Forum OSKKO - wątek

TEMAT: organ prowadzacy
strony: [ 1 ]
fredi31-07-2003 08:00:24   [#01]

Kto jest organem prowadzącym?

Starosta, Starostwo powiatowe, Zarząd czy rada powiatu?

Wójt, Gmina czy rada Gminy?

emeryt31-07-2003 08:28:15   [#02]

organ

Organem prowadzącym jest Gmina lub Powiat

Ustawa o systemie oświaty

Art. 3.

 (18) Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

5) organie prowadzącym szkołę lub placówkę - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne,

nn31-07-2003 09:20:28   [#03]
Witam!! Organem Prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego czyli  Rada Gminy, Powiatu itp.
fredi31-07-2003 09:57:07   [#04]
tzn. jezeli przysługuje odwołanie nlowi do organu prowadzacego to odwołuje się do Rady Powiatu?
fredi31-07-2003 10:07:57   [#05]
 W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:
1) po trzech przedstawicieli:
 
więc w komisji powinni być przedstawiciele rady powiatu, gminy?
Adaa31-07-2003 10:28:43   [#06]

jest tak

 gmina, powiat          - organ prowadzący

rada gminy , powiatu  -organ stanowiący i kontrolny

wójt, burmistrz          - organ wykonawczy

 nauczyciel odwołuje się do wójta, burmistrza

emeryt31-07-2003 10:56:28   [#07]

jednostka samorządu

Rada Gminy czy Rada lub Zarząd Powiatu nie są jednostkami samorządu terytorialnego!
Leszek31-07-2003 18:26:40   [#08]

 

ustawa o systemie oświaty - art. 5c.

W przypadku szkół i placówek 

prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

1)

art. 5 ust. 9, art. 58 ust. 6, art. 59 ust. 1 oraz art. 62 ust. 1 i 5 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa,

2)

art. 5 ust. 7, art. 36 ust. 2, art. 36a ust. 1, 2, 4, 4a, 5, 6 i 9, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 4a i 5, art. 62 ust. 6 oraz art. 71c ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa,

3)

art. 31 pkt 6a, art. 34 ust. 2, art. 34a, art. 37 ust. 1, art. 39 ust. 6, art. 41 ust. 3, art. 58 ust. 3, art. 59 ust. 3 i 4, art. 71b ust. 2b, art. 77 ust. 6, art. 82 ust. 1 i 3-5 oraz art. 85 ust. 3 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Pozdrawiam

emeryt01-08-2003 07:28:23   [#09]

wykonuje zadania

ale nie jest organem prowadzącym
Leszek01-08-2003 14:30:42   [#10]

Patrzę realnie , jeżeli to wykonuje co zaznaczono w ustawie tzn. , że w tym zakresie decyduje.

Pozdrawiam

fredi01-08-2003 21:02:29   [#11]

W KN nie ma chyba takiego wyjaśnienia jak w USO art. 5c.

Kto(co?) wtedy jest tym organem prowadzącym?

ewa02-08-2003 07:32:10   [#12]

Fredi

w KN  jest takie wyjaśnienie;

Art. 91d. W przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone w:

1) art. 30 ust. 6, art. 42 ust. 7, art. 49 ust. 1a, art. 54 ust. 7 oraz art. 72 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu, sejmik województwa;

2) art. 9g ust. 2, art. 29 ust. 1 oraz art. 53 ust. 3a i 4 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd powiatu, zarząd województwa;
3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, 42a ust. 1, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 2, art. 63, 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 - wykonuje odpowiednio: wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.
pozdrawiam :-)

Adaa03-08-2003 11:56:32   [#13]

fredi , na poczatek:-)

uwierz mi i Zdzisławowi!:-)))
fredi03-08-2003 12:16:49   [#14]

wierzę.

Piszę na stronie BIP organ prowadzący - Powiat VGTRF.

Pytałem bo inni piszą róznie np Rada POwiatu NJYT itd.

mychase27-07-2020 11:18:22   [#15]

w akcie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego  wpisujemy, że przysługuje odwołanie do Rady Miasta i Gminy?

dwalcz27-07-2020 11:30:36   [#16]

W akcie nadania stopnia nauczyciela kontraktowego  wpisujemy, że przysługuje odwołanie do Wójta, Burmistrza, Prezydenta.

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ]