Forum OSKKO - wątek

TEMAT: urlop nauczyciela w placówce nieferyjnej
strony: [ 1 ]
betik22-10-2008 14:51:52   [#01]

W jakim wymiarze udzielamy nauczycielom urlopu?  Czy traktujemy dzień urlopu za dzień pracy n-la wynoszacy 7 godz. (bo taki obowiązuje w placówce nieferyjnej), czy tez tak jak nakazuje Kodeks pracy w wymiarze godzinowym w myśl zasady, że dzień urlopu odpowiada 8 godz. pracy? Licząc urlop wg Kodeksu pracy nauczyciel mialby prawo do 280 godz urlopu czyli zyskałby 5 dni (zamiast obecnych 35 dni powinien miec 40 dni roboczych). Jak to wyglada w Waszych placowkach nieferyjnych?

rzewa22-10-2008 16:08:04   [#02]
jeden dzień urlopu liczymy tyle godzin ile wynosi 1/5 pensum nauczyciela - czyli jeśli pensum n-la wynosi 20 godz/tyg, to 1 dzień urlopu wynosi 4 godziny ->

zatem jeżeli udzielamy n-lowi 1 dnia urlopu z ogólnej puli, w naszym przykładzie 140 godz odliczamy tyle godzin ile godzin pracy dydaktycznej ma nauczyciel przewidziane w tym dniu

spowodowane jest to tym, że jedynie godziny dydaktyczne podlegają w przypadku n-la ewidencjonowaniu i tylko te godziny można rozliczać
betik22-10-2008 18:37:05   [#03]
To chodzi o nauczyciela w placówce nieferyjnej. Pensum wynosi 35 h/Tydzien czyli 1 dzien urlopu wynosi  7 h. Ale kodeks pracy podaje ze należy liczyc 8 nawet jesli  pensum jest mniejsze.
rzewa22-10-2008 19:08:51   [#04]
nic takiego kodeks pracy nie podaje

Art. 154(2). § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.

§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
Macia13-01-2009 14:04:47   [#05]
czy nauczycielowi w placówce nieferyjnej muszę udZielic urlopu 35 dni w trakcie roku szkolnego jesli w regulaminie pracy jest informacja ze pracownicy korzystaja z urlopu w okresie ferii i wakacji
Macia13-01-2009 22:29:33   [#06]

podnosze bo nie wiem czy ktos z was miał taki problem. Obawiam sie że jak dam 1 n-lce to reszta tez moze chciec w trakcie roku a kto będzzie pracowała

 

Benigna14-01-2009 08:33:14   [#07]
Macia, a kto pracuje w ferie, jak wszyscy na urlopie? :)

Nie bądź taka, zmień ten regulamin pracy i niech korzystają w ciągu roku - jedyna rzecz na korzyść nauczycielek w przedszkolu.

Inni w tym czasie zarobią na zastępstwach, też się ucieszą...
mariwu14-01-2009 09:50:55   [#08]

czy nauczycielowi w placówce nieferyjnej muszę udZielic urlopu 35 dni w trakcie roku szkolnego jesli w regulaminie pracy jest informacja ze pracownicy korzystaja z urlopu w okresie ferii i wakacji

Urlopu udzielasz zgodnie z przewidzianym w Twojej placówce planem urlopów.

Karta Nauczyciela (art. 64.3)

Art. 64. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

2. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 1, może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie tych ferii następujących czynności:

1) przeprowadzania egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.
Czynności, o których mowa w pkt 1-3, nie mogą łącznie zająć nauczycielowi więcej niż 7 dni.

3. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów.

4. W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.

 

Macia14-01-2009 10:41:32   [#09]
Plan jeszcze nie ustalony, nie mam pieniedzy na zastępstwa doraźne a w ferie i wakacje zazwyczaj nie ma dzieci.  Beniai co ty na to?
Benigna14-01-2009 14:01:18   [#10]
To masz (nauczycielki mają) ...smutno ;)

A co robisz, gdy chorują? Nie zawsze da się połączyć grupy, tak, żeby nie przekroczyły 25 dzieci. U nas nie ma problemu z zastępstwami i wszyscy są zadowoleni. Prawda, że większość urlopów jest wykorzystana latem, jednak - szczególnie w roku z dyżurem letnim - nauczycielki wykorzystują pozostałe dni nie w czasie ferii, bo zawsze mamy wtedy dzieci (mniej, ale są).

