Forum OSKKO - wątek

TEMAT: Stan nieczynny a ekwiwalent za urlop
strony: [ 1 ]
Kadry17-02-2009 11:24:40   [#01]
Nauczycielowi 28.02.2009r. wygasa stan nieczynny. Za ile dni trzeba mu zapłacić ekwiwalent za urlop?
DYREK17-02-2009 11:41:27   [#02]

Ekwiwalent za urlop

W razie niewykorzystania urlopu m. in. z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi przysługuje ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Jest on ustalany na podstawie rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli z 26 czerwca 2001 r. (Dz.U. nr 71, poz. 737 z późn. zm.).

Ekwiwalent przysługuje również za niewykorzystany przez nauczyciela urlop uzupełniający (por. wyrok SN z 6 października 2005 r., II PK 72/05, OSNP 2006/15-16/242). W opinii SN nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, wtedy gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (uchwała z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06 LEX nr 180655). Identyczna zasada obowiązuje w szkołach, w których ferie nie są przewidziane.

Ważne!

Za okres urlopu wypoczynkowego nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie, takie jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ze wszystkich miesięcy danego roku szkolnego, poprzedzających miesiąc rozpoczęcia

z: http://www.gazetaprawna.pl/?action
=showNews&dok=2123.89.0.39.19.2.0.1.htm

Uchwała SN:

http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/III-PZP-0003_06.pdf

zobacz też:

http://oskko.edu.pl/forum/watek.php?w=28614&pst=5#pst5


post został zmieniony: 17-02-2009 11:44:15
Kadry17-02-2009 12:50:46   [#03]
Zgodnie z tym orzeczeniem sądu nalezy mu się ekwiwalent obliczony proporcjonalnie do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (2 miesiące), czyli tylko 10 dni. Można się z tym zgodzić, ale w Karcie wyraźnego zapisu, że tak jest nadal nie ma. To co opierać się na orzeczeniu Sądu czy na Karcie w której ustawodawca nie przewidział takiej sytuacji?
Kadry17-02-2009 13:30:02   [#04]
Ponawiam prośbę. Jak płacicie ekwiwalent za urlop w sytuacji ustania stosunku pracy w trakcie roku z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony?  
DYREK17-02-2009 14:20:56   [#05]

Do uchwały SN płaciliśmy ekwiwalent za 56 dni urlopu. Przyjmując uzasadnienie, że nauczyciel cały czas był w stosunku pracy i 1 stycznia nabył prawo do nowego urlopu (w stanie nieczynnym nie korzysta z urlopu w czasie ferii zimowych).

Od uchwały SN  ("prośba" OP) płacimy ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym - 10 dni. Na razie nikt nie wystąpił do sądu pracy.

Kadry17-02-2009 14:22:34   [#06]
Dzięki
Sylvi20-02-2009 10:46:23   [#07]
A dlaczego za 10 dni a nie za 12??? Przepraszam za pytanie ale nie rozumiem tego.
DYREK20-02-2009 12:39:33   [#08]

7 dni x 8 tyg. = 56 dni

2/12 x 56 dni = 9, 333.. zaokrąglamy do pełnego dnia = 10

Sylvi23-02-2009 11:32:29   [#09]
5,6 dnia za miesiąc nie obowiązuje?
http://edukadry.pl/urlop-wypoczynkowy-dla-nauczyciela-zatrudnionego-na-czas-okreslony/docs/119_76/111/View
ddorota23-02-2009 17:25:59   [#10]
a dlaczego
"w stanie nieczynnym nie korzysta z urlopu w czasie ferii zimowych"?
Mam nauczyciela w stanie nieczynnym, za 2 m-ce nauczycielowi należy mu się 10 dni urlopu, ferie były w styczniu, czy nie wykorzystał wtedy 14 dni urlopu?

wg KN:
Art. 66. 1. W razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w całości lub części w okresie ferii szkolnych z powodu niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem w związku z chorobą zakaźną, urlopu macierzyńskiego, odbywania ćwiczeń wojskowych albo krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje urlop w ciągu roku szkolnego, w wymiarze uzupełniającym do 8 tygodni. Urlop uzupełniający w ciągu roku szkolnego przysługuje również dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, którzy na polecenie lub za zgodą organu prowadzącego szkołę nie wykorzystali urlopu w czasie ferii szkolnych z powodu wykonywania zadań zleconych przez ten organ lub prowadzenia w szkole inwestycji albo kapitalnych remontów.

