą być organizowane według zasad podanych w § 2.
JarTul11-09-2009 19:35:56   [#13]
Z #5 "Rodzic na piśmie składa Ci wolę, że chce dla dziecka w zamian religii etykę."
Nic w zamian.
Rodzic po prostu wyraża życzenie, że chce aby jego dziecko uczęszczało na lekcje etyki. [Koniec kropka.]
zgredek11-09-2009 19:36:40   [#14]

a pisałam coś innego?

czy co?

JarTul11-09-2009 19:50:58   [#15]
Ależ ja się z Tobą absolutnie zgadzam.
zgredek11-09-2009 19:51:33   [#16]
się nie zgadzaj, tylko napisz co z tymi dwiema ocenami
JarTul11-09-2009 20:01:33   [#17]
Łe! :-) Jakby się zjawił ktoś kto chce mieć i religię i etykę, to bym te rozważania podjął... a tak to dzielenie włosa na czworo, tak jak dzielenie nadzoru na troje :-) :-) :-) - ewaluacja, kontrola, wspomaganie.
krasnoludek zadyszek11-09-2009 20:14:20   [#18]

ad #17

zdarzyło mi się to kilka lat temu - dziewczyna chodziła przez rok na to i na to

z obu miała piątki, więc ocena na świadectwie nie była problematyczna

w kolejnej klasie okazało się, że mają w planie religię dzieloną z etyką, zapytałam ją delikatnie (bo byłby problem z planem), co zamierza dalej

powiedziała, że przez rok sobie sprawdzała, co wybrać, bo teraz  (2 klasa LO) nie miałaby czasu chodzić na oba, więc pójdzie na jedno (już nie pamiętam, na co), ale warto było być na dwóch - bo trochę filozofii miała w ten sposób i trochę katechezy

niegłupie się mnie to zdaje, ale pewnie prawodawcy istnienia takich dziewczyn i chłopaków nie przewidzieli

Marek Pleśniar11-09-2009 21:23:41   [#19]

dziewczyny są koszmarne

chłopak wybrałby niechodzenie nigdzie

Joannka11-09-2009 23:52:58   [#20]
Chłopak by wybrał chodzenie na piwo :)))
walkiria5712-09-2009 00:08:49   [#21]
Gigant skarłowaciały.
dyrlo12-09-2009 15:17:25   [#22]

zgredku z tą maturą to mi chodziło o to, że można zdawać albo podstawowy albo rozszerzony bo o tej samej godzinie w ten sam dzień wyznaczono egzamin. 

A, że czytasz dobrze to potwierdzam, i zaczynam się martwić jak mi zaczną tak wymyślać. Mam grupę bardzo pomysłowych uczniów i niewykluczone, że niedługo wpadną na pomysł, że chcą i religię i etykę.

A z Markiem się nie zgadzam chłopaki też wybierają, powiem więcej zwłaszcza chłopaki. jakoś czasem z księdzem im nie po drodze.

bes4013-09-2009 13:39:53   [#23]
  Jaki zapis na świadectwie ("nie uczestniczył" czy kreska) w sytuacji nie wyrażenia chęci uczestniczenia w zajęciach religii, ani etyki?
post został zmieniony: 13-09-2009 13:41:43
ania0313-09-2009 13:45:35   [#24]
Nie za wcześnie to pytanie, do czerwca wszystko może się jeszcze zmienić.
Jacek13-09-2009 13:46:04   [#25]
kreska
kikka14-09-2009 13:42:58   [#26]

Jak jest zgodnie z prawem, bo mi sie pokręciło:

- u nas w gminie rodzice podpisują karteczkę,że wyrazają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach religii

- u mojego dziecka w szkole rodzice podpisują karteczkę,że nie wyrażają zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach religii (reszta jeśli nie wyraża sprzeciwu, to znaczy,że się zgadza)

Jak jest dobrze?

Elżbieta St14-09-2009 13:55:02   [#27]

Dziecko uczęszcza na zajęcia na podstawie życzenia rodziców wyrażonego w najprostszej formie.

Kiedy byłam dyrektorem, gdy dziecko bylo zapisywane do szkoły, ta najprostsza forma to było ustne oświadczenie rodzica. Zresztą odwołanie tego życzenia (zdarzały się) siłą faktu miało tę samą formę, co już nie wszystkim się podobało.