Zostawiam z problemem, ale za to ...pozdrawiam cieplutko :)
Macia14-01-2009 14:43:46   [#11]
dziekuje Beniu poza tym jak dam jednej to nastepne tez zechca i zupełni mi zdezzorganizuja funkcjonowanie placówki
Leszek14-01-2009 18:37:04   [#12]

Maciu, jeśli nie masz w przedszkolu okreslonego w wakacje "postojowego" to urlop może być wybierany w każdym innym terminie za Twoją zgodą. Jednak zapis, który masz jest korzystny dla przedszkola pracujacego na okrągło. Przymusza do wybierania urlopu wówczas kiedy jest mało dzieci w placówce (Twoje spostrzezenie).

pozdrawiam

joljol14-01-2009 18:40:16   [#13]
Maciu, u mnie w regulaminie jest zapis: pracownicy mogą korzystać z urlopów wypoczynkowych, zgodnie z planem urlopów, w dniach zmniejszonej frekwencji dzieci tj. wakacje letnie, przerwy świateczne, ferie zimowe.
Na te dni rozplanowują 31 dni, pozostałe 4 do dyspozycji pracownika
Macia14-01-2009 19:24:30   [#14]
czyli mam prawo jej odmówić gdyz to dezorganizuje prace placówki. Dziękuję za pomoc
darfrei23-04-2009 16:05:19   [#15]

Mam pytanie czy nie wykorzystany urlop przez nauczyciela placówki nie feryjnej przechodzi na następny rok. Gdzie szukać do tego podstawy prawnej

DYREK23-04-2009 16:18:46   [#16]

W sprawach nie uregulowanych w Karcie Nauczyciela, zgodnie z jej art. 91c, stosuje się przepisy Kodeksu pracy.

Andrzej GZEAS04-08-2011 15:10:01   [#17]

Czy takie wyliczenie urlopu wyp. dla naucz. nieferyjnego jest prawidłowe?

Zatrudnienie na 4/22 etatu. 35 dni*2/22 etatu= 3,18= 4 dni urlopu

4 dni urlopu*8 godz. =32 godz. urlopu

40 godz.: 22 godz. =1,8 godz. czyli za każdą godz. dydaktyczną odliczamy 1,8 godz.

joljol04-08-2011 21:58:05   [#18]
jest to nieprawidłowo policzone
Andrzej GZEAS05-08-2011 09:14:48   [#19]

To jakie wyliczenie urlopu dla niepełnoetatowca jest prawidłowe w świetle pisma Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2009 r., DS-WPZN-WE-421-4/09. http://www.kadrydlaoswiaty.pl/rozliczanie-urlopu-nauczycieli-placowek-nieferyjnych--stanowisko-men/docs/29_28/388/View

rzewa05-08-2011 17:03:08   [#20]

owszem jest prawidłowe, ale niepotrzebnie skomplikowane - po co przeliczać na godziny "zwykłe" po to by potem znowu przeliczyć na dydaktyczne?

22 godz/tydz to 4,4 godz/dzień, czyli 4 dni urlopu, to 4*4,4 godz = 17,6 godz dydaktycznych co daje po zaokrągleniu 18 godz dydaktycznych

32 godz/1,8 = ~18 godz dydaktycznych

czyli dokładnie to samo

Andrzej GZEAS08-08-2011 10:36:00   [#21]
Ok, dzięki. Zamieszanie tylko z tymi przeliczeniami.
kulka29-10-2014 13:39:14   [#22]

Urlopy rozlicza się dla nauczycieli ( feryjnych i nie) w cyklu rocznym KALENDARZOWYM, nie szkolnym, tak? Upewniam się, bo przeliczając urlopy nauczycieli z przejętej placówki nieferyjnej okazało się, że niektórzy już wykorzystali wszystkie dni,a piszą o kolejne, gdyz twierdza ,że należy im się urlop w rozliczeniu ocznym SZKOLNYM, więc od września mają kolejne ponad 30 dni. Są tak pewni swego, że zwątpiłam...?

joljol29-10-2014 21:38:19   [#23]

nie wątp, kobieto, miej wiarę 

masz rację 

malchow29-10-2014 22:07:59   [#24]

To może, jeszcze jedno pytanie i tym razem, nie, o urlop.

