Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Wypełnianie arkuszy, świadectw ... inne
strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]
zgredek17-06-2009 21:28:22   [#101]

głupie

--------------

po rzewie pisałam


post został zmieniony: 17-06-2009 21:34:18
zgredek17-06-2009 21:35:13   [#102]

bosia - nie w ostatniej

w kolejnej po wpisaniu klasyfikacji rocznej

(może to byc ostatnia, ale nie musi)

bosia17-06-2009 21:38:13   [#103]

zgredek o tej coTy myslałam-ostatniej po tej poprzedniej;-)

ale dziś mam kłopot z myśleniem

uffff....

zgredek17-06-2009 21:41:40   [#104]
:-)
Power417-06-2009 21:45:40   [#105]
tylko ostatnia kartka arkusza lub dopięta dodatkowa ma rubrykę na sprawdzian, może G ma inaczej(to są jeszcze stare druki)
zgredek17-06-2009 21:46:45   [#106]
Powerku - piszemy o ponadgimnazjalnych - a tam do diabła i trochę tych stron:-)))))))))))
DanaS17-06-2009 23:04:20   [#107]

 

Witam, w ściągawce czytam: " W świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcowej, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny roczne uzyskane z tych zajęć w klasie programowo najwyższej;", zatem mam pytanie, czy na świadectwie końcowym w klasie VI wpisujemy także oceny z przedmiotów które skończyły się np. w klasie V?

Power417-06-2009 23:07:58   [#108]
tak
bosia17-06-2009 23:08:25   [#109]
tak
Nionka18-06-2009 08:28:53   [#110]

Arkusze gimnazjum "nowe": uczeń klasy I miał:

1. egzamin klasyfikacyjny po I półroczu, nie zdał go

2. wychowawca otrzymał polecenie wpisania w arkuszu ocen za I półrocze oraz wyników tegoż egzaminu, a następnie w drugiej kolumnie wyników rocznych

Co Wy na to?

zgredek18-06-2009 08:47:56   [#111]
nie wpisuje sie do arkuszy wyników klasyfikacji śródrocznych
JarTul18-06-2009 08:54:54   [#112]
do #110
Tradycja i prawo "przeszłe" ma jak widać u niektórych większą moc sprawczą niż prawo aktualnie obowiązujące.
W "Polszcze", prawo sobie a życie sobie, to niestety rzecz dość powszechna.

Może prawodawcy powinni też się zastanowić nad przyczynami takiego stanu rzeczy?
AnJa18-06-2009 09:20:46   [#113]
nie da rady

mozna zmienić:
1. system- a na to nie ma zgody polityczne

2.miejsce wpisu jakiejś nieistotnej pierdoły - łatwe
inka218-06-2009 09:46:22   [#114]
1. ocena z religii dla ucznia z umiarkowanym - stopień czy opis?
2. w arkuszach ocen rubryka: data i przyczyna opuszczenia szkoły uczniów klasy VI - 19 czerwca czy 31 sierpnia?
Tara18-06-2009 10:49:37   [#115]
Ja też dorzucam i czekam na odpowiedż.Uczeń klas 1-3 nieklasyfikowany z powodu nieobecności.Czy na świadectwie piszemy nieklasyfikowany,czy wyznaczamy egzamin klasyfikacyjny a dziecko sie na niego raczej nie zgłosi co wtedy z promocją i jak wypełnić świadectwo?
AnJa18-06-2009 10:52:55   [#116]
pytanie podstawowe:

- czy nieklasyfikowane i z powodów niesprawiedliwionych?

jeśli tak ( a takie mam wrażenie)-wpisujesz nieklasyfikowany i niepromowany
bacardi7118-06-2009 10:57:39   [#117]
Ocena z religi na świadectwie ukończenia szkoły jeśli uczeń nie uczęszczał, na etykę również nie
KRESKA CZY NIE UCZĘSZCZAŁ
AnJa18-06-2009 11:02:21   [#118]
kreska
mika18-06-2009 11:04:53   [#119]
Jeżeli do szkolnego zestawu programów nauczania wprowadzono przedmioty np. filozofie to wpisujemy na świadectwie w miejscu dodatkowe zajęcia edukacyjne??????????
Tara18-06-2009 11:06:07   [#120]
AnJa nieklasyfikowanie bo rodzice wyjechali w świat i zabrali dziecko ze sobą
mika18-06-2009 11:07:51   [#121]
???? bo muszę podpisać lub nie.
JarTul18-06-2009 11:09:31   [#122]
Z rozporządzenia o ocenianiu:<BR>
§ 17. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.<BR>
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.<BR>
3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. <BR>

