Forum OSKKO - wątek

TEMAT: nauczanie domowe - pomocy
strony: [ 1 ]
woja18-12-2008 17:27:26   [#01]
Witam, często korzystam z Waszej pomocy o którą proszę również teraz. Rodzic wystąpiła z podaniem o nauczanie domowe od drugiego semestru. Nie wiem jak się za to zabrać. Znalazłam taki wzór decyzji dyrektora
Miejscowość, dnia


DECYZJA

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr ….
w

w sprawie zezwolenia na spełnianie przez ucznia/uczennicę obowiązku szkolnego poza szkołąNa podstawie Art. 16. pkt. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. systemie oświaty” (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia .

Postanawiam

zezwolić na spełnianie w roku szkolnym 2008/2009 przez w zamieszkałą w ul. obowiązku szkolnego poza szkołą.

Jednocześnie ustalam następujące warunki spełniania przez obowiązku szkolnego:
1.
2.
3.
4.

Uzasadnienie:
Na podstawie Art. 16. pkt. 8 ustawy z dnia 07.09.1991 r. „O systemie oświaty ; (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr w w terminie 14 dni od dnia doręczenia.


Z wyrazami poważania i szacunku:

1. Bardzo Was proszę o ustosunkowanie się do tej decyzji.
2. Jakie muszę ustalić warunki??
3. czy dziecko musi mieć opinię/orzecznie z PPP???
Będę wdzięczna za pomoc!
janta18-12-2008 19:26:37   [#02]
zobacz wątek: spełnianie obowiązku szkolnego po za szkołą. Pozdrawiam.
janta18-12-2008 19:31:36   [#03]
Możesz zerknąć też do tego wątku: zgoda na edukację domową
woja18-12-2008 19:58:19   [#04]

Trochę mi się rozjaśniło, ale proszę powiedzcie:

 

1 z jakich przedmiotów zdaje uczeń egzaminy klasyfikacyjne w SP;

2. jak monitorować realizację

3. jak często egzamniny klas. - raz w semestrze?

Proszę pomóżcie, bo nie mogę dotrzeć do żadnych wytycznych.

 

Magosia18-12-2008 21:29:16   [#05]

Woja-nie znajdziesz wytycznych.

To nasza rola- dyrektora- podejmowac decyzję zw sprawach także niestandardowych.

Ja podeszłabym do tego ze spokojem .

Rodzic, ktory występuje o edukację domową - zazwyczaj jest rodzicem bardzo troszczacym się o swoje dziecko- raczej świadomym.

I najwazniejsze- to jego dziecko.

Ty - ja - mamy mu ułatwić jego zamiar , nie utrudnić .

Jesli coś będzie nie tak , to w dłuższej perspektywie - zauwazysz i zareagujesz.

A teraz- sam(a) musisz zdecydowac - w porozumieniu w rodzicem- jak monitorować, jak organizować egzaminy.

I spokojnie- będzie dobrze:-))))

Ja tez trzy lata temu panikowalam, bo dostalam do szkoły Czeczenów- też mnóstwo wątpliwości..

Ale.... dziś - wiem, że to nas wzbogaciło, dalo nowe doświadczenie.
podejdź tak do problemu.

Powodzenia:-)

Tara04-02-2009 18:16:14   [#06]

Poczytałam wątki na które wskazaliście ale tam nie ma.  Ja mam problem tego typu.

Dziecko jest w przedszkolu w grupie 6 latków.To przedszkole ma przeciez dyrektora.Do tego dyrektora wpłyneła dzis prośba o nauczanie dziecka 6-letniego w domu.(spełnianie obowiazku poza szkołą).Ten dyrektor zadzwonil do mnie że te dzieci mnie podlegają,no niby zgodnie z przepisami tak.Chce żebym to ja wydała decyzję o spełnianiu tego obowiazku.Czy ma rację?jak okreslić warunki pracy z tym dzieckiem a jak zasady wspolpracy z rodzicami.Rodzice roszczeniowi,wykształceni,dziecko inteligentne,ale chorowite stad propozycja ze strony rodzicow takiego rozwiazania sprawy.