W placówce feryjnej (SOSW) są 2 oddziały przedszkola specjalnego (nieferyjne).

Nauczyciele zatrudnieni w SOSW na pełnym etacie 18/18 (i oczywiście 40 -godz. tydzień pracy)

mają dodatkowa umowę o prace w przedszkolu na 2/18, 5/18, 9/18- (i oczywiście w tym ostatnim wypadku 20 -godz. tydzień pracy, a w pozostałych proporcjonalnie).

Pytanie:

czy można zawierać dwie umowy o pracę w tej samej placówce?

czy mogą to być umowy do czerwca, a za okres wakacji wypłacany ekwiwalent?

i czy z tymi samymi nauczycielami zawarte umowy od 1 września, ale na inną ilość godzin, są prawidłowe?

Wszyscy Ci nauczyciele są nauczycielami kontraktowymi, mianowanymi i dyplomowanymi.

A może:

powinny to być dla nich godziny ponadwymiarowe - do 1/4 bez wyrażenia zgody, a do 1/2 po wyrażeniu zgody? mimo, że dotyczy to pracy w placówce feryjnej i nieferyjnej, ale TEJ samej?

malchow30-10-2014 12:32:11   [#25]

podnoszę:)

DYREK30-10-2014 13:06:38   [#26]

czy można zawierać dwie umowy o pracę w tej samej placówce?

co do zasady nie powinno się

ale jeżeli praca dotyczy innego rodzaju (innego stanowiska) to można -> szczególnie, że mamy tu do czynienia z różnym wymiarem urlopu

czy mogą to być umowy do czerwca, a za okres wakacji wypłacany ekwiwalent?

powinny to być umowy na czas nieokreślony, a przy zmianach wymiaru zatrudnienia należy stosować porozumienie zmieniające lub wypowiedzenie zmieniające -> na czas określony tylko w przypadku zastępstwa albo planowanych zmian w organizacji pracy szkoły

kulka30-10-2014 13:12:39   [#27]

Wracając do mojego problemu , jednak.

Jak mówiłam - urlopy rozliczane były od września do września.

Wprowadziłam nowe porządki i :

Nauczyciel X do sierpnia wykorzystał 25 dni urlopu i w sierpniu dostał ekwiwalent za 10 ni niewykorzystanego urlopu (!).

Teraz chce 5 dni z "nowego" urlopu.

Napisał, że nie chciał tych pieniędzy, woli teraz dni wolne.Gdyby wiedział, to   Poza tym, nie powinno wypłacać się pracownikowi ekwiwalentu w trakcie roku. Ma rację. Co mu odpisać??

rzewa30-10-2014 16:44:35   [#28]

ma rację

ekwiwalent wypłaca się tylko wówczas, gdy nie można urlopu udzielić w naturze, tj. jeśli zostaje rozwiązany stosunek pracy

rzewa30-10-2014 18:18:55   [#29]

czy można zawierać dwie umowy o pracę w tej samej placówce?

mogą być dwie umowy, ale tylko wówczas, gdy nie da się ich połączyć, np. jedna jest na czas określony a druga na nieokreślony, lub jedną z nich może dyrektor podpisać samodzielnie, a w przypadku drugiej musi uzyskać czyjąś zgodę (np. kuratora)

czy mogą to być umowy do czerwca, a za okres wakacji wypłacany ekwiwalent?

