Forum OSKKO - wątek

TEMAT: opieka nad dzieckiem zdrowym
strony: [ 1 ]
pinkas25-11-2008 22:41:16   [#01]
Nauczyciel zatrudniony na 10/18 w jednej szkole, w drugiej na 9/18.
Czy należy mu się opieka nad dzieckiem zdrowym w obydwu szkołach po 2 dni, czy tylko 2 dni w roku na dwie szkoły.
zgredek25-11-2008 22:43:35   [#02]
w każdej dwa dni
Marylka26-11-2008 00:06:28   [#03]
ale te same chyba?
rzewa26-11-2008 06:17:54   [#04]
niekoniecznie - to już wybór wyłącznie pracownika
jaris26-11-2008 14:45:38   [#05]
Dwa dni w sumie. U nas wymaga się takie zaświadczenie, czy gdzieś tam korzystał i ewentualnie w jakim wymiarze.
rzewa26-11-2008 14:46:46   [#06]
?? a pp takiego wymagania?
zgredek26-11-2008 14:48:05   [#07]

a na jakiej podstawie? się wymaga?

powtórzę:

w każdej dwa dni

 

zgredek26-11-2008 14:52:01   [#08]
tu też się uśmiechnę:-)
DYREK26-11-2008 15:05:39   [#09]

Nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach ma prawo do 2 dni w każdej w której ma umowę o pracę.

Normalnie pracuje w drugim miejscu pracy, albo wykorzystuje tam także dzień opieki.

Dlaczego ? Ponieważ prawo tego nie zabrania.

Uwaga: etat łączony, to jedna umowa.

pinkas27-11-2008 00:02:02   [#10]
Dzięki za wypowiedzi, ja też sądziłam, że z każdej umowy.
Chciałam wiedzieć jak to rozwiązujecie, bo przepisy jasno nie określają tej kwestii.
rzewa27-11-2008 06:56:19   [#11]
moim zdaniem określają bardzo jasno :-)
ametyst197310-12-2008 13:45:21   [#12]

Mam pytanie,

czy nauczyciel biorący opiekę nad dzieckiem zdrowym traci w tym dniu godziny nadliczbowe?

Ania Sz10-12-2008 13:49:50   [#13]
Płaci się średnią w to miejsce.
ametyst197310-12-2008 17:32:20   [#14]

Czy można poprosic o jakieś szczegóły, przykład. Jak rozumieć płaci sie średnią?

dzieki z góry za pomoc.

zgredek10-12-2008 17:37:41   [#15]
bogna 30.09.2005 23:20 [#06]

rozp. MPiPS z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281)

§ 15. Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący:

1) 2 dni - w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

2) 1 dzień - w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.  

§ 16. 1. Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w § 8 zdanie drugie, § 9, § 11 ust. 1 pkt 2, § 12 oraz § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 Kodeksu pracy.

------------------------------------

rozp. MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z 1997 r. Nr 2, poz. 15, z 2002 r. Nr 214, poz. 1811 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 2292)

§ 5. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

ametyst197310-12-2008 17:52:03   [#16]

Kurcze ale to mądre, a tak praktycznie:
nauczyciel ma : pon 4godz, wtorek 4godz, sroda 5godz, czwartek5 godz, piatek 3 godz:razem 21godz. w grudniu w pierwszym tygodniu w środę był na opiece. To ile ma ponadwymiarowych? Zgredku nie śmiej się, ale tak to jest jak sie nagle rozchoruje księgowa(poważna sprawa). 

mamma10-12-2008 18:01:21   [#17]
a co z urlopem okolicznościowym, czy w obu szkołach się należy?
DYREK10-12-2008 22:10:27   [#18]

tak, prawo tego nie zabrania 

uwaga: etat łączony, to jedna umowa.

cynamonowa10-12-2008 22:31:43   [#19]

czy osobie zatrudnionej 1 grudnia ( na zastępstwo) też należą się 2 dni z tytułu opieki nad dzieckiem?

niby wiem , ze tak.....ale jakoś mi to nie pasi......

Ania Sz10-12-2008 22:39:35   [#20]
Do #16
Obliczasz godziny ponadwymiarowe (średnią) z okresu IX-XI i w to miejsce wstawiasz wyliczoną średnią godzin.
Do #19
Jeśli osoba nie wykorzystała opieki nad dzieckiem w danym roku kalendarzowym (spojrzyj do jego świadectw pracy) to moim zdaniem ma prawo do tej opieki w wymiarze 2 dni.

Ale na pewno wypowiedzą się mądrzejsi :-)))
DYREK11-12-2008 08:59:50   [#21]
rozp. MPiPS z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 289, z 1997 r. Nr 2, poz. 15, z 2002 r. Nr 214, poz. 1811 oraz z 2003 r. Nr 230, poz. 2292)

§ 5. Przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.