Konkludując;-
)czy ja wydaję decyzję?co w niej zawrzeć?

rzewa04-02-2009 19:09:36   [#07]
art 16 ust 8 UoSO mówi wyraźnie, że "edukacja domowa" dotyczy tylko uczniów objętych obowiązkiem szkolnym lub nauki - zatem to dziecko nie może z tego korzystać, rodzice mogą z tym wystąpić dopiero, gdy dziecko zostanie objęte obowiązkiem szkolnym
Tara04-02-2009 22:15:23   [#08]

Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej

To jest przepis z UoSO,rzeczywiście dziecko w wieku 6 lat nie jest objete obowiazkiem szkolnym.To co w takiej sytuacji zrobić kiedy jak wyżej?dziecko naprawdę często choruje?Jak odpisać rodzicom?że odmawiam ponieważ... i tu podac przepis cytowany przez rzewę wcześniej?i czy ja odpisuję?czy dyrektor przedszkola.Wiem że rodzice odwolają się gdzie się tylko da?A moze w tej sytuacji zaproponowac NI?

rzewa04-02-2009 22:22:21   [#09]
odpisuje ten co otrzymał pismo, do tego który to pismo wystosował

należy napisać, że nie ma możliwości - z braku pozwalającego na to przepisu - zwolnienia dziecka z odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego

a tak po ludzku, to warto rodzicom uświadomić po co to przygotowanie jest - chodzi przedewszystkim o rozwój społeczny dziecka, jego przebywanie w grupie rówieśniczej - rodzice powinni to zrozumieć

a jeśli dziecko choruje (ale czy na pewno, czy to czasem nie jest nadinterpretacja rodziców), to trudno - jak chory, to siedzi w domu
Tara04-02-2009 22:33:55   [#10]
dzieki rzewo tak jutro sprawę załatwię.
Tara06-02-2009 11:07:39   [#11]

rzewo cały czas jeszcze analizuję i jak się ma do tego art.16ust7a

Możesz mi to wyjaśnić bo ja nie kumam.Mnie się wydaje że jednak trzeba rozpatrzeć sprawę nauczania domowego?

Tara06-02-2009 11:17:15   [#12]

7a. Na wniosek rodziców dyrektor szkoły, o której mowa w art. 14b ust. 2, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym oraz określić warunki jego spełniania, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

To jest ten ustęp z UoSO który wyżej przywołałam.

rzewa06-02-2009 13:12:46   [#13]
rzeczywiście, jakoś mi to umknęło - czyli powinnaś rozpatrzyć podanie rodziców

ale decyzja należy do Ciebie - ja bym się w tej sytuacji nie zgodziła z powodów, o których pisałam wyżej
Koba04-12-2020 13:24:56   [#14]

wyniku czynności sprawdzających realizację ww. zalecenia stwierdzono, że w przekazanej do audytu decyzji administracyjnej brak:
1. informacji o prawie do zrzeczenia się odwołania
2. informacji o skutkach zrzeczenia się odwołania.
W związku z powyższym proszę o wskazanie powodów, dla których brak ww. informacji. Odpowiedź proszę przekazać do dnia 9.12.2020 r.

No właśnie wydałam decyzję ....i  taki mam oto dylemat.... nigdzie w drukach nie znalazłam takiego wzoru decyzji. Że może się odwołać ....do. To tak. Skoro sam rodzic prosi....naprawdę specjalisty prawnika w przedszkolu potrzeba.

MKJ04-12-2020 17:20:35   [#15]

Art. 107 § 1 KPA:

Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie oraz o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika organu upoważnionego do wydania decyzji, a jeżeli decyzja wydana została w formie dokumentu elektronicznego – kwalifikowany podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego, sprzeciw od decyzji lub skarga do sądu administracyjnego – pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.


post został zmieniony: 04-12-2020 17:21:08
rzewa05-12-2020 07:33:12   [#16]

a wymagania nałożone na tą decyzję od strony merytorycznej zawarte są w art 37 u.P.o.

uwaga, w czasie pandemii zniesiony jest wymóg przedstawiania opinii PPP


post został zmieniony: 05-12-2020 07:34:01
Koba07-12-2020 09:00:05   [#17]

MKJ - tak, o ten 7 punkt mam ....tłumaczenie się. Tylko jaki sens odwoływać się od pozytywnej decyzji i do kogo ?O te skutki odwołania...napisałam i owszem, że przysługuje prawo odwołania się do Kuratorium...nie rozumiem tej logiki prawnej. Zobaczymy co dalej ...jak OP się ustosunkuje...

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]