Z rozporządzenia o "wzorach świadectw":
§8
3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:
1) zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz "zwolniony(a)";
2) nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych - w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tych zajęć wpisuje się wyraz "nieklasyfikowany(a)".
mika18-06-2009 11:15:53   [#123]
Ludzie, post #119. Mam filozofie w gimnazjum, gdzie mam ją wpisać?
Jacek18-06-2009 11:25:33   [#124]

w dodatkowych bo gdzie indziej sobie wpiszesz?

----

filozofujesz?

:-)


post został zmieniony: 18-06-2009 11:26:12
mika18-06-2009 11:30:36   [#125]
Dzięki za odpowiedź nie tylko filozofuję, mam jeszcze plastykę po angielsku i techniki uczenia się. Rozumiem, że wszystko leci do dodatkowych.
Tara18-06-2009 11:33:47   [#126]
JarTul i tak nie wyjaśnia mi to sprawy promocji :-(
AnJa18-06-2009 12:22:11   [#127]
jesli nieklasyfikowany choćby z jednego przdmiotu obowiazkowego to nie ma promocji

jesli wyjechał za granice nie wiem dlaczego masz go na liście - ale to wtórna sprawa
sorek18-06-2009 12:28:02   [#128]
A te techniki uczenia sie to na oceny?
mika18-06-2009 13:46:57   [#129]
:) to akurat na zaliczenia i nie wpisujemy rozpędziłam się.
wiolka118-06-2009 14:10:43   [#130]

Mam pytania:

Jeżeli szkoła posiada program komputerowy do tworzenia świadectw, a w nim opcję do tworzenia wydruku arkusza ocen, to :

1) czy można skorzystać z tego  i wydrukować taką stronę arkusza, a następnie włożyć ją do arkusza ocen wcześniej wypełnianego ręcznie, jako kolejną stronę?

2) jeśli tak,  to co zrobić w przypadku ucznia klasy drugiej gimnazjum z pustą drugą kolumną na drugiej stronie arkusza (wypelnianego w klasie pierwszej  ręcznie)? czy należy ja wykreskować?

dzięki Wiola

dyrlo18-06-2009 14:32:21   [#131]

Powerku - piszemy o ponadgimnazjalnych - a tam do diabła i trochę tych stron:-))))))))))) - napisała zgredek.

U mnie nauczyciel racjonalizator usunął środki (te luźne - bo po co to?) i wpisał wszystko co trzeba na 5 stronie. Arkusze miały 1,2,5 i 6 stronę.

Tara18-06-2009 15:01:49   [#132]
Nie ja tylko koleżanka i nie wiem dlaczemu;-)
noma18-06-2009 19:04:16   [#133]
czy w arkuszach można nie uzupełniać rubryki liczba opuszczonych godzin??
katarzyna3018-06-2009 19:33:20   [#134]
Czy jest jakiś przepis regulujący, gdzie powinno się (musi) wypełniać arkusze ocen i uzupełniać dziennik?
Wielu nauczycieli czyni to w domu, ale czy legalnie?
Leszek18-06-2009 20:44:50   [#135]
do ustalenia przez np. dyrektora
pozdrawiam
rzewa18-06-2009 21:04:43   [#136]
inka2: religia - odrębne przepisy, czyli... stopień(?)

uczniowie klasy 6 nie opuszczają szkoły a kończą ją 19.06
Adaa18-06-2009 21:10:55   [#137]
rzewa, jak TY robisz "?":-)
AnJa18-06-2009 21:15:03   [#138]

przeca tylko jedną łaopę ma w gipsie

a człek kończyn ma zasadniczo 4

iwoncia25-08-2009 19:09:34   [#139]
Czy dla klas realizujących nową podstawę programową będzie nowy wzór arkusza ocen?
sanna22-04-2013 11:42:48   [#140]

nauczyciel - wychowawca klasy kończącej na L4

wszystkie dokumenty zostaną zrobione (koleżeńsko)

moje pytanie dotyczy świadectwa i wpisu odręcznego (podpisu?) na świadectwie: czy można wpisać komputerowo dane wychowawcy, czy może się podpisać będąc na zwolnieniu?