A dobrze jest tak, jak jest zapisane w statucie, ale raczej nie powinno być zapisu że chodzą wszyscy, a jak nie, muszą się "wypisać"... 

fredi14-09-2009 21:38:56   [#28]
zgredek nieźle czyta. (albo udowadnia, że Ci co pisali nie bardzo pisać potrafią)
mamma15-09-2009 11:55:02   [#29]
CZY uczeń innego wyznania niż rzymsko-katolickie, który  nie uczęszcza na religię, ma nieobecność usprawiedliwioną na tych lekcjach?
dyrlo15-09-2009 11:56:38   [#30]
Ten uczeń nie ma ani obecności ani nieobecności on w tych zajęciach nieuczestniczy.
post został zmieniony: 15-09-2009 11:56:58
mamma15-09-2009 11:57:46   [#31]
a co robi w tym czasie?
Elżbieta St15-09-2009 12:01:58   [#32]
Szkoła zapewnia mu opiekę - jeśli nie jest to na pierwszej bądź ostatniej lekcji :)
mamma15-09-2009 12:05:13   [#33]
-)))
elah16-12-2009 14:58:03   [#34]

Dziecko (świadek Jehowy) nie uczestniczy w lekcjach religii w szkole. Ojciec zwraca się z prośbą o uwzględnienie oceny córki w klasyfikacji śródrocznej, a następnie rocznej na podstawie zaświadczenia - świadectwa (nie widziałam) i nie wiem przez kogo wydane.

Na jakiej podstawie i jakich dokumentów można wpisać taką ocenę na świadectwie?

dyrlo16-12-2009 17:16:38   [#35]

Za sorkiem

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

§ 1. …W publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1)….

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź rodziców (opiekunów prawnych) bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności
o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

§ 2. 1. Przedszkole i szkoła mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub oddziału (wychowanków grupy przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów w klasie lub oddziale (wychowanków w grupie) lekcje religii w przedszkolu lub szkole powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej.

2. Jeżeli w przedszkolu lub szkole na naukę religii danego wyznania lub wyznań wspólnie nauczających zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów (wychowanków), organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub punkcie katechetycznym nie powinna być mniejsza niż trzy

3. Jeżeli w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym uczestniczą uczniowie szkół (wychowankowie przedszkoli) prowadzonych przez różne organy, organy te ustalają, w drodze porozumienia, zasady prowadzenia grup lub punktów katechetycznych.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący przedszkole lub szkołę, w ramach posiadanych środków, może - na wniosek kościoła lub związku wyznaniowego - zorganizować nauczanie religii danego wyznania
w sposób odmienny niż określony w ust. 1-3.

5. Dopuszcza się nieodpłatne udostępnianie sal lekcyjnych na cele katechetyczne, w terminach wolnych od zajęć szkolnych, kościołom
i związkom wyznaniowym również nie organizującym nauczania religii
w ramach systemu oświatowego.

§ 4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.

§ 5. 1. Przedszkole lub szkoła zatrudnia nauczyciela religii, katechetę przedszkolnego lub szkolnego, zwanego dalej "nauczycielem religii", wyłącznie na podstawie imiennego pisemnego skierowania do danego przedszkola lub szkoły, wydanego przez:

1) w przypadku Kościoła Katolickiego - właściwego biskupa diecezjalnego,

2) w przypadku pozostałych kościołów oraz innych związków wyznaniowych - właściwe władze zwierzchnie tych kościołów i związków wyznaniowych.

3. Nauczyciel religii prowadzący zajęcia w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym (pozaprzedszkolnym) punkcie katechetycznym albo uczący na terenie kilku szkół lub przedszkoli jest zatrudniany przez dyrektora szkoły lub przedszkola wskazanego przez organ prowadzący, o którym mowa w § 2 ust. 2, lub przez organ wskazany w porozumieniu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

4. Nauczycieli religii zatrudnia się zgodnie z Kartą Nauczyciela.

§ 7. 5. Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddziałowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.

§ 9. 1. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie ze sprawowania. W celu wyeliminowania ewentualnych przejawów nietolerancji nie należy zamieszczać danych, z których wynikałoby, na zajęcia z jakiej religii (bądź etyki) uczeń uczęszczał.

……

4. Uczniowie korzystający z nauki religii lub etyki organizowanej przez organy prowadzące szkoły według zasad określonych w § 2 ust. 2-4 otrzymują ocenę z religii/etyki na świadectwie wydawanym przez szkołę, do której uczęszczają, na podstawie zaświadczenia katechety lub nauczyciela etyki.

