Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Uzupełnienie etatu w innej szkole
strony: [ 1 ][ 2 ]
Jot10-02-2019 13:18:55   [#51]

Dziękuję rzewo:-) Czyli to OP w swoim piśmie zapisze, że jest to zastępstwo , tak?

Jot10-02-2019 13:37:38   [#52]

Proszę o odpowiedź: Czy OP może polecić dyrektorowi rozwiązanie umowy z nauczycielem , który przebywa od kilku lat na urlopie bezpłatnym, jeśli inni nauczyciele w gminie tracą godziny?

BBS5814-03-2019 20:33:18   [#53]

Proszę o pomoc.

Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie miał w naszej szkole 10 h i uzupełniał 8h w innej szkole. Obecnie mam dla niego 6h i w innej szkole 6h. Co należy w tej sytuacji zrobić?

Druga sytuacja.

Nauczyciel fizyki będzie miał w czterech szkołach po 4 h, w żadnej nie będzie miał pół etatu. Czy może w taki sposób uzupełniać etat?

rzewa15-03-2019 19:30:36   [#54]

do #52: a dyrektor wpisał temu n-lowi godziny i z tego powodu zwolnił innego n-la? Jeśli tak to OP nie może "kazać" zwolnic akurat tego n-la > to ew. zrobi sąd pracy, gdy n-l zwolniony odda sprawę do sądu

natomiast jeśli dyrektor w arkuszu nie przewidział godzin dla tego n-la, to obowiązkiem dyrektora jest zwolnienie tego n-la, bo sam stwierdził, że nie ma dla niego pracy

natomiast na straży wykonywania obowiązków przez dyrektora stoi OP


post został zmieniony: 15-03-2019 19:30:43
rzewa15-03-2019 19:46:28   [#55]

do #53: 1. należy rozwiązać stosunek pracy z tym n-lem

2. można dodać mu 9 godzin świetlicy w jednej ze szkół (pensum 21 godz/tyg) -> wtedy będzie mógł uzupełniać w dwóch z pozostałych szkół 8 godzin; natomiast w czwartej szkole dostanie 4 godziny w ramach odrębnej umowy

albo otrzyma w jednej ze szkół 6 godzin świetlicy i wszystkie pozostałe jako uzupełnienie (pensum 20 godz/tyg zwiększone na podstawie art 42 ust 2a KN do 22/20


post został zmieniony: 15-03-2019 19:47:00
Jot15-03-2019 21:08:06   [#56]

Dziękuję za odpowiedź rzewo.

Proszę, odpowiedz jeszcze: Czy jeśli nauczyciel X przebywający na urlopie bezpłatnym napisał już do mnie wniosek o przedłużenie tego urlopu na rok szkolny 2019/2020 - Czy można wpisać na jego miejsce  w projekcie arkusza   nauczyciela Y, który go zastąpi? Jest to nauczyciel, który w tej chwili za niego pracuje i ten jest planowany od września  do zatrudnienia. Czy zaplanowanie n-la Y w projekcie i nieprzydzielenie n-lowi X żadnej godziny w arkuszu  nie będzie sprzeczne z prawem?

rzewa15-03-2019 22:04:08   [#57]

będzie sprzeczne - napisałam w #54

ja na twoim miejscu nie przedłużyłabym tego urlopu

Jot15-03-2019 23:16:26   [#58]

Dzięki rzewo. Możliwe, że nauczyciel mimo to prawdopodobnie by nie wrócił od września. Chciał mieć szanse powrotu za rok. Co w takim przypadku ?

Jot16-03-2019 07:40:52   [#59]

Proszę o odpowiedź,czy w przypadku, gdy nauczyciel zdecyduje się już nie wracać następuje rozwiązanie umowy za porozumieniem stron? Czy w związku z projektem arkusza musi to nastąpić teraz, czy powinno to nastąpić w sierpniu i wtedy aneks do arkusza?

 

rzewa16-03-2019 12:24:33   [#60]

może to nastąpić w dowolnym momencie z dowolną datą rozwiązania stosunku pracy, ale nie później jak 31.08

Jot16-03-2019 19:27:46   [#61]

Dziękuję Rzewo

Jot26-03-2019 19:41:31   [#62]

Czy nauczyciel uzupełniający etat ma obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach rady pedagogicznej w szkole, do której został na to uzupełnienie skierowany? Jeśli tak, jak się to ma do tego, że nie będzie w tej szkole miał nawiązanego stosunku pracy?

alis13-09-2019 08:37:14   [#63]

Czy nauczyciela uzupełniającego etat w mojej szkole sprawdzam w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz w CROD?

alis13-09-2019 08:38:07   [#64]

[#62] u mnie uczestniczą, są członkami RP.

Leszek13-09-2019 09:14:14   [#65]

#63 sprawdza ten kto zatrudnia (tam gdzie umowa)

pozdrawiam

alis13-09-2019 09:41:43   [#66]

Dziękuję za info Leszku :)

MKJ13-09-2019 20:50:21   [#67]

Art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym:

"Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym."

Ja bym sprawdził...

Leszek14-09-2019 10:32:49   [#68]

tu mamy sytuację związaną z nawiązaniem stosunku pracy...

szybciej będzie spytać dyrektora szkoły, w której nawiązano umowę

pozdrawiam

Jot17-09-2019 15:36:31   [#69]

Nauczyciel uzupełniający etat jedzie na wycieczkę z klasą ze szkoły macierzystej . Co z jego nieobecnością w szkole , w której w tym dniu uzupełnia etat? Jak wykazuje się te nieobecność? Rozumiem, że w tym przypadku za godziny zastępstw musi zapłacić szkoła,  w której uzupełnia etat, bo nie ma innej możliwości..Proszę doradźcie, jak to powinno być zgodnie z prawem?

Jot09-09-2020 21:34:39   [#70]

1. Podnoszę #69. Kto mógłby mi odpowiedzieć?

 

 

izael10-09-2020 10:39:03   [#71]

w takiej sytuacji kilka lat temu, usiadłyśmy z koleżanką dyrektorką i przegadałyśmy sobie temat

za co płacimy

jak usprawiedliwiamy

czy na radzie jest u mnie czy u ciebie

a jak u nas lekcje, to czy idzie na radę

co z opieka na wycieczkach

itd.

spisałyśmy sobie to na jednej stronie i hulało:)

------------------- tu pewnie zrobiłabym tak - dyrektor do mnie mailem informację, że nauczyciel sprawuje opiekę na wycieczce i że nie będzie na lekcjach, traktuję to jak nieobecność naszego nauczyciela, który pojechał na wycieczce, wyznaczam zastępstwa doraźne i płacę

:)


post został zmieniony: 10-09-2020 10:41:47

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]