2. W razie niewykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, powołania do zasadniczej służby wojskowej albo do odbywania zastępczo obowiązku tej służby, do okresowej służby wojskowej lub do odbywania długotrwałego przeszkolenia wojskowego - nauczycielowi przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 1, a nie więcej niż za 35 dni roboczych w odniesieniu do nauczycieli, o których mowa w art. 64 ust. 3.

w KN nie znalazłam nic o tym że w czasie stanu nieczynnego n-l nie jest na urlopie
DYREK23-02-2009 21:13:23   [#11]

Sylvi

w/g mnie w tym wypadku

 W opinii SN nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym

rok kalendarzowy -  12 m-cy

przepracował - 2 m-ce

czyli 2/12 x 56 dni

ddorota

w/g mnie

Nauczycielowi nie można udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie pozostawania w czasie nieczynnym.

 

W tej kwestii wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z 29 maja 1984 r sygn. akt I PR 4/84 orzekając, że w okresie stanu nieczynnego nie można udzielić urlopu wypoczynkowego i w takim przypadku nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent pieniężny w pełnej wysokości tj. za 8 tygodni.

Jest też  inne stanowisko, według którego nauczyciel przebywający w stanie nieczynnym od września do lutego następnego roku kalendarzowego w okresie ferii zimowych korzysta z 2 tygodni urlopu i dlatego też należy wypłacić ekwiwalent pieniężny za 6 tygodni.

I najnowsze

Nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu pracy w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy, wtedy gdy w zatrudniającej go szkole są przewidziane ferie (uchwała z 10 maja 2006 r., III PZP 3/06 LEX nr 180655).

Wyroku SN nie są źródłem prawa. Decyzja należy do dyrektora ;-)

Ania Sz23-02-2009 21:51:39   [#12]

Dyrku, najlepsze jest to ostatnie :-)

Czy w tym przypadku KN nie stanowi "wyższość" nad wyrokiem SN? Mam właśnie n-la w stanie nieczynnym i chciałabym wypłacić ekwiwalent za 6 m-cy... ale ...

ddorota23-02-2009 22:15:19   [#13]
Dziękuję Dyrku za podpowiedź, decyzja należy do Dyrektora... szukałam prostych odpowiedzi ale w KN takich brak... i podobnie jak Ania Sz chciałabym ale...
ddorota23-02-2009 22:17:39   [#14]
Aniu a dlaczego za 6 m-cy?
rzewa23-02-2009 22:19:48   [#15]
wg mnie należy się ekwiwalent za 8 m-cy

a wyroki SN nie stanowią prawa (poza nielicznymi wyjątkami)
DYREK23-02-2009 22:20:46   [#16]
za 8 tyg. :-)
rzewa23-02-2009 22:24:05   [#17]
oczywiście, że 8 tygodni!

:-)))
Sylvi23-02-2009 22:46:11   [#18]
Dyrku !
Nie wiem naprawdę o co teraz chodzi. Poszukałam w szukajce wątków na temat ekwiwalentów. No niestety ale napisane jest, że za jeden miesiąc przysługuje 5,6 dnia urlopu (56/10). Dlatego zdziwiona jestem stosowaniem innej zasady. Czy to znaczy, że każdy liczy jak uważa? :)
rzewa23-02-2009 22:50:35   [#19]
to oznacza tylko, że czasem SN nie "czuje" KN...

ale to nic dziwnego przecież...

:-))
DYREK23-02-2009 23:05:44   [#20]

taki urok tej uchwały SN

ostrożny dyrektor wypłaci za 10 dni

i dalej piłka po stronie nauczyciela, może złożyć pozew do sądu pracy

Ania Sz24-02-2009 09:15:00   [#21]
Dorotko, za 6 m-cy bo od IX do II...
dyra24-02-2009 09:17:30   [#22]
  Ma rację że wypłaci za 10 dni . Jestem świeżo po sądzie pracy i OP wygrał
post został zmieniony: 24-02-2009 09:18:19
DYREK24-02-2009 10:03:31   [#23]
dzięki za informacje :)
Kadry24-02-2009 12:42:48   [#24]

Ja też jednak wypłacam za 10 dni i pewnie też skończy się w Sądzie pracy... :-(

Ale mam jeszcze jedno małe pytanko. Nauczycielowi w stanie nieczynnym nie przysługuje wysługa. Czy do obliczania wysokości ekwiwalentu wliczać dodatek za wysługe czy tylko zasadnicze?