DYREK11-12-2008 09:02:12   [#22]
Czy mam obowiązek udzielić dwóch dni opieki nad dzieckiem pracownikowi, którego żona jest bezrobotna?

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 1891 K.p.. Jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia tego może korzystać jedno z nich.

Zgodnie z ogólnie przyjętą wykładnią ww. przepisów przyjmuje się, iż fakt, że jedno z rodziców (opiekunów) nie pracuje i sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem nie wyłącza prawa drugiego z rodziców (opiekunów) pozostającego w zatrudnieniu do korzystania z dwóch dni płatnego zwolnienia od pracy w ciągu roku kalendarzowego z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 (M. Skibicka-Ghaley, "Równość kobiet i mężczyzn w korzystaniu z uprawnień pracowniczych związanych z wychowywaniem dzieci", Służba Pracownicza 1998 nr 9, s. 20; A. Szewc, "Uprawnienia kobiet i mężczyzn", Rzeczpospolita 1998 nr 4, s. 22).

Czy mogę skorzystać z dwóch dni opieki na dziecko jeżeli moja żona przebywa na urlopie macierzyńskim?

Tak, może Pan skorzystać z dni opieki.

Literalna wykładnia art. 188 Kodeksu pracy wskazuje na to, iż ustawodawca ograniczył wykorzystywanie tego uprawnienia przez jednego z rodziców dziecka, o ile oboje z nich pracują. Tak więc w sytuacji, gdy jedno z rodziców nie pracuje lub przebywa na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym, z uprawnienia tego skorzystać może ten z rodziców, który jest zatrudniony i świadczy pracę. Stanowisko takie potwierdzają:

  • M. Skibicka-Ghaley w: "Równość kobiet i mężczyzn w korzystaniu z uprawnień pracowniczych związanych z wychowaniem dzieci" ("Służba Pracownicza" z 1998r., nr 9, str. 20);
  • A. Szewc w: "Uprawnienia kobiet i mężczyzn" ("Rzeczpospolita" z 1998r., nr 4, str. 22).

Zgodnie z art. 188 Kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Zgodnie z art. 1891 §1 K.p., jeżeli oboje rodzice lub opiekunowie są zatrudnieni, z uprawnienia może korzystać tylko jedno z nich.

Jak wynika z treści art. 188 K.p. uprawnienie do korzystania przez pracownika z 2 dni opieki związane jest ściśle z posiadaniem dziecka w wieku do lat 14. Tak więc po dniu, w którym dziecko osiągnie ten wiek, rodzic dziecka (lub opiekun) traci prawo do zwolnienia. Zgodnie z powyższym w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 14 lat, pracownik może wykorzystać dni opieki tylko przed dniem 14 urodzin dziecka. Pogląd taki wyraził A. Szewca w: "Uprawnienie kobiet i mężczyzn" ("Rzeczpospolita" z 22 kwietnia 1998r.)

Art. 188 K.p. nie uzależnia prawa do zwolnienia na opiekę nad dzieckiem od stażu pracy. W związku z tym prawo to pracownica/pracownik nabywa z dniem podjęcia pracy. W razie rozwiązania, w trakcie roku kalendarzowego, stosunku pracy z jednym zakładem pracy i niewykorzystania tych 2 dni opieki nad dzieckiem - przysługują one pracownicy w nowym zakładzie pracy. Stanowisko takie wyraziła T. Śmiśniewicz-Podgórska w: "Zwolnienia od pracy" ("Służba Pracownicza" z 1994r., nr 3, str. 3).

Prawo to nie jest również uzależnione od przepracowania pełnego roku kalendarzowego. Przepisy nie zawierają jakichkolwiek ograniczeń, jeżeli chodzi o termin wykorzystania tego zwolnienia. Tak więc zwolnienie od pracy na 2 dni może być wykorzystane przez pracownicę/pracownika w dowolnym terminie. Zauważyć jednak należy, że prawo do 2 dni opieki przysługuje "w ciągu roku kalendarzowego". Tak więc w sytuacji gdy osoba uprawniona nie wykorzystała tego zwolnienia w danym roku kalendarzowym, prawo to nie przechodzi na następny rok kalendarzowy. Czyli w kolejnym roku ma prawo do wyłącznie 2 dni opieki jakie przysługują na każdy rok kalendarzowy. Stanowisko takie potwierdza E. Zduńska w: "Z wyjaśnień Departamentu Prawa Pracy" ("Służba Pracownicza" z 1992r., nr 5, str. 26).

Jedynym ograniczeniem określonego w art. 188 K.p. prawa, może być pozbawienie pracownika władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Żadne inne sytuacje nie powinny pozbawiać go prawa do zwolnienia. Pogląd taki wyraził A. Szewc w: "Uprawnienie kobiet i mężczyzn" ("Rzeczpospolita" z 22 kwietnia 1998r.).