o ile szkoła zatrudnia n-li wg KN, to jeśli jest dla tego n-la praco "po wakacjach" to nie może być umowy na czas określony -> umowa na okres zamknięty jest wówczas możliwa jedynie z powodów wymienionych w art 10 ust 7 KN

jeśli umowa może być na czas nieokreślony to o ile to jest możliwe powinna ona obejmować także przysługujący urlop wypoczynkowy -> w jednostce feryjnej, jeśli n-l pracuje do ostatniego dnia zajęć powinien mieć umowę obejmującą cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy

i czy z tymi samymi nauczycielami zawarte umowy od 1 września, ale na inną ilość godzin, są prawidłowe?

w szkole samorządowej umowa z n-lem powinna być na czas nieokreślony (patrz to co napisałam wyżej), a jeśli co roku zmienia się liczba godzin, to powinna ona zostać zmieniona w trybie porozumienia lub wypowiedzenia zmieniającego

malchow30-10-2014 23:42:55   [#30]

Dziękuję:)

kulka31-10-2014 07:52:29   [#31]

Wiem, że ma rację. Dlatego mam problem. Poprzedni dyr wypłacił ekwiwalent, bo rozliczał do końca sierpnia urlopy...

Chyba muszę mu udzielić urlopu, mimo wypłaconych pieniędzy...?

rzewa31-10-2014 09:51:30   [#32]

owszem i jednocześnie poprosić o zwrot wypłaconej kwoty tytułem ekwiwalentu -> jak uczciwy to powinien oddać...

i pamiętaj udzielając urlopu: nauczyciel ma urlop w tygodniach kalendarzowych, więc niepełny tydzień może być jedynie wówczas, gdy przysługujący urlop nie dzieli się równo przez 7 i powinien być "przylepiony" do pełnego tygodnia (z wyjątkiem sytuacji, gdy cały urlop uzupełniający jest krótszy niż tydzień)

LiAn07-11-2014 22:05:42   [#33]

Mam pytanie w sprawie urlopu w przedszkolu.Od 1 września b.r. jestem na urlopie dla poratowania zdrowia(do 31 sierpnia 2015). Czy w 2015 r będzie mi przysługiwał jakiś urlop(np.proporcjonalnie za IX,X.XI i XII), czy zostanie on  "wchłonięty " przez udpz. 

joljol07-11-2014 22:55:09   [#34]

Zgodnie z prawem będzie ci przysługiwało 35 dni urlopu wypoczynkowego

rzewa08-11-2014 07:43:54   [#35]

moim zdaniem zostanie "wchłonięty" a jeśli by już miał przysługiwać, to jedynie proporcjonalnie za IX-XII 2015

będąc dyrektorem przedszkola na pewno nie udzieliłabym za 2015 rok urlopu w pełnym wymiarze

joljol08-11-2014 08:52:00   [#36]

Zostanie pochłonięty tylko. Wtedy gdy urlop zdrowotny bedziews

 

 

Trwał od 1 stycznia do 31 grudnią czyli cały rok kalendarzowy

 

rzewa08-11-2014 10:05:15   [#37]

hm... niby dlaczego tylko wtedy?

raz tak a raz inak? Niby dlaczego prawo do urlopu ma zależeć od tego w jakim okresie roku zostanie udzielony updz?

Albo n-l ma prawo do urlopu wypoczynkowego za czas updz, albo nie; albo updz wchodzi w miejsce urlopu wypoczynkowego, albo nie

raczej na pewno nie jest tak, że czasem wchodzi, a czasem nie wchodzi czy czasem ma prawo a czasem nie ma -> to oznaczałoby nierówność wobec prawa czyli niekonstytucyjność takich zapisów prawa jeśli by istniały

joljol08-11-2014 19:04:25   [#38]

Nauczycielowi, który spędził na nim cały rok, nie przysługuje za ten rok urlop wypoczynkowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 lutego 1998 r. (sygn. akt I PR 7/88) cel urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego jest zbieżny. Jest nim regeneracja sił. Sędziowie zatem uznali, że jeżeli pracownik przez cały rok kalendarzowy korzysta z urlopu zdrowotnego, to nie może za ten rok domagać się urlopu wypoczynkowego.