STAN1722-04-2013 12:58:42   [#141]

Witam

Klasa III LO z roszerzeniem informatyka.

Jak wypisać prawidłowo świadectwo.Pierwsza strona Przedmioty rozszerzone : Informatyka : np dobry

Druga strona : Technologia informacyjna : np. dobry

Czy średnią ocen liczyć wtedy z tych dwóch przedmiotów ?

Inne rozwiązanie :

Wypełniać tylko drugą stronę : technologia informacyjna/informatyka  np. dobry ( liczymy do średniej tylko jedną ocene )

 

 

AnJa22-04-2013 13:27:22   [#142]

pamiętam, ze przepisy tyczące tego akurat przedmiotu zmieniału się - ostatnio (przed 3 laty) było zdaje się na 2 stronie łamanie (TI/informatyka)

na pewno jednak nie ma wpisywania oceny na 1 stronie swiadectwa i ocena końcowa z tego "łamanego" przedmiotu to ocena z 3 klasy

JarTul22-04-2013 14:42:57   [#143]

Jeżeli technologia informacyjna nauczania jest w zakresie rozszerzonym, to jest to informatyka. Zatem w arkuszach wszystkie oceny (te z TI także) powinny być w wierszu informatyka (lub TI/informatyka), a na świadectwie z obu stron "informatyka".

Jacek22-04-2013 20:44:55   [#144]

sanna [#140]

na druku świadectwa jest wychowawca klasy czyli trzeba wpisać imię i nazwisko a nie podpis. Tyle, że po co kombinować skoro wychowawca na L4 to wyznaczyć inna osobę by świadectwa wypisała bez kombinacji

sanna23-04-2013 15:56:41   [#145]

tak sobie pomyślałam, że jesli absolwent po 20 latach nie będzie pamiętał nazwiska wychowawcy - to przeczyta na świadectwie:-))

gdyby zwolnienie było dłuższe - nie kombinowałabym, ale to tylko ostatnie 2 tygodnie

sanna24-04-2013 09:35:20   [#146]

na świadectwie przedmiot: "język obcy zawodowy", czy ze wskazaniem jaki to język?

rzewa24-04-2013 13:39:19   [#147]

oczywiście ze wskazaniem: język angielski zawodowy

dyrlo25-04-2013 09:21:16   [#148]

STAN17??? do #141

Gdzie na I stronie w LO pisze się oceny? Tam na pierwszej stronie wypisujemy tylko nazwy przedmiotów które uczeń realizował w zakresie rozszerzonym. Masz 4 miejsca bo ma realizować od 2-4 przedmiotów. Tam nie ma miejsca na żadne oceny. Oceny piszemy z drugiej strony świadectwa i ocena z informatyki to ocena z w rubryce technologia informacyjna. Rozporządzenie mówi: rozszerzeniem techniki informacyjnej jest informatyka.

AnJa - nie jestem pewna ale chyba nie "łamiemy" przedmiotu, nie znalazłam podstawy do takiego łamania, Szukam bo też potrzebuję mieć pewność.

dyrlo25-04-2013 09:46:59   [#149]

Obczytałam się, Rozporządzenie z 5 marca 2013 nic nie zmieniło, nadal obowiązuje większość zapisana w Rozporządzeniu z 20.05.2010.

Zwracam tylko uwagę na błędną interpretację niektórych dyrektorów.

Otóż w rozporządzeniu jest napisane, że na świadectwach ukończenia LO dla dorosłych, młodzieżowych technikach i liceach profilowanych......itd dopisuje się przy TI /inforamatyka.

Nie dotyczy to LO młodzieżowego bo w LO młodzieżowym na pierwszej stronie wpisuje się prawidłową nazwę przedmiotu rozszerzonego tj.: informatyka, czego nie można zrobić w w/w szkołach bo mają inny wzór świadectwa.

Pozdrawiam

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ][ 3 ]