******

Często pracujący rodzic ma wątpliwości, czy może skorzystać z przysługujących mu dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, w sytuacji gdy drugi rodzic nie pracuje, jest osobą bezrobotną lub przebywa na urlopie wychowawczym. Przepisy kodeksu pracy zapewniają szereg uprawnień pracownikom-rodzicom. Jednym z nich jest zwolnienie od pracy w wymiarze dwóch dni w roku, przysługujące pracownikowi, wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat (art. 188 k.p.).

Za dni wolne od pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Z przywileju tego może skorzystać zarówno pracownik-ojciec jak i pracownica-matka, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli oboje rodzice (lub opiekunowie) są zatrudnieni, wówczas dni przeznaczone na opiekę nad dzieckiem, może wybrać tylko jedno z nich (art. 189.1. k.p.). Oznacza to, że wymiar tego zwolnienia od pracy (2 dni), przypada na obojga pracujących rodziców w roku czyli albo jedno z nich wykorzysta całe 2 dni opieki albo podzielą się i każde z nich wybierze po jednym dniu. Ograniczenie, o którym mowa w przepisach, ma na celu uniknięcie sytuacji, w której i ojciec i matka wystąpiliby do swoich pracodawców z wnioskiem o udzielenie 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem, co w konsekwencji dałoby rodzicom 4 dni wolne w roku.
Uprawnienie to przysługuje pracownikowi niezależnie od tego, czy dziecko ma zapewnioną opiekę ze strony małżonka czy innej osoby. Jeśli zatem jedno z rodziców przebywa np. na urlopie wychowawczym, bądź jest osobą, niemającą zatrudnienia, to drugiemu pracującemu rodzicowi pracodawca powinien udzielić 2 dni opieki nad dzieckiem. Spełniony zostaje wszakże warunek, iż tylko jedno z rodziców skorzysta ze zwolnienia od pracy.

********

Czy dni opieki na dziecko przysługują pracownikowi, który jest rodziną zastępczą

Pracownik wystąpił do mnie z prośbą o udzielenie 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Sprawuje o­n opiekę nad 7-letnim dzieckiem jako rodzina zastępcza. Czy takie zwolnienie mu przysługuje?

RADA
Pracownik ma prawo do 2 dni zwolnienia od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem. Zwolnienie to przysługuje nie tylko naturalnym rodzicom dziecka, ale i jego opiekunom. Taką opiekę sprawuje rodzina zastępcza.
 
 
********
 
Czy pracownikowi należą się 2 dni na opiekę, jeśli jego współmałżonek jest na urlopie wychowawczym?
 
Czy pracownikowi należą się 2 dni na opiekę nad dzieckiem do lat 14, jeśli jego współmałżonek przebywa na urlopie wychowawczym? Czy normalnie do korzystania z prawa do opieki nad dzieckiem pracownik ma obowiązek przedstawić zaświadczenie wystawione przez kadry zakładu współmałżonka o niekorzystaniu przez niego z uprawnienia do opieki z art. 188 Kodeksu pracy? 
 
30.07.2005

Okoliczność, że jedno z rodziców (opiekunów) dziecka przebywa na urlopie wychowawczym nie pozbawia drugiego rodzica prawa do korzystania z 2 dni zwolnienia na opiekę na dzieckiem w wieku do 14 lat (art. 188 Kodeksu pracy). Jeśli jednak oboje rodzice (opiekunowie) są zatrudnieni, z omawianego uprawnienia może korzystać jedno z nich (art. 1891 Kodeksu pracy). To od ich wyboru zależy, które z nich będzie korzystało z tego uprawnienia. Rodzice mogą także „podzielić” się 2 dniami opieki nad dzieckiem: z prawa do jednego dnia opieki może skorzystać jedno z nich, a z prawa do drugiego dnia zwolnienia drugie z nich.
 
Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika przedłożenia zaświadczenia od pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica (opiekuna dziecka) o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania przez niego z tego uprawnienia. Pracodawca nie ma też obowiązku wydawać takiego zaświadczenia na żądanie pracodawcy zatrudniającego drugiego rodzica (opiekuna) dziecka. Pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 14 lat powinien natomiast złożyć pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnienia do opieki. Oświadczenie takie składa się do części B akt osobowych pracownika (§ 6 ust. 2 pkt 2 ppkt c rozporządzenia MPiPS z 28.5.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji ..., Dz.U. Nr 62, poz. 286 ze zm.).
 
 
 
 
Pracownica domaga się 2 dni wolnych z art. 188 Kodeksu pracy. Jej dziecko skończyło 14 lat 24 maja 2007 r., ale pracownica mówi, że jej córka cały czas ma 14 lat - do dnia 24 maja 2008 r. Czy pracownicy przysługują 2 dni wolne?
 