Prawo do tego urlopu zostało bowiem skonsumowane przez wykorzystanie urlopu zdrowotnego.

rzewa08-11-2014 20:38:20   [#39]

no właśnie

zatem jeśli korzysta z udpz przez część roku oznacza to, że na pewno nie ma prawa do całego urlopu wypoczynkowego, bo takie ma prawo jedynie wówczas, gdy albo przepracuje wymaganą część roku, albo pozostając w stosunku pracy będzie korzystał z enumeratywnie wymienionych w art 66 KN świadczeń, wśród których nie ma udpz

joljol08-11-2014 21:01:46   [#40]

nie, wtedy gdy przepracuje część roku ma prawo do całego urlopu wypoczynkowego, w przypadku nieferyjnych

 

Nauczycielowi, który spędził na nim cały rok, nie przysługuje za ten rok urlop wypoczynkowy. Zgodnie bowiem z wyrokiem Sądu Najwyższego z 10 lutego 1998 r. (sygn. akt I PR 7/88) cel urlopu wypoczynkowego i zdrowotnego jest zbieżny. Jest nim regeneracja sił. Sędziowie zatem uznali, że jeżeli pracownik przez cały rok kalendarzowy korzysta z urlopu zdrowotnego, to nie może za ten rok domagać się urlopu wypoczynkowego.

Prawo do tego urlopu zostało bowiem skonsumowane przez wykorzystanie urlopu zdrowotnego.

 


post został zmieniony: 08-11-2014 21:04:46
rzewa08-11-2014 23:11:59   [#41]

oj, coś mi tu nie pasi...

a jak by udpz trwał 11 m-cy to miałby n-l prawo do całego urlopu wypoczynkowego??

czyli łącznie prawo do urlopu dłuższego niż rok???

niestety nie uważam, by można to było tak interpretować jak Ty to robisz -> uważam, że każdy udpz dłuższy niż 35 tygodni konsumuje cały urlop wypoczynkowy n-la, o ile nie został on wykorzystany przed updz

chociaż zgadzam się z tym, że najbardziej sprawiedliwie byłoby, gdyby udpz był po prostu okresem, za który nie przysługuje urlop wypoczynkowy podobnie jak to jest w przypadku urlopu bezpłatnego (w tym wychowawczego) -> niestety KN nie zawiera odpowiednich, rozstrzygających rzecz, regulacji

wiadomo tylko, że za czas przebywania na udpz nie przysługuje urlop uzupełniający, bo nie został udpz wymieniony w art 66 KN

joljol09-11-2014 21:20:40   [#42]

póki co tak jest, zgodnie z tym wyrokiem

 

LiAn13-11-2014 20:16:20   [#43]

Dziękuję bardzo za wypowiedzi, ale niestety nadal mam wątpliwości  czy będę mogła się ubiegać o urlop wypoczynkowy po updz  za miesiące od września do grudnia 2015 ( myślę  ze w całości nie przejdzie0,  a  nie chciałabym wyjść  na "głupka" . Może ktoś miał podobną sytuację? 

joljol19-11-2014 05:55:49   [#44]

możesz sie ubiegać o cały, to własnie wyżej o tym mówi

Macia19-11-2014 11:22:18   [#45]

nam prawnik  mówił na jakimś szkoleniu że istotny jest plan urlopów. Jeśli urlop zdrowotny pokrywa się  z planem  urlopu zdrowotnego to wypoczynkowy nie przysługuje. Ludzie idą na zdrowotny w różnym terminie np. do konca czerwca - wtedy urlop daję w całosci, do końca sierpnia - urlop proporcjonalnie do pracy czyli za 4m-ce. Na razie nikt nie protestował.

dyrlo19-11-2014 15:52:21   [#46]

Dlaczego kiedy wchodzę na ten wątek woła mi abym podała ligin i hasło do http://prawo.vulkan.pl ???

Klikam anuluj i czytam, ale zastanawia mnie o co chodzi, dragon o co chodzi?

joljol19-11-2014 20:31:19   [#47]

prawnicy mówią różne rzeczy, bywa, że niekoniecznie zgodne z ... prawem

jak pracownik zwróci się do sądu wtedy ... juz wiemy

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]