§ 11. 2. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii i etyki, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzą dyrektor szkoły (przedszkola) oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji są przedmiotem odrębnych ustaleń między organizującymi rekolekcje a szkołą.

2. O terminie rekolekcji dyrektor szkoły powinien być powiadomiony co najmniej miesiąc wcześniej.

3. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji wielkopostnych.


katarzyna3016-12-2009 18:33:01   [#36]

Do [#05] wypowiedź dyrlo

Czy ktoś wie, co mówią przepisy o uprawnieniach do nauczania etyki? Gdzie można byłoby znaleźć nowelizację bądź jakieś wyjaśnienie?


irdyr16-12-2009 22:20:46   [#37]

A co mi poradzicie? Rodzic zwrócił sie do mnie z wnioskiem ( oświadczeniem), ze jego dziecko nie będzie uczęszczało na lekcje religii. Poinformowałam tym ustnie n-la, a to pismo rodzica włożyłam do arkusza ocen. Ksiądz jednak cały czas odnotowuje nieobecnośc uczennicy ( III klasa Gimnazjum), na zwróconą uwagę wychowawcy reaguje, ze nie otrzymał oświadczenia od rodzica, ze nie chce religii.Zatem jak mam się zachowac, czy :

1. skopiowac pismo rodzica, skierowane do mnie i dac księdzu?

2.rodzic powinien złożyc oświadczeniu księdzu? Raczej składa się deklarację o checi uczestnictwa a nie odwrotnie?

3. poinformowac na pismie księdza, ze ta i ta uczennica od tego i tego czasu nie uczęszcza na lekcję religii i , zeby nie odnotowywał jej absencji?

Proszę o poradę!

rzewa16-12-2009 22:55:32   [#38]

zapytać księdza czy ma oświadczenie rodzica, że chce by dziecko na religię chodziło - jeśli ksiądz nie ma takiego i Ty nie masz, to nie ma podstaw wpisywania nieobecności na religii - rodzic nie wyraził "życzenia", czyli w planie nauczania tego dziecka religii po prostu nie ma...

:-)

kwalifikacje do etyki wg. rozporządzenia o kwalifikacjach n-li

irdyr16-12-2009 23:32:24   [#39]
Dziękuję Rzewa za radę, ale jeszcze dopytam. W naszej szkole jest taka praktyka, że deklarację są składane przez rodziców w I klasie, owa uczennica jest w III, a nastepnie deklaracje są w arkuszu ocen, wiec nie ma ich ksiądz. Zachowanie księdza odczytuję jako złośliwe wobec uczennicy i dlatego utrudnia. Wie, ze ją i matkę wiele kosztowało, by zrezygnowac z religii ( bierzmowanie), ale konflikt narósł. Nie chcę kolejny raz dziecko i matkę narażac, więc, czy  wystarczy informacja dyrektora do księdza, ze rodzic nie ma życzenia?
rzewa16-12-2009 23:36:15   [#40]

deklaracje nie powinny być w arkuszu ocen

radzę by porozmawiać z księdzem poważnie w tym duchu i skonstatować: ksiądz nie ma "życzenia", ja nie mam też tego "życzenia" więc nawet razem nie mamy podstaw do wymagania uczęszczania, a co za tym idzie do zaznaczania nieobecności (zaznaczone nieobecności należy skreślić - będzie to sprostowanie błędu w rozumieniu rozp. o dokumentacji)

tardeli03-03-2014 17:10:21   [#41]

Zbieracie dwa oświadczenia? Jedno dotyczy nauki religii, a drugie etyki?

rzewa03-03-2014 21:36:39   [#42]

owszem, ale nie należy "zbierać oświadczeń" - nie wolno pytać rodzica czy chce by dziecko uczęszczało na religię

jeśli rodzic chce to sam z siebie oświadczenie/życzenie przynosi (inaczej nie będzie religia dla jego dziecka organizowana), ale jeśli sobie tego nie życzy, to mu szkoła w tym temacie głowy zawracać nie powinna

MKJ03-03-2014 22:51:48   [#43]

I w ten oto sposób, Rzewo, nie przewidujemy w arkuszu na rok 2014/2015 godzin religii w klasie pierwszej, bo nie mamy do tego podstawy. No, chyba że jedną lub dwie zapobiegawczo...

No i oczywiście, z nauczycielem religii rozwiązujemy stosunek pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN, gdyż nie mamy dla niego godzin.

Ale się rozmarzyłem... :)

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]