Forum OSKKO - wątek

TEMAT: duplikat świadectawa????ratunku!!!!
strony: [ 1 ][ 2 ]
KasiaZS519-05-2023 08:02:42   [#51]

a nam na szkoleniu powiedziano że nie podpisujemy. Nawet w rozporzadzeniu nie pisze nic o podpisie dyrektora.

rzewa19-05-2023 09:02:29   [#52]

przecież druk świadectwa zawiera pozycję "podpis dyrektora" i tam trzeba się podpisać, a

zgodnie z treścią §24 ust 3 rozporządzenia o świadectwach na końcu należy umieścić dopisek "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa oraz zamieścić datę wydania duplikatu

KasiaZS519-05-2023 09:41:13   [#53]

Na oryginale w miejscu na podpis dyrektora podpisuje się dyrektor. Ale robiąc duplikat tych pól na druku się nie wypełnia, ponieważ na końcu  stwierdzamy nieczytelność lub piszemy z imienia i nazwiska i funkcji kto podpisał.

Na samym druku duplikatu - na końcu -  aktualny dyrektor nie podpisuje - takie info przekazano nam na szkoleniu. Ma być tylko formułka "oryginał podpisali" .... data wystawienia i pieczęć urzędowa.

rzewa19-05-2023 11:16:38   [#54]

hm... a pp do tego?

Ja podałam, wyraźnie tam napisane, że się wszystko wypełnia... -> przeczytaj sobie i sama zdecyduj

trochę dziwnie by było... dokument bez podpisu wystawcy...

:-(

Zak19-05-2023 17:06:46   [#55]

Dziękuję za wszystkie odpowiedzi:) Miałem dalej dylemat i ... wydałem bez podpisu. Znalazłem rozp. 2000 r. było tam w par.10.3: ".... Duplikat podpisuje dyrektor szkoły." Nie było wówczas nic o wymienieniu osób, które oryginał podpisały. W rozp. z 2005 r. w par. 11.3 jest już sformułowanie zbliżone do obecnego z 2022 r. bez nakazu podpisania przez dyrektora. I do tego się zastosowałem.

KasiaZS522-05-2023 11:00:53   [#56]

ja również stosuję to, co pisze w rozporządzeniu

Duplikat wydaje się na druku według wzoru obowiązującego w dniu wydania oryginału świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a na końcu dokumentu dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, certyfikatu, świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie, dyplomu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub zaświadczenia, lub stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć odciskiem pieczęci urzędowej odpowiednio szkoły, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub kuratora oświaty...

 

rzewa22-05-2023 23:31:50   [#57]

nic tam nie ma o tym, że się czegoś nie wypełnia...


post został zmieniony: 22-05-2023 23:32:05

UWAGA!
Nie jesteś zalogowany!
Zanim napiszesz odpowiedź w tym wątku, zaloguj się!
Dopiero wtedy będziesz mógł/mogła wysłać wprowadzony komentarz na forum.
Jeśli nie masz jeszcze założonego konta na forum, załóż je.
Logowanie i/lub zakładanie konta.

strony: [ 1 ][ 2 ]