AnJa24-02-2009 12:50:36   [#25]
ekwiwalent liczony jest jak średnia urlopowa
Kadry24-02-2009 12:52:49   [#26]

No zgadza się tylko że od września do lutego wysługi nie miał, ale gdyby faktycznie wykorzystywał urlop wypoczynkowy tzn. nie byloby tego stanu nieczynnego to wysługa by mu się wtedy należała.

???????????

maras24-02-2009 14:11:28   [#27]
Dyra, powiedz coś więcej najlepiej na priva.
Ania Sz24-02-2009 14:27:30   [#28]
Najlepiej na forum powiedz to będziemy wiedzieć ;-)
dyra24-02-2009 18:54:55   [#29]
Ale co tu jeszcze mówić . Poprostu wypłaciłam tyle ile się należy po zasięgnięciu opinii PIP, w sądzie jest bardzo ludzko , nie trzeba się bać sądów !!!!!! nawet sądów pracy!!!!! Pani odwoływała się i nic nie wygrała .
Babasia24-02-2009 19:35:09   [#30]
A czy za okres od IX do XII już nie wykorzystał urlopu w 2008 w wakacje?

Ja w takiej sytuacji zamierzałam wypłacić ekwiwalent proporcjonalnie

tylko za styczeń i luty. Źle?
dyra24-02-2009 20:42:37   [#31]
oczywiście mówimy cały czas o styczniu i lutym tylko za ten czas należy się ekwiwalent
rzewa25-02-2009 09:18:23   [#32]
dyra może się jeszcze dalej odwoływać - takie sprawy nie kończą się szybko jeśli dostatecznie uparty n-l jest, a i wynik ich może byc zaskakujący... :-)

(n-l, którego ja znam wygrał w I instancji, szkoła się odwołała ale wyrok został podtrzymany -> szkoła zrezygnowała i wypłaciła ekwiwalent - wszystko trwało prawie rok :-)))
beti19225-02-2009 10:19:17   [#33]
A co z tą wysługą? Wliczac czy nie. No bo w stanie nieczynnym nie przysługuje. A jak przy ekwiwalencie?
Ania Sz25-02-2009 11:02:26   [#34]
Ja też jestem ciekawa czy wliczać czy nie?
rzewa25-02-2009 11:11:25   [#35]
do ekwiwalentu jak najbardziej należy wliczyć

ekwiwalent liczy się tak jak wynagrodzenie urlopowe, a o tym mówi art 67 KN - nie ma tu żadnego znaczenia czy w okresie poprzedzającym był stan nieczynny cz nie (za wyjątkiem wynagrodzenia za godz. ponadwymiarowe i dodatków funkcyjnych - bo nauczyciel od początku roku szkolnego nie ma przydzielonych ani godzin ponawym. ani żadnych funkcji... :-))
Ania Sz25-02-2009 11:28:36   [#36]
OK, dzięki wielkie Rzewo :-)
DYREK04-01-2014 10:20:36   [#37]

podnoszę dla zainteresowanego:-)

mychase03-07-2020 13:11:14   [#38]

Kiedy wypłacić ekwiwalent? nauczyciel od maja 2019r do maja 2020r. przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, czyli wykorzystał 2 tygodnie urlopu w okresie ferii, w maju i czerwcu nie było możliwości udzielenia w naturze urlopu, teraz wykorzystuje urlop  bieżący od września przechodzi w stan nieczynny. czy ekwiwalent wypłacić we wrześniu czy dopiero po zakończeniu stanu nieczynnego 28 lutego?

rzewa03-07-2020 13:52:35   [#39]

należy wypłacić ekwiwalent w dniu zakończenia stosunku pracy (wcześniej nie można - brak pp)

w tym wypadku ekwiwalent należeć się będzie za 6 tygodni (urlop zaległy za 2019 r.) + min. 1 tydzień i 3 dni (urlop za 2021 r.)

mychase03-07-2020 14:24:26   [#40]

czyli 29 lutego łącznie z urlopem 10 dni za 2021, dziękuję rzewo :)

Ala03-07-2020 20:48:21   [#41]

w 2021 nie będzie 29 lutego ;)

chociaż... może ktoś zarządzi ;)))

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]