Niestety w roku 2008 pracownica nie będzie miała już prawa do uzyskania dwóch dni opieki nad dzieckiem przyznawanych na podstawie art. 188 kp. Jeżeli nie wykorzystała przysługujących jej dni wolnych przed ukończeniem przez dziecko 14 lat, to po dniu, w którym wiek ten ono osiągnie, pracownica traci prawo do tego zwolnienia (por. Andrzej Sadlik, Rzeczpospolita, 22.04.1998, Uprawnienie kobiet i mężczyzn. Teza nr 2, 14162/2). Wiek dziecka oblicza się bowiem według zasad określonych w Kodeksie cywilnym. Ten z kolei stanowi, że przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

W opisanym w pytaniu przypadku ostatnim dniem, w którym pracownica mogła skorzystać z 2 dni wolnych, był więc dzień 23 maja 2007 r. Pracodawca nie ma zatem obowiązku udzielenia pracownicy 2 dni zwolnienia od pracy w 2008 r.

Podstawa prawna:

  • art. 188 Kodeksu pracy;
  • art. 112 zd. 2 Kodeksu cywilnego.

http://www.kadryonline.pl/czas_pracy/
ekspert_odpowiada__prawo_do_2_dni_wolnych_na_dziecko__ktore_konczy_14_lat-574.html

 

 

Pracownik nie musi uzasadniać pracodawcy przyczyny wystąpienia o 2 dni wolne.

Pracodawca musi udzielić tego zwolnienia na wniosek pracownika.

Lepiej jak termin jego wykorzystania został uzgodniony z pracodawcą.

Kodeks pracy

Art. 281.  Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.


post został zmieniony: 11-12-2008 09:03:53
sewka06-01-2009 00:11:41   [#23]

Upewnijcie mnie, że dobrze myślę :)

11 stycznia 2009 r. dziecko kończy 14 lat. Do 9 stycznia pracownik może wykorzystać 2 dni opieki za 2009 rok. Tak?

gimnazjum06-01-2009 07:26:05   [#24]
tak
sewka06-01-2009 22:41:52   [#25]
Dzięki :)
małga wcisło07-01-2009 14:10:02   [#26]
sytuacja następująca: nauczycielka przedszkola bierze opiekę 2 dni na , dzieci przysyła do przedszkola w którym pracuje, sama odpoczywa od dzieci ........... byłam  zdziwiona , czy tak można?
dyrlo07-01-2009 14:51:59   [#27]
Można, załatwia coś w urzędach związanego np. z dziećmi :-)
małga wcisło07-01-2009 14:55:48   [#28]
dziękuję:-)
dyrlo07-01-2009 14:57:02   [#29]
:-)
elizab09-10-2009 01:15:16   [#30]

Sprawa podobna do wcześniejszej - Nauczycielka składa wniosek o opiekę nad dzieckiem zdrowym, dwa dni pod rząd, otrzymuje zgodę. W trakcie nieobecności okazuje się, że pani wyjechała na wycieczkę zagraniczną, dla ścisłości bez dzieci. Mam udawać, że nic się nie stało czy powinnam podjąć jakieś działania?

Osobiscie nie lubię takiego "cwanictwa". Inni, nie-dzieciaci (i nie tylko), w takiej sytuacji piszą o urlop bezpłatny i najczęściej go dostają.

rzewa09-10-2009 21:02:29   [#31]

nie musisz udawać - nic się nie stało

:-)

eny09-10-2009 22:26:26   [#32]
A po co miała pisać o urlop bezpłatny jak w świetle prawa przysługiwał jej płatny? ;)) Chyba za daleko wkraczamy...
Dragon09-10-2009 22:36:54   [#33]

KP
Art. 188. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy na 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Gdzie tu jest napisane, że to ma być jakaś opieka nad dzieckiem?
Ma dziecko - to się należą dwa dni zwolnienia od pracy - żadnych innych warunków KP nie wymaga.
Te dwa dni są do dowolnego wykorzystania - wg. uznania rodzica.
Może w tym czasie głaskać dzieciątko, ale równie dobrze może chcieć odpocząć od szczeniaka na Majorce.
I ma do tego prawo.

nina11-12-2012 11:45:23   [#34]

Czy na umowę na zastępstwo (za nauczycielkę w ciąży) od 01.10.2012  na czas określony  do kwietnia 2013)  

a przedłużana co m-c a teraz akurat do 20.12.2012 r. urlop opieka n/dzieckiem przysługuje ?

jeden dzień czy 2 dni

dariuszn711-12-2012 12:01:13   [#35]

2 dni w 2012 i 2 dni w 2013

Andrzej GZEAS11-12-2012 13:38:36   [#36]

co miesiąc (co zwolnienie) dajecie nową umowę?

nina11-12-2012 16:38:44   [#37]

Tak.

 

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]